Szleng*

kifejezés, amelynek jelentése 'hősiesség' és a példamutató katonai viselkedés3 leírására ... 'genyó' (< obnoxious 'ellenszenves, utálatos') és Sup? (< What's up ...

Szleng* - Kapcsolódó dokumentumok

Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról) - Debreceni ...

Bet you were well fucked off. Fogadok, tök felbaszódtál. Ez a részlet három különböző tabu kifejezés használatát példázza. Az egyiket káromkodásra használják: ...

Szleng*

kifejezés, amelynek jelentése 'hősiesség' és a példamutató katonai viselkedés3 leírására ... 'genyó' (< obnoxious 'ellenszenves, utálatos') és Sup? (< What's up ...

A szleng

ikertornyok - jelentése a szlengben: 'két egymásra nagyon hasonlító ember' ... ami jelen beszédhelyzetbeli jelentése: 'nagyon, teljesen'. ... A cserfes cuki ikerpár.

Szleng és kultúra

Megkíséreli kimutatni, hogy „a szleng nem valami fakultatív dolog a nyelv- ... A mai бабки 'pénz' már az 1840-es évek Moszkváját leíró Kokorevnél meg-.

Mi a szociolektus és mi a szleng?

(1974) a csoportnyelvi eszközök vagy csoportnyelvek (skupinové jazykové prostriedky, illetve skupinové jazyky) műszó bevezetését javasolta, PAULINY. (1946) ...

Szleng-szótár:

kurva jó affengeil, geil. Kuss! Kusch! Schweig! Klappe! leszopás s Blasen leszopja vkinek a faszát jemandem einen blasen leszopni blasen. Lucskos pofádat!

Szleng és lexikográfia - C3

A Szleng és lexikográfia kötet szerkesztői a szlengkutatás ismert magyar ... Az első e tanulmányok sorában Julie Coleman írása, amely az Angol szleng- és ...

A szleng terminusról*

dulhat, hogy az író miközben szereplői beszélgetéseit tolmácsolja, kénytelen ... divatos kifejezéseket használhassa” (John Galsworthy: A Forsyte-saga. Ford.

Szleng és költői nyelvhasználat*

rikus értelemben egy nem az illetékességébe tartozó feladat elhárítására,. 3 Szilvási Lajos: Egymás szemében. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1976. 41.

Társalgási nyelv, szleng, zsargon*

Tehát ezzel a fogalommal jelölik meg a mai német nyelv egyik megjele- nési formáját. ... [Német szleng. Családias kifejezések és fordulatok gyűjteménye]. Straß ...

A SZLENG HELYNEVEK NÉVRENDSZERTANI HELYÉR L

városi és ezzel szoros összefüggésben a szleng helynevek bemutatása. ... Szatmár megye megnevezésére például a katonai szlengben használatosak a ...

Angol szleng- és tolvajnyelvi szótárak

tekinti. Ráadásul a szleng terminus jelentése, más szakszókéhoz hasonlóan, vál- ... W. A. MILES parlamenti jelentése ... FAB5FREDDY (1992): Fresh Fly Flavor.

A megbélyegzett szleng - Debreceni Egyetem Magyar ...

csíráztató erő, s élő bizonyítéka a beszédben a szabadság- nak, az örök tiltakozásnak és az ... port tagjai szabadulni akarnak a nagycsoport nyomásától. a koalíciók pozitív szerepe ... A szleng ku ta tás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) ...

Adalékok a szleng és a karnevál kapcsolatához - Debreceni ...

félszemű kobra, félszemű piton, furulya, fütyi, fütyike, fütykös, giliszta, gyík, hancúrléc, hímtag, hímvessző, izé, jankó, kishadnagy, kolbász, kolbi, köpködő kobra, ...

Szóalkotás és szleng - Magyar Nyelvtudományi Tanszék

2012. febr. 2. ... vetett', topa 'ügyetlen', sumákol 'megszökik a munka el l', csúró 'újonc', szüttyögés 'látszatmunka', kamburcol 'rendezkedik, utasítgat', rüszü.

Vázlat a szleng és a magyar nyelv kapcsolatáról

Tolcsvai Nagy Gábor a társadalmi rétegződés és a nyelvi norma kérdé- ... Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke lett és lehetett összegyűjteni, válogatni, alkalmaz- ni.

Szleng és lexikográfia - Debreceni Egyetem Magyar ...

van szó, a francia jargon és a magyar zsargon kifejezések jelentése ugyanis eltér egymástól (vö. pl. SZABÓ ... FAB5FREDDY (1992): Fresh Fly Flavor. (Words ...

Szleng és a Cosmopolitan - Debreceni Egyetem Magyar ...

„…a ma beszélt argó elemei túlnyomó részt [sic!] magyarok, mert a faluból a fővárosba áramlott fiatalok ... „Ha valaki megpróbálná számba venni, hogy honnan,.

Szóalkotás és szleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

2012. febr. 2. ... vetett', topa 'ügyetlen', sumákol 'megszökik a munka el l', csúró 'újonc', szüttyögés 'látszatmunka', kamburcol 'rendezkedik, utasítgat', rüszü.

Kórházi szleng Egy mozgásszervi rehabilitációs osztály szlengje

Kis (7a) meghatározásában „a szleng csoportnyelv, mely kis létszámú, sok időt együtt töltő ... Kis Tamás Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára. Buda-.

Mi a szleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

2017. ápr. 1. ... jelentés, sokkal inkább a szó hangulata alapján adták meg a választ a ... árkádok; dogma; externátus; gépterem; ketrec; Kollégium; menny; ...

Szleng nyelvi elemek a Csibe nyelvhasználatában (Móricz ...

Szleng nyelvi elemek, illetve bizalmas, közönséges, durva hangulatú szavak ... szintén szleng szót alkalmaz: „Azért, tudja papa, még ellógni se lehet pénz ...

A német szleng és lexikográfiája - Debreceni Egyetem Magyar ...

pontosabban szólva: német szleng kifejezés alatt, először nemcsak azt kell tisz- tázni, hogy mit jelent ... IKER BERTALAN (szerk.) (2007): Vigyázz, német!

Szleng és irodalom - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

elemzés készült (PÉTER 1980: 273 - 281), pedig a szleng erőteljes stilisztikai többletet létrehozó ... Salinger Zabhegyező című alkotásánál láthattuk. A narratív ...

Szleng és lexikográfia / Argot et lexicographie - Debreceni Egyetem ...

jargon és a magyar zsargon kifejezések jelentése ui. eltér egymástól (vö. pl. ... [Beszélhetünk-e hangszimbolikáról a magyar szleng esetében?], Revue d'Études ...

Szleng és kultúra - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

A dollár jelentésű грин a pénzszámolás közben tehát ... az elvarázsolt kastélyba. A szleng ... előfordulnak grafikai elemek is, például a dollár jele vagy egy szív.

Kollokviális és szleng elemek a magyar jelnyelvben - Debreceni ...

helyet a jelnyelvi szleng vagy káromkodás, sem azok a mindennap használt elemek, amelyeket ... (héber-jiddis) és cigány nyelvi elemeket) (KIS 2010–2016).

fiatalok nyelvi mentalitása és a szleng - ELTE BTK disszertációk

2013. ápr. 8. ... 14), az első széles körben elismert amerikai szlengszótár pedig ... sem mentes az amerikai angol szleng hatásától akár konkrét átvételek (pl.

A szleng és műfordítás kapcsolata Salinger Zabhegyező című ...

3.1 Az amerikai szleng hatása más angol nyelvváltozatokra............................ ... Az internetes online szótár szerint a „hem and haw: To be hesitant and indecisive;.

Iskolai szleng a női–férfi nyelvhasználati különbségek tükrében

kockafej fn gúny, gyak, E Matema- tikatanár; matektanár. kockul tn ige gúny, gyak, ... matikatanár – kockafej, mattan, mes- ter, számmester. matika fn tréf, ritk, ...

Tesco-szleng?! - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi ...

szleng fogalom jelentése és tartalma sokkal világosabb volt. Eredetileg „a brit b nöz k ... polctartó kar, ezekre akasztják fel a bliszteres termékeket. Budget <(ang.): ...

fiatalok nyelvi mentalitása és a szleng - Debreceni Egyetem Magyar ...

2013. ápr. 8. ... 4 Vö. Vámosi Gergő 2007. Szexről és drogokról ... Kugler Nóra és Tolcsvai Nagy Gábor 14–15 évesek (1998), illetve Tolcsvai Nagy ... alkotnak” (Bp., 12., lány); „így kialakulhat egy kisebb klikk és sokkal jobb egy csoportban ...

A szleng stilaris vonasainak vizsgalata - Debreceni Egyetem Magyar ...

Ahhoz, hogy a szleng stiláris vonásait jobban megismerjük először is tisztába ... 'megijed' jelentése), vagy a bedöglik ('elromlik, felmondja a szolgálatot' ...

a japán szleng - Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A szavak visszafelé olvasása eredetileg a jakuzák tolvajnyelvében volt megfigyelhető, például „すか” (かす), vagy a „でか” (かくそで -> でそかく->でか).170.

A magyar katonai szleng szótára - Magyar Elektronikus Könyvtár

A magyar katonai szleng szótára. Page 3. Szlengkutatás 6. Sorozatszerkesztő. Kis Tamás. 1. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. 2. V. Jelisztratov: Szleng és ...

A magyar katonai szleng szótára - Debreceni Egyetem Magyar ...

2009. jan. 1. ... színű a katonai szlengből való eredete is. 1 Vö. plezúr 'horzsolás' (vö. ... janicsár Szh: –Kevés, mint törökméz- ben a ~. japán mn és fn 1.