7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell ...

7.1 A relációs adatmodell. 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása. 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé. 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása. 1 ...

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell ... - Kapcsolódó dokumentumok

7. Előadás tartalma A relációs adatmodell 7.1 A relációs adatmodell ...

7.1 A relációs adatmodell. 7.2 Relációs adatbázisséma meghatározása. 7.3 E/K diagram átírása relációs modellé. 7.4 Osztályhierarchia reprezentálása. 1 ...

A relációs adatmodell

A relációs adatmodell tulajdonságai. 1. A tábla nem tartalmazhat két teljesen azonos sort, azaz két sor legalább egy attribútum konkrét értékében el kell hogy ...

13. Relációs adatmodell tervezése - ELTE

Relációs adatmodell tervezése. 13.1. Bevezetés. A relációs adatmodellt Codd vezette be 1970-ben. Egyszer usége, kezelhet osége és rugal- massága miatt ma ...

4. IR modellezés I. az adatmodell tervezése

⌫az IR leképezési folyamata. ⌫adatmodell tervezése: elemek, kapcsolatok, belső külső szerkezet, normalizálás. ⌫a funkcionális modell tervezése: elemek,.

Relációs algebra RA

Descartes szorzat két reláció kombinációja. Összekapcsolás (levezethető). Különbség. Unió. Metszet (levezethető). Osztás (levezethető). Relációs algebra ...

Relációs algebra

sem az R, sem az S reláció nem lehet üres, azaz r, s > 0. Hány sora ... A relációk jelentése: ... Adott egy R reláció, valamint attribútumok egy X halmaza. Igaz-e ...

Objektum-relációs adatbázisok

működik. Erre egy ráépülő rétegként alakítják ki az objektum-orientált felületet. • ORDBMS = Object-Relational DBMS. Az objektum-relációs adatmodell ...

27. Lekérdezés átírás relációs adatbázisokban

A vihar kapujában. Kuroszava Akira. Mifune Tosiro. A vihar kapujában. Kuroszava Akira. Kjó Macsiko. A vihar kapujában. Kuroszava Akira. Maszajuki Mori.

A relációs modell lekérdezo nyelvei

2018. febr. 27. ... bal oldali/jobb oldali/teljes küls˝o összekapcsolás. (left/right/full outer join, 1, 1, 1) hányados (÷). A m˝uveletek egy sorozata a relációs algebra ...

5.2. Kiterjesztett műveletek a relációs algebrában - Elte

lyek ugyan nem a relációs algebra műveletei, de csoportosító műveletekkel használhatók (ezt később részletezzük). Az összesítő műveletek egy reláció.

Az SQL lekérdezőnyelv • A legtöbb relációs ABKR az adatbázist az ...

A relációs algebra vízszintes kiválasztás műveletét: σf (R) az SQL a SELECT, FROM és WHERE kulcsszavak segítségével valósítja meg a következőképpen:.

2.2. A relációs modell alapjai 2.2.3. Sorok - ELTE

A relációs adatmodell. 2.2. ... Meglepo módon egy modell, nevezetesen a relációs ... A relációs modellben az adatbázis egy vagy több relációsémát tartalmaz. A.

E/K diagram átalakítása relációs adatbázistervre Egy ... - ELTE

Egy egyedhalmaznak egy reláció felel meg, melynek neve megegyezik az egyedhalmaz nevével, attribútumai az egyedhalmaz attribútumai. Egy kapcsolatnak ...

A relációs modell - Relációséma, reláció, integritási megszorítások

2018. febr. 20. ... A relációs modellben az adatbázis relációknak egy halmaza lesz. Minden reláció ... AUTÓ(Márka, T´ıpus, Gyártási év, Motorszám, Rendszám) ...

Adatbázis-kezelés Az alábbi feladatban egy új relációs adatbázist ...

Név. Telefonszám. Születési idő E-mail. Kovács Elek. 1991.02.28 [email protected] Nagy Béla. 36-55-335223. 1999.12.31 [email protected]

Funkcionális függés, normalizálás A relációs adatbázis-tervezés ...

Funkcionális függés, normalizálás. A relációs adatbázis-tervezés alapjai. Ispány Márton. Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. 2019. október 14. 1 / 56 ...

Adatbáziskezelı-szerver Relációs adatbázis-kezelık SQL Házi ... - Elte

STORED PROCEDURE. • INDEX. • CLUSTERED INDEX ... Szabó. Béla. Könyv 3. 8. Táblák. • A tábla az adatbázis alapeleme (table). • Séma: oszlopok (schema ...

A relációs szókincs, avagy térjelölési módok az iskolába lépő ...

vállalkozik. A relációs szókincs a szövegalkotások és szövegbefogadások nélkülözhetetlen színtere. Ennek hiányosságai a megértést szinte lehetetlenné teszik.

6. Előadás tartalma Adatmodellezés 2

Adatmodellezés 2. 1. Tervezési alapelvek. 2. Alosztályok. 3. Megszorítások modellezése. 4. Gyenge egyedhalmazok. 5. Szemantikus jelölésrendszer. 6.

8. Előadás tartalma Funkcionális függőségek - Sapientia Erdélyi ...

Ekvivalens definíció: Az R relációnak NINCS 2 sora, amelyik ... Elfújta a szél ... Relációk kulcsai. R reláció {A. 1. , A. 2. ,..., A m. } attribútumai az R KULCSA, ha:.

3 Előadás 3. Előadás Grafikonok, diagramok.

2012. márc. 11. ... Low – legkisebb árfolyam. – Close – végső árfolyam. – Open – kezdeti árfolyam. – Volume - áruforgalom. Felületdiagram. P di. Perecdiagram.

Gráfelmélet előadás I. előadás

Jegyzetelte: Derányi Edit. A gráfelmélet a kombinatorika egyik igen fontos eleme. Kialakulását több időponthoz is kötik. Van, aki ahhoz az időponthoz rendeli, ...

A DOSSZIÉ TARTALMA

A Meixner-módszerbe integrálható Mesezene-program nyomon követéses vizsgálata és a továbbfejlesztés lehetőségei. Témavezető: Koósné Sinkó Judit ...

AZ AENEIS TARTALMA

hogy a királynő palotájába kell menniük. Didónál ... Leszáll az éjszaka. ... Aeneas igyekszik a királynő elől eltitkolni, hogy indulni készül, de Dido megtudja, ...

7 11 12 4 9 10 8 2 3 1 5 6 A doboz tartalma

Árkádia furcsa és fantasztikus világában az öreg királynak, Fedoornak nincs örököse. Lovagi tornát szervez hát, ahol a trónt a legrátermettebb kalandozó nyeri ...

AZ ODÜSSZEIA TARTALMA

társaival egy megtüzesített szálfával kiszúrja Polüphémosz egyetlen szemét, s sikerül a barlangból a juhok hasába kapaszkodva kijutniuk. Az őrjöngő vak óriás ...

Egészségfejlesztő doboz tartalma

2 db. Lux E. Szexuálpszichológia. Szilágyi Vilmos. Szexuálpszichológia. Norberg-Szil. Természetes fogamzásszabályozás. Harvey-Reiss. Understanding drugs.

A kiegyezés tartalma és értékelése

A tétel kifejtése. Deák belátta, hogy az alkotmányos egység nem valósítható meg a '48-as törvények tiszta perszonálunióként való értelmezésével, ezért az ...

TV szolgáltatás tartalma - Telekom

2019. ápr. 1. ... Több egyidejű stream esetében egy stream HD képességű. ... nem lépett be a TV GO online felületére vagy a TV GO applikációba, és nem ...

Gépvizsgálati jegyzőkönyvminták 2019 cd tartalma

Védőgázos hegesztő berendezés. Kardkéses szabászgép. Körkéses szabászgép. Szalagkéses szabászgép. Forschritt ZT 303-C traktor. DEFÉM szalagfűrész.

teljes tartalma pdf - Eszmélet folyóirat

Vlagyimir Megre „Oroszország zengő cédrusai” című könyvsoroza ta az ezredforduló ... „Oroszország zengő cédrusai” nevet a szibériai remetenő, Anasztázia.

az elektronikus közigazgatás tartalma és gyakorlatának ... - PTE ÁJK

Az elektronikus ügyintézés fogalma . ... Az elektronikus közigazgatás fogalma, tartalma . ... A fogalom-meghatározás tehát fontos eleme az értekezésnek.

A talaj szervesanyag-tartalma számít!

Szénben gazdag alapanyagok bevitele. Talajgazdálkodás (csökkentett művelés vagy művelés nélküli gazdálkodás, mulcsolás). Növénytermesztés (vetésforgó,.

a doboz tartalma áttekintés - Szellemlovas

(48 városkártya, 6 járványkártya, 5 eseménykártya). 96 víruskocka. 24-24 db 4 ... városkártyákat egyes akciókhoz tudod majd felhasználni. Az eseménykártyák ...

Élemiszerek és takarmányok D-aminosav tartalma

Az aminosav enantiomerek szétválasztására és meghatározására kifejlesztett ... Ile LfIle) (9), Asx Asp Asn, calculated as aspartic acid, Glx Glu Gln, calculated as.

A res publica tartalma és képzete - Ókor

mint amilyen Gracchus támadása volt a res publica ellen, a mos akár szembe is mehet a ... Sulla is, aki a Gracchus-testvérek és utódaik törvényei által fel-.