Z2, Z3 Abstract JEL: Z2, Z3 - AgEcon Search

ségturisztikai kínálatában és keresletében egyaránt (Müller – Kórik, 2009, Molnár ... risztikai márka és termékfejlesztés lehetőségei az egészségturizmusban az.

Z2, Z3 Abstract JEL: Z2, Z3 - AgEcon Search - Kapcsolódó dokumentumok

Z2, Z3 Abstract JEL: Z2, Z3 - AgEcon Search

ségturisztikai kínálatában és keresletében egyaránt (Müller – Kórik, 2009, Molnár ... risztikai márka és termékfejlesztés lehetőségei az egészségturizmusban az.

(Gazdalkod341s_2017_03_FINAL.pdf) - AgEcon Search

Ugyanakkor a vizsgálat rámutat arra, hogy a zöldítés bevezeté- se jelentős ... vetésváltás szabályait is be kell tartani- nyújthattak be támogatási kérelmet azérin-.

Gazdalkodas_2016_3_online.pdf - AgEcon Search

és 493 Ft/kg között alakul az almasűrítmény önköltsége a léalma átlagos ... termékszinten, de vállalatoknál lehetséges legfontosabb exportőr (eladó) és importőr.

GAZDALKODAS_2017_6_FINAL.pdf - AgEcon Search

Harcsa. Alesőharcsa (Silurus glanis) természetes vizeink egyik ragadozó faja, de kereskedel- ... farmerek tenyésztik a Mekong folyó deltá- jában, innen kerül a ...

GAZDALKODAS_2017_01_teljes.pdf - AgEcon Search

2017. jan. 14. ... kenyér egyes gazdasági, társadalmi és ökológiai hatásai. HUBERT KLÁRA ... létől függően (fehér kenyér, félbarna kenyér, házi jellegű kenyér) – 490 560-648 430 gyermek ... Tudomány, LXX.(47)-(48) VITAL (2016): Kalória-.

Összefoglalás JEL: Z32 - AgEcon Search

szurdokvölgy, a Nagy Phaeton vízesés, a Szelek barlangja, a Mézgedi barlang, az. Aragyászai barlang, a Rozsda-szakadék stb. A mészkő sziklákban rengeteg ...

Összefoglalás JEL: M14 - AgEcon Search

Évente több millió cipős dobozt gyártanak, melyek 100%-ban újrahasznosított alapanyagból ... A hosszú távú cél, hogy 2020-ig 5 millió farmer csatlakozzon.

Összefoglalás JEL: Z2 - AgEcon Search

Balogh Renátó, Molnár Anikó, Müller Anetta, Szabados György Norbert, Bácsné Bába Éva. IMPLICATIONS FROM THE RESEARCH ON PASSIVE SPORT.

GAZDALKODAS_2017_5_online.pdf - AgEcon Search

Az iskolaszövetkezetek így válhatnak inkubátorházzá, ahol a falu ... rettel sikeresebbek lesznek, mint idehaza. 7. táblázat. A felsőfokú képzés nemzetközi ...

Összefoglalás JEL: Z30, J24, J31, J32 - AgEcon Search

Munkaerő ösztönzés Debrecen – Hajdúszoboszló – Hortobágy – Tisza-tó... Bevezetés ... Zemplén Kalandpark és az Oxygen Adrenalin Park látogatói körében.

Összefoglalás JEL: Z20 - AgEcon Search

dezésre kerülő Campus Fesztivál. A Campus Fesztivál szervezői kiemelt nagy hangsúlyt fektetnek a zenei események mellett a látogatóközönség sportéletnek ...

introduction - AgEcon Search

4 Apr 2018 ... Péter Jankovics. Roczniki naukowe StowaRzySzenia ekonomiStów Rolnictwa i agRobizneSu. Roczniki Naukowe SERiA • 2018 • XX (1).

Összefoglalás JEL: M31 - AgEcon Search

a Gyöngyös városában üzemelő - különböző méretű és elhelyezkedésű - ... A Gyöngyös városban üzemelő tíz gyógyszertár közül négy vezetőjével készítettünk.

GAZDALKODAS_2018_01_FINAL.pdf - AgEcon Search

támogatások is többfélék lehetnek – határ- átkelők nyitása, üzleti hálózatok létesítése, kereskedelmi házak nyitása -, ezen belül e tanulmány csak közvetlenül a ...

Közjavak a mezőgazdaságban - AgEcon Search

javak mérésére vonatkozó tapasztalataink ... lektív javak (collective goods) és közjavak ... 1. táblázat. A mezőgazdaság által előállított közjavak csoportosítása.

A leanmenedzsment és a globalizáció ... - AgEcon Search

talható vállalati globalizációs stratégiák uralkodó mintázatainak feltérképezése, továbbá a leanmenedzsment jelenléte mély- ségének és jellegzetességeinek ...

proceedings book - AgEcon Search

28 Apr 2018 ... are tank mixtures of herbicides Wing-P and Bazagran 480 SL with growth regulator Amalgerol. They combine high values and high stability of ...

Latifundiumok Magyarországon? - AgEcon Search

BIRÓ SZABOLCS. Kulcsszavak: nagybirtok, földszerzés, földpiac, földforgalom. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK.

AZ AGRÁRGAZDASÁG JÖVEDELMEZŐSÉGI ÉS ... - AgEcon Search

Az agrárágazat nemzetgazdasági szerepe folyamatosan csökken, ez figyelhető meg a fejlett országokban is, de az ágazat hazai térvesztését azért kellene ...

magyarország szőlő - AgEcon Search

MAGYARORSZÁG SZŐLŐ- ÉS BOR-ÁGAZATÁNAK ÁTTEKINTÉSE. AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN / OVERVIEW OF HUNGARY'S GRAPES AND. WINE-SECTOR IN ...

genius loci - AgEcon Search

16 Jul 2019 ... the Balaton-uplands and particularly the Káli-basin within it. ... high quality, elite tourism started when the Kali Art Inn was established in the ...

117 VIDÉKFEJLESZTÉSI JÓ GYAKORLATOK ... - AgEcon Search

résztvevőnek a saját kiskertjét is ki kellett alakítania, amelyhez a fóliasátor alapanyagot ... akkor felmérték a helyi igényeket és szükségleteket, lépésről-lépésre ... Lakhatási beruházás megvalósítását célozza, szociális bérlakások építése van.

A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS ... - AgEcon Search

A méztermelés és marketing stratégia összes ráfordításainak igénye átlagosan ... ÁRVÁNÉ - KÁRPÁTI - POPOVICS - VLADIMIR: Méztermelési stratégia ...

SZÖVETKEZETEK A SKANDINÁV ... - AgEcon Search

A SKANDINÁV SZÖVETKEZETI. MODELL. A skandináv jóléti társadalmak szer vezetei helyi kezdeményezésekből fejlőd tek ki, amelyeknek elsődleges célja a ...

Az agrárkülkereskedelem kérdései - AgEcon Search

Kulcsszavak: agrárexport, gabonapiac, Németország. JEL-kód: Q17. ... táblázat). Az EU-n kívüli piacok, legyenek azok a földrajzi Európán belül vagy kívül, tartósan mindössze ... porton belül, az esetek többségében nem általános a ...

Gondolatok a termőföldről - AgEcon Search

végül a 100 kataszteri hold feletti (575,5;. 115,0; illetve 57,5 ha) birtokosoktól vették el a földet, amely a művelt terület 34,8%-át. (3,2 millió ha) érintette. Az elvett ...

A hízott liba - AgEcon Search

fűződik a lúdárutermékek, a liba- és kacsa- máj piacán elért pozíciók ... beleértve a magyarországi hízott kacsa- ... Tömés nélküli libamáj-termelési kísérle-.

AZ ASZÁLY NÖVÉNYTERMELÉSRE ... - AgEcon Search

Napjainkra egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szélsőséges időjárási viszo nyok egyre gyakoribbak. A világban lejátszódó környezeti változások (felmele gedés ...

scale Producers - AgEcon Search

Hagyma Ház (cultural centre), annual two-‐day onion fes=val etc. • Farmers not gain directly. • Tourinform: “onion is s=ll associated with Makó in the. Hungarian ...

A baromfiágazat versenyképességének ... - AgEcon Search

helyreállítása. NÁBRÁDI ANDRÁS – SZėLLėSI LÁSZLÓ. Kulcsszavak: baromfiágazat, problémafa, célstruktúra, nemzetközi versenyképesség, versenyhátrányok ...

THe CoNNeCTIoN beTWeeN aCadeMIC aNd ... - AgEcon Search

Kun, Zs. - Szretykó, Gy. (2011). Karriermenedzsment a mag- ... Az intézményi hatás arcvonásai a regioná- lis intézményi kutatások tükrében. Régió és oktatás ...

bevásárlóközpontok vonzerejének és ... - AgEcon Search

A megkérdezés célcsoportjának a kiválasztott öt bevásárlóközpont közvetlen ... Főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

GAZDALKODAS_2016_04 online teljes.pdf - AgEcon Search

hogy az egylépcsős pálinkafőző berendezés üzemeltetése gazdaságos, gyorsan megtérü- ... tisztító- és mosószerek. - munkaruha. Igénybe vett szolgáltatás.

the relevanCe of sPorts finanCing - AgEcon Search

Patrícia Becsky-Nagy, Tamás Dékán, Réka Szőke, Zoltán Bács. University ... According to Gősi (2007) greatly contribute ... be central or local level (Gősi, 2009).

Hungarian spirits pálinka as a - AgEcon Search

The production of Hungarian pálinka is regulated by Hungar- ian local law LXXIII of 2008 ... At that time the Arabs distilled wine for scientific purposes rather than ...

Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar ... - AgEcon Search

BIRÓ SZABOLCS – RÁCZ KATALIN ... Biró – Rácz: Hatékonyság és foglalkoztatás a magyar mezőgazdaságban ... mérséklődését eredményezné (Biró et al.,.