Történelem 9. évfolyam

510 (a köztársaság létrejötte). T: Róma, Karthágó. 14. A köztársaság sikerei és válsága. F: rabszolga, provincia. N: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla.

Történelem 9. évfolyam - Kapcsolódó dokumentumok

Történelem 10. évfolyam

Történelem 10. évfolyam. Jelmagyarázat: ... Fogalmak, nevek, évszámok ... É: –. T: <Buda, Nándorfehérvár>. 10. Életmód és műve- lődés a kora újkorban.

Történelem 9. évfolyam

510 (a köztársaság létrejötte). T: Róma, Karthágó. 14. A köztársaság sikerei és válsága. F: rabszolga, provincia. N: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla.

Történelem 5. évfolyam

4 Hammurapi törvényei. 7 Az athéni demokrácia kialakulása és működése. 14 A görög kultúra. 20 Római köztársaság kialakulása, működése, az Itáliai-félsziget.

9. évfolyam bemeneti - történelem

2009. márc. 13. ... Szakképző Iskola és Gimnázium. 469. 69. 474. 71. 442. 50. 116. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló. Kéttannyelvű Közgazdasági Szakkö-.

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam.pdf

törvényei. Egyén és közösség viszonya a görög demokráciákban. Szembenálló felek érdekeinek és elveinek ütköztetése vitában. (Ariszteidész-Themisztoklész) ...

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÖRTÉNELEM 11. ÉVFOLYAM

Tudományos és technikai eredmények: 1733. J. Kay repülő vetélő. 1764. ... 1903: Atombomlás elmélete (Rutherford). 1903: Motoros repülés (O. és W. Wright).

Történelem 12. évfolyam közép szint

2014. ápr. 12. ... kialakulása. Erőforrások és termelési kultúrák. A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ ...

Történelem 5. évfolyam I. Vezetői összefoglaló

Az 5. osztályos történelem tankönyv általános megítélése a tanárok körében vegyes, az év végi kérdőív eredményei alapján a válaszadók közel egynegyede ...

Történelem 6. évfolyam I. Vezetői összefoglaló - Ofi

A történelem 6. osztályos tankönyv megítélése a pedagógusok és a diákok körében nem egyértelmű, elég vegyes. A megkérdezett pedagógusok 26%-a ...

Történelem 6.évfolyam Tanulói munkafüzet

A VIII. században a frankok királya, Kis Pipin a pápával koronáztatta meg magát, ... Ha tudod, jelöld csillaggal a valós anya-gyerek párokat! VIII. Henrik feleségei ...

Történelem 5. évfolyam I. Vezetői összefoglaló - Ofi

Az 5. osztályos történelem tankönyv általános megítélése a tanárok körében ... A tankönyvben leginkább összefoglaló kérdések szerepelnek, a feladatok a ...

Történelem 9. évfolyam I. Vezetői összefoglaló - OFI

A 9. osztályos történelem tankönyv általános megítélése a tanárok körében inkább ... érettségire való felkészítésre; jelen tankönyvet inkább szakközépiskolások és a ... jobb, mint az általa korábban használt könyv, illetve megtanulta használni a ... szakközépiskolában tanítók és a középszintű érettségire felkészítő tanárok ...

NT-14425/1 Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam ... - OFI

Száray Miklós és Kaposi József tankönyve teljesen új szemléletű és felépítésű. A tankönyv a megváltozott tantervi és érettségi vizsgakövetelmények teljesítését ...

Történelem 10. évfolyam I. Vezetői összefoglaló

Összesen 46 válasz érkezett a Történelem 10 tankönyvre, amiből 41 az. OFI-val szerződésben álló „kipróbáló”pedagógus, illetve 5 önkéntes kitöltő „használó”.

JAVÍTÓVIZSGA TÖRTÉNELEM 9. évfolyam Tankönyv: Száray ...

Tankönyv: Száray Miklós: Történelem 9.OFI, 2015. I.Az ókori kelet: Az ókori Kelet államai: Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína. Az ókori Kelet vallásai, kultúrája.

Történelem 6. évfolyam - Redmentás feladatsorok - I. Magyarország ...

Történelem 6. évfolyam. - Redmentás ... Hunyadi János OFI. Hunyadi Mátyás ... OFI. Gyakorlás. 6kor1. IV. Forradalmak és polgárosodás kora Európában. TÉMA.

Történelem Javítóvizsga Szakgimnázium 10. évfolyam A vizsga ...

Történelem. Javítóvizsga. Szakgimnázium 10. évfolyam. A vizsga leírása: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga. • Időtartama: 45 perc.

Örökségünk: történelem - népélet - néphagyomány. 4. évfolyam ...

2010. febr. 20. ... Napjainkban a Kis-Göncöl (Kis-Medve, Ursa. Minor) rúdjának utolsó ... múlva a Lyra csillagkép Vega csillaga lesz a sarkcsillag, majd a 26.000 ...

Történelem 5. évfolyam - Redmentás feladatsorok - I. Az őskor és az ...

Történelem 5. évfolyam. - Redmentás feladatsorok -. I. Az őskor és az ókori Kelet. TÉMA. DIREKTCÍM. A történelem forrásai. A történelem forrásai.

Örökségünk: történelem - népélet - néphagyomány. 5. évfolyam ...

2016. dec. 3. ... A régi fakereszteken látható motívumokat, a megko- pott feliratokat, évszámokat ... ÖRÖKSÉGÜNK: Történelem. Népélet. ... megfagy, majd szétfeszíti az egyébr ként is könnyen ... ritkán látott szép vidékekre, melyeket, ha katonák ... között gyönyörűen énekelt a tündér- lány. Tündérénekével és virágai illatá-.

Örökségünk: történelem - népélet - néphagyomány. 6. évfolyam ...

nemesi réteg tagozódásának folyamatá- ról (hétszilvafás nemes fogalma). Bicsok Zoltán tanulmányának egyik legfontosabb része a nemesek patrónusi.

Történelem 7. évfolyam - Történelmi filmek és sorozatok - I. A ...

Történelmi filmek és sorozatok -. I. A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei. TÉMA. Filmek. Európa a világ élén. Az ifjú Viktória királynő (2009).

Történelem 11. évfolyam: A nemzetállamok és birodalmak kora ...

Történelem 11. évfolyam: A nemzetállamok és birodalmak kora (1849-1914). Nevek: III. Napoleon, Cavour, Garibaldi, II. Viktor Emanuel, II. Sándor, Cuza ...

Történelem 6. évfolyam - Történelmi filmek és sorozatok - I ...

Történelem 6. évfolyam. - Történelmi filmek és sorozatok -. I. Magyarország a Vegyes-házi királyok korában. TÉMA. Filmek. Károly Róbert. Magyar évszázadok ...

Örökségünk: történelem - népélet - néphagyomány. 3. évfolyam ...

borduramérgezése van – ittasan elesett (rom. bordură – bordűr, útszegély). • ha nem bírod (=kedveled, tetszik, szereted), tedd le – 1. leszólás abban az esetben ...

TÖRTÉNELEM TANMENET 12. ÉVFOLYAM 2017-18. TANÉV

Alkalmazott tankönyv: Boronkay, Kaposy, Katona, Száray: Történelem 12. A tanmenetjavaslatban használt rövidítések: F: a leckében kialakításra kerülő ...

Történelem javítóvizsga szóbeli tételek 10. évfolyam 2019 ...

2019. aug. 1. ... A középkori város és a céhes ipar. 4. Az iszlám vallás kialakulása és főbb vonásai. 5. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. 6.

Történelem 5. évfolyam - Történelmi filmek és sorozatok - I. Az őskor ...

Történelmi filmek és sorozatok -. I. Az őskor és az ókori Kelet. TÉMA. Filmek ... A kínai nagy fal története (2014). Az ókori Egyiptom. Az ókori India és Kína.

Történelem 5. évfolyam Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori ...

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája. A tanuló képes legyen: a) Időszalagon jelölni a fontosabb eseményeket. Ismerje a keresztény ...

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 9. évfolyam Az AJTP (A), a ...

2014. ápr. 9. ... A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok ... Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló.

Osztályozó vizsgák témakörei – történelem 9. évfolyam - Vedres

Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom romjain és a hűbériség. 4. A Közel-Kelet és ... Közép-Európa a középkorban, Kelet-Európa és a Mongol Birodalom. 9.

történelem tanmenet 11. évfolyam 2017-18. tanév - Egressy Gábor ...

Alkalmazott tankönyv: Száray Miklós: Történelem 11. (NT 17342). A tanmenetjavaslatban használt rövidítések: F: a leckében kialakításra kerülő fogalmak.

Történelem 8. évfolyam Tankönyv: Bencsik Péter – Horváth Levente ...

Tankönyv: Bencsik Péter – Horváth Levente Attila: Történelem 8. (Mozaik kiadó). 1. A Párizs környéki békék. 2. Trianon. 3. A sztálinizmus. 4. A gulág. 5. A nagy ...

II. évfolyam Szigorlati tételek Koraújkori egyetemes történelem 1492 ...

Katona András: Kora újkori egyetemes történelem (XV-XVIII. sz.). (Nemzeti ... Poór János (szerk.): A kora újkor története (Osiris, Bp. 2009). - Salamon Konrád ...

Egyetemes történelem Magyar történelem Nevek Churchill, Truman ...

Tanács, SZEB, hidegháború, Kominform, pártállam, fultoni beszéd, nürnbergi per,. Marshall-segély, NSZK, NDK, feltartóztatási politika (Truman-doktrina), NATO, ...

Történelem Történelem érettségi adattár - Best of Teleki - G-Portál

2008. aug. 26. ... Történelem érettségi adattár. 8. modul. Készítette: IBCnet Magyarország Kft. 2. oldal, összesen: 19. 1023 Budapest, Zsigmond tér 10., Telefon: ...