távolság - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci Egyetem

távolság- vagy hasonlósági függvények. ○ numerikus adatokra: pl. Euklideszi metrika, Manhattan- távolság, Minkowski-metrika. ○ bináris, kategórikus ...

távolság - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci Egyetem - Kapcsolódó dokumentumok

távolság - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci Egyetem

távolság- vagy hasonlósági függvények. ○ numerikus adatokra: pl. Euklideszi metrika, Manhattan- távolság, Minkowski-metrika. ○ bináris, kategórikus ...

logika - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci Egyetem

Csak ismeretek, összefüggések és alkalmazási utasítások nélkül. • Leírása: – logikai kifejezések. – fogalmak. – objektumok. • Technikák: – formális logika.

Diplomamunka - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci ...

mozaikszó, magyarul egyszerűen alkalmazható grafikus nyáktervező. A programot a. Német CadSoft ... http://arduino.cc/en/uploads/Main/FTDI_adaptor.jpg. [27].

Szoftvertesztelés - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci ...

Fehér Krisztián - Szoftvertesztelési alapismeretek. ○ Robert C. Martin – Tiszta kód. ○ JUnit tutorial. ○ · https://www.tutorialspoint.com/junit/index.htm. ○.

Verziókezelés - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci ...

Pushing: adatok feltöltése a központi repoba (Pl. git, mercurial). ⦿. Trunk: A fejlesztés fő ... A fejlesztés során több ág (branch) használata indokolt. ○ fejlesztésre ...

P2P hálózatok - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci ...

P2P hálózatok. Párhuzamos és Elosztott Rendszerek II. Készítette: Dr. Mileff Péter. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. 1. Bevezetés. Napjainkban ...

Szoftverfejlesztés - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci ...

megérthető rendszerekhez vezethetnek. A módszer lépései a 4. ábrán figyelhetők meg. Egy inkrementális fejlesztési folyamatban a megrendelő meghatározza:.

Teszt tervezés - Általános Informatikai Intézeti Tanszék - Miskolci ...

inspekció (külsős szakérő bevonásával, hosszú idejű). ○ hasonló mint a technikai felülvizsgálat, de: ○ a szakértőt adó cég részletesebb szerződést köt, amely.

Miskolci Egyetem Nappali tagozat Általános Informatikai Intézeti ...

Objektum orientált programozás fogalma, alapelvei. ... Antal Margit: Objektumorientált programozás (SAPIENTIA Erdélyi Magyar. Tudományegyetem, Műszaki ...

Grafika programozása - Általános Informatikai Intézeti Tanszék

A Graphics Processing Unit (röviden GPU) a grafikus vezérlőkártya központi egysége, ... programozási nyelv lett a döntő,így a mai legfőbb árnyaló nyelvek (CG ...

Programozás alapjai - Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Ez a jegyzet a hagyományos és az úgynevezett duális képzésben egyaránt használható a C nyelvű programozás alapjainak gyakorlati oktatásában. Az oktatási ...

(ANSI C NYELVEN) - Általános Informatikai Intézeti Tanszék

PROGRAMOZÁS ALAPJAI. (ANSI C NYELVEN). Mérnök informatikus duális képzést támogató oktatási anyag. Összeállította: Dr. Baksáné dr. Varga Erika.

Robot operációs rendszerek - Általános Informatikai Intézeti Tanszék

Robot operációs rendszerek ... megoldás: központi PC, robot operációs rendszerrel ... http://www.mogi.bme.hu/TAMOP/robotalkalmazasok/ch02.html.

mes - Alkalmazott Informatikai Tanszék - Miskolci Egyetem

THE EVOLUTION OF MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMS, ... rendszernek (Manufacturing Execution System, MES) neveztek. 2. ... Ez a napló teszi.

Untitled - Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék - Miskolci ...

Otto Fennel Löhne, Kassel,. 1907/ külpontos távcső a meredek irányzásokhoz ... Magyar gyártmányú mérnöki szintezők. Gamma /libellás/. MOM /libellás/.

Objektum orientált programozás - Általános Informatikai Intézeti ...

Java 2 Útikalauz Programozóknak 5.0 I -. II. Kötet. ELTE TTK Hallgatói alapítvány, Budapest, 2009., ISBN: 9789630640923. ○ Antal Margit: Objektumorientált ...

Intézeti értekezlet - Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Elektrotechnikai és Elektronikai Intézet órarendje 2018/2019-es tanév 1. félév ... A3/LIE6 gy. Fekete. Gábor. VILLAMOS GÉPEK. GEVEE513B. G3BVC. A1/319.

Anyagszükséglet-terv - Alkalmazott Informatikai Tanszék - Miskolci ...

MRP II. (Manufacturing Resources Planning). – „nyomó”-elvre alapozott hierarchikus irányítás. – szükségletszámítások és - ... Az MRP II rendszer működési elve ...

Esztergálás, marás - Alkalmazott Informatikai Tanszék - Miskolci ...

Határozott élű szerszámmal végzett forgásszimetrikus forgácsolás. • Forgácsoló főmozgás: a munkadarab által végzett forgómozgás. • Mellékmozgások: a ...

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Miskolci ...

2017. júl. 25. ... Átlag pont, jelentése: A képzésre felvettek átlag pontszáma. KPZT ... (ALK). 282. 5. 280. 317.4. VONALHÚZÁS 2017A. Képzési területek.

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar ...

Ablaktörlő és páramentesítő rendszerek. ... Részvétel a konzultációknak legalább a felén, ill. házi dolgozat készítése a tananyag egyik, az oktató által ... 1. D.A. Stephenson, J.S. Agapiou: Metal Cutting Theory and Practice, CRC Press, p947 ...

MISKOLCI EGYETEM - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

A fejlődés következő lépcsőfoka a Gazdaságtudományi Kar létrehozása volt 1990-ben, ... A féléves órarend az egyetem honlapjáról érhető el (www.uni-miskolc.hu/ ... Karon végzett mérnök él és dolgozik (például Debrecen, Salgótarján, Ti-.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tanterv és tantárgyi ... Nukleáris Technikai Intézete (BME NTI) és Gépészmérnöki Kara (BME GPK) ...

gépészmérnöki és informatikai kar - TDK - Miskolci Egyetem

2016. május 03. A rendezvény a Nemzeti ... Miskolc-Egyetemváros, 2016. ... Szekció elnöke: Dr. Kovács Szilveszter egyetemi docens. Tagok: Dr. Baksáné dr.

1 MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékán ...

2018. júl. 26. ... időpontjai a regisztrációs héttől kezdődően megtalálhatók az egyetemi órarend honlapon: http://www.uni-miskolc.hu/~rekburan/oramen.htm.

tájékoztató - Gépészmérnöki és Informatikai Kar - Miskolci Egyetem

2018. aug. 2. ... Költségtérítés/Önköltség menüpont alatt megtalálhatók a nappali és levelező képzés ... A kreditarányos rész a felvett kreditek arányában.

ütemterv - Gépészmérnöki és Informatikai Kar - Miskolci Egyetem

relációs algebra elemei: szelekció, projekció, join, aggregáció, csoportképzés, ... SQL SELECT utasítás alapelemei elemei, kapcsolódás a relációs algebrához, ...

MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Műszaki ...

3) Kémia reakciók, molekulák között ható erők, szerves- és szervetlen vegyületek, ... III. kötet. Balázs Lórántné, J. Balázs Katalin: Ennyit kellene tudnod kémiából ...

II. Müveleti - Gépészmérnöki és Informatikai Kar - Miskolci Egyetem

Hiszterézis-nélküli komparátorok. Hiszterézises komparátorok ... .... Multivibrátorok. Hiba! ... Hiszterézises komparátor műveleti erősítővel. 2. rpzh (C csoport).

Arduino Nano - Gépészmérnöki és Informatikai Kar - Miskolci Egyetem

Brian W. E.: Arduino programozási kézikönyv, (Cseh R. fordította), Budapest, 2011. • ATmega328 ... A nagy utasításkészlet nagyobb belső programtárat kíván.

miskolci egyetem gépészmérnöki és informatikai kar kúpos csiga ...

A Dudás Illés által kidolgozott általános matematikai modellre alapozva [39] a kúpos csiga korongbedöntési szög korrekcióval való megmunkálásával egy ...

miskolci egyetem gépgyártástechnológiai tanszék - MEK - OSzK

Kövesi Gyuláné-Szabó Sándor-Vékony Sándor, Műszaki dokumentáció (29 db A1 műszaki rajz Nehézipari Műszaki Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék, ...

miskolci egyetem gépgyártástechnológiai tanszék - Magyar ...

Kövesi Gyuláné-Szabó Sándor-Vékony Sándor, Műszaki dokumentáció (29 db A1 műszaki rajz Nehézipari Műszaki Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék, ...

Disszertáció - Mechanikai Technológiai Tanszék - Miskolci Egyetem

Jelentés t mm bevonatvastagság. R mm. Calotest koptatógolyó sugara d mm ... Maros, A. K. Németh: Wear maps of HIP sintered Si3N4/MLG nanocomposites for.

miskolci egyetem állam és jogtudományi kar jogtörténeti tanszék a ...

4 Kondorosi Ferenc: Jelentés a gyermekek helyzetéről. – Emberi Jogok Magyar Központja. Közalapítvány, Budapest: 1999. ( a továbbiakban: Kondorosi, 1999.) ...

Mélyfúrási geofizika - Miskolci Egyetem - Geofizikai Tanszék

Vegyes porozitás: a primer és a szekunder porozitás kom- binációja. (%). 100). Φ. (Φ. Φ ... Kőzet fajlagos ellenállása függ: porozitás, fluidum fajlagos ellenállása.