A leviratus története - MTDA

Anyám emlékére. ... hogy a sógorházasság célja, az elhunyt emlékének a megőrzése, ... a feleség emlékének fenntartására egyáltalán nem helyeztek súlyt,.

A leviratus története - MTDA - Kapcsolódó dokumentumok

A leviratus története - MTDA

Anyám emlékére. ... hogy a sógorházasság célja, az elhunyt emlékének a megőrzése, ... a feleség emlékének fenntartására egyáltalán nem helyeztek súlyt,.

Az emberiség története - MTDA

... FEJLŐDÉSI ELMÉLET. Az emberiség történetének elbeszélését az emberi nem kelet- ... nőt, úgy ez is csak rövid idő óta lehetett az új hazában. KARTHAGO.

A divat története 2. - MTDA

tása és „Aurora ébredését” ábrázolja, sárgaarany alapon. Aranyrácsozatú ablakok ... egykorú író krónikája szerint azonban mégis csak Bertin Rose ... I. Reynolds: Pénelopé Boothby: ... mert a középkorban nélkülözhetetlen kelléke volt a női öl-.

A divat története 1. - MTDA

jét (collation légère), amely egy bouillon-levesből, egy szelet pirított kenyérből ... du Barry gróf hitvese és Pompadour márkinő irigyelt utóda lett. Varrótű helyett ...

Az inkvizíció története - MTDA

Ezzel tehát a spanyol inkvizíció egészen különle- ges jelleget nyert, amely teljesen megkülönböztette a többi országok- ban rendszeresített, de már haldokló ...

a könyv története - MTDA

messziségébe mutatnak, abba a korba, melyben a könyv előfeltétele, az írás ... ség lett volna rájuk s úgy segített magán, hogy a hiány- zókat az időközben más ...

A zene története - MTDA

tika története bemutatja nekünk az em- beriség fájának mélyen ... „Mignon”, Massenet († 1912): „A notre- dame-i toronyőr”, Saint-Saëns († 1922):. „Sámson és ...

zsidók története - MTDA

Hogy R. Asinak ez volt komoly szándéka és czélzata/inu- tatja azon körülmény ... ki Toszafoth-Evreux és R. Eliezer Tuch-ból, ki Tosza- foth-Tuch gyűjteményt ...

Az anyaság története - MTDA

mal rendelkező női csapatok több értékkel bírnak, mivel az élelmi- ... jóniai államokban általában szokás volt az anyát a szoptatás alól felmenteni. Főleg az ... Szellemi és irodalmi tevékenysége, a művészet iránt való fogékonysága éleslátó.

A hunok története - MTDA

és a hunok történetét röviden összefoglalva, talán a hún-magyar rokonság tenyéré is ... rának, Védák és a Mahabharata őriztek meg. ... szövegű felìrat van.

A világháború története. - MTDA

Montenegró azonban nem tette le a fegyvert és Gorcsakov herceg orosz ... Montenegró 40,000 főre becsült tizenegy dandárral vonult fel. ... Magyarországon a képviselőházban az ellenzék botrányos jele- ... tina és Szíria meghódításához.

A magyar iparostanoncoktatás története - MTDA

AZ IPARI SZAKKÖNYVTÁR SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. Elnök: dr. br. Kruchina Károly államtitkár (1936-). Tagok: vitéz Irsy László miniezteri tanácsos (1936-193.

A magyar dráma története - MTDA

szereplő — de ez a színpad nemcsak nyelvében nem kapcsolódott a nemzeti ... László nagyszabású római tragédiájának, a Kegyenc- nek hatása alatt írt ...

A nyugatmagyarországi felkelés története - MTDA

Átvették a posta-! hivatalt és aztán a tarifatáblázat visszahagyásával gyorsán távoztak. Az osztrákok előre jöttek az A vonalig. Megszállották1. Busztot és a Fertő ...

Magyarország iparoktatásának története - MTDA

kartonmunkák, esztergályozás, üvegcsiszolás, rézmetszés és festészet. Az intézetnek volt füvészkertje, ... házat vett s az iskola részben a házilag épített fészer-.

A magyar huszárság története - MTDA

„Geschichte der k. u. k. Wehrmacht”. G. d. C. Carl Fischer van Wellenborn: ... Az 1868. évi átszervezés. Az egyes rendfokozatok a huszároknál. A huszárlovak. II.

A közgazdasági elmélet története. - MTDA

A statisztika induktív módszereinek kifi- nomodása lehetővé tette számos közgazdasági folyamatnak számbeli adatok alapján való vizsgálatát és az elmélet dina ...

A magyar művelődés története 2. - MTDA

2011. máj. 8. ... Szépművészeti. Múzeum- ban levő egyetlen ismert festménye a Termékenységet allegorizáló, tró- noló női alakkal. Az olasz művészet hatása ...

14. honvéd gyalogezred története. - MTDA

apród úr ! áttörték az arcvonalunkat !" ... Október hó 14-től 17-ig az állások tökéletesbíttetnek, ellenség gel az érintkezés állandóan ... Zalaegerszeg. „. Vi4.

A kanadai magyarság története - MTDA

akiknek e könyvet szíves figyelmébe és jóindulatába ajánlom. A munka szerzője Rúzsa Jenő torontói evangélikus lelkész, aki a kül- földre származott magyar ...

A jász-kun 13- huszárezre története - MTDA

Balázs János huszár és Skultéti József huszár, utász szakasz. A limanowai ... Beliczai János huszár, Tiszalöldvár. Bencsik ... Csató István huszár, Tisza földvár.

Az ókori nevelés története - MTDA

inductio, mert az egyes analog esetek szaporítása útján tesz szert ... 532-ben Nagy-Görögország Kroton nevű városában vallási, politikai és tár- sadalmi ...

A Szentkorona-eszme története - MTDA

2018. aug. 26. ... felkenés mellett a korona a szent cselekménynek leg- fontosabb külső jele ... A korona fogalom e vonásának kialakulásában sem szabad az ...

az emberi házasság története - MTDA

köztársaságokban a vagyon apáról fiúra szállt; Las Casas ... esküvő után első gondja az önvágta sebek gyógyítása. ... Vegas faerd kring Asien och Europa.

A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig - MTDA

„Hogy a rituális gyilkosság vádját bebizonyítsuk — úgy- mond Holding fejtegetései további folyamán — arra nézve elegendő olyan helyeket idézni a zsidó ...

A cs. és kir.gróf Nádasdy huszárezred története - MTDA

Az ezred 1912. év márciusában Herberstein gróf ezredes parancs- noksága alatt Sopronból és Nezsiderből Mitrowitzára menetel. Az ezred- es a 2. osztálytörzs ...

A húnok története. Attila nagykirály. - MTDA

juk, hogy e két nép története századokon át kölcsönös vonatkozásokat mutat fel. Mint látni fogjuk, ezt ... Jacques Zeüler szerint (Les őrig. chrét. dans les provinces ... (három óra tájban) egész napi út után egy dombhátról meglátták Attila sátortáborát. ... vagy Le Mans irányából jövő esetleges oldaltámadás ellen. Enélkül Attila.

A gyufa története a XIX. század végéig - MTDA

sebb a kémiai gyújtók története. I. A MÁRTÓGYUFA. (Tunkfeuerzeug. Tunkhölzchen. Briquet oxygène.) A gyufák egyik alakja a mártógyufa volt. A mártógyufa.

A magyar oktató mese története - MTDA

közepén éri el, mikor a kétféle mesetípus: a la fontaine-i ... lä. Pétzeli József élete és jellemzése (1902) ez. munkájában. ... De míg előbbi a róka ravaszságáról ... Holló. Bagoly. (Desbillon CX. mese: Die. Nachtigall und der Uhu.1) 8. Mese: ...

a világháború okai. a hármasszövetség története - MTDA

hazai recept szerint csak országutakon és városok- ban, gyakorolta ... valamint utódja Izwolsky határozottan megtagadta és így Vilmos császár vég- ...

Kunmagyaria. A kaukázusi magyaság története - MTDA

DR. BENDEFY LÁSZLÓ. KUMMAGYARIA. A KAUKÁZUSI MAGYARSÁG TÖRTÉNETE. C S E R É P F A L V I KIADÁSA. Budapest, 1941 ...

A nagy szenvedély. A dohányzás története - MTDA

a mi szivarszipkáínkon a lúdtoll Ilyenek az Alsó-Nilus mentén a síllukok pipái ... folyóiratok, továbbá képeslevelezőlapok, papír, írószer és eset- leg apróbb ...

A magyar országos tűzoltó-szövetség története. - MTDA

tűzoltó-egylet gyanánt megalapított önkéntes tűzoltóság itt, a tornászok révén ... 127 morva, 98 steiermarki ez 22 salzburgi tűzoltó-egylet cimére küldöttek ...

Az 1914-1918. évi világháború összefoglló története - MTDA

tosítja erőit, hogy a Lubien-Vielicska-vonalból a Ljubicsics- csoport (XVII. és XI. hadtest), 4 hadosztály arcbán támadja a. Visztulától délre Krakkóra támadó orosz ...

am agyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig - MTDA

hogy egyes érdekesebb iskolák történetét, vagy egyes iskola- történeti ... 1869. 78. s. k. Lásd még Buchvvald: Wittenberger Ordiniertenbuch 1537-72.

A volt kassai 5. honvéd-huszárezred története - MTDA

... őrizzük meg összetar- tozandóságunkat jóban, rosszban. ... A hadosztály Op. Nr. 2810/8 számú rendeletére Hegedűs ezredesnek. 11-én át kellett vennie a ...