Základné ekologické pojmy

neutralizmus. Kladný - kooperácia. (sasanka rak). - protokooperácia. (signalizácia vtákov). - mutualizmus – symbióza. - komenzalizmus (hyeny požierajú ...

Základné ekologické pojmy - Kapcsolódó dokumentumok

Základné ekologické pojmy

neutralizmus. Kladný - kooperácia. (sasanka rak). - protokooperácia. (signalizácia vtákov). - mutualizmus – symbióza. - komenzalizmus (hyeny požierajú ...

40 2. 1 Socialistický realizmus a jeho základné charakteristiky ...

Pojem či označenie socialistický realizmus bol do nášho kultúrneho prostredia importovaný zo Sovietskeho zväzu. Jeho korene siahajú do roku 1932.

Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy

4. feb. 2015 ... 2 Charakteristika a organizácia základného umeleckého vzdelávania ... 18. Pri vzdelávaní dieťaťa alebo žiaka je možné spolupracovať so ...