Helyi tanterv - Hegyközi Általános Iskola

II. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, ... TESTNEVELÉS ÉS SPORT . ... Az 1–2. osztály részletes fejlesztési követelményei ... A tényleges tanmenet elkészítése folyamán ügyeljünk arra, hogy az újonnan belépő ...

Helyi tanterv - Hegyközi Általános Iskola - Kapcsolódó dokumentumok

Helyi tanterv - Hegyközi Általános Iskola

II. AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, ... TESTNEVELÉS ÉS SPORT . ... Az 1–2. osztály részletes fejlesztési követelményei ... A tényleges tanmenet elkészítése folyamán ügyeljünk arra, hogy az újonnan belépő ...

HELYI TANTERV / ÁLTALÁNOS ISKOLA / 1-4. OSZTÁLY ...

A sportágválasztó tantárgy oktatásának céljai. - A gyermekek megismerjék a sportolási lehetőségeket, bepillantást kapjanak a sport világába, megismerjék a ...

HELYI TANTERV / ÁLTALÁNOS ISKOLA / 1-4. OSZTÁLY

betű; szótagolás; szótő és toldalék; mondatfajták . ... ÉVFOLYAM / SPORTTAGOZAT. 3 olvasási stratégiák is. Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd ... tollbamondásra és emlékezetből. A tanuló.

helyi tanterv - Tildy Zoltán Általános Iskola

Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé). – Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel. Szabadon ...

helyi tanterv - Brassó Utcai Általános Iskola

6. osztály . ... magyar nyelv és irodalom (tánc és dráma 5-6.) 4 0,5. 4 0,5. 3 1 ... A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése feladatok.

Helyi tanterv Image - Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola

időkerete) 2016. szeptember 1-én minden évfolyamon életbe lépett. •. A rajz a vizuális ... fejlesztő (formatív) mérés – témaközi dolgozat, felmérő, tudáspróba.

Helyi tanterv - Kispesti Bolyai János Általános Iskola

AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS ... 7. 1.6. Az 1.-8. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszáma . ... 2015-2016 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2003 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2013 NAT-2003.

Helyi tanterv - Szent lőrinc katolikus általános iskola

(1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 41.) OM azonosító: 035136. Helyi tanterv. 1-4. Évfolyam. Budapest, 2019. augusztus 30. Kuti Margit igazgató. Elfogadta: Az ...

helyi tanterv - Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola

A tajga növényei. 5. A tajga állatai. 6. A mediterrán tájak élővilága. 7. Az ember természetátalakító munkája. 8. A környezetszennyezés és következményei.

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam - Koncz Dezső

Mérleg vagyok billegek. •. Bim-bam szól a harang. •. Ugráljunk, mint a verebek, ugráljunk. •. Kipp-kopp ki kopog? A gyermekversek témához: •. Ecc, pecc.

Györffy István Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv az enyhén ...

Helyi tanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam . ... A tanulásban akadályozott tanulóknál gyakran előfordul súlyos képességzavar, ...

angol helyi tanterv 2018 - Fillér Utcai Általános Iskola

FINANSZÍROZOTT ÓRASZÁMOK FELOSZTÁSA AZ ANGOL TAGOZATON. 4. 2. ... tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók ... Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Változott-e valami a ...

nemet helyi tanterv 2018 - Fillér Utcai Általános Iskola

Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének ... Előrajzolás után díszítő sor rajzolása, a minták váltakozásával.

Sakkpalota helyi tanterv - Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola

Helyi tanterv ajánlásunknak Polgár Judit Sakkpalota képességfejlesztő sakktankönyv teljes mértékben megfelel. A kerettanterv által meghatározott témaköröket ...

Untitled - Hegyközi Általános Iskola

Technikai dolgozók: takarító: 1 fő / 6 órás ... és a 6. osztály egész napos oktatásban vett részt. A 8. osztályos ... Év végi matematika felmérés eredménye: 88,5 %.

Helyi Tanterv-I. - Garabonciás Művészeti Iskola

Csön-csön gyűrű…,. Kácsa, kácsa…,. Gólya bácsi, gólya…,. Borsót főztem…, ... A dalok játékai: Tá-szün és Tá-á kilépése mérőre fél kotta megéreztetése:.

helyi tanterv / testnevelés és sport / gimnázium 9–12. általános

rendelet mellékletei alapján közzétett testnevelés kerettanterv szerint szerkesztettük a testnevelés helyi tantervünket. A kerettantervben felsorolt tematikus ...

Helyi tanterv testnevelés tantárgyhoz az általános iskolák 1–4 ...

Kapcsolódó kiadvány: Báthori Anna Zsuzsanna: Tanári kézikönyv a mindennapi testnevelés tanításához 1-4. osztály számára. TESTNEVELÉS. • Az alsó ...

helyi tanterv - Dr Molnár István Óvoda, Általános és Speciális ...

A készségfejlesztő iskola 9-10 közismereti évfolyamai az általános iskolai ... nemzet, haza, vallás, összetartozás, emlékezet, hagyomány, politikai ... Edényalátét készítés: festett csempe. ... szövegszerkesztési munkához: Microsoft Office vagy vele kompatibilis ... Üzembe helyezés, kikapcsolás, eszközök csatlakoztatása és.

Helyi Tanterv - Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

2018. dec. 1. ... zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. ... A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő.

Angol nyelv Helyi tanterv 1-8. évfolyam - Kőbányai Harmat Általános ...

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi ... A tankönyv az alsótagozatos angol nyelvi tanterv követelményeit legalább 90%-ban fedje. ... hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított ...

Helyi tanterv Fizika 7. évfolyam (B változat) - Tildy Zoltán Általános ...

OFI. NT-11715 Fizika 7. tankönyv (Dr. Zátonyi Sándor). Alapelvek, célok és feladatok. Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7– 8.

Helyi tanterv biológia 8. évfolyam (A változat) - Tildy Zoltán Általános ...

OFI. NT-11874 Biológia 8. tankönyv. (Dr. Victor András – Dr. Kovács István – Dr. Paál ... Írásbeli ellenőrzés: munkafüzet, munkalap, feladatlap, témazáró.

osztályfőnöki helyi tanterv 5-8. osztály - Egri Balassi Bálint Általános ...

Tel/Fax: 06-36-412 464. E-MAIL: [email protected] OSZTÁLYFŐNÖKI. HELYI TANTERV. 5-8. OSZTÁLY. ÁTDOLGOZVA: 2013. március ...

ÉNEK-ZENE Helyi tanterv 5-8. osztály - Egri Balassi Bálint Általános ...

November: Tisza partján mandulafa virágzik; a szekund és szext hangközök; a ballada. December: Bárdos Lajos: Magos a rutafa; szorgalmi feladat.

Tanterv - Szlovák Általános Iskola

A fogalmazás témájának megfelelő szavak és kifejezések használata, a fölösleges szóismétlődés ... Szemléletes leírások készítése egyszerű tárgyról, növényről, állatról. ... A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó-és alaktani, ...

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4 ...

kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei alapján közzétett testnevelés kerettanterv szerint ...

VIZUÁLIS KULTÚRA TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4 ...

A vizuális kultúra tantárgy gyakorlati tevékenységeinek fontos célja az érzéki ... kifejezőeszközöket önálló kreatív alkotások (rajzok, fotók, hangzó anyagok) ... Óraterv. 1.évfolyam. 2.évfolyam. 3.évfolyam. 4.évfolyam. Heti óraszám. 2. 2. 2. 2.

ANGOL NYELV TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4 ...

összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati ... angol nyelvet, a feladatok érdekesek, játékosak, motiválóak legyenek. Sok ... előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után.

informatika tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamai számára

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai ...

hittan tanterv - Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola

d) A hittan tantárgy cél- és követelményrendszerét természetesen a katolikus ... Gyurkovics - Eisenbart: Isten gyermekei vagyunk /módszertani segédanyag/ Jel ...

Magyar nyelv és irodalom tanterv Óvoda és általános iskola 1.- 5 ...

Réf. : 2015-11-D-20-hu-2. Orig.: HU. Magyar nyelv és irodalom tanterv. Óvoda és általános iskola 1.- 5. osztály. Hungarian Language I Syllabus – Nursery and ...

magyar nyelv és irodalom tanterv az általános iskola 5-8. évfolyamai ...

szóképek, alakzatok felismerése, megnevezése ettől kezdve folyamatos feladat;. • felismeri a versritmust;. • képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására.

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLASZ HELYI TANTERVE

( A teknős és a fecske) il gatto. (a macska). Zampe, guscio ... nyérsütés házilag. Kapcsolódás ... Az osztályteremben a berendezés és a teremdíszítés elkészítése az ünnepnek ... ság készítése, zöldsarok kialakítása (dísznövények, akvárium). Az.

Móra Ferenc Általános Iskola Helyi Tanterve - Mosonmagyaróvári ...

2017. szept. 1. ... kenyérsütés házilag, kapcsolódás az új ... Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma) egyszerű formák alakítása gyúrással ... Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az.

az újlaki általános iskola speciális tagozatának helyi tanterve

III.10 Ének-zene (5-8. évfolyam)… ... a humor, a képzelet, a ritmus és a zene révén. Közmondások, szólások, találós ... Sün Balázs. Gryllus Vilmos: Füsti fecskék,.