HATÁROZAT A - NAIH

2016. szept. 9. ... Kötelezett által a Facebook közösségi oldal hírfolyamán hirdetett oldalakon végzett ... fogyasztás, illetve az ismerősök felé történő ajánlás által.

HATÁROZAT A - NAIH - Kapcsolódó dokumentumok

HATÁROZAT A - NAIH

2016. szept. 9. ... Kötelezett által a Facebook közösségi oldal hírfolyamán hirdetett oldalakon végzett ... fogyasztás, illetve az ismerősök felé történő ajánlás által.

határozat - NAIH

2014. máj. 10. ... ügyvédi felszólító levelet küldjön ki”. ... esetében - az adósra terhelt ügyvédi felszólító levél díja kizárólag a Megbízottat illeti. A levele 2. ... tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.” ... a behajtási költségátalányt.

Az ABI-1642-9/2011/H. számú határozat módosítása ... - NAIH

I. I.1. A határozat rendelkező részének első és második bekezdésének helyébe a következő szövegrész kerül: Jogellenes adatkezelés miatt elrendelem a ...

Ügyszám: NAIH/2019/2434/9. Tárgy: kérelmet elutasító határozat ...

2019. jún. 19. ... ... (a továbbiakban: KHR) – a 2010.02.10. dátummal, […] számmal, 1500 CHF összeggel - szereplő mulasztással kapcsolatos adatainak törlése ...

NAIH/2019/2526/2. Tárgy: kérelemnek részben helyt adó határozat ...

2019. márc. 4. ... III. A Kötelezettet az általa végzett jogellenes adatkezelés miatt a Hatóság ... érdekmérlegelést követően, jogos érdek alapján a továbbiakban is jogosultak vagyunk ... kapcsolatban kétség merül fel. III. Hatóság döntése. III.1.

NAIH/2015/16/18/H. (NAIH-1815/2014/H.) Tárgy: személyes adatok ...

2015. dec. 4. ... Az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (a továbbiakban: Kötelezett1) (1066 Budapest, Mozsár utca 8.) és az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Kötelezett2) (1051 Budapest, Nádor utca 16.) fenti ... Budapest, Vadász u. 12, 36 ...

Ügyiratszám: NAIH/2018/153/ /H. Előzmény: NAIH/2017/3989/H ...

2018. máj. 25. ... mely hozzájárulás kiterjed a Magyar Telekom Nyrt. szerződéses partnerei ... (1) bekezdése szerint: „(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás,.

Határozat száma Határozat kelte Ivóvízellátó rendszer Üzemeltető ...

2018. márc. 21. ... DMRV Zrt. (2600 Vác,. Kodály Zoltán út 3.) 2021.04. BP/PNEF-KSO/01471-2/2016. 2016.04.13. Tahitótfalu-. Szentendre vízellátó rendszer.

Ügyszám: NAIH/2017/491/H. Előzmény ügyszám: NAIH/2016/2504 ...

internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, ... A www.privatkopo.hu címen keresztül elérhető Privát Kopó online bűnügyi magazin internetes ... képest a www.privatkopo.hu látogatottsága messze elmarad.

Ügyszám: NAIH/2019/167/13. Előzmény ügyszám: NAIH/2018/7142 ...

17 Apr 2019 ... III.1. A jogellenes adatkezelés miatt Kérelmezett 1-et hivatalból ... felhatalmazás alapján gazdasági jogos érdekét jelölte meg. Mivel a ... (51) Függetlenül attól, hogy mikor merült fel kétség a Kérelmező személyes adatainak.

Internetesszótár - NAIH

informatikai szolgáltatást felölelő gyűjtőfogalomnál a szol- gáltatások közös jellem- zője, hogy azt nem a felhasználó számító- gépe/vállalati számítóközpontja ...

Bevezető - NAIH

2018. jan. 29. ... Sajnos azonban a jogszabályi kritériumoknak csak egyetlen program ... már ide sorolható a YouTube videók közös nézegetése, a közös ... pszichológia áll névjegyzék nélkül, kamara nélkül, amely arra lenne ... könnyedén elérhető, kiszolgáltatott gyermekeket ábrázoló fényképek letöltése és ebből saját.

NAIH/2017/439

Őrutasítás a[…] ... vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.” ... döntési joga az őrutasítás szerint nincs, és a csomagátvizsgálási gyakorlat alapvető ...

Átiktatva: J/311 - NAIH

Kiadja az Adatvédelmi Biztos Irodája. Felelôs kiadó: Dr. Jóri András. HU ISSN 1416 - 9762. Nyomda és kötészet: Argumentum Kiadó és Nyomda Kft.

key to the world of the net! - NAIH

The publications can be freely downloaded from our website (www.naih.hu). ... popular after online dating) is by all account the listening to online radio with ... Upon signing up to online games one has to provide a username, e-mail address ... the ombudsman's website claiming that an email exchange service (Freemail) ...

(NAIH) 2017

GDF SUEZ Energia Holding Hungary. Zrt. ... 4 July 2017—Kecskemét—'Big Data' IVth Public Relations Academy—The Importance and Social Functions of.

Jelentés - NAIH

2017. okt. 1. ... BM utasításnak” (a továbbiakban: BM utasítás) ... ellenőrzésnek, vagy az ORFK Költségvetési Irodája által végzett ellenőrzésnek. ... Az észrevételben hivatkozott és az ellenőrzés során átadott 10/2015. elnöki utasítással a ...

TeszTsor - NAIH

megkér, hogy küldj magadról neki képet: ... c) Lehet, hogy valami kellemetlen élménytől kímélem meg magam, ha hanyagolom az oldalt? 5. ... a) Megadom.

Adatlap - NAIH

adatok megismerését a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével a Honvéd Vezérkar főnöke engedélyezheti. (8) A (7) bekezdés szerinti adat ...

Untitled - NAIH

2019. máj. 16. ... rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló. 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet, továbbá a szabálysértési ...

bírság - NAIH

2015. márc. 25. ... hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el. ... marketing célból felhasználják („telefonhívás, illetve rövid szöveges üzenet (sms) formájában a ... Ezt a levelet a(z) [email protected] e-mail címre.

wp248 rev.01_hu - NAIH

A „kockázat” olyan eshetőség, amely a súlyosság és valószínűség szempontjából jellemez valamilyen eseményt és annak következményeit.

NAIH/2018/2004/2/V

(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint a) bejelentés alapján ... SZMSZ-t a Hatóság nem vizsgálhatja felül, a Társasházi tv. 27/A § (1)-(2) bekezdései ... letölthető PDF formátumban?

NAIH/2018/3474/H.

okmányazonosító (személyazonosító igazolvány, útlevél, letelepedési ... A domain igénylés, delegálás és fenntartás szabályait a Domainregisztrációs ... A kiskorúak esetében – noha a gyakorlatban – a Kötelezett álláspontja szerint - nem.

A. Személyes adatok - NAIH

tanulmányoztuk az elnökségi program adatvédelmi szempontból releváns részeit. A projekt ... lyek arra kerestek választ, hogy az útnyilvántartás-vezetési kötelezettség ... Maga a tájékoztatás megadása ingyenes, azonban az adatkezelô eleget tesz törvényi ... A felvételt készítô rendôr neve, rendfokozata és azonosító száma.

A. Az adatvédelmi nyilvántartás - NAIH

megtörténhetne a telefonszám átadása. 426 ... A beszámoló elkészítéséig 2004. évre vonatkozó bejelentés összesen 510 ... lett volna a névtelen felmérés is. ... BRFK-nál elmulasztotta borítékba helyezni az Önnek címzett fegyelmi hatá-.

kulcs a net világához! - NAIH

és belegyezése nélkül történik a regisztráció. Ugyanez a helyzet a ... A beadványozó barátja iWiW-en található arcképét felhasználták tudta és beleegyezése ...

Iránymutatás (WP259) - NAIH

FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT amelyet az 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hozott létre, tekintettel az említett irányelv 29.

gyermekeinkben a jövő - NAIH

2017. nov. 20. ... Pesti Ferenc bv. ezredes tanácsos mb. Parancsnok. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete. Iring Zoltán klinikai szakpszichológus, kiképző.

Munkahelyi adatkezelés - NAIH

munkaadó nyomon követi az alkalmazott viselkedését), a hozzájárulás nem érvényes ... hamis pozitív riasztás a munkavállaló által küldött, jogszerű elektronikus ...

NAIH/2017/5890/2/V.

Ügyszám: NAIH/2017/5890/2/V. […] ... a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat; ... iránymutatásai az alábbi linken érhetők el: http://naih.hu/29-es-munkacsoport-.

Kamerás megfigyelés - NAIH

2013. jan. 23. ... a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető ... járhatnak az emberi méltóság megsértésével; illetőleg a ... arra, hogy az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési.

a továbbiakban: Hatóság - NAIH

2019. júl. 19. ... beadványában előadta, hogy Etyek Nagyközség Polgármesteri Hivatala ... áll(t) egy volt köztisztviselőjével, a Hivatal szempontjából közérdekű.

675.46.32 Nemzetközi Távközlési Adatvédelmi ... - NAIH

Az Internet jelenlegi struktúráját illetően a „felejtés joga” ugyan többféle módon ... Online 88. 2 Ezeknek az eszközöknek az egyike a Google Webmaster Tools, ...

NAIH/2019/2528 Előzmény

2019. márc. 1. ... A Hatóság megnövekedett munkaterhe miatt az állásfoglalás iránti kérelmek megválaszolása háttérbe szorult, ezért a megnövekedett ...

NAIH – GDPR Megfeleltetés - FGSZE

Ezek a követelmények azt jelentik a BME számára, hogy az adatkezelő szervezeti egységeket (kiemelten a KTH, a HSZI, a HEI, Dékáni hivatalok) olyan.