KÉSŐKÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK NAGYMÁGOCSRÓL 1971 ...

került sor Nagymágocs mellett (Csongrád m. szentesi j.), a középkori ... budai kályhához9 hasonló — kályha része volt. így pl. az oroszlános kályhacsempe a.

KÉSŐKÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK NAGYMÁGOCSRÓL 1971 ... - Kapcsolódó dokumentumok

KÉSŐKÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK NAGYMÁGOCSRÓL 1971 ...

került sor Nagymágocs mellett (Csongrád m. szentesi j.), a középkori ... budai kályhához9 hasonló — kályha része volt. így pl. az oroszlános kályhacsempe a.

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1971. 1. (Szeged, 1971)

A honfoglalás kori temetőt Dienes I. készíti elő közlésre (ld. szegedi múzeum 12/1934. lelt. sz.). ... Parfois le chien était un compagnon dans l'au-delà aussi.

Segítők a későközépkori hataimaskodásokban

TRINGLI ISTVÁN. Segítők a későközépkori hataimaskodásokban. A tanulmány célja, hogy három példa alapján tisztázza, hol a segítők helye a későkö-.

Középkori kályhacsempék Magyarországon - EPA

szerűén alkalmazott áttört dísz felső keretként néhány későgótikus csempe esetében látható. A belső fülkét ezeknél plasztikus növénydíszek, pl. virágos indák,.

KÁLYHACSEMPÉK ÉS NÉPMŰVÉSZET A FALUSI KÚRIÁKBAN

tak környezetükhöz: házaik mérete nem volt ... 3: Békéscsaba, second half of the 16th century; 4: Pusztaszemes, end of the 15th century16lh century (after ... apáti kályha másik színes mázas csempéjén a készítő a ... Barna cserép; M: 26,2 cm.

Reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországról

A feldolgozott anyag Füzér, Szerencs, Sárospatak várából, a páci- ni és a kékedi ... példa van. A csempe mázazottsága mellett szól az is, hogy a régi fotón.

Reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországról - MEK

A fotón megőrzött darabon a csempe alsó harmadában két sellő fog közre egy táblát, melyen felirat volt. Ebből csak az első „S" betű maradt meg. Talán merész ...

KÖZÉPKORI KÁLYHACSEMPÉK MAGYARORSZÁGON. III ... - Core

ember, bal kezében ugyanolyan zöld pajzs (és nem könyv), mint az előző darabon. A háttér és a pajzs felüiet itt is úgy mustrázott, mint a másik oldalon. (32. kép) ...

leletmentésekből származó 15-17. századi kályhacsempék váradról ...

Az áttört mező pálcás szemöldöke fölött a leveles-virágos-indadíszes oromzati rész ívesen előrehajlik és három (vár)fokból álló pártázat koronázza. A csempe ...

népi kandallók és kályhacsempék az erdélyi magyarság körében

A kemence és kandalló nagy kiterjedésű vidékei között foglal helyet az Alpok–Kárpátok ... már másfelé is készítenek nálunk mázos csempéket (Szabó T. A.: Er-.

szEnt lászló-AlAkos kályhAcsEMpék Középkori kályhacsempéink ...

tabárddal jelzett László kezével éppen megragadja a menekülő kun üstökét, miközben fegyverét a ... Sajnos, arcvonásai elmosódottak, s már az sem vehető ki ...

I i L K;4 1971 25.

APÁTI MIKLÓS versei: Kedvem, Számvetés, Tűnődő. 4. TANDORI DEZSŐ versei: ... RADNÓTI MIKLÓS: Exotizmus a háború utáni francia költészetben. 46.

February 1971

GUARNIERI: Brazilian Preludes #48, 49,. & 50- Johannesen, p. (GC 4098). ... monic, Ferencsik (Qualiton 1245).29. 9:00P.M. ... Rapine" from "Attila"- St.Cecilia.

1971 09.pdf - Ord Township Library

Oliver - Massey ~er~uio'on. 8. Real nice Will take ... 15 - Steak- ... Jamie Rudolph, freshman, end,. 5'2 ', 108 lbs ... Marha Circle. lied. ... Recept~on, 7:33. Se tilth.

Légkör 16. (1971) - REAL-J

2017. jún. 1. ... Az időjárás rendkivüliségét leggyakrabban a hőmérséklet tükrében ... /26,5 mm-t/ a Bács-Kiskun megyei Kunfehértón észlelték október. 15-én.

Budapest Régiségei 22. (1971) - EPA

Margit sír helye a XVI. század húszas éveiig a szentélyben maradt, itt látta ... ásatása során, és szent Margit síremlékének töredékeként határozott meg.30.

Jászkunság - 17. évf. 3. sz. (1971. szeptember) - EPA

37 EÁL:HKSZ IV-7/tyi Öi. j j i i 7 " - * 7 i o 212-219. pag. Hegedűs János, Hegedűs Mihály több mint valószínű szajoli, Czakó János és Czakó Tamás bizonyosan ...

Irodalomtörténeti Közlemények 75. évf. 6. sz. (1971)

Arany János „Vörös Rébék"-je és nagyszalontai Veres Rebeka boszorkánysága. Aki ismeri ... és levéltári források alapján történeti néprajzi elemzés alá venni.

Bán Aladár. = Életünk, 1971. 6. sz. p. 523-528.

Bán Aladár és Vikár Béla érdeme, hogy a rokon népek kultúrája, néprajza, ... 1900-ban Budapestre került, előbb a VIII., majd az I. kerületi gimnázium tanára.

Hadtörténelmi Közlemények, 18. évf. 1. sz. (1971.)

A kormány a katonatanács élére kormánybiztost állított Pogány József személyében, hogy ezt a forradalmi tömegszer vezetet saját irányítása és ellenőrzése alá ...

Anthropologiai Közlemények, 15. (1971) - EPA

a Napot, a kisujj a Merkúrt, a kisujjpárna a Holdat, a tenyér pedig a Marsot ... az „E-vonalak” (Loeffler 1969), ezek azonban ritkán és igen eltérő formában.

Hadtörténelmi Közlemények, 18. évf. 1. sz. (1971.) - EPA

állított Pogány József személyében, hogy ezt a forradalmi tömegszer vezetet saját ... Pogány is mind gyakrabban kényszerült a kormánnyal ellentétes állás.

Budapest, 1971 - REAL-J

14 K.OMÁROMY András: Báthory István országbíró végrendelete. Száz 1890. — THALY Kálmán: Bocskay ... de azért benne rejlik a történelmi. Baradlay Kazimir.

Irodalomtörténeti Közlemények 75. évf. 6. sz. (1971) - EPA

ellenére sem volt képes bármiféle olyan kapcsolatot kimutatni József Attila édesanyja és a fia tal fiú között, mely indokolttá tehetné a kései mama-versek tragikus ...

Hadtörténelmi Közlemények, 18. évf. 2. sz. (1971.) - EPA

tatása, az ezt követő tervek, partraszállás Szicília vagy Szardínia szigetén, a ... hadjárat közben valósítsák meg a szicíliai partraszállást, és ezzel gyor.

Budapest Régiségei 22. (1971)

A Csalogány u. 9—11. sz. telekről: „hat noch etwas von alten Gemeur ist ziemlich gebauth". A Medve u. 1—3. sz. telkekről ismét: „hat noch etwas von alten ...

1971 – 1975 - jokai-pecs.hu

dr. Bíró Leóné. Gyulavári Lászlóné. Füzesi Kornélné. 4.C ... Nagy Tibor. Németh Attila. Pappert László ... Molnár Zsuzsanna. 16. Ordonics Tibor. Palóczi Ilona.

Neville Goddard 3-22-1971 “IF ANY TWO AGREE . . .” Concerning ...

Neville Goddard 3-22-1971. “IF ANY TWO AGREE . . .” Concerning the Law, I can only acquaint you with the Law and leave you to your choice and its risk; but ...

Irodalomtörténet, 1971. 3/53. évfolyam - REAL-J

tárgyú tájleíró verset vizsgálok meg: Petőfi A puszta, télen. (1848), Ady A téli Magyarország (1908) és József Attila Holt vidék (1932) című költeményét. A puszta ...

Állattani Közlemények 58. (1971) - REAL-J

Jól mutatja ezt az I969-es év, amikor a ritkább ellenőrzések miatt a 68 fészek ellenére ... Eddigi nevelési és tönkfeltárási vizsgálataim során sem fürkészdarázs,.

Magyar Nyelv – 67. évfolyam – 1971.

Törökbasa (Török Csaba), Cserjék (Térjék László); Sátoraljaújhelyen: Kalocsni. (Kalocsai Zoltán), Mosómedve (Moskovszky Edit); Edelényben: Hebegős (Hege-.

Der Filmkomponist Max Steiner (1888-1971) - OAPEN

Druck und Bindung: General Nyomda Kft. Gedruckt auf ... nier, die treibende Kraft. Korngold, der ... Asset Realisation Co den Kaisergarten im Wiener Prater.

Az 1971-es Salgótarjáni Könnyűzenei Fesztivál füzete

Horváth Zsuzsanna Kaposvár. Kisvári Julianna Szászhalombatta. Sándor Jolán Pilisvörösvár. Schwarcz Katalin Tapolca. Szoboszlai Sándor Csepel Autógyár.

Az Erdő 1971. 20. (106.) évf. 2. füzet - Erdészeti lapok

Dr. Sopp László: Fatőmegszámítási táblázatok (Dérföldi A.) ... termelését irányoztuk elő (1. táblázat). A fakitermelésben továbbra is jelentős szerepük marad az ...

Az Erdő 1971. 20. (106.) évf. 8. füzet - Erdészeti lapok

Magyarországon zsákmányolt őz-, dám-, szarvastrófeák világrekord mérete ket értek el ... megrendezésre kerülő Horgász Cél- és Távdobó Világbajnokság.

Magyar Nyelvőr – 95. évfolyam – 1971. - REAL-J

Fónagy Iván és Péter: Helyesírási hibák haszna ... Helyesírásuk tehát nem tükrözi közvetlenül fonológiai tudatukat, legfeljebb ... nézvést; örömest, mihelyst stb.