2014. húsvét - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

feltámadás és az élet vagyok! Joó Sándor. Felnőtt konfirmációs képzés indul gyülekezetünkben. Jelentkezni lehet 2014. május 1-ig. Nagy György lelkipásztornál.

2014. húsvét - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet - Kapcsolódó dokumentumok

2014. húsvét - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

feltámadás és az élet vagyok! Joó Sándor. Felnőtt konfirmációs képzés indul gyülekezetünkben. Jelentkezni lehet 2014. május 1-ig. Nagy György lelkipásztornál.

2018. húsvét - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

2018. húsvét ... kezet elé és azt mondta: az ítélet napján ez nem takar be ... A Húsvét második napja sem volt mindig tanítási szünnap, azaz egynapos volt,.

2019. húsvét - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

2019. ápr. 19. ... Egységnap 2019. 32. o. Egy különleges hétvége Jósvafőn. 33. o. Ifivezető-képzés. 34. o. Húsvéti foglalkoztató. Lelkészi hivatal elérhetőségei:.

2016. Húsvét - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

2016. márc. 25. ... TARTALOMJEGYZÉK: 3. o. Lelkészi köszöntő — Mersz-e hinni? 5. o. Éjszakai műszak után. 6. o. Kárász Izabella: Legyen húsvét! 7. o.

2008. húsvét - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

a keskeny úton inkább szolgatársak. Gondold meg, ember, a kétféle véget: a széles út a kárhozatba ér el, a keskeny útnak vége örök élet, mit az ÚR JÉZUS ...

2008/5. szám - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

Az apokalipszis négy lovasa: Kritika, mely a másik jellemét vagy személyét érinti. Megvetés , amely ellenszenvet közvetít. Sokáig érlelt negatív gondolatok ...

2010. reformáció - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

A döntés a Te kezedben van, csakis a tiedben! Ma még megteheted az első apró vagy akár nagy lépést! Háttér: Időváltoztató (film). Jóságmérő (YouTube).

2011. karácsony - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

2011. dec. 31. ... be olyan átható, tündöklő fényességgel, de nem a karácsonyi ünnep fénye, még csak ... egy filmet is, amely kapcsolódott a napi témánkhoz.

eljövök hamar. - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

2014. jún. 1. ... Szabadításod öröme. 18.o. Egy csodás nap a mátészalkai női ... Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél, kik egységben Jézusra várhatunk…

2010. újkenyér - Mátészalka Kertvárosi Református Gyülekezet

Füle Lajos szép versét: Nem természetes. Ez csoda. A mai világban lehet merésznek, felelőtlennek, meggondolatlannak ne- vezni, aki többet vállal, mint egy ...

2014. kontrasztkiállítás - Mátészalka Kertvárosi Református ...

Napi remény. 4. ... A remény, ami az embereknek leginkább segítséget ad, egy olyan valakinek a reménysége, aki azt ... midőn megvirradt napunk hajnala!

2014/I. szám Húsvét - Mátészalka Kossuth téri Református ...

2014. jan. 21. ... KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA. VII. évfolyam 1. szám. 2014. Húsvét. Minden kedves olvasónknak.

Szeretnék énekelni néked - Mátészalka Kertvárosi Református ...

Ajándék ez. Csoda. ... Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy azoknak,akik Téged szeretnek és ben- ... Megköszönni az éveket, mit adtál, ... Uram, Te nyisd meg ajkamat, ... lakik, másikban pedig a lelkészi hivatal és 3 vendégszoba kapott he-.

„Született nektek ma a Megtartó…”Luk.2:11 - Mátészalka Kertvárosi ...

Adventi gondolatok. Jó dolog jónak lenni. Nem azért, mert megköszönik, hanem egysze- rűen jó jónak lenni. A kút, melynek vizét merik folyamatosan, újratelik,.

Jézus… megmutatta nekik kezét… - Mátészalka Kertvárosi ...

Ez a Húsvét csodája. ... Húsvét első napján, együtt megyünk a templomba úrvacsorázni – a ... 2013. szeptember 1-jén a református hit- és erkölcstanórákon!

Húsvét hajnalán - Budafoki Baptista Gyülekezet

2013. ápr. 20. ... belüli válás. Aztán sok leendő szülő, ... Mi már tervezgetjük, hogyan rendezzük át az ima- házunkat ... zánk illő, Istentől rendelt házastársért.

2013. húsvét - Újpesti Baptista Gyülekezet

2013. MÁRCIUS. XXII. ÉVF. 1. (142.) SZÁM dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk (Róm 6 ... madásának, s így lehessen számunkra húsvét az élet ünnepe!

Húsvét - Csapókerti Református Egyházközség - Reformatus.hu

2019. Húsvét. XXIV. évfolyam 2. szám. „Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, ahová őt helyezék.” Mk.16 ...

Húsvét - Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

2013. Húsvét. Húsvét. Latinul Pascha a keresztyén egyházakban. Krisztus feltámadásának emlékünnepe. A magyar elnevezés onnan származik, mert a.

Szemeretelepi Református Gyülekezet

Egyedül Istené a dicsőség! www.refszemeretelep.hu. 2. A kiadvány célja, hogy a Kedves Olvasónak bemutassa gyülekezetünk múltját és jelenét, vezetőit,.

RPI kód - Szombathelyi Református Gyülekezet

9700 Szombathely károli Gáspár tér 7. Református ... A Tízparancsolat. 18. 3. 21 ... a Biblia gyermekek számára érthető és értelmezhető történetei; a Biblia ...

templom és isk la - Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség

megfeledkezve köszönjük Virágh Miklósné Ancika, az. Öcsi Hús Rt. valamint a Limaker Kft. felajánlásait. Losonczi Léna pedagógus-költő-hitoktató testvérünk így.

a mátészalka kossuth téri református egyházközség és a kálvin ...

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG. ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. HÍRMONDÓJA III. ÉVFOLYAM ...

az úr szabadítása - Pasaréti Református Gyülekezet

2012. ápr. 12. ... Tehát az apák, a kivonulás nemzedéke félt elfoglalni az Ígéret földjét, ezért 40 év pusztai vándorlás következett, de most már a fiak ott vannak ...

KESKENY ÚT - Pasaréti Református Gyülekezet

SZÉLES ÚT — KESKENY ÚT. Alapige: Máté 7,13-14. „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és ...

szenvedett… - Pasaréti Református Gyülekezet

2013. jan. 20. ... teken vagy nagyhéten, hanem az év más hónapjában is, hogy Jézus Krisztus hogyan és miért szenvedett a Gecsemáné kertben.

jó fa jó gyümölcse - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. jún. 19. ... tesz egy nemes szemet, a gyökérnyakba beleolt egy nemes szemet, valamilyen faj- ... Ez a Bibliának a teljes romlottságról szóló tanítása. ... valaki fát ültetett és fát gondozott már, az tudja, hogy ami a szemzés, az oltás felett.

AZ ÉN URAM - Pasaréti Református Gyülekezet

2014. dec. 25. ... Mária és Erzsébet találkozásáról, be- ... Vajon két lelki ember találkozása, Isten csodájáról való elmélkedés ez a találkozás? Ezzel ez az Ige ...

boldog nép - Pasaréti Református Gyülekezet

2016. dec. 31. ... Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül vá- ... Ezen a napon így legyél boldog, testvérem, velem együtt,.

vigyázzatok! - Pasaréti Református Gyülekezet

2011. dec. 11. ... Isten Bárányára letészem bűnöm én.” Ezt tudni kell, hogy megtörtént-e vagy nem. Igen, jártam ott, néztem a sebeket, néztem a töviskoronát.

szabadító - Pasaréti Református Gyülekezet

2013. dec. 25. ... SZABADÍTÓ. Lekció: Máté 1,18-25. Alapige: Máté 1,21. „… Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert Ő szabadítja meg népét bűneiből.”.

visszajön - Pasaréti Református Gyülekezet

refpasaret.hu. Pasarét, 2018. május 10. (csütörtök). Horváth Géza. VISSZAJÖN. Énekek: 359; 367. Alapige: ApCsel 1,10-11. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus ...

érdemes-e imádkozni? - Pasaréti Református Gyülekezet

„Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti. Azt csudaképpen őrzi itt lent…” Ne felejtsük el a Biblia tanítását, testvérek, ahol azt olvassuk: akár élünk,.

áldjad az urat! - Pasaréti Református Gyülekezet

2018. dec. 31. ... alkalmunkat; áldd meg a Te hívő népedet ezen a mai estén, akiket igéddel és ... ez van megírva: „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél ...

bővelkedő kegyelem - Pasaréti Református Gyülekezet

2018. dec. 30. ... tározza: ezek pedig nagyon egyszerűen a bűn és Isten kegyelme. Olyan ez a két dolog számunkra, mint egy mindkét szemére gyengén látó ...

nincs más fundamentum - Pasaréti Református Gyülekezet

2014. jan. 19. ... NINCS MÁS FUNDAMENTUM. 2 dolatban azt is kérhetjük: tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Könyörülj ...