folyóirat bibliográfiák - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

Ranschburg J.: Jelentés a 0-10 ... Hódi Á.: A dementor csókja – a ... Biztosi jelentéshez; Gönczöl K.: Jelentés az öngyilkosságot megkísérlő személyek emberi és ...

folyóirat bibliográfiák - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem - Kapcsolódó dokumentumok

folyóirat bibliográfiák - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

Ranschburg J.: Jelentés a 0-10 ... Hódi Á.: A dementor csókja – a ... Biztosi jelentéshez; Gönczöl K.: Jelentés az öngyilkosságot megkísérlő személyek emberi és ...

bibliográfiák - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

Dahlke, Rüdiger: A lélek nyelve: a betegség Bp: Magyar Könyvklub, 1996 (D. 10). 17. ... Dworetzky, John: Instructor's Manual With Test Bank to Accompany.

bibliográfiák terápia - DE Pszichológiai Intézet

Az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport módszer bemutatása. Pszichoterápia 2009/2 20. old. Tomcsányi T., Kővári M., Horváth-Szabó K.: A lelkivezetés.

diplomamunka - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

2011. dec. 14. ... A diplomamunka címét a Pszichológiai Intézetben kell bejelenteni. A téma kiválasztását a konzulens oktató, az illetékes tanszékvezető, ...

A stressz - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni Egyetem

Stressz-elméletek 3. o Selye János: A kísérleti állatot érő nem specifikus averzív hatások sajátos tünetegyütteshez vezetnek, amely áll: ➢ -mellékvese.

debreceni egyetem bölcsészettudományi kar pszichológiai intézet ...

A segítségnyújtás, a proszociális viselkedés és az altruista magatartás a segítők és a segítségben ... Az altruizmus szó köznyelvi jelentése önzetlen, jótékony ...

1 Dr. Mező Ferenc Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet AZ ...

Maslow szükséglet hierarchia elméletét a pszichológiai szakirodalom többféle ... Biztonság iránti szükséglet: „Ha a fiziológiai szükségletek viszonylag ...

Dr. Péter-Szarka Szilvia Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet ...

Thomas EDISON nevéhez 1093 db szabadalom kötődik, ezek közül az egyik a szénszálás izzólámpa. Kb. a10000. próbálkozásra sikerült azt a gázösszetételt ...

Mental health care at school - DE Pszichológiai Intézet - Debreceni ...

Iskolai mentálhigiéné. Oktatási segédanyag. Dr. Orosz Róbert. Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet. Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék. Tartalom. 1.

A pályaorientáció pszichológiai alapjai - Debreceni Egyetem ...

informatikai feltételek: A prezentációkhoz tartozó ppt-k és filmrészletek adathordozón, hand- outok a tematikai egységekhez illeszkedően, laptop, projektor, vetítő ...

Pszichológiai Módszertani Tanulmányok - DEA - Debreceni Egyetem

fogalmazva meg a konkrét kutatási kérdéseket, a kvalitatív kutatás folyamata ezért rekurzív. ... eljárásokat is a sztereotípiák tartalmának vizsgálatára: erre egy példa a Noda (1988; idézi: ... foglaljuk össze a klasszikus tesztelmélet keretén belül mozogva (lásd bővebben magyarul pl. ... Meghívlak egy szenyára a hambisnál.

Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Műszaki Könyvkiadó, 1974. ... Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

HU - Fizikai Intézet - Debreceni Egyetem

1993, nyári iskola, Erice, Szicilia ... Somogyi Gábor, Kardos Ádám, Bartók Márton) ... Ujvári Balázs, Horváth Árpád, Kiss Miklós, Kardos Ádám, folyamatban: ...

Kalkulus - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

A cosinus hiperbolicus, illetve a sinus hiperbolicus függvények rendelkeznek az alábbi ... módon megadott függvényeket tangens hiperbolicus, illetve cotangens ...

Tartalom - Kémiai Intézet - Debreceni Egyetem

Vegyipari tevékenység esetén képes a kémiai technológiai folyamatok ... Pokol György, Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I., BME Kiadó, 1999. 4. ... Az alapvető vegyipari műveletek elméleti hátterét elsajátítsák számítási példákon keresztül.

vegyészmérnöki - Kémiai Intézet - Debreceni Egyetem

Vegyészmérnök alapképzési szak (Vegyészmérnök BSc). Biomérnök ... Dr. Szlávik János Környezetgazdálkodás, Pannon Egyetem (2011). 2. Dr. Borda Jenő ...

Sorozatszerkesztő: 1 - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

his interpretation in Central European and Western historiography; 2. Hungary ... one considering Matthias Hunyadi a national king, the greatest national mon- arch.1 A ... 24–25. Zu Mór, Zsófia Bocsi, „Vár és uradalom kapcsolata az írott források tükrében” [Die Be- ... Studien zu den Ehren von Péter Bán), Hrsg. Teréz O-.

Fraktálok - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

Fraktálok a matematikában a Mandelbrot-halmaz. Bessenyei ... A fraktálok atyja: Benoit Mandelbrot. Bessenyei ... akkor a Cantor-halmaz (T1, T2)-fraktál, hiszen.

Szakdolgozat - Kémiai Intézet - Debreceni Egyetem

Az Intézet a döntésről a szorgalmi időszak első hetében értesíti a hallgatót. Dr. Somsák László s. k.. Dr. Juhász László s. k. egyetemi tanár egyetemi adjunktus.

Kalkulus I. - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

reláció olyan függvény, mely se nem injektív, se nem szürjektív, az f3 = {(a,2),(b,0),(c,1)} ... a. 8.3. ábra. A Bolzano-féle középértéktétel geometriai jelentése. 0011.

Sorozatszerkesztő: - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

PAPP KLÁRA: Csáky Imre püspök szerepe a katolikus egyház debreceni ... számokról van szó, úgy tűnik, hogy a város szülöttei a fokozatszerzések tekinte- ... megcsókolhassák a csodáiról híres keresztet, valamint, hogy a kinyomtatott és.

Kedves kutató - Fizikai Intézet - Debreceni Egyetem

2019. ápr. 26. ... 16:40-16:55 Jánosi Imre (ELTE TTK KRFT). Virágzási dátumok statisztikai elemzése: a hagymás-gumós növények precízen mérik a tél hosszát.

Kalkulus Kurzuskód - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

Bárczy Barnabás, Integrálszámítás, M˝uszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997. 9. B. P. Gyemidovics, Matematikai analízis feladatgy˝ujtemény, Tankönyvkiadó, 1974 ...

Orosz István - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

Szabó István: A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság korában. Budapest, 1947. ... 16 Léderer Emma: A feudalizmus kialakulása Magyarországon. Budapest ...

Bevezetés az Analízisbe - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

HALMAZELMÉLETI ALAPFOGALMAK: Rendezett elempárok, Descartes-szorzat, Relációk. 3. 1.2. Tétel. Legyenek A, B ⊂ X tetsz˝oleges halmazok. Ekkor.

Matematika alszekció - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

Dr. Waldhauser Tamás egyetemi docens, SZTE TTIK. Egyenletrendszerek klónok felett. Klónok feletti egyenletrendszerek megoldáshalmazainak vizsgálatát ...

Gazdasági matematika II. - Debreceni Egyetem Matematikai Intézet

KNUT SYDSAETER és PETER HAMMOND. Matematika közgazdászoknak. Aula, 1998. DENKINGER GÉZA. Analízis: gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó ...

Csoportelmélet jegyzet - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

Ha G = A×B, akkor G-ben az (a,eB) alakú elemek (a ∈ A) egy A-val izomorf normálosztót alkotnak, a beágyazást a ιA : A → G, a ↦→ (a,eB) adja meg. Hasonlóan ...

Dr. Pongrácz András - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

PhD Disszertáció: Reducts of homogeneous relational structures (angolul). 2004 - 2009 ... rek alkalmazhatóságát vizsgáljuk orvosi képelemző algoritmusokban.

Határozatlan integrál - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

2017. febr. 20. ... Primitıv függvények, integrálási szabályok. Integrálási módszerek ... A következ˝o integrálási szabályokat rendre a differenciálható függvények ...

Gazdasági matematika I. - Debreceni Egyetem Matematikai Intézet

1. dolgozat 2010. november 3, szerda 10-12. 2. dolgozat 2010. december 21, kedd 14-16. Losonczi László, Pap Gyula (DE). Gazdasági matematika I. 2010/11 ...

Kalkulus I. példatár - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

[8] Szabó Tamás, Kalkulus példák és feladatsorok, Polygon jegyzettár, Szeged,. 2000. [9] The Mathworks, George B. Thomas, Jr., Maurice D. Weir, Joel Hass, ...

Nagy Háború - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

KÓNYA PÉTER: Az orosz betörés Sáros és Zemplén vármegyébe ... „magyarul”: caporettoi – I. világháborús hadimúzeumnak a kiállításait is, ame- lyeket az ... of 76) című, az amerikai forradalomról szóló film és producere, a németországi.

bölcsész - Angol-Amerikai Intézet - Debreceni Egyetem

Mit ér a (bölcsész)diplomás, ha nő? A Gendertudományi Központ Veszély(ben) a nők oktatása? című projektjének eredményei. Kiadó: Debreceni Egyetem ...

Az affin geometria alapjai - Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

2020. jan. 30. ... a Ceva-tétel. 26. 1. Az affin geometria axiómái. 1.1. Illeszkedési axiómák, a Hilbert-féle illeszkedési tér. Nemdefiniált fogalmak: pont, egyenes ...

projektív geometriai példatár - Debreceni Egyetem Matematikai Intézet

az analitikus feladatok kerülnek feldolgozásra. A példatár szorosan kapcsolódik a Bácsó. Sándor – Papp Ildikó – Szabó József: Projektív geometria című ...