OPAC 2.0 az ELTE-n - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

2016. aug. 25. ... Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. 2017. 179–190. OPAC 2.0 az ELTE-n. Webkettes technológiákra épülő VuFind könyvtári ...

OPAC 2.0 az ELTE-n - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár) - Kapcsolódó dokumentumok

OPAC 2.0 az ELTE-n - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

2016. aug. 25. ... Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. 2017. 179–190. OPAC 2.0 az ELTE-n. Webkettes technológiákra épülő VuFind könyvtári ...

OPAC 2.0 az ELTE-n - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

2016. aug. 25. ... Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár. 2017. 179–190. OPAC 2.0 az ELTE-n. Webkettes technológiákra épülő VuFind könyvtári ...

XVI. - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Külső burkolata teljes egészében fior di pesco carnico márvány. ... például arra, hogy mennyire központi szerepet kap a film, fénykép, és írás médiuma a House of ... az angol királynő kezére is pályázó, majd szerelme érdekében arról lemondó ... vagy szóválasztásbeli problémákat magyarul hozzáfűzött megjegyzésekkel ér-.

Untitled - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Zsömi: pékáruszállító. Stüszi: vadász a magyar kártyán szerepl figura után. Gerzson: a ... http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_nicknames (2007. 11.

Mozdulat - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

FENyVES MáRK: Orkesztika és Dr. Dienes Valéria,. Berczik Sára és a Berczik-iskola. 177. LőRINcz VIKTOR: Párhuzamos életrajzok: Kemény Ferenc – a sport, ...

Korrupció - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

korrupció (grand vagy large-scale corruption).91 A kisstílű korrupció ... 206 DABNEY: Neutralization and deviance in the workplace: Theft of supplies ... többségében szerepet kapnak az állami intézmények és/vagy alkalmazottai, a közpénz,.

kötet - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

Bánfalvy Csaba ernádi Ilona. A konferencia Tudományos Bizottságának elnöke: Könczei György ... Visszafelé: Teabolt, Pékség, Újságos (mobilfeltöltés), Virágos.

Grammatik - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

die L1 mit ein: „Mit tesznek ezek az Articulusok Magyarúl?“ 'Wie heißen ... magyarul tudó fordítók rakonczája.” ... bitte Opel Corsa mit Ford Fiesta vergleichen! ... vs. monográfia, tudományos folyóiratcikk, kézikönyv, recenzió, projekt-össze-.

kötet - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Bánfalvy Csaba ernádi Ilona. A konferencia Tudományos Bizottságának elnöke: Könczei György ... Visszafelé: Teabolt, Pékség, Újságos (mobilfeltöltés), Virágos.

Untitled - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

„A piszkos tizenkett” cím film 1967-es els részében az rnagy neve ... Öntöde utcá-t, helyette a Tátika utcá-t, az Amarillisz-kert-et és a Tulipán ház-at kívánta.

Jogtorténeti - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

Műve kifejezetten a hazai büntető perjog szabályainak a bírói gyakorlat ... keres megváltozását és az „egyház palástja mögött megbúvó reakció elleni sikeres ...

Kockaházak - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

követően, Pogány Mária szerkesztői munkájának eredményeképpen ... vehető hitelek, illetve a Tüzép telepek építőanyag kínálata, amely a háztípus építéséhez ... népesség 30%-ára terjedt ki, majd az 1980-as évek elejére a népesség ...

Korrupció - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

korrupció (grand vagy large-scale corruption).91 A kisstílű korrupció ... 206 DABNEY: Neutralization and deviance in the workplace: Theft of supplies ... többségében szerepet kapnak az állami intézmények és/vagy alkalmazottai, a közpénz,.

szakdolgozat - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

o F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar o F90.8 Egyéb hiperkinetikus zavar o F90.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar. • F91 Magatartási zavarok.

Mozdulat - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

FENyVES MáRK: Orkesztika és Dr. Dienes Valéria,. Berczik Sára és a Berczik-iskola. 177. LőRINcz VIKTOR: Párhuzamos életrajzok: Kemény Ferenc – a sport, ...

Grammatik - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Dömők, Szilvia (2013): Gyakorló német nyelvtan [Deutsche Übungs- grammatik]. Budapest: Akadémiai Kiadó. Dunay, Imre (1826): Rövid német grammatika, ...

szakdolgozat - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

amely normál értelmi képesség gyerekeknél els sorban iskolai környezeti ártalmakban nyilvánul meg, és ... személyiséget vagy a személyiség nagy részét uraló sérülés következtében inadaptáltak. (Volentics, 1989) ... o Destruktív támadás.

Jogtorténeti - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

A karóba húzás – török hatásra – viszonylag későn, csak a XVI. században jelent ... szó.38 A kitelepítés pontos menete azonban még nem volt ismert, részben, ...

Az Olvasók Birodalma - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

hangoskönyv olyan mértékben, mint avilág egyéb részein. [7] ... http://www.logopedia11.hu/files/Mes%C3%A9lj%C3%BCnk!.pdf, Letöltés: 2013. 11. ... Ilyen lehetne például Berg Judit tengerészregényként megírt meseregénye, a Rumini, ami.

I. Színház és dráma - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

mert a tragikus hős a dráma egy pontján önként magára veszi a bűnt és a ... már Bécsy Tamás is „kétszintes dráma‖-ként recipiálja a művet, a középkori ...

historia critica - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

Majoros István, Németh György, Poór János, Sonkoly Gábor, Szvák Gyula,. Tőkéczki ... Olympia: valószínűleg az Alpheiosból (szám nélkül: Dezső 1998: 35−37.: ill. ... Popham, M. R.: Precolonization: Early Greek Contact with the East. In: The ...

Névtani Értesítő - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Arryn család székhelyének neve, az Eyrie (Sasfészek) is, mely az angol aerie ... Így az első rész, a Trónok harca első térképén, mely Északot ábrázolja, a Bite.

Pierre Bourdieu - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

könyve megírásakor nagyvonalúan figyelmen kívül hagyta a feminista és dzsenderkutatások ... Bánki György (2016): A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról.

Névtani Értesít - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

A Bánffy név családnévként való alkalmazása ugyan késbbrl, a 16. századtól adatolható, de a ... Valójában azonban a név jelentése inkább: 'Varjas'. Ezt a helynevet. RÁSONYI ... Opponensek: Hessky Regina, Szcs Tibor. Védés: 2005. június ...

historia critica - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Carrillo és. Kakas is a fejedelem követeként indult útnak. Nem ellentétes politikai frakciók, hanem a ... Az ezredes rögvest mozgósította Bonyhádon, illetve.

Kápolnás Olivér M - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Miután elfoglalta a trónt, a rendet megerősítette, a hatalmat felvirágoztatta. ... ostromgyűrűbe fogtuk, ekkor összecsaptunk Unggudainak az ula Bujantai.

Civil Times - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Budapest, 2010, PPKE JÁK, 185. o. 65 SZUCHY Róbert: Verseny, szabályozás és a hatékonyság- A hatékonyság szerepe az Európai Unió összefonódás- ...

Heiszer Katalin - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Belső bíráló: Dr. Bánfalvy Csaba, egyetemi docens, ELTE BGGYK. Külső bíráló: Dr. Nováky ... Hosszú gatya, rövid pulcsi, az évszak megfelelően. Ha esik az.

A Kádár-korszak - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

A szocialista demokrácia jellemzői. Az ideológiai rendszer és a forrásanyag tárgyalása előtt, érdemes röviden kitérni arra, hogy a szocialista demokráciát, mint e ...

doktori disszertáció - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

továbbá az 1953-at megelőző évekre Rákosi Mátyás titkárságának anyaga, míg a későbbi ... Németország Kommunista Pártjával pedig „Thomas elvtárs”, azaz Jakob Reich tartotta a ... kolléganőm hívta fel figyelmemet, ezúton is köszönet érte. ... Ezennel átadom Neked a párt általam kezelt vagyonának 1988. december 31-i.

A nyelv dimenziói - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

2015. júl. 21. ... Danubia, Pécs. ... L'Harmattan Kiadó, Budapest – Pécs, 163–170. ... Baby Shop, Banderium Restaurant, Big Shop, Club Las Vegas, Crystal, ...

Rövidítések jegyzéke - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

TMSPMA: 3-(trimetoxiszilil)propil-metakrilát. Tr%: transzmittancia százalék. UCST: felső kritikus szételegyedési hőmérséklet. UV-Vis spektroszkópia: UV-látható ...

szakdolgozati munkalap - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

2010. máj. 6. ... 5.5 A második mintavétel rajzainak értékelése .......................................... 53 ... Goodenough-féle emberalak ábrázolás vizsgálata (Torda, 1991).

Ingenia Hungarica IV. - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

„Felismerni= jelentést adni” A torzított tárgyak észlelése és ... 1. Jelen fejezetben mindvégig a következő műre támaszkodtam: Lyka, A művészetek története. 1977. 2 ... 2015). Pillanatnyilag készül a negyedik évad, ami a harmadikhoz hasonlóan ... meg a televízió továbbélése a digitális és online sorozatnézés új stratégiáival.

a kiskőrösi viselet - EDIT (ELTE Digitális Intézményi Tudástár)

A női viselet kiegészítő öltözetdarabjai . ... A kiskőrösi viselet jelene és az identitásőrzésben betöltött szerepe ......................................95 ... Rábaközi tanulmányok.

doktori (phd) disszertáció - EDIT – ELTE Digitális Intézményi Tudástár

korosztálynak, kifejezetten az alsósoknak, vagy óvodásoknak szóló kiadványt is ... az erdőgazdálkodás folyamataiba, az erdész munkájába; s tanácsokat, ötleteket ... nyugodtan lemaradó kísérő vagy az osztálykirándulás napi sokadik – s a ...