Irodalomtörténeti Közlemények 1962. 66. évf. 5. füzet - REAL-J

tünk, — József Attila és Derkovits Gyula; Radnóti Miklós és Dési Huber István; ... A Nem tudhatom ..., a Hetedik ecloga és a hazáról valló más Radnóti vers és vers ... 55—57. tétel) mellett az ő könyveik közt is szép számmal van képviselve ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1962. 66. évf. 5. füzet - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Irodalomtörténeti Közlemények 1962. 66. évf. 4. füzet - REAL-J

földön a hős-ének a hűség és bajtársi összefogás erkölcsi szükségének hirdetésével szintén eleven hatóerő ... költészetem az én életem és becsületem, de.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1962. 66. évf. 3. füzet - REAL-J

múltban a Pasztyernak Doktor Zsivágó-'ia körül támadt, a Szovjetuniót ... pl. az elnyomott gyermekkor hatásával magyarázza kedvese riadt tartózkodását.

Irodalomtörténeti Közlemények 1962. 66. évf. 5. füzet - REAL-J

tünk, — József Attila és Derkovits Gyula; Radnóti Miklós és Dési Huber István; ... A Nem tudhatom ..., a Hetedik ecloga és a hazáról valló más Radnóti vers és vers ... 55—57. tétel) mellett az ő könyveik közt is szép számmal van képviselve ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1962. 66. évf. 3. füzet - EPA

ban érintjük azt az életszakaszt, mely túlterjed Petőfi halálán: a feleség ... pas á prétendre que par son second mariage Julia Szendrey a «trahi» Petőfi, mais la ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1963. 67. évf. 3. füzet - REAL-J

16 RÓZSA ZOLTÁN : Az antik szatíra műfaja és a szatirikus módszer. ... A Brandenburgi Katalin és udvara ellen írt gúnyversben (Pasquillus ad proceres Hongariae) ... sára. Kiadatlan. OSzK. oct. hung. 144. 49 Szilárdy i. m. (30. sz. jegyz.) 46. ... Őt biztatja, hogy kövesse Mátyás példáját, aki igazságos uralkodó, a nép párt.

Irodalomtörténeti Közlemények 1970. 74. évf. 2. füzet - REAL-J

Bodnár György: A novellista Kaffka Margit. Kisebb közlemények. Szigeti Jenő: Milton Elveszett paradicsom-a Magyarországon. Bernáth Árpád: Irodalmi művek ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1956. 60. évf. 1. füzet - REAL-J

Rudnay Gyula 339. I. Rudolf, magyar király ... rendszerből való minden vérátömlesztés gyilkosság, mert »a holttetem fertőzött vére a forra dalom halála«, most a ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1910. 20. évf. 1. füzet - REAL-J

2019. aug. 15. ... kal foglalkozott: »Vedd tiszteletem jeléül ezt az Epistolat. ... csak Sylvester vette észre »nyelvünk ezen szózatosb folyását«, ki ... Csattos nyakravaló. 2. ... e mondat nem egyebet mint azt jelenti, hogy Ilona Orbán szerelmét.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1978. 82. évf. 5-6. füzet - REAL-J

Préface de Pierre Charpentrat, „Baroque", Cahier 8. Montauban 1976. 73-82. ... Horváth János itt nem vesz tudomást arról, hogy ezek az „életképek" éppúgy.

Irodalomtörténeti Közlemények 1972. 76. évf. 5-6. füzet - REAL-J

2019. nov. 10. ... szépben és rútban, jóban és rosszban, erényben és bűnben egyformán; nem ... 3160.), Csokonai (No. 731—732.) és Fazekas. (No. 1016-1017.) ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1973. 77. évf. 2-3. füzet - REAL-J

könyvmásoló szerzetesekről referál, írókról nem;3 már szerzőket, műveket és írói ... zöld, majd pedig a' tsikós gulyásokhoz hasonló fekete ümeg és gatyában, ... a „Gyönge füvek" megidézése — az a költői sajátság, amely utóbb a Hangya ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1957. 61. évf. 1-2. füzet - REAL-J

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1957jl—2. számúnak munkatársai: Bóka László egyetemi ... Callimachus Experiens 56, 59—61 ... része annak a valóságnak, amelyet ábrázolnia kell, akár történeti regényt ír, akár társadalmi ... A Tedd a kezed c. költeménynél, az áhított szerelem boldogságába szüremlő bánatos bele.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1909. 19. évf. 2. füzet - REAL-J

Az ő írásával a szövegben csak a 2. levél b) lapján találkozunk. ... nyavalyás (Ravaszt bé kötött fejjel ... a sok bölcsességet inkább bajnak, mint jónak tartotta.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1990. 94. évf. 2. füzet - REAL-J

Nemesdomb, a Felvidék; Fekete gyémántok: Bondavár, Pest, Párizs stb. Ezekben a re gényekben — akárcsak a határozottan kétközpontú Az arany emberben ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1936. 46. évf. 3. füzet - REAL-J

«Minden népdalgyűjtemény lehet vagy a nép számára készülve, hogy annak ízlését és erkölcsét nemesbítse, ... mein Theuerster, sind längst alle Kenner einig; aber selten gelingt es. 23* ... A Toldi-trilogia első német fordító jának nyomain.

Irodalomtörténeti Közlemények 1941. 51. évf. 2. füzet - REAL-J

szerelem érzéki része?... e fának titkát nem szabad tudni? Tán Tünde Csongort magához akarja vonni Tündérországba, de Csongor szerelme hatalmas ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1967. 71. évf. 4. füzet - REAL-J

(L. S.) 514 - Intézeti hírek (1967. április 1-június. 30.) 515 ... vagy groteszk elemek halmozása, szokatlan egymás mellé állítása: íme így jelentkezik otthon.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1999. 103. évf. 3-4. füzet - REAL-J

szerelmek szövődtek. Itt (is) győzködte a népes rokonság a 18 éves Csajághy Laurát. (családi becenevén Lórit), hogy vegyen erőt „merengésén", és legyen a ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1968. 72. évf. 1. füzet - REAL-J

Komlóssy Ákos (Dunaújváros) ... factus homo, vera fide genitus purgavit erimina mundi et tibi virginitas inviolata ... Lantunk nyögesztő, félmázsás teher, mely.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1968. 72. évf. 6. füzet - REAL-J

Vörösmarty Mihály az 1827. év utolsó napjaiban lett a Tudományos ... e fordítások egy része így is inkább a megélhetést szolgálta, mint Babits Erató]a, vagy Szabó ... István bizalmasát, Draskcvics Jánost, Zichy István kamara elnököt, Nádasdy ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1990. 94. évf. 5-6. füzet - REAL-J

Janus Pannonius 1465. május 19-én nyújtotta át II. Pál pápának Mátyás supp- licatióját, melyben Magyarország valamely városában egyetem létesítésének ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1912. 22. évf. 2. füzet - REAL-J

levelében szintén czéloz János vitéz és Toldi hasonlóságára. frS ez az ... Arany János, Buda Halála ; E. D.: Csaba királyfi, első dolgozat; M. D.: máso dik dolgozat ; I. ... Az első fogalmazás innen egy darabon ki van húzva s a kézirat margójára ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1930. 40. évf. 4. füzet - REAL-J

A magyar irodalomtörténet és kritika munkásai ... hírek keltettek.1 A kritika hibáztatja a sok fárasztó beszédet s megrója Bercziket ... Holtomiglan •— holtodiglan.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1973. 77. évf. 6. füzet - REAL-J

S vajon nem egy ilyen nagy dezilluzió-vers A Reményhez? 2. De a vele rokon versek nagyobb családja után vegyük szemügyre a kisebb családot. Lehet-e.

Irodalomtörténeti Közlemények 1930. 40. évf. 1. füzet - REAL-J

... tartós párbaj vele. Ki van építve a kapcsolat Toldi estéje felé is, a lovagi ... Megtörtént; de hidd meg, egy csöppet sem fájt, hogy oly végtelén sokkal szebb lett ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1910. 20. évf. 3. füzet - REAL-J

Szalayból, hogy Gertrudis, Meránia — a dalmát-albániai tenger part egy hegyes vidéke — herczegének, Andechs Bertholdnak a. leánya volt, hogy a királyné ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1928. 38. évf. 3-4. füzet - REAL-J

1. De hozzáteszi, hogy a lovagok vezérének arca az avar szökevények szerint fényes volt, ... jelent köztük egy ismeretlen lovag, fényes fegyverzetben, lóháton ...

Irodalomtörténeti Közlemények - 1932. 42. évf. 3. füzet - REAL-J

rosítása Celesztin Toldi Miklós és a kőszegi magyar amazonok, vagy a Lisztes vitézek c. darabja, amely ... Utóhang a Földinduláshoz. U. o. XIII. köt. 360—367. 1.

Irodalomtörténeti Közlemények 1901. 11. évf. 3. füzet - REAL-J

füzet került a kezembe, mely czímével — // Palatino d'Unghe- ... ne bolyongjak az országban, miután Kékkő és Dévény török hatalomban vannak. —.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1997. 101. évf. 1-2. füzet - REAL-J

Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdő Irodalomtörténeti Közlemények szükséges nek tartja ... és az éj ostromtornyait árva ... ANGYAL Dávid, Bp., 1886-1887,.

Irodalomtörténeti Közlemények 2002. 106. évf. 1-2. füzet - REAL-J

A két Peregrinus-vers meg is található az OSZK-ban, három folio méretű oldalon. ... Az évfordulós megemlékezések és centenáriumi ünnepségek önaffirmációs ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1958. 62. évf. 1. füzet - REAL-J

Szerkesztőség : Budapest, XI, Ménesi út 11 — 13. TECHNIKAI ... Ficzay Dénes: Ady Endre levelezőlapja Halmágyi Samuhoz . 513. Ficzay Dénes: Tolnai ... V. Kovács Sándor 97—99, 103, 393—396. Kovalovszky ... IV/1845. 1196 — 1198.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1967. 71. évf. 1. füzet - REAL-J

47 éves koráig húzott, hosszú legényélete alatt — mindössze cs£k tíz ilyen verset írt ... ő is szerelmes versek írásával kezdte, és ebben a témakörben sokkal ...

Irodalomtörténeti Közlemények 1941. 51. évf. 1. füzet - REAL-J

Romhányi Gyula: Teleki László és Kegyence. 40, 139, 250 ... fogadott Betyár kendőjét évekig nem lehetett Budapesten előadni — azért, mert Zsófi ... Leányrablás, átok, egy régesrégi titok ... megválasztották böszörményi tiszteletesnek.

Irodalomtörténeti Közlemények 1927. 37. évf. 1-2. füzet - REAL-J

Vörösmarty 23—30, 33, 36, 37, ... lem kereste benne kifejeződését, tehát organikus része volt a ... Hölgyek és leventék, szerelmek, kalandok, ... Új titkok előtt.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1973. 77. évf. 4. füzet - REAL-J

Veres András: Erdélyi János és Az ember tragédiája 398 ... (1953). Feszes, pontos, félre nem érthetően szabatos fogalmazás, olykor ironikusan frappáns vitat.