Magyar Nyelvőr – 81. évfolyam – 1957.

... hogy az idegen eredetű bűnöző-nevek (lator, pribék, kalóz, haramia, martalóc, betyár, briganti, bandita, gengszter stb.) állandóan szaporodnak nyelvünkben.

Magyar Nyelvőr – 81. évfolyam – 1957. - Kapcsolódó dokumentumok

Magyar Nyelvőr – 81. évfolyam – 1957.

... hogy az idegen eredetű bűnöző-nevek (lator, pribék, kalóz, haramia, martalóc, betyár, briganti, bandita, gengszter stb.) állandóan szaporodnak nyelvünkben.

Magyar Nyelvőr – 81. évfolyam – 1957. - REAL-J

magastörzsű mocsári tölgyesei. A üo&-nak nevezett lapályos, ... Obi ne. Küöbi, eo pmy. pocAU 6bi epuőbi, esetleg így : ECAU. 6bi He Küöbi, u 6 bt A 6bi ne pom, ... A rózsa ellenben kicsattanó életerőt, egészséget. Csaknem az ellentétét!

Magyar Nyelvőr – 113. évfolyam – 1989.

és Nádas Péter Emlékiratok könyve (Szép- irodalmi Könyvkiadó, Bp., 1986.) című munkájára gondolok elsősorban. S ezek mellé csatlakozik Temesi Ferenc ...

Magyar Nyelvőr – 86. évfolyam – 1962.

A német nyelvből, szorosabban véve a német tolvajnyelvből került a magyarba előbb az alma ; jelentése: 'semmi; nincs; ne; ne tedd !; vigyázz !'. Alap- szava a ...

Magyar Nyelvőr – 92. évfolyam – 1968.

(Kapitány) uő.: Piszkos Fred közbelép (Fülig Jimmy őszinte sajnálatára) Bp., ... nevezett házőrző, őrzővendek, röviden örvendek kifejezést véve alapul (lehet,.

Magyar Nyelvőr – 89. évfolyam – 1965.

kassa 'jó, finom, remek, kitűnő' keccsöl 'cipel, dolgozik, fárad' kiborul 'ideges, beteg lesz, kimerül, elveszti a fejét' kicsinál. 'elfáraszt, tönkretesz, összever, megöl'.

Magyar Nyelvőr – 93. évfolyam – 1969.

a hipis jelentése: 'rendőrségi kutatás (alvilági)'. A szótár ... lag sok héber eredetű szó került a jiddis (ós az alvilági, német eredetű argó) közvetítésével. Ezeknek ...

Magyar Nyelvőr – 77. évfolyam – 1953.

21 szótári adat közül 20-ban a jelentése 'özvegy' és 'nem létező személy' és ... majd 'hitvány étel, értéktelen adomány' és így le a semmiig, mégis, amint nem az.

Magyar Nyelvőr – 104. évfolyam – 1980.

dunántúli, főleg zalai ós somogyi adatközlések nyomán az MTsz. a sumák-ot még a követ- kező jelentésekben ... tájszó s am. ostoba, tudatlan, együgyű, gyüge.

Magyar Nyelvőr – 76. évfolyam – 1952.

„Alma" és a tagadás kifejezései. 1. A tagadás kifejezése érzékeny pontja, a nyelveknek. A latin tagadás-rendszer fölbomlott és átalakult a franciában: pozitív ...

Magyar Nyelvőr – 111. évfolyam – 1987.

szönés. Köszönni azonban sokféleképpen lehet, s a köszönés fogadásának is ... Jó napot kívánok, kezét csókolom; Szervusz, szervusz stb.), valamint a k ö s z ö ...

Magyar Nyelvőr – 63. évfolyam – 1934.

A folyóirat azóta megjelent há- rom számában 17 hozzászólást kö- zöl. Ezek közül 9 elfogadja a drog- szerészt, 3 a drogista mellett ma- rad, a többi új nevet ...

Magyar Nyelvőr – 80. évfolyam – 1956.

és — utoljára említem a legelsőt — az alszik mellett a durmol-nak szintén megvan ... argó-szinonimái is (brummen, brummolni, jón, jónem, szondizni, szundizni.

Magyar Nyelvőr – 96. évfolyam – 1972.

melyek a hivatalos nevek mellett vagy azok helyett állnak" (Balogh László: ... dik), Mester Tv (mindig szerel), Papagáj B (sokat beszél), Pecás Bo, Ragály.

Magyar Nyelvőr – 99. évfolyam – 1975.

előfordul — szaknyelvi jelentése más mint a köznyelvi, és egyben tárgyisme- ... ('salakos'), eingusz, engusz ('beömlő'), fándli, fáner ('kézi öntőüst'), fánc, féder.

Magyar Nyelvőr – 83. évfolyam – 1959.

Jelentése a készülő Értelmező ... lyüki > lükf^> lüke, a jelentés- változás ... magyarázatát), s hatottak a hasonló jelentésű lütyö-, lüttyő-féle csallóközi tájszavak.

Magyar Nyelvőr – 117. évfolyam – 1993.

bizalmas stílusárnyalattal:) 'arc, kép, pofa' (nyilván ide vonható a cifferblatt is, amelynek két ... Olyan ötvenes forma, nagydarab, borvirágos orrú, vastag tokájú,.

Magyar Nyelvőr – 50. évfolyam – 1921.

tás mellett különösen a harctéren egy másik jelentése lett általános: eltulajdonítani, ellopni ... kiszorította, a brot- és rukzsák, a feldflaska, patrontáska és kapszli.

Magyar Nyelvőr – 62. évfolyam – 1933.

A szójegyzékben az egyes ismeretlen szavak jelentése megta- lálható, de a legtöbb a jassz-nyelvből — sajnos — már átment a társasági nyelvbe is, úgyhogy ...

Magyar Nyelvőr – 112. évfolyam – 1988.

vet jelent, az idők folyamán azonban jelentése elmosódott; angolban annyira, ... kurva, luvnya, kokott, bárcás, kurtizán, utcanő, rima. Irodalmi és alvilági,.

Magyar Nyelvőr – 120. évfolyam – 1996.

kancsal x bandzsi > kandzsi 'kancsal, bandzsít', konflis x fiáker > konáker 'egy- lovas bérkocsi' ... Egyrészt a nevek ismert jelentése elhomályosult, s így a laikus.

Magyar Nyelvőr – 88. évfolyam – 1964.

„ospit" azaz obsit kézhezvétele után még világosan emlékezhetett a népies, de idegenes hangzású, ugyanakkor költői szóra, s jó érzékkel illesztette versébe.

Magyar Nyelvőr – 115. évfolyam – 1991.

A peresztrojka már korábban is megjelent népetimológiás változatokba]! a pesti ... már korábban fölfigyeltek az üres politikai kifejezésekre, az állandó jelentés-.

Magyar Nyelvőr – 94. évfolyam – 1970.

'a szélmolnárok nyelvén: hajnalban támadó könnyű szél'; akurátus, a-pellál, apetitus ~ epetus 'étvágy'; árenda, árkus 'ív' (papír); ármádia, áziom 'asylum'; ...

Magyar Nyelvőr – 55. évfolyam – 1926. - REAL-J

róla, hogy „alig van partikula, melynek oly sokféle jelentése s oly sűrű alkalma- ... szóvégi ó-val segít magán, pl. korzó, kontó, reskontó. kaszinó, istálló, zéró (ol.

Magyar Nyelvőr – 118. évfolyam – 1994. - REAL-J

2020. márc. 1. ... ri adatainak sokaságát, szlavisztikai jártasságát csodálja, az obi-ugor ... A képernyő szövegszerkesztő rendszereinkben a munkapad szerepét ...

Magyar Nyelvőr – 57. évfolyam – 1928. - REAL-J

bnttare ige használatos, melynek első jelentése „dob, hány, vet, hajít", második ... asszimiláló ereje csúcspontját s csak a Krisztus utáni első évezred folyamán ...

Magyar Nyelvőr – 78. évfolyam – 1954. - REAL-J

jelentése eltér a magyarországitól, a falusi egyéni gazdaságot jelöli. ... fólia libri numeris signata sunt, non item paginae, a mint ez szokásban volt a' typo-.

Magyar Nyelvőr – 40. évfolyam – 1911. - REAL-J

kinek: Egy aszotiy megbolondult, »Szabó Kató ezt megcsi- nálta az ... Gyomlálás a m. nyelv kertjében (Vác, 1910. Első váci sajtó. 1 K). ... Pipi F. (arcuk, hajuk ...

Magyar Nyelvőr – 45. évfolyam – 1916. - REAL-J

2015. szept. 6. ... A ló erősen rugdosuan őtet, harmad napon kimúlék ez világból (Debreczeni-kódex). Megtaláljuk Calepinusnál is. Ha kezeket által fnrdosnayac.

Magyar Nyelvőr – 107. évfolyam – 1983. - REAL-J

-ít: merít, sántít, vidít, tanít; -íroz: egrecíroz, maszíroz, paszíroz, reckíroz, szekíroz, vagoníroz. Fekete Péter. Hangtani jelenségek változása egy kemenesaljai.

Magyar Nyelvőr – 98. évfolyam – 1974. - REAL-J

a szó régebbi jelentése szerint — 'dühös, haragos, bosszús' értelemben használta. ... rabsic. 'orvvadász' (Magyar Hírlap 1973. V. 7. 2. lap) (< n. Raubschütz);.

Magyar Nyelvőr – 67. évfolyam – 1938. - REAL-J

szinonim szavak Csakhogy ha a szer jelentése 'eszköz', akkor a szám nem lehet vele ... 25:103 és kk. Nem válnak köznevekké, efemer és helyi jellegűek. E. J..

Magyar Nyelvőr – 113. évfolyam – 1989. - REAL-J

Ferenczy Gyula: Napirenden az orvosi helyesírás ^rendezése. 11 ... A b o k r o s í t á s elveiből következik, hogy például az elsőéves szó nincs meg a.

Magyar Nyelvőr – 12. évfolyam – 1883. - REAL-J

5 Borbás Vincze ... János előtt, mikó üldözték őtet, ijen kicsi bogarak világítottak a sötétbe. ... gesztenye forma bolus vagy ... Kérdés. „Mióta a velocipéd-klub megalakúlt, azóta na- ... Ondrejko; — Málika (Amália); — Betka, Betuska, Liza,. Lizika ...

Magyar Nyelvőr – 73. évfolyam – 1949. - REAL-J

2020. febr. 1. ... szóról eddig azt mondták, hogy eredeti jelentése 'férfi'. Úgy látom ... tétel tulajdonképpeni jelentése tehát 'földi ember'. ... rabsic: lesipuskás,.