B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006 ... - EUR-Lex

2006. márc. 15. ... (3) Az AETR ezen rendelet helyett továbbra is alkalmazandó a részben a (2) bekezdésben említett területeken kívül folytatott nemzet közi közúti ...

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006 ... - EUR-Lex - Kapcsolódó dokumentumok

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006 ... - EUR-Lex

2006. márc. 15. ... (3) Az AETR ezen rendelet helyett továbbra is alkalmazandó a részben a (2) bekezdésben említett területeken kívül folytatott nemzet közi közúti ...

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006 ... - EUR-Lex

2013. ápr. 10. ... A Bizottság 135/2012/EU rendelete (2012. február 16.) L 46. 30. 2012.2.17. ▻M9 ... bekezdés a) pontját kell alkalmazni, a kérdés kétoldalú megoldása érde kében. ▽M3 ... Degras (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok ... Emberi haj hulladék ... nítás, semlegesítés) származó hulladékok.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006 ... - EUR-Lex

2007. máj. 29. ... biztonsági okok miatt nem használható tüzoltó készülék, ... kell az expozíció különbözö módjaira (belégzés, lenyelés, bör- és szem- kontaktus) ...

Európai Parlament és Tanács 561/2006/EK rendelete

2006. márc. 15. ... I. FEJEZET. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. cikk. Ez a rendelet a közúti személy-és áruszállítást végző járművezetőkre vonatkozó vezetési ...

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) - EUR-Lex

2018. máj. 30. ... A fajták kiválasztásakor előtérbe kell helyezni az ökológiai mezőgazdaságban fontosnak számító olyan jellemzőket, mint például a nagyfokú ...

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU ... - EUR-Lex

2018. jan. 1. ... 02014L0024 — HU — 01.01.2018 — 002.001 — 2 ... egyezmény (4) 1. cikke értelmében vett csalás; ... Postal Business of the Post Office.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/108/EK ... - EUR-Lex

15 Dec 2004 ... HU. (1) HL C 220., 2003.9.16., 13. o. (2) Az Európai Parlament 2004. március 9-i véleménye (a Hivatalos. Lapban még nem tették közzé) és a ...

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS REN

2019. okt. 31. ... A közvetlen kifizetésekről szóló 1307/2013/EU rendelet és a vidékfejlesztésről szóló. 1305/2013/EU rendelet azonban nem tartalmazza a 2020 ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 451/2008/EK ... - EUR-Lex

2008. ápr. 23. ... kell kapnia a CPA módosítására a műszaki vagy gazdasági fejlődés ... Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án. az Európai ... Chili és fűszerpaprika (capsicum spp.) ... Indítómotor, kettős funkciójú indítógenerátor, egyéb generátor és villamos készülék ... ékszer, fotó- és optikai cikk ügynöki nagykereskedelme.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/17/EK ... - EUR-Lex

2014. jan. 1. ... 26-i hetedik jelentés további előrelépésről számolt be. Ezért a ... undertaker”) vagy csatornaüzemeltetési vállalkozóként („sewerage underta.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/24/EU ... - EUR-Lex

2014. febr. 26. ... jellemzően valószínűleg a szokásos termékskálája része ként szállítja ezeket a ... latkérő szerv számára lehetővé tegye nyilvános hírközlő háló.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/ 745 ...

2017. máj. 5. ... (2) Az Európai Parlament 2014. április 2-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. március 7-i álláspontja.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018 - EUR-Lex

2018. máj. 2. ... (2018. április 18.) ... A határokon átnyúló és más postai küldemények kisfeladóira ... felszámított belföldi és bármilyen egyéb releváns díjak;.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005 ... - EUR-Lex

2011. jan. 1. ... Cserimoja/. Csirimojó (4). Annona cheri- mola. Gyömbéralma, cuko ralma, ilama és más közepes méretű annó nafélék. 0163070. Guáva (4).

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/32/EK ... - EUR-Lex

2006. okt. 20. ... foszfátok és tengeri algamész. 15. – kalcium-karbonát. 20. – takarmányélesztő. 5. A nyomelemek funkcionális csoportjához tartozó adalé-.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 211/2011 ... - EUR-Lex

2015. júl. 28. ... ▻M1. A Bizottság 268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ... A Bizottság 887/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK ... - EUR-Lex

2005. szept. 7. ... Sztomatológia. Minimális képzési idő: 3 év. Bőrgyógyászat. Minimális képzési idő: 4 év. Szakmai cím. Szakmai cím. Malta. Dermatoloġija.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/28/EK ... - EUR-Lex

2015. okt. 5. ... Ezen irányelv alkalmazásában a vízenergia és a szélenergia rész ... b) a tagállamok rendelkeznek továbbá arról, hogy a távvezeték-háló.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008 ... - EUR-Lex

2009. jan. 20. ... cseresznyepárlat vagy kirsch, szilvapárlat vagy slivovitz, mirabella-, őszibarack-, alma-, körte-, kajszibarack-, füge-, citrus-, szőlő- vagy.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/19/EK ... - EUR-Lex

2009. dec. 19. ... irányelv”) (5) alapján már engedélyezhették, vagy pedig e háló- ... rész – Számviteli szétválasztás és költségszámítás) (1). (19). A hálózati ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) - NAIH

2016. ápr. 27. ... (általános adatvédelmi rendelet) ... szervek számára tevékenységük folytatásához a személyes adatok felhasználását minden eddiginél ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016 - EUR-Lex

2016. júl. 26. ... megfelelően az Apostille-egyezmény az érintett személy kérelmére továbbra is alkalmazható a tagállamok közötti viszonylatban. Ha egy ...

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1215/2012/EU ...

2015. febr. 26. ... A 2006/325/EK tanácsi határozattal (3) a Közösség megállapodást kötött Dániával a 44/2001/EK rendelet Dániában történő alkalmazásának ...

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/ 1369 ...

2017. júl. 28. ... technológiák között, amelyek az A , A és A osztályba sorolhatók. ... A – többek között az interneten – megvételre kínált termékeken lévő aktuális címkéket az ... megfelelés hiánya nem korlátozódik az ország területére, ... a) a szállító neve vagy védjegye, címe, elérhetőségei és egyéb jogi azonosítója;.

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve - EUR-Lex

2010. okt. 20. ... Hivatalos Lapban még nem tették közzé), az Európai Parlament. 2010. szeptember ... d) főemlős állat esetében annak megállapítása, hogy fogságban tenyésztett ... A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik nyúl esetében az.

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁN - EUR-Lex

2014. ápr. 9. ... Unióban egységesen az SUP (Societas Unius Personae) rövidítés jelöl. Az ilyen ... A vitacsoport jelentése a következő címen érhető el:.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU ...

2013. dec. 17. ... 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. AZ EURÓPAI ... zetek társulásai és az 1305/2013/EU rendelet 27. cikkében említett.

B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU ...

2015. máj. 23. ... támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről ... AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019 - EURid

2019. márc. 19. ... A .eu felső szintű domaint (TLD) a 733/2002/EK európai parlamenti és tanácsi ... Az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8), ...

Iskolaszövetkezet az Európai Parlament és a Tanács ... - Prohuman

A Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű ... www.profieldkolcsonzo.hu;www.hr-rent.hu, valamint a www.prodiak.hu domain ...

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve - EUR-Lex

2013. jún. 26. ... intézmény felvételi politikájában. Ez megvalósulhat például úgy ... „központi szerződő fél”: az 575/2013/EU rendelet 4. cikke. (1) bekezdése 34.

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK ... - EUR-Lex

2009. okt. 21. ... a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük ... a tojáshéj esetében olyan, az illetékes hatóság által meghatá.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve

2000. dec. 4. ... óránként hat tonnánál nagyobb, de óránként legfeljebb tizenhat tonna névleges kapacitással rendelkeznek, azzal a feltétellel, hogy az enge-.

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU ... - EUR-Lex

2013. dec. 17. ... tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen ... i) az ültetés és vetőmag-csíráztatás útján létrejött azon köztes.

Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK ... - EUR-Lex

2009. nov. 30. ... ára, és UV-abszorbció esetén a fény által kiváltott toxicitásra. Az abszorpció ... Fügefalevél (Ficus carica L.) abszolútum illatanyag-összetevőként történő alkalmazás esetén ... potassium salicylate, TEA- salicylate. 69-72-7 ...

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/36/EU irányelve - EUR-Lex

2014. febr. 26. ... tartózkodás meghosszabbítása/megújítása megtagadá sának okait ... vállalásra vonatkozó jogosítvány megújítása. (1) A 14. cikk (1) ...