Vezetés és szervezés szakmai ismeretek jegyzetkivonat szigorlathoz

2019. szept. 5. ... A munkakörelemzés eredményei: a munkaköri leírás és a munkaköri ... anyagokból összeállított – minta, amelyben azt mérik, hogy képes-e a ...

Vezetés és szervezés szakmai ismeretek jegyzetkivonat szigorlathoz - Kapcsolódó dokumentumok

Vezetés és szervezés szakmai ismeretek jegyzetkivonat szigorlathoz

2019. szept. 5. ... A munkakörelemzés eredményei: a munkaköri leírás és a munkaköri ... anyagokból összeállított – minta, amelyben azt mérik, hogy képes-e a ...

Pénzügy szakmai ismeretek jegyzetkivonat szigorlathoz - ELTE gti

2019. szept. 5. ... I. Adózás c. tárgy témakörei. 1. Adózás rendszere. 1.1. Adózás definíciója, célja, eszközei. Az adózás Magyarországon is alkotmányos ...

Számvitel szakmai ismeretek jegyzetkivonat szigorlathoz - ELTE ...

2019. szept. 5. ... Jegyzetkivonat1 a Számvitel mesterképzési szak Szakmai ismeretek ... témánk szempontjából KINDLER JÓZSEF és PAPP OTTÓ15, a BME.

Menedzsment ismeretek jegyzetkivonat szigorlathoz - ELTE ...

2019. szept. 5. ... Jegyzetkivonat1 a Master of Business Administration (MBA), illetve a. Vezetés és szervezés mesterképzési szakok Menedzsment ismeretek.

Vezetés és szervezés

Dobák Miklós – Antal Zsuzsanna (2016): Vezetés és szervezés – Szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9789630594479.

Vezetés szervezés gyakorlat

Vezetés szervezés gyakorlat. 1/13.le évfolyam. Vezetési feladatok gyakorlat. Stratégiai és operatív tervezés. Működési szabályzat készítése. Munkaköri leírás ...

Vezetés és szervezés szak

Előkövetelmény. Tárgynév. 1. félév. 27. GTI22ML101. Menedzsment kvantitatív módszerei. 1. 6. 56 koll. GTI24ML102. Üzleti gazdaságtan. 1. 6. 56 koll.

Vezetés és szervezés MSC GTK 15.12.01. - Miskolci Egyetem

2015. dec. 1. ... A mesterképzési szak megnevezése: vezetés és szervezés (Management and Leadership). 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi ...

MINTATANTERV VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS mesterképzés ...

Előkövetelmény. Tárgynév. 27. GTI22ML101. Menedzsment kvantitatív módszerei. 1. 6. 56 koll. GTI24ML102. Üzleti gazdaságtan. 1. 6. 56 koll. GTI24ML103.

vezetés és szervezés mesterszak - tanterv

vezetés és szervezés mesterszak - tanterv / mintatanterv nappali. Tantárgy. Neptunkód. Előkövetelmény ea gy kr köv ea gy kr köv ea gy kr köv ea gy kr köv.

Vezetés és szervezés mesterképzés tájékoztatófüzet - BME GTK

1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS nappali mesterszak. Mintatanterv ...

Vezetés és szervezés mesterszak A KOMMUNIKÁCIÓ ... - diploma

vezetés és szervezés szak ... pelnie. 32. Magyarországon először 1993-ban a SOTE-n vezették be az orvosi kommunikáció önálló tantárgyként való oktatását.

1.2. vezetés, szervezés, szervezet - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI ...

2019. aug. 21. ... Struktúradimenziók, szervezeti formák és alakításuk feltételrendszere . ... Dobák Miklós – Antal Zsuzsanna: Vezetés és szervezés. ... http://www.tecsi.fea.usp.br/disciplinas/5840/textos/pdf/knowledge.management.in.small.pdf.

Vezetés és szervezés mesterszak valamint master of business ...

Vezetés és szervezés mesterszak valamint master of business administration (MBA) mesterszak felvételi elbeszélgetés témái és forrásai. Témakör. Irodalom. 1.

2.1. Vezetés versus stratégiai vezetés - SZIE

elemeket, a vezetés által kialakított cél (stratégia) és garantált rend (struktúra) tartja ... eredménytervezés, az ÁKFN struktúramodell alapján az árbevételből ...

Szakmai ismeretek

a kommunikáció funkciói: felhívás, tájékoztatás, érzelmi közlés, cselekvésre készte- tés, esztétikai hatás közvetítése;. - a kommunikáció folyamata, főbb tényezői: ...

Autószerelő szakmai ismeretek

A szóbeli vizsga megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek. 3/41. 1. Tétel: A) Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit!

Jegyvizsgáló szakmai ismeretek

A vizsgafeladat megnevezése: Jegyvizsgáló szakmai ismeretek. 2/33 ... Vonatkísérők tartózkodási helye: jegyvizsgáló tartózkodási helye, vezető jegyvizsgáló.

Olvasztár és öntő szakmai ismeretek

2017. jan. 30. ... Formák és magok javítása, bevonatok (víz- és alkoholbázisú) felvitele ecseteléssel, mártással ... Zamak, spiáter. – Folyamatos öntőgép ...

Hegesztési szakmai ismeretek

A hegesztett kötés típusai, a hegesztési varrat fajtái és jelölésük ... A gázhegesztésnél előforduló folytonossági eltérések (hibák) okai és kiküszöbölésük.

Pincer szakmai ismeretek

Hidegvérű állatokból készült ételek. 5.5.6. Fehér húsú szárnyasokból készült ételek. 5.5.7. Barna húsú szárnyasokból készült ételek. 5.5.8. Borjúhúsból készült ...

Szobafestő szakmai ismeretek

Mondja el a fehér mészfestés technológiai lépéseit új és felújítandó beltéri felületen! − A mészfestés ... Mészfesték előállítása, „bekeverése”, színezhetősége.

Szakmai idegennyelvi ismeretek

(VIII. 30.) ITM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. ... Mennyi idő alatt ér a szerelvény a célállomásra? Feladat idegen nyelven ... Vezetői engedélyhez kell a GKI kártya is, vagy elég a 95-ös kód?

Szakacs szakmai ismeretek

Levesbetétek. 3.5. Mártások. 3.5.1. Meleg mártások. 3.5.2. Hideg mártások. 3.5.3. ... Marhahúsból készíthető ételek csoportosítása és készítése. 3.8.3.

1 VENDÉGLÁTÓIPARI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ...

a menükártya szerkesztésének szabályait. Legyen képes alkalmi étrendek ... Farsang, Húsvét, Márton nap,. Karácsony, egyházi, családi, állami). Ismerje a ...

Erősáramú elektrotechnikus szakmai ismeretek

készülékek számára, a védett áramkör maximális feszültségére és a földelési lehetőségekre a ... Meddő áramcsökkentés, fázistényező értékének növelése ... Napenergia, szélenergia, vízi energia, geotermikus energia, ár-apály energia,.

Vasúti személypénztáros szakmai ismeretek

Ismertesse a belföldi és nemzetközi menetjegyek és a belföldi bérletek érvénytartamát! Sorolja ... Ismertesse a vasúti pályaudvar, állomás, megállóhely fogalmát és mondjon legalább egy példát ... Ismertesse a pénztár tárgyidőszakában felmerült eltérések rendezésének szabályait! ... jelentős pl.: Budapest-Nyugati, Szolnok.

Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

ellenőrzés eredménye? A diagnosztikai ... Indoklja meg a kopogásérzékelő, a szélessávú ... motoroknál! A kopogásérzékelő alkalmazásának indoklása: …

Kerékpár-szerelő szakmai ismeretek

(munka-, adás-vételi, megbízási, vállalkozási, kölcsön-) közötti különbségeket! ... kerékpár főtengelye, motorkerékpár szívószelepe) milyen alakeltéréseket lehet ...

Faipari technikus szakmai ismeretek

Tokméretek, névleges méretek. - A hagyományos ajtótokok fajtái (gerébtok, hevedertok, pallótok). - Hagyományos ajtótokok szabadkézi vázlatrajza, szerkezete.

Kádár-, bognáripari szakmai ismeretek

A gönci hordó leírása, szerkezeti részei. - Anyagmeghatározás, válogatás, anyagok kezelése. - A termék készítéséhez használt szerszámok, eszközök.

Motorkerékpár-szerelő szakmai ismeretek

Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő: … ... Fojtószelep helyzet érzékelő: … ... 10 pont. A hajtórúd vagy hajtókar: 1. Feladata: 2. Igénybevétele: 3. Anyaga: 4.

1 EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI ...

Az érettségi vizsgán az írásbeli összpontszám fele-fele arányban a tesztjellegű feladatok és a rövid ... Klinikumi ismeretek - Egészségügyi alapismeretek (50%): ... A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll, évente cserélni kell a tételek 20-25%-át.

1 PEDAGÓGIAI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI ...

Egy gyakorlatközpontú tétel kifejtése. 60 pont. 40 pont. 100 pont. 50 pont. Írásbeli vizsga. Általános szabályok. Az írásbeli vizsgán a pedagógia szakmai ...

1 KERTÉSZETI ÉS PARKÉPÍTÉSI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ...

termesztő berendezések, termesztő edények, kertészeti szerszámok jellemzői,. - meteorológiai fogalmak, műszerek,. - éghajlattani alapismeretek,.

Vasúti árufuvarozási ügyintéző szakmai ismeretek

konszenzuális, reálszerződés fogalma. – megrendelés ... kalkuláció fuvarparitás. – progresszív ... Határozza meg a fuvarparitás és az eladási ár kapcsolatát!