Kirándulás a magyar múltba - MTDA

német beszédük miatt, amelyet bécsi humorral „csarden- deutsch“-nak ... A nászpár' egybe- kelési ünnepét fiatal ... szándékosan, humoros hatáskeltés céljából.

Kirándulás a magyar múltba - MTDA - Kapcsolódó dokumentumok

Kirándulás a magyar múltba - MTDA

német beszédük miatt, amelyet bécsi humorral „csarden- deutsch“-nak ... A nászpár' egybe- kelési ünnepét fiatal ... szándékosan, humoros hatáskeltés céljából.

Múltba nézek... : Emlékeim a Magyar Néphadseregről : a 21. önálló ...

héz lesz a búcsú, jóban, rosszban együtt voltunk. Nekik még ... szám megoszlása: tiszt: 3052 fő, tiszthelyettes: 1665 fő, tisztes: 2663 fő, honvéd: 6808 fő.).

Múltba nézek... : Ezdegei Bessenyő Pál bán - Magyar Elektronikus ...

A paraszt általában egy váltás ruhával rendelkezett, melyet köpönyeg egészített ... szálltak a koronára; ugyancsak Nógrádmegyében Agard birtoka, mely Galsa-i ...

Múltba nézek… - Magyar Elektronikus Könyvtár - OSzK

Miskolc-Budapest, Kál-Kápolna-Kisújszállás, Kisterenye - Kál-Kápolna vasútvonalak. 266 Kisterenye - Kál-Kápolna vasútvonal. 267 Kisterenye - Kál-Kápolna ...

Mi a magyar? - MTDA

ZOLNAI BÉLA. ZSÍR M ... A büsz- keséget sugárzó, lapidáris kép hű megtestesítője lett a századvég ... még B. Zolnai, La httérature hongroise, Bp., 1938:21.

A magyar nép - MTDA

A magyar nép ebben az időben költözködő pásztorkodást folytatott. Minden ... óvatossága is: nem kěvánja a mesék tartalmában keresni azt az elsüllyedt múltat ...

a magyar faj uralma. - MTDA

mítanak a francia történelemhez, ahogy nem volt ... A normán nemesek frank birtokaikról észak-francia ... a korteseket és juntákat, ahogy a francia felség fel-.

magyar évezredek - MTDA

avar,. – türk,. – magyar- fajta népek ősi lakhelye s főtelepülési szállása a mér- sékelt égöv volt Kínától a ... Rádzsputok sem és nem azok a Mahabharáta hősei és nem ... Az indiai könyvek és feliratok alapján a hun invázióknak két periódusát ...

Magyar Dunántúl - MTDA

Mába végzett munka reményében nyújthatom át könyve- met az olvasónak. Anyagát ... lesz szó; most néhány szóval a Dunántúl ásvány-anyagait és talaj-fajtáit kell ... amelyek a szállás-terület határain túli lakatlan területekre esnek, s így nem ...

Magyar Nőírók - MTDA

költőnő, Thelegdy Kata, egyetlen versével a huma- ... mes helyet foglal el egy költőnő, gróf Pekry Lőrincné, ... Kisfaludy Auróráján kívül nevezetesek a Magyar.

a magyar falu - MTDA

A városba menekült falvak lakosainak elhagyott ha- tárát a város elfoglalta, vagy igen olcsón megvette a szintén elmenekült földesúrtól és ezeken az óriási hatá-.

Hun-magyar írás - MTDA

r ó l b a l r a m e n v e , a z s i d ó k és m á s k e l e t i n é p e k ... igénytelen, egyszerű ember által, de helyes irányban, a gyakorlati életben szerzett tapasztalatok.

Magyar sirató - MTDA

Magyarul beszélünk, magyarul írunk, de nem vagyunk ... Meghaltak már a leányok,, kiömlött a szívem vére,. Vörös-fényes a ... Elvitted a nyakad,. Megelégedj ...

A hun-magyar őstörténelem - MTDA

SZERKESZTI És KIADJA ZAJTI FERENC. XVI. A HUN-MAGYAR. ŐSTÖRTÉNELEM. (Új szempontok a magyar őstörténet feltárásához). Írta: ZAJTI FERENC.

Magyar fabulák - MTDA

járt az első két mese intő szó az elhamarko- dókhoz s az ... szony tojásokat tett alá, a fiatal tyúkocska a legelső ... Sutabogár — a falánk Férgek beszélgetnek.,.

A magyar vér Boszniában - MTDA

A MAGYAR HONVÉDEK ATYAI ESZMÉNYKÉPÉNEK. ... társzekér-vonat (train) 16 kilométer hosszúra nyújtotta el ... mi nagy búsan útnak is ereszkedtünk minde-.

A magyar gazdasszony - MTDA

Marcziusban a befőzöttek, melyeket télire megfa- ... Uborka jó ha szép zöld, kemény, tiszta vékony ... mártjuk, gyalult deszkára terjesztjük és szívacscsal szé-.

Magyar ritkaságok - MTDA

atlitulare szó, s jelentése: g o n d o s a n m e g í r n i v a l a - ... A syrinx már nem dúdolás, hanem fújás révén szólal meg; de megvan a két egymáshoz kötött ...

Magyar mithológia - MTDA

ősvallás Olympusa a régen élt utolsó Vaták követelő föllépése óta nem volt soha ... arra, hogy ott teremjen s a teljesítendő kívánság után tuda- kozódjék, jeléül: ...

Magyar nép, magyar föld - MTDA

máié, bocskoros málé, fonatos és ablakos kalács meg a tepertős - pogácsa vas tepsiben. Itt sütik a ... a teleltetés kérdését a »nyék«-kel oldja meg, mely köralakú ...

„Pillantás a múltba”

lakossága alig haladta meg a 2000 főt, mégis hosszú időre országos hírnevet szerzett. ... a magyar hadipuskákon nincs az ágyazatot összefogó csavar (4),.

Anekdoták a magyar közéletből. - MTDA

egy kis dohányhulladékot kotorászott ki és megkérdezte, szabad-e? Hadd csibukozzon egy kicsit − gondoltam −, úgy sem csibukozik már soká. Gyújtót is adtunk ...

A magyar őstörténet főproblémái - MTDA

A magyar törzsi szervezet kialakulása lényegileg a magyar nemzet megszületését jelenti, ezért ez a kérdés a magyar őstörténet legjelentősebb problémájának ...

Magyar agrár-evolúciók - MTDA

Az erdő, legelő, kisajátìtás, tagosìtás, mezőrendőrség, állategészségügy, szőlő- ... ben, hogy minden községben, hol a tagosítás elrendeltetik, kötelező a köz-.

A magyar föld meséje - MTDA

V I K T O R. A MAGYAR FÖLD. MESÉJE. IFJ. KOVÁCS JÁNOS. RAJZAIVAL. MAGYAR K Ö N Y V B A R Á T O K , B U D A P E S T. K I R Á L Y I MAGYAR ...

Magyar politikai gondolatok - MTDA

javai a szittya elvágtatott oda, ahol határtalan a határ és 9. szem a végtelenbe ... A jelen nem más, mint átmenet a gondolatok, az esz- mék, a jelenségek, az élet ...

Az ezeréves magyar alkotmány - MTDA

„szívet cseréljen az, aki hazát cserél”, — nemzetünknek nemcsak szívet, de jellemet is kellene cserélnie ahhoz, hogy egy újonnan készített alkotmány keretei ...

A magyar iparostanoncoktatás története - MTDA

AZ IPARI SZAKKÖNYVTÁR SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. Elnök: dr. br. Kruchina Károly államtitkár (1936-). Tagok: vitéz Irsy László miniezteri tanácsos (1936-193.

Magyar utazók Afrikában 1. - MTDA

Afrika leggyilkosabb vidékének őserdeit, Almásy László. Ede diadalmas ... ségkívül igen sokban helyesbítették az afrikai állatvilág ... Akác- és baobab-.

A magyar filantrópia könyve - MTDA

Ugyan- ebben az időben a Clarissa nővérek zárdájában igen jeles kórház és aggok menedékháza ... helyiségeit ellátta a szükséges felszereléssel (bútorok, műszerek, kötszerek, ... iskolákon, továbbá a nagykanizsai fémipariskolán internátus.

A magyar hadjárat törtánete 2 - MTDA

A Segesvári csata. ... ner előcsapatai csak 8-kán mutatkoztak Segesvár előtt, és pedig nemcsak ... Hegen, Ápold és Segesden át a segesvári tábort bal szárnyán.

A magyar művelődés története 2. - MTDA

2011. máj. 8. ... Szépművészeti. Múzeum- ban levő egyetlen ismert festménye a Termékenységet allegorizáló, tró- noló női alakkal. Az olasz művészet hatása ...

A magyar dráma története - MTDA

szereplő — de ez a színpad nemcsak nyelvében nem kapcsolódott a nemzeti ... László nagyszabású római tragédiájának, a Kegyenc- nek hatása alatt írt ...

A magyar huszárság története - MTDA

„Geschichte der k. u. k. Wehrmacht”. G. d. C. Carl Fischer van Wellenborn: ... Az 1868. évi átszervezés. Az egyes rendfokozatok a huszároknál. A huszárlovak. II.

Magyar Asszonyok lexikona - MTDA

2017. jan. 1. ... de Margit minden ilyen kísérletet nagy akaraterővel ... Földessy Gyuláné, Hermann. Lula, született ... évben az akkori Színitanodában opera-.

magyar nép arcza jelleme. - MTDA

TALÁLÓS MESE. Megnyilatkozik a magyar nép elméjének éle a találós mesében, melyben sokszor kedves a játsziság is. Ha vize van, bort iszik; ha vize nincs, ...