Csiszár Elek festőművész kiállítása, 1986 - Rippl-Rónai Múzeum

olaj, 47x60 cm. ALKONY A PARKBAN, 1983 olaj, 66x76 cm. VIHAR UTÁN, 1984 olaj, 87x68,5 cm. ANYÁM EMLÉKÉRE, 1984 olaj, 66x45 cm. TELIHOLD, 1984.

Csiszár Elek festőművész kiállítása, 1986 - Rippl-Rónai Múzeum - Kapcsolódó dokumentumok

Csiszár Elek festőművész kiállítása, 1986 - Rippl-Rónai Múzeum

olaj, 47x60 cm. ALKONY A PARKBAN, 1983 olaj, 66x76 cm. VIHAR UTÁN, 1984 olaj, 87x68,5 cm. ANYÁM EMLÉKÉRE, 1984 olaj, 66x45 cm. TELIHOLD, 1984.

Balázs János festőművész emlékkiállítása - Rippl-Rónai Múzeum

Kortárs magyar festők kiállításait is látogatta. Biztosra vehetjük, hogy hatással volt rá 1922-ben a Belvederében48 a fiatal Derkovits Gyula49 és Patkó Kár.

Vaszary János festőművész tanítványai, 2007 - Rippl-Rónai Múzeum

Bosznay István, Karlovszky Bertalan) megtámadták Vaszary, Csók és Qlatz Oszkár pedagógiai gya korlatát: azt állítva, hogy a festő mesterség alapjait sem ...

Gábor Andor emlékezete, 1986 - Rippl-Rónai Múzeum

Kaposvár, 1986 ... az ellen, hogy a bíróság más mértékkel méri a szegényt, mint a gazdagot. Éles szemmel ... lamvezetés, a parlament munkája, a hadsereg, a jogrend- és bí ... ketten imádtuk, izgatottan rohantunk megnézni, aznap milyen új,.

A Rippl-Rónai Ödön gyűjtemény, 2002 - Rippl-Rónai Múzeum

Kaposvár Rippl-Rónai József otthonaként került be ... és összetársítani két-három évtized festészetéből. ... ket a művész testvér kapcsolatain keresztül lehetett.

Rippl-Rónai emlékkönyv, 2008 - Rippl-Rónai Múzeum

idősebb fia huszonhárom éves korában tüdőgyulladásban meghalt. Ezt a nagy ... Egyszer azután, az ősz felé, Józsi bácsi, aki folyton biztatott, kifogyott a tü.

Rippl-Rónai emlékkönyv, 1995 - Rippl-Rónai Múzeum

sége hely és idő szerint hová kötődött. így beszélhetünk fran ciaországi, avagy fekete ... rusier Pont Aven-ban festette Gauguin bizalmas instrukciója szerint. Élénk, dekoratív ... megyek Párizsba, megfestelek ezzel a kalappal, mint boldog fi atalasszonyt. ... irántunk. Kérdezték, honnan jövünk és hová visznek bennün ket.

Somogyi Múzeum 19., 1992 - Rippl-Rónai Múzeum

1993. január 23-án nyílik a Kaposvár várostörténeti kiállítás, amelynek fő szervezője dr. Takács ... Zichy kiállítást, amely ma a megyei hálózat legszebb egysége.

100 éves a múzeum - Rippl-Rónai Múzeum

Tárlat díjazott művészeitől további 11 db Németh János, továbbá Geszler Mária,. Jegenyés János, Kertészfi Ágnes kerámia-, porcelán- és üvegtárgyai kerültek ...

geger m.qxd - Rippl-Rónai Múzeum

8 Szász Endre illusztrációk: Solohov: Emberi sors; Gorkij: Az áruló; ... Szász egy nagyvonalúan értelmezett emberi teljességet kívánt megragadni akár a maga.

Untitled - Rippl-Rónai Múzeum

A plébániaegyház. 1390-ben búcsújogot kap és mellette nagyméretű zarándokházat emelnek. A városi építkezés meg. gyorsul. Uj házak, paloták épülnek.

jubileumi kötet - Rippl-Rónai Múzeum

Kaposvári Kultúrnapok – Képzőművészeti kiállítás a ... Nagykanizsa, Hevesi Sándor Művelődési. Központ március 24 – április 30. ... Segesd, Művelődési Ház.

micsoda disznóság! - Rippl-Rónai Múzeum

Éhes disznó makkal álmodik. Nem erőszak a disznótor. Kutyából nem lesz szalonna. Sok lúd disznót győz. Mindenkit az foglalkoztat a legjobban, amire vágyik.

Kunffy Lajos - Rippl-Rónai Múzeum

Giorgione Koncertje, Tintoretto Zsuzsanna a fürdőben, Rembrandt egy gyöngy ... Salon of the Fields of Mars, ripl-Ronai succeeded with the most modern artistic ...

Kaposvár Anno… - Rippl-Rónai Múzeum

sem Bajorország, sem Itália irányában. Károly 790-es területi követeléseit az avarok elutasították. 791-ben Nagy Károly birodalma valamennyi seregét ...

Szántódpuszta, 1978 - Rippl-Rónai Múzeum

Mellette modern szálloda, a Touring Hotel épült, melynek emeleti szobáiban az ide látogató ... A szobák 5x6 méteresek, elég nagyok. A konyha ... Kisebb-nagyobb babák, lovaskatonák, huszárok, tükrös szívek szépen kirakott sora vonzotta.

a csökölyi tallérlelet - Rippl-Rónai Múzeum

AV: kettős kör között körirat (belső kör babérkoszorú):g FERDINANDVS g II D G RO I S A G H B REX , belső körben az uralkodó jobbra néző, babér-.

RRM Munkaterv 2017 - Rippl-Rónai Múzeum

2017. nov. 30. ... (Rippl-Rónai Fesztivál, Miénk a város). Simonné Lechner ... Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Múzeum duális képzés. Múzeumunk több ...

RRM beszámoló 2015 _1 - Rippl-Rónai Múzeum

Múzeumok Őszi Fesztiváljának több hetes programsorozatát, s ugyan ebben az időszakban adtunk helyet a Kutatók éjszakája országos eseménysor kaposvári ...

a kereki Fehérkő-vár - Rippl-Rónai Múzeum

gyelemre, hogy az első világháború után a vár építőanyagából falazták fel a közelben épült ... miáinyi Józsa sümegi várkapitány 1562-ben kelt levelének részlete: >•-.. .valahol a Balaton mellett ... este után következhetett be. A lakóépület dléli ...

Gördülő idő, 2007 - Rippl-Rónai Múzeum

A régészeti kutatásban általánosan elterjedt vélemény szerint egy-egy ház ... sárga, 25 x20 xlO mm; 11.1/D7 vakaró/csonkított pengeszerű szilánk, kopott élű, ...

V. Dunántúli Tárlat, 1984 - Rippl-Rónai Múzeum

amely a dunántúli megyék, Győr és Kaposvár város, valamint a kiíró szervek díját kapta. A Somogy ... F. T., üveg homokfúvás, 10X400X2000 mm (3 részes). 54.

Medgyessy Ferenc grafikái - Rippl-Rónai Múzeum

Megszólalnak a kövek.. . Medgyessy Ferenc a XX. század nagy magyar szobrásza. Szobraiban sugalló erejű szépséggel ötvöződik az őseurópai hagyomány és ...

Galimberti emlékkiállítás, 2003 - Rippl-Rónai Múzeum

A Galimberti házaspár (Dénes Valéria és Galimberti Sándor). Székely Aladár fotója ... Dénes Zsófia: Galimberti Sándor és Dénes Valéria. (A művészet ...

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 5. füz. (2018.) - EPA

Ebben az időszakban megszaporodnak a bábanapló vetélésről szóló bejegy- ... iskola felhívása fiatal lányok számára, ami a bábaképzőbe való jelentkezésre ...

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 2. füz. (2013.)

a Kárpát-medence és az etelköz képe egy évezreddel előtt. ... Mindössze gyál 3. lelőhelyen került elő néhány grafitos anyagú kerámiatöredék és egy ... gasztott24 üvegszálas szövet készült, ami elég tartást biztosít a töredékek stabil ...

A Merics gyűjtemény, 2002 - Rippl-Rónai Múzeum

Baktay Patrícia e mű ve átmenet a korai, népi tárgykultúrát anyagukban felidéző textilképek illetve a mitikus tartalmakat színes, változatos és asszociációkban ...

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 5 ... - EPA - OSzK

2014. dec. 19. ... Költő László és Varga Máté: 10–11. századi sírleletek zamárdiból. 10th–11th centuries grave finds ... Szily Ádám.49. 49 MNL SML X. 204. ... gálta.89 a kitolás alatti gátvédelem alkalmazása kapcsán meg kell jegyezzük, hogy ...

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 4 ... - EPA - OSzK

2019. jún. 16. ... ban az állás be volt töltve. Németladon, mivel az otta- ni tanító ... www.sonline.hu › Somogy › Kultúra. Somogyjádon ötévente bemutatják Az ...

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 2013/1. - EPA

Tibor: Előzetes jelentés a nagyberki-szalacskai halomásatásokról. Somogyi ... pel: Perky, Perckhi, Perki, Pereki, Berky, Berki, Bereky, Bereckhy,. Berechi.

A könyv műalkotás, 2001 - Rippl-Rónai Múzeum

Szegő György: Leletek és talányok. Geller B. István kiállítása. Új Művészet, 1998/7. Geller B. István: Fejezetek a Növekvő Városból. Jelenkor, 40. 1997. 10. sz.

Dunántúli tárlat, 1981 - Rippl-Rónai Múzeum

Borsos Miklós műveinek bemutatása (Kamara kiállítás,. Somogyi ... BABOS ÁGNES festő, grafikus 1948-ban ... R. KISS LENKE szobrász 1926-ban a Bihar.

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 5. füz ... - OSzK

2014. dec. 19. ... pl. az időjárás, ebben csak kicsit zavarták őket. ezért az egyedi ... The Ózd–Piliny Variant of the Baden Culture in North-Eastern. Hungary.

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 2. füz. (2013.) - EPA

fonalfelépítésük és készítés-technikájuk. az egyik Tapsony-Terebezd 4. számú sír ... ket fémfonalból készült vert-csipke és két szálból sodrott fémfonal keretezi ...

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei - 2013/1.

ló kötete: Az ibafai papnak fapipája van (1999). Élet- művének az Almamellék határában lévő, németlukafai üveghutával kapcsolatos öt évtizedes kutatását, ...

A Rippl-Rónai tanítványok Rippl-Rónai művészetének hatása az ...

Keywords: József rippl-rónai, róma-villa, Kaposvár, Ödön rippl-rónai ... Két festői korszaka született: ... előfordult, hogy a két fiatalabb testvér szerény kis mun-.