Tanulmányok Budapest Múltjából - 37. (2012.) - EPA

Budapesten, a szegények házában megtűrik őket, vagy ha annyi vagyonnal bírnak, hogy a hazán kívül, Bécsben a ... Közegészségügyi kérdések- ben az országos ... A címtár a klinikák mellett 19 kórházat, egy idősgondozót, egy elmebetegek ...

Tanulmányok Budapest Múltjából - 37. (2012.) - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

Tanulmányok Budapest Múltjából - 37. (2012.) - EPA

Budapesten, a szegények házában megtűrik őket, vagy ha annyi vagyonnal bírnak, hogy a hazán kívül, Bécsben a ... Közegészségügyi kérdések- ben az országos ... A címtár a klinikák mellett 19 kórházat, egy idősgondozót, egy elmebetegek ...

Tanulmányok Budapest Múltjából - 37. (2012.) - REAL-J

is 65 személyt ingyen láttak el, ebben az évben ennyi ember ápolásának költségét ... meg, főnöknőként. http://www.savariamuseum.hu/letoltesek/kegyurak_meccenasok.pdf ... ő: »ez szégyen és gyalázat«45; de mi erre azt feleltük, hogy semmi köze ... rekord=3336&endis=disabled&lang=hu&movetol=semmi Letöltés ideje: ...

Tanulmányok Budapest Múltjából - 36. köt. (2012.) - REAL-J

kép). A feltárást és restaurálást Derdák Éva festő-restaurátorművész végezte.1 A fény lő kék ... nére, a Budapest Történeti Múzeum régészeinek köszönhetően egyre biztosabban raj ... tár és Pestnek egyéb nevezetességei és szépségei.

Tanulmányok Budapest Múltjából - 42. (2017.) - EPA

2017. okt. 27. ... A ház romjait kevert, homokos barna feltöltés fedte be. A ház a 15. századi ... hogy a várban az ágyúgolyó miatt még lúd, tyúk sem járhat.”26.

Tanulmányok Budapest Múltjából 16. (1964) - EPA

Pécsi Márton.) 42 Prinz Gy. : Budapest ... kel szemben a Kapuciner Gässel, Fischer Gässel (Ponty utca) és Szalag utca között egy 1275. 54 A vízivárosi katonai ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 25. (1996) - EPA

városok és községek ter/szerűten fejlődése, további új telepek rendszertelen ... Budapest világvárossá fejlesztésének úttörője, a főváros parlamentjének, ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 29. (2001)

A koldulórendek, így a ferencesek második rendje, a klarisszák is városokban ... Fogantatás és Szent István király karmelita templom, valamint a sümegi Mária,.

Tanulmányok Budapest Múltjából 13. (1959) - EPA

A polgárság szemszögéből nézve a királyi székhely jelenléte az adott körülmények ... ban oklevelet állított ki a hévízi keresztes konvent (1315. dec. 20., Mon. Strig. II. ... Mexikónak Cortez által 1519-ben történt felfedezése után sajátították el.

Tanulmányok Budapest Múltjából 22. (1988) - EPA

ajándéka a századik fennállását ünneplő egyesített Budapestnek. Ez a Zsolnay gyárban készült kerámia kút Fürtös György alkotása, a Vérmezőn 1972-ben ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 27. (1998) - EPA

A kézzel kitöltendő biankó mezők ... 2.4.16.). A gyászjelentések formátuma és kliséi - a fekete keretelés és a gyásztoposzok ... Gyászjelentés, litográfia, 1872.

Tanulmányok Budapest Múltjából 13. (1959)

feltétlenül figyelembe kell venni a kérdés tárgyalásánál. 5 Nagy L. ... mezés is). A német terület fejlődését Below foglalta össze : „Das Wort Apotheke ... különben is a gyakori „mutatio" nem szolgálja az annyira óhajtott ... Olivon in Helvetia. 24.

Tanulmányok Budapest Múltjából 14. (1961) - EPA

Csupán a soroksári, gödöllői és szentendrei HÉV- vonalakon közel ... 3 Surányi-Unger T., Budapest szerepe Magyarország gazdasági életében. 1925—1934.

Tanulmányok Budapest Múltjából - REAL-J

2015. okt. 12. ... 'Hej világ, gyöngy világ, illatos gyöngy – ', van ám hatása, ugy-e? – Kívánom, hogy gyémánttá váljon …Hallottam, hogy nagyban teszik.

Tanulmányok Budapest Múltjából 21. (1979) - EPA

Ilyen jellegű irásos emlékeink a török hagyatéki összeirások, melyeket - a fent em ... hákon, szőnyegeken át - a kereskedők esetében a bolt készleteit, mes.

Tanulmányok Budapest Múltjából 20. (1974) - EPA

Budapest rohamos gazdasági fejlődése, lakosságának gyors gyarapodása ténylege sen tehát a 19. század második negyedében indul meg. Ekkor emelkedik ki ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 26. (1997) - EPA

Az OTT 1926-ban kis füzetben sürgette a budapesti stadion - „megannyi visszafojtott ... doroltak, ahol Dörre Endre műszaki főtanácsos vette őket gondjaiba. ... lést jelentett a textilgyárosok számára is, így nem csoda, ha Gyárfás Andor, az Adria ... Mese és képzőművészet kapcsolata Lesznai számára, teljesen egyértelműen, ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 22. (1988)

korban a kutak minden oldalról megközelíthetők voltak. Ebben a korban alakult ki a kútkáva, ami egy talapzatra emelt medence volt. A románkor kútja súlyos és ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 17. (1966) - EPA

az egyedi burzsoá vagyonosodás útja kutatásának során várható komoly tanulságokra, s így e kutatások nagy jelentőségére talán ... Vas-, szerszám- és gépker.

Tanulmányok Budapest Múltjából 14. (1961)

tak limitált bérét megvizsgáljuk és ugyancsak néhány, bár igen fontos, ... Pesten voltak magasabb fizetések is, így 50 forintos emelkedésekkel egészen 600 ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 2. (1933)

hajórészt a megmaradt régi középkori falak felhasználásával 1725-től ... vízelleni szigetelés céljából, mellyel a szentély új falfestését akarták meg védeni a felszívódó ... hogy a XV. század végén Mátyás király korában végrehajtott építkezésből.

Tanulmányok Budapest Múltjából - 40. (2015.) - EPA

2015. szept. 9. ... után kialakított Szent Mihály kápolna oltárképe elkallódott miután a ... A különböző profilú festők (figura-, kártya-, miniatúra-, címfestők, ... 1828), Hódságban (Szent Mihály arkangyal 1834), bácsi plébániatemplomban (Szent.

Tanulmányok Budapest Múltjából 3. (1934) - EPA

képszerkesztés egyáltalában nem tartozott a velencei festészet erős olda laihoz, legkevésbbé ... Friderika). Pixis Péter: Változatok 2 zongorára. 1847. III. 28.

Tanulmányok Budapest Múltjából - 39. (2014.)

2014. aug. 30. ... április 22-én megjelentette a Pesti Divatlap mellékleteként, a címlapon a Magyar Nemzeti. Múzeum mellvédjén szavaló költővel, ám maga ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 8. (1940)

közül számos darabot viszontláthatunk. így a Halászbástya-múzeum birtokában ... boltmezeje között álló egykori, nyugatról számított ötödik déli hajó pillérnek ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 34. (2009) - EPA

tehetségének. Madarász Viktor: Hunyadi siratása képen az 1457 márc. 16-án a mai Szent György téren kivégzett Hunyadi László felravatalozott holtteste látható.

Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963) - EPA

TARJÁNYI SÁNDOR. Segédszerkesztő: KUBINYI ANDRÁS ... kereskedelmének oly jelentős tétele, mint a kés.63 Ez ugyanis olyan mennyiségű volt, hogy csak ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 3. (1934)

képszerkesztés egyáltalában nem tartozott a velencei festészet erős olda laihoz, legkevésbbé ... Friderika). Pixis Péter: Változatok 2 zongorára. 1847. III. 28.

Tanulmányok Budapest Múltjából 16. (1964)

zását (az utcanevek feltüntetésével), a telkek méreteit (az oldalak hosszát öl és láb ... Budapest. 1899. II. 205—207. A „Buda városa 1688-ban és 1714-.

Tanulmányok Budapest Múltjából - 38. (2013.) - EPA

A legtöbb malom annak a középkori nevén Hévízfőnek nevezett melegvizű ... 1730-ra keltezhető felmérési rajz szerint az „alte zerbrochene pixenmeister ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 29. (2001) - EPA

ből átvett, szalagokkal díszített öltözék egy köpenyből, kabátból, buggyos térdnadrágból és tollas kalapból állt. ... téje, dolmánya már nem keleti jellegű, T szabású,28 ... Mente, hossza: 51 cm, dolmány, hossza: 58 cm, nadrág, hossza: 110 cm.

Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963)

míg 1959-ben Budapesten a házasuló özvegy nők átlagos életkora 46,8 év volt.47 ... 9 A XVIII. század első felében, amíg az utcanevek nem állandósultak, az.

Tanulmányok Budapest Múltjából 10. (1943) - EPA

a polgárjog birtoklása a törvény által is elfogadott jogalap a választójog megszerzésére — ha nem is kizárólagosan. A polgárság nagyobb része élt is a jogával ...

Tanulmányok Budapest Múltjából 26. (1997)

Az OTT 1926-ban kis füzetben sürgette a budapesti stadion - „megannyi visszafojtott ... doroltak, ahol Dörre Endre műszaki főtanácsos vette őket gondjaiba. ... lést jelentett a textilgyárosok számára is, így nem csoda, ha Gyárfás Andor, az Adria ... Mese és képzőművészet kapcsolata Lesznai számára, teljesen egyértelműen, ...

Tanulmányok Budapest Múltjából - 42. (2017.)

2017. okt. 27. ... ÉK-i szárnya közelében, a városfalhoz épített gazdasági épület ... A városfal bontása és beépítése az É–ÉK-i oldalon, a 18. század közepe ... saját költségükön megcsináltathatják a kijáratot, és a lebontott anyagért 24 forintot.

Tanulmányok Budapest Múltjából 2. (1933) - EPA

Wald angränzenden Grund-Eigenthümer immerwährende Occupirungen, welches ... holdnyi megművelésre alkalmatlan terület évi bére 812 forintot, a kocsma-.

Tanulmányok Budapest Múltjából 9. (1941) - EPA

a jó pénz az ő igazi ezüst súlyában megcsalattassék, a király mindig állít tassa a tárnokmester hű ... az egyházi kincsek egyrészének beolvasztására. Ennek a ...