A24 – Lápi hínár - novenyzetiterkep.hu

hegyeslevelű és (egykor) színes békaszőlő (Potamo- geton gramineus*, P. ... (Stratiotes aloides)*, hínáros víziboglárka (Ranunculus trichophyllus), vízilófark ...

A24 – Lápi hínár - novenyzetiterkep.hu - Kapcsolódó dokumentumok

A24 – Lápi hínár - novenyzetiterkep.hu

hegyeslevelű és (egykor) színes békaszőlő (Potamo- geton gramineus*, P. ... (Stratiotes aloides)*, hínáros víziboglárka (Ranunculus trichophyllus), vízilófark ...

Lapi lapi, cserelapi - C3

Az acsalapu nagy levelű, vörös fürtös virágú hegyi gyógynövény; Petasites hybridus (4). A XVI. században bukkan fel a Tussilago neveként (Fuchs: nagy keserw ...

Generating XML for API and LAPI

The procedure creates an XML file following XML Schema Version 2 as accepted by the API. Technical Advisory Group May 11, 2005. Technical information ...

Hínár monitorozása a Barcsi Ó-Dráva holtágban

(Nymphaea alba) monodominans állományokat alkot, de helyenként társul hozzá a sárga virágú vízitök. (Nuphar lutea) és a sulyom (Trapa natans) is. MellettüN ...

Felső-Tisza-vidéki holtmedrek hínár- és ... - DEA - Debreceni Egyetem

A Kohler-módszeren alapuló felmérés eredményei . ... A cönológiai és Kohler adatok nem metrikus többdimenziós ... Forrás: Ortofotó - Zsoldos István. Készítette: ...

Hazai lápi kosborfajok aktív védelmét megalapozó élőhelyi ... - ELTE

Munkám során a hagymaburok orchidea életciklusának még fel nem tárt, ... csíráztatás több egyedet eredményez, sok mag esetén viszont alkalmazható ex situ ...

Ab - novenyzetiterkep.hu

velű és imbolygó békaszőlő (Potamogeton lucens,. P. nodosus), virágkáka (Butomus umbellatus) (úszó alak), füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum).

Láp- és ligeterdők - novenyzetiterkep.hu

az ebszőlő csucsor (Solanum dulcamara), a gyapjú- sások (Eriophorum spp.), a tőzegeper (Potentilla pa- lustris, syn. Comarum palustre), a mocsári gólyahír.

Cserebökény - novenyzetiterkep.hu

Cserebökény, Mucsi-hát, a nagyszénásí Székes, a csabacs di legel , Lapistó-. Fert , Józsefszállás, Disznóhalom, és a Királysági gyepek. A táj történetében,.

Szikesek - novenyzetiterkep.hu

monium gmelini subsp. hungaricum), erdélyi útifű. (Plantago schwarzenbergiana), fertőtavi és sziki méz- pázsit (Puccinellia peisonis, P. limosa) és húsos sziksó-.

A Székelykapu - novenyzetiterkep.hu

a fönti világot jelképezi: „Galambbúg: ez a léleknek helye ott fönn”(Molnár V. József 2002). Életünk végén a lelkünk átlépi a fönti világ kapuját. A kettő között az ...

J5 – Égerligetek - novenyzetiterkep.hu

veselke, fehér acsalapu állományai). Állománykép: Idős korban az állományok felső lombszintje elérheti a 30 m-t. Képüket az erdészeti ke- zelések jelentősen ...

D34 – Mocsárrétek - novenyzetiterkep.hu

réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), gyepes sédbú- za (Deschampsia caespitosa), nádképű és réti csen- kesz (Festuca arundinacea, F. pratensis), réti és ...

A Galyaság - novenyzetiterkep.hu

A sziklás tetőkön (pl. Pitics-hegy) igen szép Waldstein-pimpós állományok fejlődtek (Querco- ... Még 1833-ban is az egyik legfontosabb termelvény volt a bor.

Néra - novenyzetiterkep.hu

A Néra (románul és szerbül Nera) folyó románia és Szerbia területén, a Duna ... patak rövid kis szurdok-völgye mely közvetlenül Szászkabánya felszegén nyílik ...

A Baktalórántházi-erdő - novenyzetiterkep.hu

vas- és az ujjas keltike (Corydalis cava és C. solida), az erdei ibolya (Viola sylvestris), később a csodás ibolya (Viola mirabilis), erdei- (Dryopteris filix-mas) és ...

Sziklás erdők - novenyzetiterkep.hu

A szurdokerdők jó növekedésű (20-30 m), elegyes erdők, legjellemzőbb fafajaik a hegyi és a korai juhar. (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), valamint a ma-.

D2 – Kékperjés rétek - novenyzetiterkep.hu

Kora tavasz- szal rendszerint sekély felszíni vízborítás tapasztalható, később a víztükör 30-60 cm, a nyári hónapokban 50-. 120 cm mélységbe húzódik vissza.

Nádasok és mocsarak - novenyzetiterkep.hu

fordul, csak a löszhátak és homokvidékek legszára- zabb részeiről hiányzik. Kisebb kiterjedésű a Kisalföl- dön (5800 ha) és a Dunántúli-dombságban (7600 ha).

Ember és természet - novenyzetiterkep.hu

Ember és természet – természet és ember. (Adalékok a természetes társadalmak elméletéhez). Molnár Géza. A szerző a Soproni Műhely gondozásában, ...

M7 – Sziklai cserjések - novenyzetiterkep.hu

Definíció: Sziklai cserjefajokból (szirti gyöngyvessző. – Spiraea media ... salamonpecsét – Polygonatum odoratum, tollas szál- kaperje – Brachypodium ...

Agócs Gergely - novenyzetiterkep.hu

A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége 1. Agócs Gergely. A modern világ a maga fogyasztói kultúrájával, monetáris piacgazdaságával ...

OB – Jellegtelen üde gyepek - novenyzetiterkep.hu

(Arrhenatherum elatius), siskanád (Calamagrostis epigeios), borzas sás (Carex hirta), csomós ebír. (Dactylis glomerata), gyepes sédbúza (Deschampsia.

E2 – Veres csenkeszes rétek - novenyzetiterkep.hu

a cérnatippan (Agrostis capillaris) és a réti perje (Poa pratensis). Rögzítendő minimális kiterjedése mintegy. 20 négyzetméter. Az idegenhonos (többnyire invázi-.

M1 – Molyhos tölgyes bokorerdők - novenyzetiterkep.hu

(Asperula cynanchica), a csabaíre (Sanguisorba mi- nor), a rekettyelevelű gyújtoványfű (Linaria genistifo- lia), a deres tarackbúza (Elymus hispidus) vagy a ma-.

G2 – Mészkedvelő nyílt sziklagyepek - novenyzetiterkep.hu

lomiton egyaránt gyakori fajai pl. a homoki pimpó. (Potentilla arenaria), az osztrák pozdor (Scorzonera aust riaca), a pongyola harangvirág (Campanula sibiri-.

Nem ruderális pionír növényzet - novenyzetiterkep.hu

csony füzény (Lythrum hyssopifolia), az apró csetkáka. (Eleocharis acicularis), az iszapgyopár (Gnaphalium uli- ginosum) és helyenként a tojásdad csetkáka ...

Gondolatok az Eurázsiai mesékről - novenyzetiterkep.hu

Összességében az összegyűjtött mesekincs egy-egy nép szinte teljes ... kazakoknál a legnagyobb kincs a szélnél is sebesebb tulpár, a táltos paripa, aminek a ... rikai film lenne belőle, akkor valószínűleg látványosan lerombolnák a házat és ...

M5 – Homoki borókás-nyárasok - novenyzetiterkep.hu

Definíció: Ligetes megjelenésű, homoki gyepekkel ... Vegetációs és táji környezet: Nyílt homoki gye- ... víz a gyökerek által elérhető közelségben nincs, zár-.

M4 – Nyílt homoki tölgyesek - novenyzetiterkep.hu

festő zsoltina (Serratula tinctoria), változó gurgolya. (Seseli varium), ebszőlő csucsor (Solanum dulcama- ra), erdei aranyvessző (Solidago virgaurea), mocsári.

Az Odvas-hegy flórája és vegetációja - novenyzetiterkep.hu

verum), csalánlevelű harangvirág (Campanula trachelium), jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea), ko- loncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), likacsos orbáncfű ...

A Kaszonyi-hegy természetvédelmi terület - novenyzetiterkep.hu

verum), csalánlevelű harangvirág (Campanula trachelium), jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea), ko- loncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), likacsos orbáncfű ...

A XII. MÉTA-TÚRA túravezető füzete - novenyzetiterkep.hu

Mária Terézia nyolc vidéket kivett a katonai kormányzás alól és polgárilag, de ... a hollywoodi Tarzan-filmek főszereplője 7 hónapos koráig élt itt, amíg szüleivel ...

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten ... - novenyzetiterkep.hu

Fekete kokojza (Vaccinium myrtillus) Észkos, vad területeket szereti, ahol bundzsákos, kaszá- lókban dombokba nő, ahol a bundzsák bélepi / Nagy erdők közt, ...

Vázlat három mindszenti halomról (PDF) - novenyzetiterkep.hu

imádkozni annál a feszületnél, és ott még egy harc lösz, de hogy melyik győz, azt a Teknyőkaparó se tudta mögmondani.” (Polner 2001, 138). A Ludas-halom ...

Szikes puszták és mocsarak rehabilitációja - novenyzetiterkep.hu

A II. MÉTA-túra során megálltunk a Debrecen–Balmazújváros út mentén, Ebesnél és itt a Cytisus albus ma már Chamaecytisus rochelii-nek számít. Az ott talált ...