SOS Bormla

Glialhekk glialtriq I-Ajka u I-inliawi Ii Kottonera u b'hekk terga' tibda tgliix. In-. Infatti, iI-parli Ii miz-zona tal-knisja Ii ... Zomm I-Indafa. £:t::Ml$WJJlJii.iiildfut;¥M'.J:~~.

SOS Bormla - Kapcsolódó dokumentumok

SOS Bormla

Glialhekk glialtriq I-Ajka u I-inliawi Ii Kottonera u b'hekk terga' tibda tgliix. In-. Infatti, iI-parli Ii miz-zona tal-knisja Ii ... Zomm I-Indafa. £:t::Ml$WJJlJii.iiildfut;¥M'.J:~~.