Palatkai Hírvivő - Erdélyi Református Egyházkerület

2020. jan. 24. ... GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE. Vámosgálfalvi Református Egyházközség. Lelkipásztor: Szabó István János. Postacím: MS 547255 Gănești, nr ...

Palatkai Hírvivő - Erdélyi Református Egyházkerület - Kapcsolódó dokumentumok

Palatkai Hírvivő - Erdélyi Református Egyházkerület

2020. jan. 24. ... GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE. Vámosgálfalvi Református Egyházközség. Lelkipásztor: Szabó István János. Postacím: MS 547255 Gănești, nr ...

Palatkai Hírvivő - Küküllői Református Egyházmegye

GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE. Vámosgálfalvi Református Egyházközség. Lelkipásztor: Szabó István János. Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270. Telefon: ...

Palatkai Hírvivő

GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE. Vámosgálfalvi Református Egyházközség. Lelkipásztor: Szabó István János. Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270. Telefon: ...

az erdélyi református egyházkerület gyülekezeti lapja

2014. júl. 15. ... műsor jelentette Nóra számára a megoldást? Antal Csaba györgyfalvi ... Vajda Domokos, Lukács Zoltán lelkipásztorok, valamint a maroskecei ... Remus Groze temesvári baptis- ta lelkipásztor ... Bereczki László ny. lelkipásztor.

Jézus él. Mi is élünk? - Erdélyi Református Egyházkerület

2018. márc. 15. ... eljön a nap, amikor azt fogod hallani, hogy Billy. Graham meghalt. Ne hidd el. Azon a napon sok- kal inkább fogok élni, mint korábban bármikor ...

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jelentése ...

2011. nov. 1. ... teletű Püspök úr jelentése fog beszámolni. Jelentéseinket a ... az első rész a theoló- giai fakultás, a második rész a középfokú iskolák és szere-.

Az élet Istené - Erdélyi Református Egyházkerület

2013. jún. 20. ... A teremtő Isten nemcsak az emberi élet adományozója, hanem annak ura is. ... Mivel a holttest egy részének felhasználása egy másik élet ...

Lélekből lelkesen! - Erdélyi Református Egyházkerület

Lélekből lelkesen! Pünkösd ünnepére készülve eszembe jut a. Hinni taníts, Uram című énekünk címben idézett kifejezése: lélekből lelkesen! Minél in-.

presbiteri-szovetseg-szabalyzata - Erdélyi Református Egyházkerület

2015. márc. 3. ... A szövetség célja: a. a presbiterek református keresztyén önazonosságánaker sítése; b. a presbiteri tisztség betöltésének hatékonyabbá tétele;.

2016. március 15-i lapszám - Erdélyi Református Egyházkerület

2016. márc. 15. ... ről, a feltámadás mikéntjéről az őrség tagjai jelentést tesznek a főpapoknak, de ... mi, 2016 tavaszán milyen válaszokat találunk zsugorodó ...

2018. december 1-i lapszám - Erdélyi Református Egyházkerület

2018. dec. 5. ... Pontösszekötő. •1-től •51-ig! ▷ Titkosírás. ⁜⁙•⁜♢□⁑ ׍⁖Ť♢ ⁜§ ꟷ♫≤⁜⁑, ≥⁘♫♢ •♪,. ≥⁘♫♢ ♥♫♥⁑⁑∞ ♢⁜♫♢ ♯⁘♫⁘♢⁘♢⁘! (⁂□⁖♢ 136,1).

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai - CEEOL

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai. GYŐRFFY GÁBOR. Habár a pozsonyi és bécsi magyar lapoknak II. József uralkodása alatt számos erdélyi előfizetője volt, ...

A Pápai Református Kollégium - Dunántúli Református Egyházkerület

2016. ápr. 6. ... A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolában folyó pedagógiai munka eredményességének értékelése, az ...

Dunamelléki Református Egyházkerület

2018. dec. 13. ... Előterjeszti: Veres Sándor főgondnok. Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! Kedves Testvéreim! Az első szavak a hálaadásé. Hálát adok ...

útmutató - Dunamelléki Református Egyházkerület

2019. dec. 28. ... „(1) Az egyházi gazdálkodó szervezetek gazdálkodásuk ... korpótlék mértéke minden letöltött 5 szolgálati év után az alapilletmény 5 százaléka.

A választások éve - Dunamelléki Református Egyházkerület

2016. máj. 18. ... te nyitott könyv a gyülekezet előtt, akinek el kell viselni, hogy párválasztásukat ... Pogrányi Károly diósdi lelkész volt a meghívott igehir- dető.

Letöltés - Dunántúli Református Egyházkerület

2010. márc. 24. ... PÁPÁN. A VÁRKERTBEN. # Boden. Voupant. Fotó: Császár Zsolt ... Bagdy Emőke dr. Tőkéczki László, prof. dr. Dienes Dénes valamint:.

Félidőben - Dunamelléki Református Egyházkerület

Előterjesztő: Veszelka Tamás. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése köszönettel veszi tudomásul a lelkipásztori jelentést,. Isten Szentlelkének ...

DRL_2009_advent - Dunántúli Református Egyházkerület

2010. júl. 22. ... A keresztrejtvény ügye… Értem ... teleten Nagy Csaba, a Somogyi Református Egyházme- ... mestere, Pölöskei József, akinek megható.

LXV. évf. 4. szám PDF - Tiszáninneni Református Egyházkerület

történetét adták elő a jókaisok, a diósgyőriek a somogyi eszközös táncokkal arattak nagy sikert. A csomaszosok gyönyörű hangsze- res számokat adtak elő, ...

A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET LELKÉSZEI ...

érkezett; betegség miatt távozott. 1831-1848. Kovács János, Bőcsről érkezett. 1848-1861 ... Tunyogi Péter. 1744- ... 1725-1729 körül a lelkész: Tunyogi Miklós3.

Bibliáim, Bibliák - Dunamelléki Református Egyházkerület

peszah -ról. Folytatódott az a tavalyi kezdeményezés, hogy a teológián tanuló hallgatók lelkészeit beszélgetésre hívta a tanári kar, s hasonló alkalom volt a ...

kálvin-évek - Dunamelléki Református Egyházkerület

László Kristóf lelkész és felesége, akik Argentínában teljesí- tettek szolgálatot ... Média és informatikai bizottság elnöke: Pető Gábor ... Bazsó Béláné SAO. 2.

tanulmányok a tiszáninneni református egyházkerület történetéből

akkor tárul fel, ha az ember Isten színe előtt megáll, hogy ön ismeretének ... házvédő tevékenysége felölelte a teljes magyar reformátusságot. Tiszáninnen pedig ...

letölthető innen - Királyhágómelléki Református Egyházkerület

2019. jan. 25. ... a budapesti Fiúság Akadémia hermeneutika- tanára. Időpont: 2019. május 6–8. Helyszín: a Szatmárnémeti Református Egyház-.

a dunántúli református egyházkerület prédikátorai és rektorai

1. Ismerteti: SIMON Szilvia: A Dunántúli Református Egyházkerület 17. századi zsinatainak ... az 1612–1628 közti rész (1–68, 71–168. old.) ... 65 (hibásan Kilari!)

radostyáni sion - Tiszáninneni Református Egyházkerület

2018. febr. 14. ... Az Átoksori kísértetek és az Elvész a nyom a második világháború megpróbáltatásait élő erdélyi ill. közép- európai társadalmi összképet ...

Püspöki jelentés - Dunamelléki Református Egyházkerület

2016. máj. 18. ... folytatni az egyház prófétai szolgálatát. ... folytatni az egyház papi szolgálatát, közbenjá- ... konferencia), Dunapataj (beiktatás), Diósd (rádiós.

dunamellék 2009-12.indd - Dunamelléki Református Egyházkerület

2009. dec. 2. ... kezdtük az énekben elmondott imádsággal: „Várj ember szíve készen ... jutott valami kis pénz, ám emiatt szinte semmi nem lett kész teljesen.

Értékelési szabályzat 2016 - Tiszántúli Református Egyházkerület

(előállítási) áron, továbbá a FIFO módszerrel történő értékelés is. FIFO módszer: az elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva; az elsőként megvásárolt ...

HUDI JÓZSEF Trianon és a Dunántúli Református Egyházkerület ...

2010. jún. 3. ... Trianon és a Dunántúli Református Egyházkerület. Magyarország történetében új korszak kezdődött az első világháború után, amelyet.

Reformáció 2007.indd - Tiszáninneni Református Egyházkerület

2012. jún. 6. ... ... támogatását, felejthetetlen élményként élhették meg a résztvevők a kerámiázás lehetőségét és az oly különleges gumi zokni szövést.

Munkaügyi szabályzat 2019 - Tiszántúli Református Egyházkerület

(2) A szabadságmegállapításáhozhasználandó ajánlott nyomtatvány minta a ... mentességet ad a jelenléti ív vezetési kötelezettség alól (pedagógusok, oktatók).

es református énekeskönyv - Erdélyi Tudományos Diákköri ...

valamint a 13 Hozsánna- ének felvétele tárgyában, majd a 241. király- ének felvételével és 22 temetési ének kirostálásával kialakult az énekeskönyv végleges ...

Az erdélyi fejedelmek szerepe a kassai és az eperjesi református ...

szlovák és ruszin református gyülekezet is.5. A kálvinizmus terjedésének kezdetén a lutheránus egyház már az egy- házi struktúra ... pontjai voltak. A város ...

a széki református templom - Erdélyi Magyar Adatbank

1. kép. A szentély koronázó párkányának metszete, a nyugati csúcsíves kapu déli bélletének ... VI, 393. — A széki templom eddigi irodalma: A széki református ... fedővel együtt a kehely két oldalánál van elhelyezve; a másik stílus. (a felső) ...