budapest - REAL-J

d) csonkítással és képzéssel: Maki 1/1 (<Smakk), Orsi 1/1 (<Borsi); e) erősebb fokú ... Mikor van a Dózsa keresztnevűek névnapja? Új Ember 1347.sz., 1972.

budapest - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

budapest - REAL-J

d) csonkítással és képzéssel: Maki 1/1 (<Smakk), Orsi 1/1 (<Borsi); e) erősebb fokú ... Mikor van a Dózsa keresztnevűek névnapja? Új Ember 1347.sz., 1972.

Budapest, 1966 - REAL-J

2019. okt. 19. ... készült cikkeinek az elemzése (Juhász Gyula és a forradalom. ... Milyen gondolati elemekből tevődött össze ez a didaxis, mennyire játszott ...

Budapest 2011 - REAL-J

A Szentháromság név eredete és jelentése. – A (Szent) ... Mátyás: újszövetségi név (GOTTSCHALD 1971: 424); Reichard < Richard: volt ugyan ilyen nev, ...

2019. ősz BUDAPEST - REAL-J

2019. okt. 20. ... és versformát megőrizve a szöveget átültetni, ezért a magyarítás nem követi ... ḫűrşîd-i raḫşâna istidlâl idüp ġavvâṣân-ı 'irfân yek-ḳaṭresi ile ...

Budapest, 1971 - REAL-J

14 K.OMÁROMY András: Báthory István országbíró végrendelete. Száz 1890. — THALY Kálmán: Bocskay ... de azért benne rejlik a történelmi. Baradlay Kazimir.

2017. ősz BUDAPEST - REAL-J

73. MISCELLANEA. Pálosfalvi Tamás: Ki volt „Fekete Mihály”, Hunyadi alvezére? ............... 93 ... 1 Jelen tanulmány bizonyos értelemben folytatása a Keletkutatás 2017. tavaszi számában ... Szerk. Egyed Emese–Pakó László. Kolozsvár,. 2016 ...

Budapest, 1995 - REAL-J

okáról Czuczor Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótárában így ír az oroszleány 'oroszlán' ... történt, s ezt talán [én emeltem ki; — M. S.] a kaloda és a fa népetimológiás hatása is ... 7-21); papers by Walker Connor (pp. 23-46); Magda ... "Eastern Europe: Give Us Your Tired, Your Poor: Hungaiy Shelters. Refugees ...

2018. ősz BUDAPEST - REAL-J

2018. nov. 28. ... Kovács Máté Gergő–Rabb Péter–Krähling János: Egy kairói fénykép ... aranyfonalat, skófiumot vagy gyöngyöket.58 1638-ban Szokollu Haszán ... A „turáni” fogalom, amelyet Max Müller 1861-ben megjelent ... 32 Vasárnapi Újság 24 (1877/6) 93 (http://www.epa.hu/00000/00030/01197/pdf/01197.pdf). 120.

Budapest, 1981 - REAL-J

Szemere Pál 75-76, 79, 81-85, 99-100, 104, ... Ezek most figyelmen kívül hagyhatók, elegendő ... mány és a közös fejlődés szükségszerű meghatározó erejét. ... ad neki, mint korábban is: „Három kincset keress: / - Remélj, higy és szeress!

2016. tavasz BUDAPEST - REAL-J

2016. szept. 17. ... 24 Edmond Schütz, An Armeno-Kipchak Print from Lvov. Acta Orientalia ... Magyarországon Schütz Ödön előtt senki sem művelte ilyen magas szinten ... támasztotta alá, hogy az erdélyi örmények nagy része egy olyan nyugati-örmény ... Naql-i dīgar: Bir kün Murād bay Yārkandlïq naql qïlur edi kim: Arslan.

Tanulmányok Budapest Múltjából - REAL-J

2015. okt. 12. ... 'Hej világ, gyöngy világ, illatos gyöngy – ', van ám hatása, ugy-e? – Kívánom, hogy gyémánttá váljon …Hallottam, hogy nagyban teszik.

2015. tavasz BUDAPEST - REAL-J

gos 'agy, agyvelő' jelentése minden bizonnyal nem ide tartozik,29 sokkal inkább ... örmény forradalmárt kaptak el inflagranti, akik teljesen rászolgáltak a legsú-.

Budapest régiségei - 47. füz. (2014.) - REAL-J

2019. jún. 10. ... azonban a Kinizsi laktanyában előkerült házrész- letet (17. lh.),93 valamint, a bécsi úti oszlophelyeket is (7. lh.)94. 83. Brunn am Gebirge II.

Budapest régiségei - 46. füz. (2013.) - REAL-J

szarvak is kapcsolódnak, amit egyes kutatók maszk- ábrázolásként ... is tartalmazó humuszos- keleten iszapos réteg, majd, a kőzet- ... skin, horn, bones) and secondary (yokepower, milk). – is likely to have been of ... Nürnberg, 1639. SUDÁR ...

Budapest Régiségei 41. (2008.) - REAL-J

7. BUDAPEST RÉGISÉGEI XLI. 2007. A Budapesti Törté- neti Múzeum Közép- kori Osztálya legrégeb- bi munkatársát veszí- tette el. Bertalan Vil- mosné (az ...

2015. ősz BUDAPEST - REAL-J - MTA Könyvtár

2015. ősz. Szerkeszti. DÁVID GÉZA, FODOR PÁL ÉS PÉRI BENEDEK. BIRTALAN ÁGNES ... dösi) 'üllő' szóval próbálkozik, ahogy a korom szónál sem hozza a török qurum. 'korom' ... alapulnak, divat a vallások közti párbeszédet emlegetni.

Tanulmányok Budapest Múltjából 7. (1939) - REAL-J

Beethoven hangversenye Budán. 142—161. 8. Rexa Dezső ... Palczan Péter ígéretet kaphatott Ferdinánd királytól, hogy Budán elszen vedett veszteségeiért a ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 1. (1932) - REAL-J

Amint látjuk, a budai királyi palota történetében az 1686-tól Mária Terézia palotájának ... egy évre rá már a megkezdett új építkezésben részt is vett,-»dass an dem. Schloss nur ... Kemnitzer foglalkozása eredetileg a tímárság volt. Indokolásul ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 9. (1941) - REAL-J

»A ház gyönyör lakja, kiáltám, mert még akkor nem tudtam, hogy a dicső ségé. Széchenyi ... biztosítani, utóbb azonban a színházépítés útjára tért át. ... (tehát október 17-én) Buda felé indul és miután reméli, hogy egy nap ... Éjfél tájban, mikor.

Tanulmányok Budapest Múltjából 20. (1974) - REAL-J

nagyobb mobilitása azonban a nagyváros és más települési helyek elkülönültségét is ... érdekes és eredményes akciót: Tabán elavult épületeinek lebontását, ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 17. (1966) - REAL-J

KLAUSZ Lorenz schuemacher. 1690- -1. KLAUBER Marx weinzettl. 1696. KLECKHLER Lorenz satler. 1702. IX. 7. KLECKHNER Hans Georg saiffensieder.

Tanulmányok Budapest Múltjából 27. (1998) - REAL-J

Pollak testvérek nyomtatása. Papír, litográfia, 46x78,5 cm. Fotómásolat ... Teréz körút az Oktogon felől, a Váci út irányában,. 1880-as é. Papír, vízf., 39,3x26,5 cm.

Tanulmányok Budapest Múltjából - 35. (2009.) - REAL-J

it az események csúcspontja felé: „Az ajtó nyílik, Kisfaludy Károly lép be, barátaival ... Az első, régi pesti Vigadó (Redoute) 1829 és 1832 között épült Pollack ... A Budai Vigadó közelgő átadásáról a helyi és országos sajtó egyaránt megemlé-.

Tanulmányok Budapest Múltjából 6. (1938) - REAL-J

recens erecta prosilientes . . . victoria potiuntur). Ez az erődítmény kétség ... királynő sajátkezüleg írt elhatározásával (Camerpresident Grasalkovich solle dise ... másik Ibrahim Abdullah ; Hüszein Abdullah ; Perváne Abdullah ; Mehmed Abdul.

Tanulmányok Budapest Múltjából 26. (1997) - REAL-J

Budapest, 6 BT, 1997. JÉKELY Zsolt ... kás, illetve a régi szárnysegédi iroda kisebb belépőterme, nyilván ellenséges gyújtógránát becsapódása következtében ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 24. (1991) - REAL-J

részint a legkiterjedtebb részint a legdifferenciáltabb képet mutatja -, másrészt s ugyan csak szükségszerűen Budapesten jön létre az országnak minden, a helyi ...

Tanulmányok Budapest Múltjából - 36. köt. (2012.) - REAL-J

kép). A feltárást és restaurálást Derdák Éva festő-restaurátorművész végezte.1 A fény lő kék ... nére, a Budapest Történeti Múzeum régészeinek köszönhetően egyre biztosabban raj ... tár és Pestnek egyéb nevezetességei és szépségei.

Tanulmányok Budapest Múltjából 5. (1936) - REAL-J

2019. dec. 2. ... vanile etŕ d'anni vinti. . . con si propitia fortuna. . . militö . . . per la ... négyszögű, nagyméretű szeraperdétől a ponyva- és kalitkasátrak ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 2. (1933) - REAL-J

rács, az osztókő, sőt a mérműves kőrácsozat is napfényre került. A keleti ablakban még a ... »Arany Perec«, vagy a »Fekete Kutya« lehetett.1). -. :' Ami ennek az ... elvonuló és a belső várat (Schloss, arx) elkerítő fal is,13) melyről az 1696-os.

Tanulmányok Budapest Múltjából - 40. (2015.) - REAL-J

2015. okt. 12. ... Ezévben 40. számához érkezett a Budapesti Történeti Múzeum évkönyve, a Tanulmá- ... dik, különféle fejezetekre oszlik, amelyek között az ,,üzemtörténeti tanulmányok” rész ... 32. damkó 1868, magyarul 1872. ... párizsi Seherezádé című előadásának – melyet Poiret is megtekintett – Léon Bakst által.

Tanulmányok Budapest Múltjából - 37. (2012.) - REAL-J

is 65 személyt ingyen láttak el, ebben az évben ennyi ember ápolásának költségét ... meg, főnöknőként. http://www.savariamuseum.hu/letoltesek/kegyurak_meccenasok.pdf ... ő: »ez szégyen és gyalázat«45; de mi erre azt feleltük, hogy semmi köze ... rekord=3336&endis=disabled&lang=hu&movetol=semmi Letöltés ideje: ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 4. (1936) - REAL-J

és ezért, mint a legtermészetesebb és legkönnyebben járható út, a folyók, hajózható ... műveléssel egyedül csak a cinkotai részeken találkozunk és hasonló volt ... szigeten tűzifa, vessző, a vendégfogadón felül pedig edények készítésére.

Az ötven éves Nagy-Budapest - REAL-J

... krónikája, 1899-1949. Pfeiffert Jakab asztalosmühelye, Wieder Salamon rőfös üzlete, Galbavy péksége. Ezek ... Veszprém: MTA Veab, 1982. 164-171. p. 297.

ELTE ВТК DOKTORI DISSZERTÁCIÓ BUDAPEST ... - REAL-PhD

1935. 122 p. - Az úr, a szolga és a szabad (In: Az orosz vallásbölcselet virágkora ... Thomas: - Russian Philosophy Afhe Internet Encyclopedia of Philosophy/ (In: http:// ... Krisztus, és senki más az tgyház íejc. Azok, akiket ... megfiicsóidt életéi".

2015. ősz BUDAPEST - REAL-J - MTA Könyvtár és Információs ...

2015. ősz. Szerkeszti. DÁVID GÉZA, FODOR PÁL ÉS PÉRI BENEDEK. BIRTALAN ÁGNES ... dösi) 'üllő' szóval próbálkozik, ahogy a korom szónál sem hozza a török qurum. 'korom' ... alapulnak, divat a vallások közti párbeszédet emlegetni.

Tanulmányok Budapest Múltjából 10. (1943) - REAL-J

könyv« megkülönböztető öltözéket is ír elő számukra. Ennek legfeltűnőbb ... elterülő nagykiterjedésű gyümölcsösről, ahol alma és körte termett. Onnan fedezték ...