Négyszögek / sokszögek

a) Minden paralelogramma trapéz. ... Mekkora a trapéz kiegészítő ... Egy egyenlőszárú háromszög alapjának tetszőleges pontjából húzzunk párhuzamosokat a ...

Négyszögek / sokszögek - Kapcsolódó dokumentumok

Négyszögek / sokszögek

a) Minden paralelogramma trapéz. ... Mekkora a trapéz kiegészítő ... Egy egyenlőszárú háromszög alapjának tetszőleges pontjából húzzunk párhuzamosokat a ...

8. modul: NÉGYSZÖGEK, SOKSZÖGEK

Sokszögek oldalszáma, átlóinak száma, belső- és külső ... sokszög, szabályos sokszög, szabályos ötszög, deltoid, paralelogramma, trapéz, a rombusz átlói ...

0753.modul Speciális négyszögek és sokszögek

következtetések. Előző órán kiválasztott négyszög, csomagolópapír, ragasztó. 2. A négyszögek típusai és tulajdonságai. Ismétlés, rendszerező képesség.

Négyszögek

A paralelogramma tengelyesen és középpontosan is szimmetrikus. ………. A derékszögű háromszögnek lehet 3 szimmetriatengelye. ……….. Minden négyzet ...

Sokszögek

... jelölje A, B, C, D. Az AB, BC, CD, DA egyenesszakaszokkal határolt síktartományt, síkalakzatot négyszögnek nevezzük. Konvex négyszög. Konkáv négyszög ...

11. tétel Négyszögek

Paralelogramma: Olyan négyszög, amelynek két pár párhuzamos oldalpárja van. ... A szimmetriatengely felezi a másik átlót és a szögeket. Van két egyenlő ...

HÁROMSZÖGEK, SOKSZÖGEK

Szögszámítási feladatok, szerkesztési adatok. Becslés, mérés, rajzkészség, szerkesztési készség, következtetések. 1. feladatlap, átlátszó lap, például celofán ...

11. tétel Négyszögek - Sefmatek

csúcsa, 4 oldala, 4 belső szöge, 4 külső szöge és 2 átlója van. Belső és külső szögeinek összege egyaránt 360°. Négyszögek csoportosítása: Négyszög. Trapéz.

Szimmetrikus négyszögek - Zanza TV

Szimmetrikus négyszögek. A négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos sokszögek. 1. feladat. Biológia: az ember és különböző élőlények ...

Bicentrikus sokszögek - ELTE

4.2 Feladat: Egy ABCD érintőnégyszög szemközti oldalegyeneseinek metszéspontja. P és Q. Bizonyítsuk, hogy a négyszög beirt körének középpontja és az ...

9. tétel: Síkidomok, sokszögek, háromszög

Síkidom fogalma: A sík feldarabolásával keletkező geometriai alakzat. Pl.: Sokszög fogalma: zárt szakaszok által határolt síkrész. Pl.: Háromszög A síknak három ...

sokszögek kerülete és területe - Boronkay

5.-6. évfolyam. SOKSZÖGEK KERÜLETE ÉS TERÜLETE. A kerület és terület meghatározásának igénye már az ókori népeknél megjelent. A földbirtokok.

0574. modul Háromszögek és négyszögek szerkesztése

Háromszögek előállítása síkon és gömbön, szerkesztése három oldal ... Csak a gömbi szög mérésénél használjuk a „fok” szót. Szerkesszünk „igazi” (Euler-) ... oldalai körülbelül: 30, 45, 60 gömbi lépés; 45, 60, 90 gömbi lépés. Ezután gömbi ...

0664.modul Háromszögek és négyszögek szerkesztése

Rendszerező képesség, megfigyelő képesség. Körző, vonalzó, 4. feladatlap. 3. Szimmetrikus trapéz és deltoid szerkesztése. Rajzkészség, szerkesztési készség ...

Logo – sokszögek - Programozási nyelvek 1 - ELTE

6-szög körül 6-szögek: ... Zsakó László: Programozás nyelvek. Logo – sokszög körül másik sokszög. 2018. 09. ... (Egy sokszög külső szögei összege 360 fok!)

Sokszögek Háromszögek: általános egyenlő szárú egyenlő oldalú ...

Sokszögek. Háromszögek: ⇨ általános. ⇨ egyenlő szárú. ⇨ egyenlő oldalú. Négyszögek: ⇨ általános. ⇨ trapéz. ⇨ paralelogramma. ⇨ rombusz. ⇨ téglalap.