A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 81. XXI ... - EPA

Schram pótlásaival sem teljes a magyarországi boszorkányperek adattára. A ... fordítása révén vált hozzáférhetővé a mai boszorkányper-kutatás. Makkai.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 81. XXI ... - EPA - Kapcsolódó dokumentumok

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 81. XXI ... - EPA

Schram pótlásaival sem teljes a magyarországi boszorkányperek adattára. A ... fordítása révén vált hozzáférhetővé a mai boszorkányper-kutatás. Makkai.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 42-43. XII ...

Szeretsz-e még Katica? Ha nem szeretsz Katica,. Karmoljon meg a cica. 10. Vékony kukoricaszár,. Kapálatlan maradtál,. Szőke legény, barna lány. Csókolatlan ...

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 32. IX ... - EPA

Katona Imre írta; Borbély Mihály életrajza Bori Imre munkája; a ki- egészítő gyűjtést ... Lacza Mihályt, a már említett Borbély Mihály és Fedics Mihály mellett.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 18. VI ... - EPA

dzsudi (majom), blöki (kutya), finci (egér) stb. 5. személyre vonatkozó köznevek kordés, csatlós, baktér, kisbéres stb. 6. személyre vonatkozó melléknevek.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 53. XIV ...

118. pulykatakony pujkátákony „bárányfarok" Amaranthus caudatus. 119. putytök putyték „úri tök" Cucurbita pepo. 120. ragadáncs rágádáncs „galaj" Galium.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 42-43. XII ... - EPA

nagy lelkesedéssel emlegetett Vörös zászlót, piros zászlót kezdetű dal,. Mónus József Toborzója ... A munkásság ünnepe, május elseje illegális proletár ünnepnek számított ... A század elején a Munkásegyletben tartott ösz- szejöveteleken ...

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 53. XIV ... - EPA

118. pulykatakony pujkátákony „bárányfarok" Amaranthus caudatus. 119. putytök putyték „úri tök" Cucurbita pepo. 120. ragadáncs rágádáncs „galaj" Galium.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 46-47 ... - REAL-J

1. Kalapis Zoltán: A Bartók család bánáti kapcsolatai. 71. Bodor Anikó: Közös hexachord ... A sok helyről verbuválódott népesség, nagy része régi lakóhelyén ... Fad. Jovancza. Somb a. Javancza. Egres. Tyrnavia. Vejk e. Endride n. Gerd e.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 66-67 ... - REAL-J

vészek közül Szarvas nyilatkozik elsőként. ... MAJSA (Kiskunmajsa, Bács-Kiskun m. Esetleg egy ... -k: adok, lelek 2, /yrhatok, wagyok 2, || -k vala: /yrok wala.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 35. X ... - REAL-J

Rózsa Sándor mellett Moravicán, Pacséron kedvelt hős Angyal. Bandi, de nem Ónodi, a nyíni betyár, hanem egy eddig ismeretlen nevű,. Angyal Bandi álnéven ...

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 60. XVI ... - REAL-J

1984. szept. 3. ... 1041. BIBLIOGRAFIJA. Pato Imre: Bibliografija kolonije književnika u Kanjiži ... Molnár Csikós László: The syntactic rule of the determinate or indeterminate elements of the ... Mátyás, Körtvélyesi Sándor, 5. 4. D . 1830 . Kula.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 80. XXI ... - REAL-J

2015. júl. 19. ... rajta, oszt így ére-ára mozgott, osz vót vele ijen lapátszerű levegőhajtó, amivé kihajtották a léhát, a töreköt. Vót ez a Kalmár-rosta, az ojan híres.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 53. XIV ... - REAL-J

Biogr. 1532. i. jelzés alatt. Lorenzo Fusconi: Online dell Instituto delle Scienze di Bologna. ... 76. krumplirózsa krumplirúzsa „dália" Dahlia. 77. kruspán kruspán ...

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 64-65 ... - REAL-J

torke prilog nam daje sazeti uvid u narodne obi- caje ... mében. (Enciklopedija Jugoslavije, Narodni obi-. Öaji). ... A díszlécek és keretek mellett a két oszlopból.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 62. XVII ... - EPA

ángyi- ka (kedv.), ángyónéni. (nép.) 1. nagybácsi bácsi (biz.) 2. bátya (nép.) 1. ángy, ángyó. (nép.) ... a magyar nagyszülők, dédszülők, szépszülők, ükszülők megfelelője. A szerb- horvátban ... sinovac/sinovica (ha férfi az EGO), necak/necaka.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 62. XVII ...

2. napa (nép. napám, napadom 2. punica majka elav.), napa-. (nép. ritk.) dom (nép.) ... A poronty szavunknak bizalmas vagy pejoratív jelentése van, mint a.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 62 ... - REAL-J

ángyi- ka (kedv.), ángyónéni. (nép.) 1. nagybácsi bácsi (biz.) 2. bátya (nép.) 1. ángy, ángyó. (nép.) ... a magyar nagyszülők, dédszülők, szépszülők, ükszülők megfelelője. A szerb- horvátban ... sinovac/sinovica (ha férfi az EGO), necak/necaka.

a magyar tudománytörténeti intézet tudományos közleményei 120.

Montenuovo család birtoklástörténetéről és genealógiájáról írt dolgozat. ... WALDAPFEL ESZTER: Nemesi birtokjogunk kialakulása a középkorban. Bp. [1931] ...

a magyar tudománytörténeti intézet tudományos közleményei 119.

mert kifogy az olaj belőle, és mi az iszonyú sötétben a kétségbeesésnek és a ... vezett kísérletet, miután kutyára nem lehetett hamarjában szert tenni. Jó éjt, ... mi esztergomi hegyeinken nem teremnek: Geranium sylvestre, Phleum, Hel-.

D. dr. Pap Géza közleményei - Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Új ég, új föld a vélemények kereszttüzében. In: Református Szemle, 93. ... A 2Thessz 2,6–7 elemzése új megközelítésben In: Református. Szemle, 94. (2001/1) ...

Az akác szelekciós nemesítése - Erdészeti Tudományos Intézet

NAIK ERTI Szeminárium az akác nemesítéséről ... Az akác nemesítés lehetőségei – sokoldalú eszköztár ... Turbó magtermesztő ültetvény klónarányok. Kompo-.

Németh László tudományos munkássága - Matematikai Intézet

Erdészeti és Faipari Egyetem (EFE), majd Nyugat magyarországi Egyetem (NymE) ... tika Szekció, Geometriai Analízis tagozat, Szombathely, 2009, bíráló ...

Tudomány - áltudomány - tudományos tévedés? - Limnológiai Intézet

Európától mintegy 6500 km-re, nem messze a Bermudáktól, a Sargasso-tenger egyik mélyedésében, a Nares-teknőben található. Két angolna faj ívik ott, ...

nortia - Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet

a malefica (nőnem), ritkábban maleficus (hímnem) – jelentése „rontó”, „ártó”, ... ismerjük: Tulpa, Teremtmény, Hozadék, Elemi lény, Művi elementál, Egregóra, ...

A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2017. évről

Kutatások a magyar jelnyelv grammatikája, jelkincse, jelnyelvi szocializáció, jelnyelvi válto- ... Jelnyelvi szótár fejlesztése. ... magyar etimológiai szótár készítése.

Pócza 100 tudományos ülés - ELTE Fizikai Intézet

2015. okt. 29. ... From thin films to nanoparticle layers. 14.30 GROMA ISTVÁN, ELTE TTK Fizikai Intézet,. Nanorétegek és nanoméretű objektumok deformációs ...

Magyar Tudományos Akadémia Tudományos mű tézisei ... - REAL-d

deperszonalizálódás, irracionalizálódás, kommercializálódás (a média hatására), metaforizálódás (a halál bizonyos betegségek szinonimájává válik) (Dank, ...

A tudományos megismerés, a tudományos kutatások elmélete és ...

A tudományos kutatás az idődimenzió, azaz időbeni kiterjedése szerint lehet keresztmetszeti, longitudinális vagy koncentrikus. • A keresztmetszeti kutatás egy ...

A tudományos diákköri tevékenységről, az Országos Tudományos ...

Tudományos és művészeti diákköri tevékenység (TDK). A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világraszóló eredményeiben mindig is igen nagy része ...

A tudományos publikációk köre Tudományos publikációként ...

egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, ... pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,.

SZTE FOK Tudományos Bizottság Ügyrendje A Tudományos ...

SZTE FOK Tudományos Bizottság Ügyrendje. A Tudományos Bizottság (TB) a Fogorvostudományi Kar tudományos tevékenységének koordinálásáért felelős ...

Hungarológiai Évkönyv - EPA

A magyar nyelv szórendjének egy lehetséges tanítási modellje ... Charakter erhalten und deswegen objektiv konjugiert werden (végig|alussza az éj- szakát 'er ...

Hungarológiai Évkönyv - 4. évf. (2003.) 1. sz. - EPA

kok esetében, akik jártasak az adott nyelvek (angol, német, francia) ... A bemutatkozás fordulatának begyakorlása és a mondat szórendjének megér- tése után ...

Hungarológiai évkönyv - 14. évf. 1. sz. (2013.) - EPA

statikus igék alkotják, és ez megkülönböztető jegy lehet a szabályos igékhez képest. De ekkor is változatlanul kérdés: miért működik ilyen különböző módon a ...

Hungarológiai Évkönyv - 3. évf. (2002.) 1. sz. - EPA

Az álszintagmák szintje. Míg a szintagma két önálló lexéma kapcsolata, az álszintagma egy lexéma és egy álszó kapcsolata (Rácz 5). Rácz Endre szófaji ...

Hungarológiai Évkönyv - 7. évf. (2006.) 1. sz. - EPA

Németh Dorottya. A migráns gyermekek magyar mint idegen nyelvi integrációjának kérdései*. 1. Bevezetés. A migránsok társadalmi integrációjának kérdése a ...