Stádium 3. évf. 6. sz. (2014.) - EPA - OSzK

„Gloria victis” – írta a verse fölé (anél- kül, hogy tudott ... versfüzért záró Október című vers so- rai: „Szél ... 1951-ben írt Egy mondat a zsarnokságról című verse ...

Stádium 3. évf. 6. sz. (2014.) - EPA - OSzK - Kapcsolódó dokumentumok

Stádium 3. évf. 6. sz. (2014.) - EPA - OSzK

„Gloria victis” – írta a verse fölé (anél- kül, hogy tudott ... versfüzért záró Október című vers so- rai: „Szél ... 1951-ben írt Egy mondat a zsarnokságról című verse ...

Stádium - OSzK

Szily Kálmán: Arany János mint főtitkár. Akadémiai Értesítő, 1893 ... gódni kezd férje sorsa miatt, és már ő is a kivégzésre ... rojtja, hejehujahaj! Lajtos Nóra verse.

Stádium - EPA - OSzK

Szily Kálmán: Arany János mint főtitkár. Akadémiai Értesítő, 1893 ... gódni kezd férje sorsa miatt, és már ő is a kivégzésre ... rojtja, hejehujahaj! Lajtos Nóra verse.

Stádium - 2. évf. 4. sz. (2013.) - EPA - OSzK

félelem-szörnyeivel, amelyeket a tudat- talanban ... nap 1993 óta a Magyar Dráma Napja is. E műről ... Jóska első könyve, a Félelem nélkül, amit nagyon jó ...

Stádium - 3. évf. 2. sz. (2014.)

2014. febr. 13. ... 25 A kis hobbit, Csavardi Samu mondatának pontos forrása: J.R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura. Ford.: Göncz Árpád. Árkádia, Bp., 1990., 502.

Stádium - 3. évf. 3. sz. (2014.) - EPA

Baka Györgyi, Bobory Zoltán, Csoóri Sándor és Nagy Gáspár ... tett életében Gyula bácsi, milyen el- vek szerint élt, miért ... vén Dióbél bácsi – csak a szádat.

Lettre - 94. sz. 2014. Ősz - EPA - OSzK

ható, ugyanis a könyv értelmezhető beavatástör- ténetként, márpedig a ... pincében egy-egy fogvatartott Natascha Kampusch-sal, hát, köszönöm szé- pen.

Korall 15. évf. 57. sz. (2014.) - EPA - OSzK

ház volt, hierarchiával és intézményekkel rendelkező egyház, csak éppen olyan, amelyben a ... maták között.7 Az erdélyi fejedelem és a svéd király szövetségéről szóló szerződést december ... 51 MNL OL E41, 1676. nr. 342. ... Láng Benedek 2011b: Az emberek titkai: A rejtjelezés társadalomtörténete Magyarorszá- gon.

Alföld 65. évf. 12. sz. (2014.) - EPA - OSzK

módon a képleírás, miközben meg tudja valósítani a térdimenziók éles elkülön- böztetését,19 a kettôs (elbeszélés és kép ideje) vagy hármas (elbeszélés, kép ...

Lymbus (2014.) - EPA - OSzK

idézete szerint így hangzana magyarul: „a ti részetek a nyugalom, a mienk, hogy felszántsuk hajóinkkal a tengert. ... auch die Waffen vorerwehnten Erla nicht schweigen : noch in der Scheiden bleiben : ... ss) Az ee) alatt írt német kápláni szállás ajtaja előtt kilenc tölgyfalépcsőn felmenve ... 78 Kiadása: Redlich-induló.

Arrabona 52. sz. (2014.) - EPA - OSzK

1991-ben jelentek meg az Archaeologiai Értesítő hasábjain.18 1990. március 18-án ugyancsak a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat képviselői, ...

Híd - 2014. július - EPA - OSzK

2013-ban jelent meg Lovász Andrea szerkesztésében a Tejbegríz. Fi- ... gia, azonban ez nem a hajhálós menzás nénik és nem is az iskolai étkezdék.

Tudásmenedzsment 15. évf. 1. sz. (2014.) - EPA - OSzK

2014. jan. 16. ... televizios-sorozatok-kulonbozo-fajairol-es-mufajairol letöltés: 2012.11.22 ... http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lifelong_learning.pdf (2012.11.22.) ... Davenport, T.H. – Prusak, L. (2001): Tudásmenedzsment. ... mazása), valamint a magasabb rendű gondolkodási műveletek (információk ana- lízise ...

Romológia 3. évf. 2. sz. (2014. ősz-tél) - EPA - OSzK

2015. máj. 15. ... Szerkesztőség/editorial board: Beck Zoltán, Orsós Anna, Varga Aranka ... Horn Péter és felesége, kortárs művészeti gyűjteményében a cigány ...

Múltunk - 2. sz. (2014.) - EPA - OSzK

1986 júliusában szárnyashajóval érkezett a Queen zene- kar Budapestre ... a Queent.36 A júliusi szám Popvilág című rovata37 már egy egész oldalt szánt a ...

Irodalomtörténet 95. évf. 2.sz. (2014.) - EPA - OSzK

A walesi bárdok történeti háttere = U ., Arany János és a parodisztikus ... Azonban a tartalmi elemzés sem bizonyult elegendőnek a keletkezés közelebbi.

Korall 15. évf. 58. sz. (2014.) - EPA - OSzK

2014. nov. 28. ... Form című folyóirata, mint ahogy a Bauhaus első korszakának programja és szer- vezete is. ... hőerőmű központja vagy a budaörsi repülőtér.

Papíripar - 2014. 3. szám - EPA - OSzK

Pauker Holding Kft. – Lizzy Card Secret Book sorozat. Bronz nem került kiosztásra. 8. Biztonsági nyomtatványok, értékpapírok. Arany. ANY Biztonsági Nyomda ...

Magyar Iparművészet - 21. évf. 10. sz. (2014.) - EPA - OSzK

2014. okt. 6. ... Karácsonyi és újévi anzikszok. (Ernyey ... Minden kedves olvasónknak boldog, békés karácsonyi ünnepeket és ... be forduló filigrán műtárgyak.

Korunk 25. évf. 9. sz. (2014. szeptember) - EPA - OSzK

tak, vagy a Leányvár, az Óvár, a Kálvária és a Klopacska. És nemcsak a város alatt a ... tucat albérlet után megvettem az első lakásomat. Az első saját lakásom ...

Új pedagógiai szemle - 64. évf. 1-2. sz. (2014.) - EPA - OSzK

határozott kötelező tanórai foglalkozások megtartásával, továbbá legalább az 52. ... meghatározott nem kötelező tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások ... tanítási folyamat tervezése, a tartalom és a ... Fejlesztők és felhasználók kézikönyve. ... http://epa.oszk.hu/00000/00011/00124/pdf/1997-4.pdf Letöltés: 2013.

Hadtudományi szemle - 7. évf. 3. sz. (2014.) - EPA - OSzK

... of the Napoleonic Wars. Arms and Armour Press,. London, 1996. 13. o. 37 Uo. 25. o. 38 Feleki László: Napóleon Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. II. k.

Hadtörténelmi Közlemények 127. évf. 4. sz. (2014.) - EPA - OSzK

2014. ápr. 8. ... son, pár pisztoly, karabin; kópja a lovas kezében semmirekellő. Közlovasnak [ugyan]ezen ... Váradi István, T.: A Jericho hadművelet. A kőfalak ...

Földtani Közlöny - 144. köt. 2. sz. (2014.) - OSzK

Manganese and iron minerals of the Vincepál karst iron ore (Répáshuta, Bükk Mts). Abstract. The SE ... folt szerepel a földtani térképen (LESS et al. 2002), míg.

Papíripar - 2014. 4. szám - EPA - OSzK

Mérnöki tudományok és kreativitás egy helyen! Óbudai Egyetem. Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet.

Felnőttképzési szemle 8. évf. 2. sz. (2014.) - EPA - OSzK

Az oldalak funkcióinak köszönhetően nincs szükség arra, hogy az ... sorozatnéző, általában kilenc sorozatot követnek párhuzamosan. Az összes válaszadót.

Katonai logisztika 22. évf. 1. sz. (2014.) - OSzK

2014. jan. 1. ... technológia megvalósítása (Budapest Liszt Ferenc Repülőtér közelkörzetén ... 38 TMA – Terminal Manouvering Area – a légiforgalmi irányítás részére kijelölt terület ... repülőtéri járatinformációs rendszerek (indulás-érkezés, kapu, álló- ... 1997-ben a ferihegyi repülőtéren elkezdődött a 2B terminál építése.

Kovász 18. évf. 1-4. sz. (2014. tavasz-tél) - EPA - OSzK

2015. febr. 2. ... óta foglalkozom az ökofalvak kutatásával, szaktudományomból adó- dóan elsősorban azok szociokulturális dimenzióira helyezve a hang- súlyt.

Iskolakultúra - 24. évf. 9. sz. (2014. szeptember) - EPA - OSzK

kapcsolatos folyamatok kerültek, a figyelem a kogníció, a jelentés fogalma felé irányult. ... Gulyás Enikő: A biblioterápia és a konstruktivizmus kapcsolata.

Themis - 2014. december - OSzK

2014. dec. 14. ... eljárási fogalom vagy összefüggés kapcsán többféle lehetséges ... 53 Hoge Raad 18 March 2005, Nederlandese Jurisprudentie 2006, 606 (note ... HAWKINS, Steve AOS, Meghan E. PEEL and David PETECHUK: Changing Lives: ... néhány európai államban a hatalom új birtokosai egy ideig a pedagógiai.

Szín - 19. évf. 2. sz. (2014. április) - EPA - OSzK

Az igazi szabadság nem az elkötelezettség teljes hiányát jelenti, hanem azt, hogy képesek ... Szövetség elnökének, Koizumi Hiro- ... A szövetkezet neve tőlem.

Jászsági Évkönyv - 2014. - EPA - OSzK

2015. márc. 20. ... A választások napja március 20-ára esett Jászberényben (országos szinten március 9-től ... A fehér lónak a magyarság hiedelmeiben betöltött jelentősége rokon az obi-ugorok fehér ... lepadlózva, a miénket kátránypapír fedte.

Katonai logisztika 22. évf. 2. sz. (2014.) - EPA - OSzK

A perzsa sereg gerincét alkotó „halhatatlanok” tagjai csak méd vagy perzsa hi- vatásos katonák közül kerülhettek ki. Fegyverük íj, rövid lándzsa, hosszú tőr vagy.

Jászsági Évkönyv - 2014. - OSzK

2015. márc. 20. ... A darabban nagyon sok a szó szerinti népzenei idézet. ... Az Új versek (1906), a Vér és arany (1907) köteteinek ... lán a „Csapd le csacsi!

Hadtörténelmi Közlemények 127. évf. 2. sz. (2014.) - EPA - OSzK

(2014) 2. csapatok ezredtörténeteit ugyan többnyire megírták, de miután a cs. kir. lovassági táma- dás összeomlott a magyar tüzérség csapásaitól, ezekből a ...

Kultúra és Közösség 5. évf. 1. sz. (2014.) - EPA - OSzK

ÁBRAHÁM JÚLIA – BÁRDOS GYÖRGY. SZABADIDŐ ÉS REKREÁCIÓ. PROBLÉMAFELVETÉS. A szabadidő társadalmi és egyéni jelentősége egyre növekszik.