Kalotaszegi Magyar Napok - Kriza János Néprajzi Társaság

pedig megjelentek az ún. magyar napok típusú1 rendezvények a Kolozsvári Magyar ... jesen alulreprezentálva jelent meg a magyar közösség a programok ... 2017-ben újabb fordulat történt: a rendezvény szervezője a Kós Károly Kultu-.

Kalotaszegi Magyar Napok - Kriza János Néprajzi Társaság - Kapcsolódó dokumentumok

Kalotaszegi Magyar Napok - Kriza János Néprajzi Társaság

pedig megjelentek az ún. magyar napok típusú1 rendezvények a Kolozsvári Magyar ... jesen alulreprezentálva jelent meg a magyar közösség a programok ... 2017-ben újabb fordulat történt: a rendezvény szervezője a Kós Károly Kultu-.

kriza könyvek 30. - Kriza János Néprajzi Társaság

1996 La scčne judiciaire de l'autobiographie. PUF, Paris. NIEDERMÜLLER Péter. 1988 Élettörténet és életrajzi elbeszélés. Ethnographia XC. (3–4) 376–389.

Néprajzi EgyEtEmi jEgyzEtEk 4. - Kriza János Néprajzi Társaság

a tárgy (és kép)jelentés megragadására javasolt további módszerek . ... art – as the specific medium of the aesthetic experience – fulfil and what kind of relations.

Letöltés - Kriza János Néprajzi Társaság

Tenyérjóslás, kiromancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. Koponyatan, frenológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. Homloktan, metoposzkópia.

© www.kjnt.ro/szovegtar - Kriza János Néprajzi Társaság

népi szokások, a népi viseletet is elfeledték, addig Csíkdánfalván még az. 1960-as években is erőteljesen őrizték. Ha valaki szolgáló például vala- mely ok miatt ...

Aranyos-vidék - Kriza János Néprajzi Társaság

ba (Magyarország, Németország, Ausztria, Franciaország, Svédország), valamint Ame- ... mon biztosabb a fekvés, mint a lábamon az állás, amikor a hajó inog. A hajó pedig ... A sofőr szerint rá büntetést rónak a feketefuvarozás miatt, ezért kel- ... nehogy megjelenjen egy furgon hagyma valahonnan, akkor neki befellegzett.

Ethnographia / A Magyar Néprajzi Társaság értesítője • 90. évfolyam ...

és a polyákok híre. A mi fiaink messze idegenben szolgáltak, főleg az akkori Deák- és Haller- lovasregimentekben. Az újoncállítás verbuválás útján történt.

Zentai János Baranya megye magyar néprajzi ... - Táj és Ember

alapján készültek, melyen minden baranyai és valaha Baranyához tartozó község, vala mint a megyével határos szomszéd helység szerepel. Fel van rajta ...

Kriza János and the - Folklore.ee

Felnőtt vala egy édesz almafa... Archaic ... He knew that the daily problems of a married woman could ... of Kövesalja, from a woman who lives there but was.

Magyar Néprajzi Bibliográfia 2009-2010 - Néprajzi Múzeum

Társadalomtudományi Szemle (2010) 4: 61–97. 396. BODÓ JULIANNA: A vendégmunka típusú migráció magatartásmintái a székelyföldi térségben (1. rész).

Klézli János - Magyar Bach Társaság

valamennyien született muzsikusok, s bízvást állíthatom, hogy családomból már most akár vocaliter, akár instrumentaliter concertet formálhatok, mivelhogy ...

Krizbai János - Magyar Hadtudományi Társaság

mellett – egy hadsereg legfontosabb kötőszövetével: az értékekkel. ... 5 A hadtudományi lexikon szerint zsoldos hadsereg: „A fizetségért katonai szolgálatot ...

Tomolya János -Padányi József - Magyar Hadtudományi Társaság

2015. márc. 30. ... tekinthető ez a győzelem sikeres tesznek és mennyire felkészültek az iraki fegyveres erők Moszul visszafoglalására? A tanulmány az Iszlám ...

Vércsoportvizsgálatok kalotaszegi községekben. - Erdélyi Magyar ...

Ezeken kívül találtunk még az egyes községekben zsidókat és cigá- nyokat is. Utóbbiak ... vércsoport előfordul a legkülönbözőbb rasszú népeknél, de külön-.

Kriza-kódex 1532 - Magyar Elektronikus Könyvtár

válogatott imádságok. így Szent Brigitta 15 imádsága, ... ima előtt. A Winkler-kódex bevezető imája más tartal mú, mint kódexünké, és ugyancsak eltérő az a ...

Néprajzi értesítő 63-66. szám, 1981-1984. - Néprajzi Múzeum

Kemencetakaró (Érsekcsanád, Szék): pamutszőttes, a kemencepad formája ... halotti papucs: kendervászon csizmaféle, amit a haláleset bekövetkezte után ...

magyar - magyar képes néprajzi gyermekszótár - Szandaszőlősi ...

a főkötőt utcán viselték, gyakran fehér fejkendővel vagy "hárászkendővel" kötötték le mely készülhet házi szőttesből, ... a hárászkendőt télen ma is viselik.

Néprajzi értesítő 84. évfolyam, 2002. - Néprajzi Múzeum

A kiállítás célja a megszokott észlelési sablonok megzavarása volt. Az ismert ... Ezen kiállítások sorából talán a busómaszkok kiállítása emelkedik ki. (1999 ...

Néprajzi értesítő 59. szám, 1977. - Néprajzi Múzeum

Magyar népi cserépedények kiállítása a Néprajzi Múzeumban. Ausstellung un ... Cserépedény-formák a Néprajzi Múzeum kerámiagyűjteményében. Népművé.

Néprajzi értesítő 58. szám, 1976. - Néprajzi Múzeum

Bokáig érő ködmön volt a Püspökladányban, Kábán és Hajdúszoboszlón viselt ... Sellyéről tudósít KODOLANYI J.61 — „A fehér köpönyeg és suba máig is módi.

Néprajzi értesítő 60. szám, 1978. - Néprajzi Múzeum

let a hazai vallásos eredetű népi bábjátékok módszeres összegzésére 57 ... somogyi és egy Torda megyei bábtáncoltató betlehemes játékot közöl. Nézzük meg ... A szöveg és a dalok alapján a dunántúli játékok típusának újabb változata.

Néprajzi értesítő 56. szám, 1974. - Néprajzi Múzeum

házilag előállított növényi festékek szolgáltak tojásfestőül.16 ... lapú satupad, rajta a kovácssatu, a kisebb darabok formázásához használt kézisatu. Itt álltak a ...

Néprajzi értesítő 87. évfolyam, 2005. - Néprajzi Múzeum

ennek a tulajdonságnak jelentősége és jelentése van. Harminc ... munka során előkerült madaras nagytál bizonyítja (VIDA 1999. 21. kép ... ciója - mint például a kolbászsütöde reflektált, nyomatékos látogatása vagy tetoválás csináltatása.

Néprajzi értesítő 54. szám, 1972. - Néprajzi Múzeum

hanttörő: 2, 3; rögtörő: 1, 4, 5;. 1. ábra, Hanltörő. 2. ... A vasborona terjedésével jelentősége csőikként, a henger és a vas tárcsa pedig teljesen ... Ezeik az ötvösök szaktanácsot is adtak vevőiknek, ha azok házilag akarták elvégezni a fülcimpa-.

Néprajzi értesítő 82. évfolyam, 2000. - Néprajzi Múzeum

NÉPRAJZI MÚZEUM, BUDAPEST ... Szórakaténusz Játékmúzeum, Kecskemét ... The Museum of Ethnography in Budapest has recently implemented a ...

Néprajzi értesítő 74. évfolyam, 1992. - Néprajzi Múzeum

U. KERÉKGYÁRTÓ Adrienne: A csíkiak Negyedfélmegye Havasáról. Adatok egy székely ... U. Kerékgyártó Adrienné sedésnek ... Aradszky Jánosné (sz. 1920) ...

A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság ...

Dr. Kollár Lajos, a PTE Klinikai Központ Fôigazgatója. A kongresszus ... Dr. Bukovecz Tibor. Dr. Járai Gergely ... Csákány Tibor - Varga Péter Pál. Országos ...

Erdélyi János - Madách Irodalmi Társaság

Lucifer, ki a dicsőítés zsolozsmáira rosszkedvű, mogorva, ellenmondó, s a ... Második szín a paradicsom; ebben az eset története a szentkönyv alapján. Az első ...

neumann jános számítógép-tudományi társaság - Pécsi ...

2019. dec. 7. ... [email protected] Gyurák Gábor egyetemi tanársegéd – MIK titkár – Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Baranya Megyei ...

adalékok a neumann jános számítógép- tudományi társaság ...

(értelmiségi) lázadás is volt. Ugyanis Neumann János gazdag budapesti családból (szocialista szóhasználat szerint „tőkés család”) származott, amely tagja volt ...

kádár jános emlékezete - Május Elseje Társaság

ból származó, a szocializmusban ren- dületlenül hívő igazi kommunista ve- zetőre. 1912. május 26-án Csermanek. Borbála Fiuméban szülte meg János.

Önéletrajz - Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Önéletrajz. Név. Dr. Kutor László. Születési adatok. 1953. 02. 16. Veszprém. Cím ... Neumann János Informatikai Kar,Informatikai Rendszerek Intézet.

A TETOVÁLÁS ÉS A TETOVÁLT SZÖVEGEK MAGYAR NÉPRAJZI ...

Jellegzetesen európai, nemzetközi tetoválások a börtöntetoválások (pl. Egyedül cellámban; Óvakodj a haverjaidtól), a szülőknek, szerelmeseknek való ...

Esterházy János élete és mártírhalála - Kecskés László Társaság

ebben sajnos, a korabeli szlovák állam is segítséget nyújtott neki, Esterházy segítette a ... azon Lourdes-i Madonna szob mellé, amely annak idején oly sokat.

Arany János Budapestje Óbuda - Budapesti Honismereti Társaság

2017. jan. 15. ... teletére az Óbudai Múzeum- ban. Óbudán még nem ké- ... szerű óbudai emberek szere- pére, történeteire a ... levezető elnöke. Óbudai Anziksz.

A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1972 ... - Néprajzi Múzeum

Kultisches Brot des Weihnachtstisches in der Ostslowakei. = Slov. Nár. XX, 1972. 73-102. 992. Marthy, Barna: Mask and rejuvenation. = Hung. Trav. Mag.