BIZTONSÁGI ADATLAP Terméknév: eni Sigma Multi Agro 20W-50

2018. jan. 12. ... 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Azonosított felhasználás: motorolaj: belső ...

BIZTONSÁGI ADATLAP Terméknév: eni Sigma Multi Agro 20W-50 - Kapcsolódó dokumentumok

BIZTONSÁGI ADATLAP Terméknév: eni Sigma Multi Agro 20W-50

2018. jan. 12. ... 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Azonosított felhasználás: motorolaj: belső ...

BIZTONSÁGI ADATLAP Terméknév: eni i-Sigma top MS 10W-40

2018. jan. 11. ... Kereskedelmi név: eni i-Sigma top MS 10W-40. Jogszabály alapján ... (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés. DMEL. (Derived ...

biztonsági adatlap terméknév: flumite 200 - Bagi Kft.

készült az 1907/2006/EK és a 830/2015/EU rendelet szerint. TERMÉKNÉV: FLUMITE 200. Változatszám: 8. Utolsó felülvizsgálat: 2017-05-15. Kibocsátás kelte: ...

biztonsági adatlap terméknév: fozát 480 - Bagi Kft.

készült az 1907/2006/EK és a 830/2015/EU rendelet szerint. TERMÉKNÉV: FOZÁT 480. Változatszám: 10. Utolsó felülvizsgálat: 2016. 09. 30. Kibocsátás kelte: ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - EuroChem Agro

2001. nov. 10. ... FERTISOL 28% (N) folyékony nitrogén műtrágya oldat. Oldal 1 / 11. Fertilia Agrokémiai és. Logisztikai Kft. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Kwizda Agro

SDS WUXAL Réz Top. Verziószám: 3.0-HU. Készült: 2015. július 31. Felülírja az előző verziót. 1/7. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK, ...

biztonsági adatlap jégőr - Agro-Chemie Kft.

2017. dec. 20. ... Veszélyességi osztály és kategória Figyelmeztető H-mondatok. Flam. Liq. 2. H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Eye Irrit 2.

EXPRESS® 50 SX® CLP Biztonsági adatlap - FMC-Agro Hungary Kft.

felhasználása. : Gyomirtó szer. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai. Társaság. : DuPont Magyarország Kft. HU-2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. Telefon.

Steward® CLP Biztonsági adatlap - FMC-Agro Hungary Kft.

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet II. függelékének megfelelően. STEWARD. ®. 30 DF. Verzió 4.1 (helyettesíti: Verzió 4.0). Felülvizsgálat ...

SIGMA SIGMA SIGMA POSITION STATEMENTS WOMEN'S ...

Member/Chapter Website Development Procedures for Chapters. The following guidelines are established for the protection of Sigma Sigma Sigma, ...

biztonságtechnikai adatlap - AGRO.bio

SDS BactoFil® CELL. Verziószám: 2.0 HU. Készült: 2015. április 22. Felülírja az előző verziót. BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK, a 453/2010/EK ...

BIZTONSÁGI ADATLAP MOL-LUB Kft.

2015. szept. 14. ... (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint). MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Dynamic Mistral 5W-30 szintetikus dízelmotor olaj.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Bos-Plus kft.

2016. szept. 22. ... BOS-PLUS KFT. Cím. 5000 Szolnok, Madach u. 26/d. Telefonszám. 36 56 413564, 36 30 9832789. Kapcsolattartó személy. Toth Gergely.

Biztonsági adatlap Az (EG) - HPS Lub Kft.

2016. okt. 27. ... 12c- A fűtőolaj(gázolaj) felhasználása – Fogyasztó. A felhasználásra ... Sűrűség. 820 - 845 kg/m3 / 15 °C. EN ISO 12185. Relatív sűrűség.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Well Done

2017. máj. 15. ... 4 (oral, dermal),. H302, H312; Eye Irrit. 2, H319. C8-18 (páros szénatom-számú, C18-telítetlen,. N,N bisz(hidroxietil)amidok*. CAS-szám: nincs.

BIZTONSÁGI ADATLAP

ROVATOXX Darázsirtó aeroszol 200 ml. Készült: 2017.02.16. ... irtószer, darázsirtó aeroszol ... P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

Alginát - Biztonsági adatlap

Termék neve: Alginát. Termékkód: 1C0263-B. Termék leírása: Precíziós lenyomatanyag. Gyártó és forgalamzó: Shanghai Dochem Industries Co.; Ltd.

Egyesített biztonsági adatlap

2016. nov. 24. ... [email protected] A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: [email protected] 1.4. Sürgősségi telefonszám:.

BIZTONSÁGI ADATLAP - Fest-É-Ker Kft.

2009. febr. 28. ... Széria-Glett glettelőgipsz. 1.2. Felhasználási területe: Építőanyag, építési vegyianyag. 1.3. Gyártó: Südharzer Gipswerk GmbH. D-99755 Ellrich ...

FINY Biztonsági adatlap - UPL

FINY. Biztonsági adatlap. Készült 14-aug.-2014. Felülvizsgálat dátuma 26-nov.-2015. Átdolgozás száma: 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás ...

BIZTONSÁGI ADATLAP MC CREAM

Kereskedelmi név: MC CREAM. Kereskedelmi kód: 12464. Nyomtatás dátuma: 14/10/2015. Pagina 1 di 12. BIZTONSÁGI ADATLAP. MC CREAM. 1. SZAKASZ: ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Kemikál

Felülvizsgálva: Változat: 1. Készítmény neve: PARAFA RAGASZTÓ. 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító.

BIZTONSÁGI ADATLAP Krarusz Kft

Krarusz Kft. 1907/2006/EK rendelet szerint. 8200 Veszprém, Csemete utca 3. Glycunic Aluprotect Dinamic. Oldalszám: 1 / 12. Változat:1.0. Felülvizsgálat:0.

Biztonsági adatlap (2015)

BIZTONSÁGI ADATLAP. (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint). Terméknév: Ajax floral fiesta red flowers. Változat: H3 Eredeti kiadás / utolsó ...

BIZTONSÁGI ADATLAP - Alveola

2017. febr. 15. ... higiénés kézfertőtlenítés, bőrfertőtlenítés. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó: Alveola Kft. Cím: 1143 Budapest, Gizella út 28/A ...

Biztonsági adatlap - Stihl

2018. febr. 22. ... Anyag/készítmény használata Motorolaj. · 1.3 A biztonsági adatlap ... 0,87 g/cm3 ((DIN 51757)). · Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: Víz:.

Biztonsági adatlap Clarasept

2012. dec. 1. ... Tisztító hatású higiénés kézfertőtlenítés. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/szállító: UNICLEAN Kft. 1107 Budapest, Mázsa u.

Biztonsági adatlap - Budaclean

2017. szept. 9. ... 2.2 Címkézési elemek. Figyelmeztetés: Veszély. Tartalmaz anionos felületaktív anyag (alkil-benz-szulfonsav) (Dodecylbenzene Sulfonic Acid).

BIZTONSÁGI ADATLAP Gun Gum - Auchan

2 - H319. Osztályozás (67/548/EGK) vagy (1999/45/EK). Xi;R36/38. Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található.

BIZTONSÁGI ADATLAP ACETON

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319. Súlyos szemirritációt okoz. H336. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:.

BIZTONSÁGI ADATLAP MOL-LUB Kft. - Praktiker

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai. MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. H-2931 Almásfüzitő, Fő ...

BIZTONSÁGI ADATLAP MOL-LUB Kft. - BikeTrade97 Kft.

Terméknév: MOL Food Grease 2 élelmiszeripari kenőzsír. Változat: 3 ... MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Biztonsági adatlap - Treff Duó Kft.

2015. szept. 22. ... www.kiehl-group.com. Internet: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: 49/89/19240. Nationale Notrufnummer für die ...

INNOPON-MD-TAK biztonsági adatlap

2017. febr. 14. ... INNOPON M/D-TAK. Kiadás dátuma: 2000. Oldal: 3/15. Felülvizsgálat dátuma: 2017-02-14. Változat: 7. Amidok, C8-18 (páros számú) és. C18.

BIZTONSÁGI ADATLAP MEGAFOL

Kereskedelmi név: Megafol. Kereskedelmi kód: ... MEGAFOL. 1. SZAKASZ: Az ... A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot ...

CK lap Biztonsági adatlap - nypan

Kereskedelmi megnevezés: cementkötésű faforgácslap. 1.2. Alkalmazás: építőipar. 1.3. Információk a gyártóról/szállítóról: FALCO Forgácslapgyártó Zrt. H-9700 ...