1961 (Nyíregyháza, 1964) - EPA

megcsappant a bocskort viselő lányok száma. Mert ennek a szára nem jó bocskornak. Van, aki rossz cipőben arat. Van azonban olyan is, aki me zítláb szedi a ...

1961 (Nyíregyháza, 1964) - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

1961 (Nyíregyháza, 1964)

Vertse K. Andor, Szabolcs vármegye és Nyíregyháza megyei város címtára. ... módosabb lányok ma azt az ingvállat látják „nyalkának", amelyik nagyon díszes. ... mából. Ennek a fajta csizmának minden időben az volt a rossz tulajdon sága ...

1961 (Nyíregyháza, 1964) - EPA

megcsappant a bocskort viselő lányok száma. Mert ennek a szára nem jó bocskornak. Van, aki rossz cipőben arat. Van azonban olyan is, aki me zítláb szedi a ...

1961 number forty-nine 1961 - 1962 - Wikimedia Commons

On the south side is one by Patrick Henry: "No free government ... Member of St. Patrick's church in Iowa City. Mar- ried Margaret ... Swayze Crane. Educated in ...

„Hortobágy” EuroCity Nyíregyháza – Wien – Nyíregyháza Közvetlen ...

„Hortobágy”. 1). EuroCity. Nyíregyháza – Wien – Nyíregyháza ĺ ĺ. 140. Km. Vonatszám. 147. É. É. Ċ 4 55. 0 Ą Nyíregyháza. Ĥ. Ċ 23 05. Ċ 5 27. 49 Debrecen. Ĥ.

Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza 1896.

állami adóban, vármegyei pótadóban vagy társadalmi uton ... Elnök: Megyeri Géza, a kir. ... tanítást előkészítő osztályból, de egy professor (az első volt: ... Gym- nasiumi osztályait Rimaszombatban és Iglón végezte, a böl- csészeti és theologiai tudományokat ... a későbbi pécsi püspök, báró Szepessy Ignácz akkori egri.

nyíregyhaza - Közgyűlés - Nyíregyháza

2018. máj. 25. ... A Móricz Zsigmond Megyei és. Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója. 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Tomasovszki Anita igazgató.

Irodalomtörténet - 49. évf. 3. sz. (1961.) - EPA

Várnai Zseni : Hull a hó . . . — Gazdag Erzsi : Tarka cica, ... Garay János: A méhecske. — Jókai Mór : Ültess fát! ... legszennvesebb inge. Február, hol a nyár?

Irodalomtörténet - 49. évf. 3. sz. (1961.)

Havasok. Hegyi patak. Szeretsz, nem szeretsz . . . Furulya. A mese születése. Április. Örök fények. ... Ford. Zoltán Lajos,. A traktor. A kolhozista válasza. Sicc és. Bodri. Ford. Kárpáti László. — ... Amerikában : A Sárga Ördög városa. Mob.

Stanislaw Lem Visszatérés 1961 - GUO

Kavicsburkolata sustorgott a talpam alatt, gyengén világított ... Az ébenfekete evezősök ránk kiáltottak, és ár ellen manőverezve, ügyesen kikötöttek. ... társadalom, a folyamatosan, érzékenyen stabilizált harmónia társadalma. Természetesnek ...

Soproni Szemle 15. évf. 3. sz. (1961.) - EPA

Ez a beköltözés az alsó-ausztriai Heiligenkreuzből telepített borsmonostori ciszterciek ... A hetvenes évek legelején már közel járt Liszt Sopronhoz. ... helyi látnivalók amúgy is legnyügözték őket, mindössze néhány fertőrákosi kirándulásra ...

Вопросы микропалеонтологии. Вып. 5. 1961 г., 183 стр. - ГИН РАН

Stresz- czenia referatow.— Zjazd anat. i zool. polsk. Krakow, 1959. C i z a n c o u r t M. Nummulites de ГПе de Barbade.— Mem. Soc. Geol. France, n. s.. 1948, v.

Karszt és Barlang 1. sz. (1961.) - EPA

Függőleges vastagabb vonalkázás = a Tettye-for- rás előtti mésztufaképződmény. Az orográfiai vízválasztó jele: vonás * és három pont. A vastag nyilak a ...

Az Erdő 1961. 10. (96.) évf. 5. füzet

Hangja. Tápláléka. Vándor v. állandó. 4—5 fehér, sötétbarna pety- tyekkel ... sésgsl a nagyobb éneklők: szürke légykapó, kerti rozsdafarkú, fülemüle, barázda.

Nehézpontonhíd építése 1961-ben

Hungarian North-South Danube section, at the town Ercsi; first of all about ... KULCSSZAVAK: Pontonhíd, hídanyag, komp, AVM, Vízőrség, rocsó, ZIL teher-.

Новый Мир. 1961. № 12 - ImWerden

радости и ликования промелькнули последние отвратительные черные ... трудностей, потерпели немало неудач, но и познали светлую радость по бед.

Tanulmányok Budapest Múltjából 14. (1961) - EPA

Csupán a soroksári, gödöllői és szentendrei HÉV- vonalakon közel ... 3 Surányi-Unger T., Budapest szerepe Magyarország gazdasági életében. 1925—1934.

Hadtörténelmi Közlemények, 8. évf. 1. sz. (Budapest, 1961) - EPA

A solferinói csata 100. évfor ... [Az Yser melletti csata, 1914 októ ... Dunkirk. — AQ, 1959. LXXVIII. köt. 2. sz. 205—206. p. . [Egy német jelentés Dünkirchen- ről.].

Irodalomtörténet, 1961. 49. évfolyam - REAL-J

Pálóczi Horváth Ádám 228 ... a lehetetlenség álmai, mivel egykor ez álmok léteztek? ... sorok tesznek tanúságot: „A pórt nem csatolja honához édes örök, neki ...

Hadtörténelmi Közlemények, 8. évf. 2. sz. (Budapest, 1961) - EPA

fogságba esett galíciai lengyel hadifoglyokat az orosz hadsereg lengyel nemzeti ... romlott, azonban ők alig tették ki a hadifoglyoknak 2l/2%-át. ... A Don-menti.

Guidelines 1961 Convention - Refworld

máskülönben hontalanná váló személyek megszerzik az egyik szülő állampolgárságát leszármazás útján (4. cikk). A 2. cikk a talált gyermek állampolgárságával ...

Сочинения. — М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1961 - ImWerden

самым делом лев, не спящый, но бодрствующый, возбудил оби дами и досадами ... Et Julius Scaliger adeo illum ipso Homero cultiorem dicit, ut si non exstarent ... dicitur, de qua paulo infra breviter & plenius dicemus lib[ro] II ubi de decore ...

Heti híradó - 5. évf. 32. sz. (1961. augusztus 11.) - EPA

Jurij Cagarin.'' Tyitov őrnagy megerősítet te, hogy vette Jurij Gagarin ... tok—2 űrhajó fedélzetére Jurij. •Alekszejevics Gagarin szovjet űrpilóta rádiógrammja:.

Magyar geofizika 2. évf. 1-2. sz. (1961.) - REAL-J

az ellenőrző» ill. korrekciós geofonok jelei foglalják el. Az I. és П . robbantópont közé ... E hiba megismerése céljából a budapesti talajhőmérőket ujrakalibráltuk.

Ordinarium Missae -- Kyriale 1961

Hie tonus adhiberi potest ad libitum in omnibus Missis in quibus ... Hie Tonus adhibetur pro omnibus Orationibus Missae (praeter ... Dóminus fortis et potens, *.

Tanulmányok Budapest Múltjából 14. (1961)

tak limitált bérét megvizsgáljuk és ugyancsak néhány, bár igen fontos, ... Pesten voltak magasabb fizetések is, így 50 forintos emelkedésekkel egészen 600 ...

Pannonhalmán, a kolostor 1961 évi helyreállítása alkalmával ...

Az egyik a templom és a kerengő közös fala középen a Porta Speciosá- val, a templom déli díszkapujával. A kapuépítm ény eredetileg előreugrott a falsíkból,.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1961 ... - EPA

A kisterjedelmű orosz—magyar frazeológiai szótár elég sokáig váratott ... illetve itthon: a magyar—cseh nagyszótár a cseheknél, a magyar—lengyel kézi szótár ...

Magyar Nyelvőr – 85. évfolyam – 1961. - REAL-J

befűzve a hangtani ós a helyesírási vétségeket. ... Mindjárt előrebocsátom, hogy a helyesírás terén elkövetett ... Itt sem ördöngösség megoldani a kér-.

kerekes lászló 1961-2000 - Színház.net

A legjobb zenés előadás: SWEENEY TODD (Kaposvár, rendezte: Ascher Tamás). A legjobb alternatív előadás: ... (Kés a tyúkban, Kamra). A legjobb férfi főszereplő: KOVÁCS ZSOLT (Rokonok, Kaposvár) ... mit tegyek vele. Az megnézi, és ...

Nyelvtudományi közlemények 63. kötet (1961) - REAL-J

nek is a legnagyobb része a Hunfalvy finnországi utazása utáni időkből való. Ámde már ... 10 Jellemző a levélíróra a régies süv szó használata. A NySz. is ... nézve", KEIJO AHTI: „A mellékmondat helyettesítésének általánossága Toivo Pekka-.

Az Erdő 1961. 10. (96.) évf. 9. füzet - Erdészeti Lapok

1. táblázat. Az alkalmazott vetÖgép megnevezése. Adagoló szerkezete. Csoroszlya típusa. A csoroszlyák száma. Megjegyzés. Kézi vetőgépek. 1. Senior (NDK).

Tanulmányok Budapest Múltjából 14. (1961) - EPA - Országos ...

gazdasági élete teljesen a feudális városokra hasonlít. Ipara még céhes jellegű ... idő alatt tekintélyes, de céhmentes ipari település született Pest határán. De a vidékre ... b, c: Brian (Prian) Móric ... vásártér kiépítése (planriozás és kövezés).

Скачать Вестник древней истории, № 1, 1961 г. - СНО ...

86-200; А. А 1 f 5 1 d i, 1 varciani della Pannonia meridionale ed ... ric!ltp d. Bayerischen Akademie d. Wissenschaftell», Phil.-Hist. К1, 1947,5; В. С. М ас·.

világirodalmi figyelő 7. évfolyam (1961) - REAL-J

Domokos Sámuel : Klasszikus román írók müvei magyar nyelven. •. ... 2 2 Bár O P P E L 1 9 3 9 - e s könyvét említik részletes bibliográfiájukban (347. és 384.); ...

Orvosi Hetilap, 1961. november (102. évfolyam, 45-48 ... - REAL-J

Az antibiotikum-kezelés eredménye 96 subakut septikus endo- carditisben ... egy bütyök, sérv vagy nodus ... meg, ha betoldást, pl. babérlevél alakú Ivalon-.

Orvosi Hetilap, 1961. augusztus (102. évfolyam, 32-35 ... - REAL-J

EEG: két ízben: diffúz kérgi laesio főleg a hátsó. j. o. mezőkben ... vagy sem (máj laesio szerepe, ... Gross P. A. M., Janeway Ch. A.: The New England J. of Med.