Ekológia

neutralizmus znamená absenciu akéhokoľvek vzťahu, pri ktorom populácie rôznych druhov majú síce možnosť vzájomnej interakcie, ale na seba nepôsobia.

Ekológia - Kapcsolódó dokumentumok

Ekológia

neutralizmus znamená absenciu akéhokoľvek vzťahu, pri ktorom populácie rôznych druhov majú síce možnosť vzájomnej interakcie, ale na seba nepôsobia.

Zoogeografia a ekológia živočíchov - Mgr štátnice 2016

10. Medzidruhové vzťahy. Neutralizmus, protokooperácia, komenzalizmus, mutualizmus, amenzalizmus, kompetícia, predácia, parazitizmus, potravné reťazce.