Etimologiai szotar - WordPress.com

2015. nov. 3. ... A szó jelentése eredetileg egy felemelt karokkal magasba ... keletkezett, végső soron azonos eredetű a brigadéros és a briganti szavainkkal.

Etimologiai szotar - WordPress.com - Kapcsolódó dokumentumok

Etimologiai szotar - WordPress.com

2015. nov. 3. ... A szó jelentése eredetileg egy felemelt karokkal magasba ... keletkezett, végső soron azonos eredetű a brigadéros és a briganti szavainkkal.

Etimológiai szótár - C3

Ez az egykötetes etimológiai szótár nagy vállalkozás. Alapja a háromkötetes TESz. és az ... Ezek ugyanis igazi homonimák, történeti kapcsolat nincs közöttük.

Etimologiai szotar

15 Aug 2019 ... például 'mélyen fekvő terület; női szoknya; alsó rész; állati fekvőhely; ... olyan típusú alakulat, mint a hajcihő 'csetepaté': az előtag indulatszó, ...

II. kötet - Új magyar etimológiai szótár

jelentése 'ügyetlen'; ehhez vö. még: cselekedeteinek ily lábatlan okát adta 'ügyetlenül érvelt' (1765). A ... lichthof ∆ A: 1900 Lichthof (Tolnai: Magy. szót.); ...

IRÓI SZÓTÁR írta: BENKŐ LÁSZLÓ Műfaji sajátságok Az írói szótár ...

Az írói szótár több arcú műfaj. Mint egynyelvű szótár az ún. értelmező szótárak típusába tartozik, mégpedig az értelmező szótáraknak igényesebb, ár-.

Backer WordPress Theme - Krown Themes WordPress Demos

To install this theme you must have a working version of WordPress already installed. ... We also use some custom CSS lines of code to enhance the typography using ... cloud, github, flickr, gplus, tumblr, stumbleupon, lastfm, evernote, picasa,.

Az etimológiai színkeverés

Az etimológiai színkeverés. VÁRADI PÉTER. Az egyik híres magyar orvosprofesszor szerint talán csak a magyar nyelv fejezi ki olyan nagyon pontosan és ...

(NÉP)ETIMOLÓGIAI EGYVELEG

szónak 'porceláncsésze' bizonytalan értelmezését a jelentés elé tett kérdőj el lel, fejezték ki a szerkesztők. Az alábbi ... lapáj > N. lapány stb. (TESz. harkály és ...

A lapp növénynevek etimológiai rétegei - DEA

A lapp növény és növénynév azonosítása és a magyar jelentés közlése jó alapot ... Staaloe ~ Staala '(eventyrskikkelse) (N stállu) 'vagabond, mesealak;.

(NÉP)ETIMOLÓGIAI SZÓGYŰJTEMÉNY MOKÁNY SÁNDOR I. A ...

A 2. jelentés létrejöttének mikéntjét a TESz. (1: 333) ... A bolond főnév itt tárgyalt jelentése a szláv ... 'kisebb fajta lepke'-») pille 'hópehely' (ÉrtSz. 5: 700, 747); ...

A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai ... - MEK

Arra törekedtem, hogy a feldolgozott gyógynövény- nevek eredetét ... Szabó, Ember és növényvilág 268); álkörmös ... tagra l. alkörmös, a sz l utótag csuvasos tí-.

Cseremisz etimológiai adatbázis (T 048805) - CORE

feltételeit. A cseremisz szókészlet uráli és finnugor eredetű szóállományának kutatásához nagyobbrészt rendelkezésre álltak a forrásmunkák, a szótárak és a ...

Szócsaládok etimológiai kutatása a szinkrónia- diakrónia ...

diakrónia egységében: a pereg eredete és rokonsága. 1. Bevezetés – a dolgozat célkitűzése. 1.1. A szinkrónia és diakrónia kapcsolatát témájául választó ...

Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára - MEK

román Berbeşti párhuzamos névadással jött létre, jelentése tkp. 'Barb emberei ... alapjául a szepességi szászok cipszer (zipser) (értSz. 1: 801) elnevezése ...

ADATOK A CVC TÍPUSÚ MAGYAR SZÓANYAG ETIMOLÓGIAI ...

A magyar szókészlet finnugor elemei (MSzFE) etimológiai szótár ... ján, hogy az ősi eredetű, illetve a jövevény szávak rétegei még további, többé-kevésbé.

MATICSÁK SÁNDOR Finnugor etimológiai szótárak - MTA ...

áll, majd ennek jelentése (ha az bizonytalan, akkor jelentésmezeje) és a rekonst- ... абзац, абонемент, аббревиатура, авангард, авантюрист, авиазавод,.

Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai ... - MEK

gat-Indiában őshonos, az ördögfüge- félék (Clusiaceae) családjába tartozó fa. (Mammea americana) rozsdabarna színű, leveses termése'. Tükörszó; a ném.

A török nyelv etimológiai szótára és a magyar nyelvtörténet - C3

részt jelent sen megn tt a török nyelvek külön életében, bels fejl dés ~tján keletkezett szavak száma, másrészt gyarapodott a jövevényszavak száma is. Eszerint ...

A paduc és a pikó neveinek történeti-etimológiai vizsgálata - C3

Hasonló a magyarban a faj elavult szakirodalmi porcosszájú keszeg (Pap 10; ... megkülönböztetés céljából a Pungitius platygaster különböző jelzőket (déli, kis) ...

A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára

-ár: folyondár;. -r: csucsor stb. ... zenek, másként ezek zavarodást okoznak. Meg vagyon ez a' ... Kováts Mihály M- szótárában másképp fejti meg a fecskef ne-.

A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai ... - MEK

„tősgyökeres” bihari települések kaptak helyet e munkában. ... adom meg, amely elégséges a település azonosításához. ... bucium, N. bucin '(fa)tönk' (Dicţ. 148.

HONTI LÁSZLÓ Uráli etimológiai és hangtörténeti jegyzetek

ón 'tin', 7. sajt 'cheese', 8. szül 'to bear, to give birth', 9. táltos 'sorcerer, medicine man'. ... jelentése 'acélt edzeni; (Stahl) härten, zementieren' lehetett… Az ugor ...

Három Halotti beszéd az etimológiai statisztika tükrében - MTA ...

2012. nov. 20. ... In: Márai Sándor: Halotti beszéd. Összes versek. A kéziratot RÁTZ. MÁRIA gondozta. Helikon, [Bp.,] 2010, 256–8. MSTN. = Márai Sándor: A ...

A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára

Bihar megye települései között arányaiban viszonylag nagy azoknak a száma, amelyek a XVII. ... gyar)Remete település közelében áll- hatott, pontos helye ...

Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára

Az egzotikus gyümölcsök egyéb elnevezései. 8. A felhasznált irodalom. Az egzotikus gyümölcsnevek szótára. Függelék. Latin név szerinti mutató. Irodalom.

Tao of WordPress Theme - The Tao of WordPress

89 Other Settings. 90 Next steps… Themes. 93 What is a WordPress theme? 94 Endless possibilities ... working with code was integral to using and customizing WordPress. Now that. WordPress ... Twitter/Tumblr-style blogs. • Image galleries/ ...

Az égő szótár - C3

1977), (36) „Tekereg a szél...” (Sebő Ferenc) stb. Oka lehet annak, hogy a versformák között a daktilust tartalmazók a me- móriánkban sokkal erőteljesebben ...

Szótár

blockhouse 'faház, gerendaház'). Gy: R O A házakat elmuffol- ták, a blakházat ... A beregszászi magyar gimnázium története. Szerk.: Benda István-Orosz László ...

Ír zöldségtermesztési szótár

antocián - anthocyanine ápolás, nevelés, termesztés - ... bébikukorica (apró csövű) - baby corn beltenyésztés - ... helyi piacra termesztés - market gardening ...

Mini-szótár

japán szavakat, kivéve, ahol a kettő egybeesik. ... japán kardvívásban a védekezésnél sokkal nagyobb ... kard felemelése, egyéb mozgatása nélkül azonnal.

Kiejtesi szotar

illető nevet. Ám ha magyar emberrel magyarul beszélünk, az idegen hangkészlettel és ... Bean, Sean – [bín són] angol. Beard, Charles Austin – [bírd ... Dr Jekyll and Mr Hyde – [doktor dzsekil end miszter hájd] angol. Drogheda – [drójida] ír.

szótár és oktatás - MEK

mányos és a műszaki terminológiáról vallott olasz nézetek elemzése, az olasz nyelv idegen eredetű (elsődlegesen angol) szavak befogadására. 10 ...

A szótár használata - 5

1997. márc. 12. ... A beás írásbeliség napjainkban kezd kialakulni, s úgy gondolom, e folyamat elején elengedhetetlenül fontos egy szótár, mely a beások által.

Szamosháti szótár [L-Ö] - MEK

ez a poköra valón macska hál nem- a z a s z l a I ö leli a. h e j j é t ! ... macska a jilróu ká:sál ( = csak példálózik, nem meri a kényes ... 'megpörköl, megpirít' (kávét.

Borászati-szótár - MEK

Pest, 1857. — Felére leszállított ára 2 újforint. ... Ara 1 frt. 50 kr. 7. A „Borászati Lapok44 1859-dik második félévi folyama. ... Dugaszoló-gép sokféle van; mindegyik rendelte tése az ... A káka mint szőlő kötöző, mint pedig a pinczénél és kádá.

Szamosháti szótár

regruta regula (-át, -ák) fn. 'újonc katona". Kipucoffa ... 2. réz ~ isz. (jelentése ismeretlen). Réz- a libáin, réz, ... [határozott jelentés nélkül, érzelem hatása alatt.] ...