Adatbázisrendszerek 1. eloadás: Alapfogalmak - Kialakulás ...

2018. febr. 6. ... Adatmodell és adatbázis. Tulajdonság- tıpusok. NULL érték. Kapcsolatok osztályozása. Adatbázisok és adatbázis-alkalmazások t´ıpusai 3.

Adatbázisrendszerek 1. eloadás: Alapfogalmak - Kialakulás ... - Kapcsolódó dokumentumok

Adatbázisrendszerek 1. eloadás: Alapfogalmak - Kialakulás ...

2018. febr. 6. ... Adatmodell és adatbázis. Tulajdonság- tıpusok. NULL érték. Kapcsolatok osztályozása. Adatbázisok és adatbázis-alkalmazások t´ıpusai 3.

Adatbázisrendszerek megvalósítása

végrehajtani, akkor nagy esélyünk van arra, hogy az általa előállított ... A pufferek tartalmát vagy azonnal lemezre lehet írni, vagy nem; az erre vonatkozó ... miatt megengedhetjük a be nem fejezett tranzakciók változtatásainak lemezre való kiírását. ... adatbázis csak rendszerhiba után állítható helyre, eszközhiba esetén nem.

Adatbazisrendszerek megvalositasa 0-249old.PDF - Elte

A Stanford Egyetem három neves számítástudósa újabb tankönyvvel jelentkezett az adatbázis-kezelő rendszerek témakörében. Az első, a magyar fordításban ...

az arcfelismerési zavarok osztályozása a kialakulás oka, az ...

A prosopagnosia az ismerős arcok felismerési zavara normál látási és kognitív funkciók ellenére. A zavar szerzett formája az occipito-temporalis területek ...

A zenei teljesítményszorongás: prevalencia, kialakulás, társuló ...

Kulcsszavak: lámpaláz, zenei teljesítményszorongás, szociális fóbia, szociális szorongás zavar, perfekcionizmus, énhatékonyság. * Levelezési cím: Dobos ...

KŐZETTAN A magmás kőzetek csoportosítása kialakulás szerint A ...

A magmás kőzetek típusai. Jellemző. Mélységi mamás kőzetek. Vulkáni kiömlési kőzetek. Vulkáni törmelékes kőzetek. Savanyú. GRÁNIT: fekete, fehér,.

3 Előadás 3. Előadás Grafikonok, diagramok.

2012. márc. 11. ... Low – legkisebb árfolyam. – Close – végső árfolyam. – Open – kezdeti árfolyam. – Volume - áruforgalom. Felületdiagram. P di. Perecdiagram.

Gráfelmélet előadás I. előadás

Jegyzetelte: Derányi Edit. A gráfelmélet a kombinatorika egyik igen fontos eleme. Kialakulását több időponthoz is kötik. Van, aki ahhoz az időponthoz rendeli, ...

Alapfogalmak

nál, vagy a túl közeli felvételeknél a nem kívánatos képkivágások el- kerülésére. A portré fotózásához ideális a 80-100 mm gyújtótávolságú. ,lehetőleg lágy ...

Alapfogalmak - PTE ETK

Nitrogén. – Fehérjék alapegységeinek az aminosavaknak alkotóeleme ... látóbíbor fény hatására opszinra (fehérje) és A-vitaminra bomlik. - az inger megszűnik: ...

I. Alapfogalmak

Erőnlét: Az edzettség speciális megnyilvánulása, mely kifejezi, hogy az adott pillanatban milyen teljesítményre képes az egyén. Túledzettség: Testi és lelki ...

1. Pneumatika alapfogalmak

Az ellentétes kamra légtelenítése alapfeltétel, hogy a benne lévő levegő szabadon ... csatlakozó dugó. Alapkivitel esetén a kuplung tartalmazza a visszacsapó.

Alapfogalmak áttekintése

hogy nincs kapcsolat, nincs változás, a vizsgált jelenségek függetlenek, ... A gyárban dolgozó nők és férfiak bére nem tér el szignifikáns mértékben.

Hőkezelési alapfogalmak

közben a kémiai összetétele is változik termokémikus a hőkezelés. A hőkezelő eljárások többségükben a szerkezetváltoztatást célozzák, de előfordul, hogy a.

Vállalatgazdaságtan alapfogalmak BSc

Dr. Szakál Ferenc, "Vállalatgazdaságtan I.", kézirat, GATE, 1998. • Dr. Szakál Ferenc, "Gazdasági rendszerelmélet", egyetemi jegyzet, GATE, 1993. • Dr. Illés B.

Bevezetés Alapfogalmak

Ha valamilyen szolgáltatást várunk el még abban az esetben is, ha hiba ... Watchdog. SRU ido. Timeout regiszter. MEDL. Módváltás kérés. Tagság ... hibaturo átlagát, ami egyenlo lesz az óra állapot korrekcióval (clock state correction term).

Függvénytani alapfogalmak

Egy függvény szigorúan konvex (konkáv) az [a;b] intervallumon, ha a grafikonja bármely szakaszának minden pontja a szakasz végpontjait összekötő húr alatt ...

Büntetőjogi alapfogalmak

bűncselekmények felderítési eszközeként jelent meg a modus operandi rendszer. ... 16) Mit jelent a visszaélés személyes adattal bűncselekmény? 17) Mikor ...

Informatikai alapfogalmak

A ki- és bemeneti eszközök klasszikus példája az úgynevezett érintőképernyő. Az érintőképernyő egy számítógép monitorához hasonló eszköz, melynek ...

-1- ALAPFOGALMAK........................................................... - Informatika ...

INFORMATIKA. INGYENES ELEKTRONIKUS TANANYAG. ADATBÁZIS- ... ALAPFOGALMAK. Válaszd ki az igaz állításokat! • Az adatokat adatbázisban ...

Érintésvédelem alapfogalmak

Védelmi osztályok. I. érintésvédelmi osztály – védővezetős védelemmel ellátott készülékek. Pl. mikrohullámú sütő. II. érintésvédelmi osztály – kettős vagy.

Alapfogalmak - KKFT.BME.HU

Relatív illékonyság. Két komponens gőz és folyadék közötti megoszlási hányadosának viszonya. Ideális elegy esetén a komponensek tenziójának hányadosa.

Biológia Alapfogalmak 10

csigák taxonja, zárvatermők taxonja. Rendszertani ... Zárvatermők: Szaporodás: mag és termés. Egyszikűek: ... Szaporodás: pete, de többnyire elevenszülők.

Öröklési jog alapfogalmak

Pl. nem száll át: személyhez fűződő jogok, haszonélvezeti jog. → nem része a nem polgári ... nem évül el. (7:2.§). Kiv.: végrendelet megtámadása, kötelesrész ...

Növénytani alapfogalmak.pdf

A VIRÁGOS NÖVÉNY RÉSZEI fehér akác petúnia termes benne fejlódik a mag. melyből új növény lesz mag mag virágzat virág szaporitó szerv. belőle fejlődik a ...

STATISZTIKAI ALAPFOGALMAK

Sorrendi (ordinális) skála (2). ▫ Mérést jelent, ugyanis a skálaértékek különbségei is valós információt adnak a sokaság egységeiről. Bármely két.

7. GRAVITÁCIÓS ALAPFOGALMAK

általános tömegvonzási erő és a forgási illetve a keringési centrifugális erő alakítja ki. A Newton-féle általános tömegvonzás törvénye értelmében a ...

Földtani alapfogalmak

szemcseösszetételű → vulkáni eredetű → kőzet, amelyben a szögletes vulkáni ... flis: svájcban használatos fogalom, folyásra hajlamos → kőzetet jelent. Vegyes ...

Párosítások 1. Alapfogalmak

Tétel (Kőnig-Hall-tétel). Legyen G páros gráf. G-ben akkor és csak akkor van. A-t lefedő párosítás, ha nem tartalmaz Kőnig-akadályt. A tétel egyszerűen ...

Kísérlettervezési alapfogalmak

A szükséges mintaelemszám meghatározása. Az mindenképpen ... ahol p a mintabeli prevalenciát, n pedig a mintaelemszámot jelöli. Az intervallum ...

Nyelvészeti alapfogalmak

2013. szept. 24. ... idó, volapük, sinda, klingon… • Programnyelvek: C ... Nyelv- és beszédtechnológia: nyelv = írás? • A számítógép számára a nyelv elsődlegesen ...

Vállalatgazdasági alapfogalmak GVM BSc

KÖLTSÉG = a gazdasági tevékenység (termelés és szolgáltatás) érdekében felhasznált ráfordítások pénzben kifejezett összege. ... A költségek csoportosítása:.

Cselekvéselméleti alapfogalmak Syi

2013. ápr. 15. ... Két kvantort használunk: az univerzális kvantort (jelentése: 'minden x-re igaz, ... Az altruista min˝osítéhez hozzátartozik egyfel˝ol Ego olyan ...

Programozási alapfogalmak

Szemantika: a jelentés, szemantikailag helyes valami, ha helyesen működik. ... A C-szerű nyelvekben nincsen taxatív ciklus, viszont az elöltesztelő iteratív ...

Közlekedési alapfogalmak

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése. 2. A pályája, a pálya vonalvezetése. 3. A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei. 4. A jármű.

Geometriai alapfogalmak

1. oldal – Geometria | VISZKI. Alapfogalmak: Pont jele: P, A, B, C, ... (5) Egy adott pontra pontosan egy olyan egyenes illeszkedik, amely párhuzamos egy adott.