Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai - CEEOL

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai. GYŐRFFY GÁBOR. Habár a pozsonyi és bécsi magyar lapoknak II. József uralkodása alatt számos erdélyi előfizetője volt, ...

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai - CEEOL - Kapcsolódó dokumentumok

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai - CEEOL

Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai. GYŐRFFY GÁBOR. Habár a pozsonyi és bécsi magyar lapoknak II. József uralkodása alatt számos erdélyi előfizetője volt, ...

Palatkai Hírvivő - Erdélyi Református Egyházkerület

2020. jan. 24. ... GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE. Vámosgálfalvi Református Egyházközség. Lelkipásztor: Szabó István János. Postacím: MS 547255 Gănești, nr ...

MAGYAR KÖZÉPKOR A Magyar Királyság első századai 1) A ...

István unokaöccse. • III. Henrik (NRCS) támadásai (1042, 1043, 1044). • 1044. ménfői csata – Aba Sámuel veresége, Orseoló Péter trónra lépése. (1044-1046).

Erdélyi magyar templomi karzat - Erdélyi Magyar Adatbank

zetfestők nevét: Kozma Mihály Havadi András Asztalosok, az egyes vonal és a külső kettős keretvonal közötti térben pedig. Sipos János Dékány nevét.

[Erdélyi Magyar Adatbank] Vámszer Géza: Szakadát AZ ERDÉLYI ...

Nem használt, nem volt érdekes téma, mindenki a nagyvárosba, sőt. Nyugateurópába ... Ahogy a faháznál említettünk egy félhenger-alakú, vessző- ből fonott és ...

Erdélyi és bánáti közgazdasági lexikon - Erdélyi Magyar Adatbank

Felsőporumbák — Porumbacul- de-Sus. Felsőucsa — Ucea-de-Sus. Felsővisó — Vișeul-de-Sus. Fogaras — Făgăraș. Garabos — Grabați. Gátalya — Gătaia.

Ki kicsoda? Az erdélyi és bánsági közélet lexikonja - Erdélyi Magyar ...

meket szerzett, a járványos betegségek leküzdésében hasznos ... KOVÁTS ÖDÖN tenkei bankigaz- ... Trif Adél, a ... ben 210 fiu és 40 lány elhanyagolt ne-.

entz géza és az erdélyi gótika - Erdélyi Magyar Adatbank

ban bárhol és bármikor tárgyalható a középkor kultúrája és művészete. Eredmé- ... Erdély lett volna a gótikus művészet utolsó régiója. Mintha erre, kelet felé szo ...

Erdélyi Tanulmányút Élménybeszámoló - Sapientia Erdélyi Magyar ...

Székely Florentina Katalin és Witzing Bálint. Bevezetés. Az első félévben megtapasztalhattuk, hogy milyen élvezetes tud lenni egy geológiai terepgyakorlat, ...

Az Erdélyi Helikon költői - Erdélyi Magyar Adatbank

Kristályhang, melyben Isten jéglehelete lappang. Haragos mágus, kinek lángoló köpenye alatt a harcosok kék páncélja csörren. Fordította Dsida Jenő ...

Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai - Erdélyi Digitális ...

kért jogot gyógyszertár működtetésére „a közjóért és övéi vigasztalására”. A háztörténet 1731. ... 1893 Sárkány. BV. Hygieia ... 1934 Almásgalgó. SJ. (WAGNER ...

erdélyi bányász kalendáriom - Erdélyi Magyar Műszaki

2017. dec. 17. ... Sz. Péter és Pál bőjtje 2 hét és 6 nap ünne- pek előtt. 2. ... Igtatok: Gagyi P á l f i. József. ... Breynaui Lovag BREYER FERENCZ, jogtanár, 's cs.

erdélyi magyar szótörténeti tár v. - Erdélyi Digitális Adattár

HOLMI — HOLMICSKA, HOLOTT, IGA — IGAZI, INSZEMINÁL — INSZISZTÁL, INSZOLÁCIÓ —. INTERPELLÁL; KÜRTI MIKLÓS A HOLT — HÓLYAGÚ, HON ...

Erdélyi hétköznapok - Erdélyi Magyar Adatbank

Házánál 30 forint (hat tömlő túró ára) pénz volt csupán, és az elmaradt. 90 forintot (öt ... moson szintén trágyát hordanak a földekre, szőlőkötöző vesszőt szed- nek, ölfát ... erdélyi társadalom megkövült feudális szerkezete nem nyújt teret a gép-.

AZ OROSZ LÍRA SZÁZADAI

versnek „minden pontja archimédeszi", azaz a mű egészéből ki nem vehető, semmi mással nem ... ezt a korszakot a Vi- nokurov- és Voznyeszenszkij-fordítások.

V. László magyar és cseh király halálának oka - CEEOL

Afiatal, 17 éves V. László király Prágá- ban, 1457. november 23-án a délutáni órákban bekövetkezett hirtelen halála igen nagy visszhangot keltett mind a ...

Színi kedvünk századai - Hitel folyóirat

ságban játszottam Pányoki Lacival, aki főtitkárként ismert a színi életben. Édes- ... Juhász Béla tanár úr egyetemi szabad szemináriumán jelentkeztem: írnék.

Palatkai Hírvivő

GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE. Vámosgálfalvi Református Egyházközség. Lelkipásztor: Szabó István János. Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270. Telefon: ...

Zsigmond magyar és II. Ulászló lengyel király személyes ... - CEEOL

torát Somogyváron,1 III. Kázmér lengyel király pedig Luxemburgi János cseh király és fia, Károly (a későbbi császár) társaságában I. Károly magyar király.

Hírvivő 2015/1 - visonta.hu

HÍRVIVŐ. 2015. június. 2. Ugyancsak folyamatban lévő projekt a Petőfi - és. Árpád úti járdák építése, ennek részeként az Árpád út mindkét oldalán burkolatot ...

Hírvivő 2016-1 - Visonta

HÍRVIVŐ. 2016. június. 2. Megfelelő alapot teremtettünk a korosztályok számára, mind az épített környezetet, mind a szolgáltatásokat tekintve. A számok ezt ...

Palatkai Hírvivő - Küküllői Református Egyházmegye

GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE. Vámosgálfalvi Református Egyházközség. Lelkipásztor: Szabó István János. Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270. Telefon: ...

A román irodalom magyar bibliográfiája - Erdélyi Magyar Adatbank

acestei analize viitoare: o sumedenie de date concrete, care în privinţa folclorului oglindesc ... Interesul lui faţă de poezia populară românească ni-1 arată faptul că în 1831 în ... költészet, a második része a román irodalom magyar könyvészeti ... Almaş, Dumitru: Bălcescu, a forradalmár [Bălcescu — revoluţio- nar]. 1960.

hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban - Erdélyi Magyar ...

ANJOUKORI okmánytár. Szerk. Nagy Imre, majd Nagy Gyula. I — V I I . Budapest 1879—1920. (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria.).

Keresztény Magyar Közéleti Almanach - Erdélyi Magyar Adatbank

Abkarovics János, gyógyszertártulajdonos. Szül.: Óbesenyő, 1887 dec. 8., r. k. ... nyert és D. Félix Eduárd, németbirodalmi tábornok, a narviki német megszálló ...

Romániai magyar írók repertóriuma - Erdélyi Magyar Adatbank

que: Három bajtárs. 1969. Wilhelm. Busch: Plisch és Plum. 1971. Schilda város polgárai (német népregény). 1973. Virgil Teodorescu: Messziről messzire. 1975.

xvi. századi magyar orvosi könyv - Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET. XVI. SZÁZADI. MAGYAR ORVOSI KÖNYV. BEVEZETÉSSEL ELLÁTVA KÖZZÉTESZI. VARJAS BÉLA door. TELEN PL.

Szász—magyar etnikai folyamatok Bürkösön - Erdélyi Magyar ...

... a legteljesebben zárt, elszigetelődött etnikuma a falunak; a belső kommunikációs eszköze az anyanyelv, párválasztásilag teljesen endogám, egzisz- ...

A bukovinai magyar népcsalád - Erdélyi Magyar Adatbank

Szamoska, Csügés. II. BUKOVINA. 1777–86. Fogadjisten, Istensegíts, Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva. 1918 után Kisjózseffalva, Satumare. III. BÁNSÁG.

a magyar közigazgatás és közigazgatás-tudomány jogias ... - CEEOL

igazgatási alapvizsga tananyag 72%-a meghatározóan jogi tartalmú. A köztisztviselők ön- reflexiója szerint munkaidejük kétharmadát jogi tevékenységgel töltik ...

magyar n é pe - Erdélyi Magyar Adatbank

név eredeti jelentése a köztudatból egészen kiveszett s ma már kes- keny földdarabokat jelent ... A kutya ment s a silbak nem eresz- tette bé asz kapun, hát ...

www.emt.ro [email protected] - Erdélyi Magyar Műszaki

arra, hogy „a bányászat története a mai Közép-Szlovákia területén, de az ... Bécsből Pozsonyba négy személynek a postakocsi ára 5 gulden. ... Miután itt megszerezte oklevelét, 25 esztendősen az Egyesült Államok legnagyobb színesfém ki-.

pdf, 881.4k - Erdélyi Magyar Adatbank

szervezési kísérletekkel kapcsolatos problémákat Hámori Péter budapesti történész kutatja behatóan. Az általunk tárgyalt kér- déssel kapcsolatban lásd ...

MI- EGY- MÁS - Erdélyi Magyar Adatbank

Romániából nemcsak magyarok vándorolnak ám el, hanem románok is tömegével, s még a. Magyarországon maradtak, sőt letelepedni szándékozók egy része ...

itt - Erdélyi Magyar Adatbank

bozgor szónak is ezt a jelentést tulajdonítottuk, pedig a románok erről nem tudnak. ... A szeparatizmus szónak egy másik jelentése is van: a területi elszakadás.

Erdélyi Magyar Lányok

rában „magyar vonatkozású régi vagy újabb szellemi alkotás (könyv, nyomtatvány) ... folyik a különféle mezőgazdasági termékek árusítása. Az utak ... dencében eltűnőfélben lévő régi magyar gyümölcsfajtákat és olyan kerteket alakítson ki ...