A magyar katonai gondolkodás története és a hadikultúrák - Nemzeti ...

ből a háború mint társadalmi jelenség leírása és értelmezése ered. ... 1926-ban, A jövő hadviselése és annak eszközei című tanulmányában egy elit, gépesí- ... 16. A mértékadó hadtudományi folyóiratokról lásd GŐCZE 2015 és GŐCZE 2016 ... A gerilla hadviselés elmélete mintegy kétszáz éves múltra tekint vissza. Számos ...

A magyar katonai gondolkodás története és a hadikultúrák - Nemzeti ... - Kapcsolódó dokumentumok

A magyar katonai gondolkodás története és a hadikultúrák - Nemzeti ...

ből a háború mint társadalmi jelenség leírása és értelmezése ered. ... 1926-ban, A jövő hadviselése és annak eszközei című tanulmányában egy elit, gépesí- ... 16. A mértékadó hadtudományi folyóiratokról lásd GŐCZE 2015 és GŐCZE 2016 ... A gerilla hadviselés elmélete mintegy kétszáz éves múltra tekint vissza. Számos ...

Az önálló magyar katonai térképészet története

pontot, mikor kimondta: Magyarországon térképezést csak polgári feladatokra ... A monarchia utolsó térképészeti műve a III. katonai felmérés volt, melyet neveztek ... Az első 1:50 000 méretarányú térképek 1941-ben készültek el, "egységes.

A katonai gondolkodás új irányzatai

40, a Habsburg birodalom 38, Spanyolország 35 háborúban vett részt a fenti ... képtelen, kudarcot valló, vagy éppen összeomló államok problémájára.

Az orosz katonai gondolkodás átalakulása a 21 ... - NKE HHK

2018. márc. 2. ... A 2010. évi Katonai Doktrína pontosítása 2014 decemberében: a ... született 1953-ban, 1975-ben a Leningrádi (akkori nevén Zsdanov) Állami ...

zalalövő története - Magyar Nemzeti Levéltár

ben nem mutathatók ki folyamatos település jelei a mai Zalalövő határában. No- ... A növényzet a fentebb vázolt talajtani, vízrajzi, időjárási tényezők függvénye-.

A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad - Magyar ...

A Nemzeti Színház eszméje színészetünk bölcsőkorában. ... dai és pesti német színészet műsora sem mondható: ta ... lehetősen darabos lírikus, Bartók Lajos.

A Tiszaadonyi Református Gyülekezet története - Magyar Nemzeti ...

1875-ben a reformátusok száma:” TISZAADONY: ref. 80 fő.” ... Hetyen 495, Tisza-Adony 279, Tisza-Vid 390, Tisza-Szalka 599, Ugornya és Gergelyi 574,.

a beregi református egyházmegye rövid története - Magyar Nemzeti ...

A harc a beregi egyházmegye területét sem kímélte, megtépázott családokat, ... ta nácsbírót, Dr. Polchy István ügyészt, ugyanakkor Mizsák Péter, Bary Gyula, ...

A politikai gondolkodás története. Ideológiák - FSPAC

Barta Róbert: Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere. Múltunk,. 1998. 3–4. sz. 226–255. Bayer József: A konzervativizmus – erények és ...

A politikai gondolkodás története Oroszországban Az „eurázsiai ...

nevezés alatt volt ismert (szó szerinti jelentése: kesergés), és csak kérelem ... általában véve mindazt, aminek értelme és jelentése van." Bahtyin ... sorcerer" (15.) ...

A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és ...

3. „Mert mondjanak bármit is a fordítás elégtelenségéről, ez volt s marad a ... igazán fordíttani akar (mert én mindenkor a' hív, igaz, 's jó fordíttást értem): kétség ... szempontú, sokszor metszően gúnyos (ugyanakkor többnyire jogos) fordításkritikára ... 327Igen nagy a valószínűsége, hogy a Goethe-rajongó Toldy isnerte a ...

katonai jog- és igazságszolgáltatás - Magyar Katonai Jogi és ...

Dr. Vaclav Segivi ezredes: A csehszlovák katonai ügyészi szervezet irányításának és érdemi ... Dr. Mískolczi István alezredes: Egy súlyos, élet elleni bűncselek- ... kalmazták, amelyeket a Mária Terézia által 1769-ben kibocsátott Crimina-.

A katonai bíráskodás története - Debreceni Ítélőtábla

A vitézlő rend részben magánföldesúri, részben királyi szolgálatban állott. E megkülönböztetésnek gyakorlati jelentősége nincs, mert a szervitorok és a királyi.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI ... - NKE HHK

irodalom jegyzéke bizonyítani fogja azon állításomat, hogy a közlekedéssel, a szállítással ... (műszaki üzemeltetés, fenntartás) által együttesen valósul meg. ... CMR – Convention relative au Contract de Transporte international des ...

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI ...

2014. ápr. 25. ... Hirtenberger Automative. Safety Hungary Bt. Veszprém. SKET-re kötelezett küszöbérték alatti üzem. Pápa. Piro-Team Kft. ... követelményrendszer rögzítésekor a bizalmasság, a sértetlenség, a rendelkezésre állás el-.

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Katonai Műszaki ... - NKE HHK

2018. okt. 28. ... Motoros védőfelszerelések /sisak, motoros ruházat, protektor rendszer, csizma/ ... Gyakorló melles nadrág: Magasított derék-, mell- és hátrésszel kialakított ... biztos külső neoprén réteg Actifresh antibakteriális belső béléssel.

műszaki közlöny katonai - NKE Folyóiratkezelő Rendszer - Nemzeti ...

2019. márc. 3. ... Forrás: www.szephazak.hu/epitoipari-hirek/hoszigetelesi-vastagsagok-ma-es-holnap/1244/ (A letöltés dátuma: 2019. 05. 16.) • Épületeink ...

2013_különszám TELJES - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

http://vasnepe.hu/cimlapon/20100730_emberelettel_jatszanak_a_tolvajok/print (letöltés ... Jelen állás szerint is 1321 km töltésen van árvízvédelmi készültség ...

MKK formátum - műszaki katonai közlöny - Nemzeti Közszolgálati ...

Belső réteg: NOMEX III steppelt anyag. Középső réteg: Gore-Tex különleges teflonból készült porózus műanyag membrán anyag, kívülről víz és szélzáró, ...

A katonai tradíció üzeneteinek közvetítése a reklámok - Nemzeti ...

2016. márc. 3. ... ftp://witch.pmmf.hu:2001/Tanszeki_anyagok/Mernoki% ... 36 Helgert Imre: Katonai hagyományőrzés, Hadtudományi Tájékoztató, 2001/5, 58. o.

2016_3. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

víztárolók és a nyulak élelméül szolgáló növények megmérgezése stb.) véget vetni a ... gyók, gyíkok, erszényes-nyestek, édesvízi krokodilok hullottak el. A kb.

2013_1. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2013. jan. 1. ... Személyi fürdetés: 2db egyenként két zuhanyfejes melegvíz-ellátású zuhanysátor alkalmazásával. - Személyi higiénia (kézmosó): HUNOR ...

2016_2. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2016. febr. 3. ... [30] West Jevin D., Jensen Michael C., Dandrea Ralph J., Gordon Gregory J., ... Különös tanulsággal szolgálhat az a tény is, hogy az erődharc ...

2014_4. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2014. ápr. 11. ... A legtöbb Claymore típusú akna hatótávol- ... kisebb folyóknál a folyó szélességének 1/3–1/4 része, nagyobb folyóknál legalább 40–50 m.

2013_2. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

A híd elemeinek szállítására egy speciális fémvázas szállítókeret került kialakításra. Ez a ... saját összecsukható pótkocsijával, illetve a Demountable Rack Offload and Pickup ... Tető- és földalatti garázs kialakítása mindenképpen kerülendő.

2017_3. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2016. febr. 23. ... tengely mentén jelentős lakásépítés, településfejlesztés folyt, ... szakfelszereléseket például utánfutó formájában, amelyeket regionálisan a műszaki ... jellegű javítás elegendő ebben az esetben, amennyiben az eredeti ... Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne,.

2017_4. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2017. ápr. 1. ... prevention. 1 Balog Fatime doktorandusz NKE, KMDI, [email protected], ORCID kód: 0000-0001-8773-1655 ... Jászberény. 1868 ... https://www.idokep.hu/hirkeres/torn%C3%A1d%C3%B3 (Letöltve: 2017. április 10.).

2018_2. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2018. febr. 12. ... Az akkumulátoros elektromos járművek korlátozott villamos hajtása azonban számos ... 23 Tóth Rudolf: A METRÓ kettős rendeltetését biztosító műszaki megoldások és speciális berendezések, ... 3. kép: A permetező drón11.

2012_1. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2012. jan. 18. ... rezgés csillapító, sugárzás és elektromágneses impulzus ellen kialakított ... Az első csoportba tartoznak azok a tünetek, amelyek a traumatikus esemény ... Öngyilkosság • Idegösszeroppanás • Alkoholbetegség • Semmi ilyen.

2014_1. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2014. jan. 6. ... műszaki zárás tantárgyakat tanította, az erődharc és rohamutász ... .org/news/press-release/libya-government-lays-more-mines-in-western-.

Katonai Műszaki Doktori Iskola - Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2009. jan. 5. ... háborúkból visszamaradt, ám nem szállítható állapotban előkerült lőszerek és lövedékek ... 0.14-0.22. 40-60. 50-150. 150 ... belső égésű motorokkal, ahol a befektetett energia csupán körülbelül 30%-a alakul mozgási ...

2015_2. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

A katonai tapasztalatok vizsgálata során fontos áttekinteni, hogy egy katonai tábor milyen. – egymástól jól elkülöníthető – funkcionális részből áll. A katonai ...

2018_1. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2018. jan. 24. ... amikor is a mondatok eleje és vége nem hallatszott, valamint ... A víztisztítás során a legegyszerűbb eljárás a mechanikai tisztítás, szűrés után a ... have access to the raw materials of bronze, i.e. copper and tin, the worldwide trade of which ... seamless, solid bronze bars were already available. 15. In 1774 ...

2018_3. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2018. márc. 5. ... A megjelent publikációk „html” és „pdf” formátumban 5 évig érhetők el on-line formában. ... certainly recommended to focus on this area. ... 1 Tűzoltó hadnagy, rajparancsnok, Pest MKI – Monor HTP, e-mail cím: ... Kézikönyv: Veszélyes ... az autó hálózatra való csatlakoztatása, vagy esetleges javítás közbeni.

2014_2. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

A nevükhöz fűződik az álcázó festés, az álcaháló, a különböző ... szárazföldi erőknél a kerítés- és tetőálcákat, az álcázó festés különböző megoldásait, a maket-.

2019_1. teljes szám - műszaki katonai közlöny - Nemzeti ...

2019. jan. 6. ... bűncselekmény útján, házilag létrehozott tárgyak (rögtönzött ... Az abszorbciós fémkereső működési elve az örvényáramok, illetve mágneses ...