15•1 - Magyar Tudomány

Kordos László: Rudapithecus hungaricus: egy nemzetközi érték ötven éve ……………… 1226 ... Csernicskó István: A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június) … ... nevezéktani káosz után megnyugvást jelentett ... tikai elit kompromisszumkészégét és képes- ... Fedinec Csilla (2015): A háború, melyet ukrán válságnak.

15•1 - Magyar Tudomány - Kapcsolódó dokumentumok

a magyar tudományos akadémia munkájáról és a magyar tudomány ...

A magyar tudomány 2017-ben és 2018-ban továbbra is kiváló teljesítményt nyújtott ... A folyóirat-vásárlás, különösen az elektronikus tartalmak elérésével széles.

a magyar tudomány napja a délvidéken - Vajdasági Magyar ...

Szerkesztő: Dr. Szalma József egyetemi tanár, a VMTT elnöke. Számítógépes feldolgozás és tördelés: Dudás Attila magiszter. Borítólap és logó: Szalma Tamás ...

11•11 - Magyar Tudomány

got”, melynek neurobiológiai alapjai a ho- meodinamikus ... record/154861/files/2008_Schwabe_Abstracta.pdf. Thompson, Evan ... A. – Schnäker, E. M. – Tarner, I. H. – Robbins, P. D. – Evans ... intézetében sajátította el a patológia alapjait.

11•8 - Magyar Tudomány

Magda Sándor – Bíró Barbara: Mezőgazdaság – vidék – foglalkoztatás ………………… 937 ... sa és az ének használata tehát jóval plasztiku- sabb, mint azt ...

14 - Magyar Tudomány

15 millió embert fertőzött meg a betegség, és kétmillióan haltak meg ... hogy a paleolit és a neolit időszak között genetikailag ... resztül a népesség életmódjára, táplálkozási szokásaira ... Klebelsbergtől korunk hibáiban kormányo- kon átnyúló ...

13 - Magyar Tudomány

Farkas József – Beczner Judit – Szeitzné Szabó Mária –. Kovács Melinda ... Intézetben, amely akkoriban Straub F. Brunó igazgatása alatt ... szerb állampolgárt feleségével együtt letartóz- tatták és elhurcolták. ... Dezső László, Ilyés Zoltán, Keresztes. László Pál, Lukács László ... szélgetést, M. Szilágyi Zsuzsa pedig Neuwirth.

1 • - Magyar Tudomány

nalat, amelynek eredményeként a zsírbontás fokozódik. A folyamat végén egy ... riumi egereknek injekció formájában irisint adtak be, és azt tapasztalták, hogy a ...

14•7 - Magyar Tudomány

Császtvay Tünde – Fodor Pál: Gárdonyi Géza és műve … ... gusztus 3-án született a Fejér megyei Gárdony- ... szi, állatorvosi és jogászi képzéseken szerzett.

15•5 - Magyar Tudomány

Magyar Tudomány • 2015/5 ... Kocsis László – Horváthné Baracsi Éva – Kocsisné Molnár Gitta – ... A háború befejezése után Szilárd továbbra is ... pontú káosz és rend kérdése, valamint érde- ... vezető elitnek adhatná át az általa képviselt.

16•8 - Magyar Tudomány

A vizsgálat tárgya az, ami a tényadatok ... technikái akár egyetlen hajszálból (aminek végén néhány ... tai (például apasági ügyek) is hasznot húznak ezekből a ...

15•3 - Magyar Tudomány

De vajon miért van szükség a napközép- ... Föld középpontja, akkor talán ké pessé válik ... pdf. Kircher, Athanasius (1678): Mundus subterraneus. Amsterdam • http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ ... min Y. – Bromberg-Martin, Ethan S.:.

15 - Magyar Tudomány

jurák) nyelvet az ugor csoport tövéből ágaz- tatja el a ... In: Horváth Kata – Deme János (szerk.): Tár- sadalmi ... A könyv nem önéletrajz, bár számos érde-.

16•11 - Magyar Tudomány

és az 1840 között megjelent magyar regények ... én először bemutatott Harlequin Freemason ... URL2: http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/ html/VE.

15•9 - Magyar Tudomány

Pille a magyar űrhajós visszatérése után is az ... része, az űrhajósok egészségvédelmének esz- köze. Az űrállomás ... ban található műholdakat jelenti, de a lista.

16•3 - Magyar Tudomány

A Nők a tudományban is örömkönyv. A szerzőt a tudósokkal folytatott, férjével együtt készített interjúk százai után egyszerre csak elkezdte érdekelni, hogy miért ...

14•9 - Magyar Tudomány

Magyar Tudomány • 2014/9. 512. TARTALOM ... Ez rész- ben annak volt köszönhető, hogy a nyelvszo- ciológiai kutatások biztos hátterével érvényes ... Közös sors Thököly Imre és Zrínyi Ilona ... a városok útjai véges számú autót képesek.

9•6 - Magyar Tudomány

pozíciókkal rendelkező Möbelix diszkontlánc ... Dialóg Campus, Budapest–Pécs ... (1786): A' parasztember Magyar ország ban, Mitsoda és mi lehetne. Pécs.

Magyar Tudomány 51. - EPA

ÚJRA ITT A HIDEG FÚZIÓ. Négy év után újra a „hideg fúzió” sikeres megvalósításáról számoltak be azok az ame- rikai kutatók, akik 2002-ben folyadékban.

14•11 - Magyar Tudomány

tek, mert ennek az volt az ára, hogy titokban le kellett mondaniuk közjogi követeléseikről. Ez érthetően komoly kiábránduláshoz veze- tett, ami közrejátszott ...

9 - Magyar Tudomány

Borsodi Történésznapok keretében Miskol- con bányászati ... ményeként keletkezett ellentmondásos szitu- ... 2 1970-ben a borsodi csoport elnökévé a Miskolci.

13•8 - Magyar Tudomány

példánya ismert, a Tárih-i Üngürüsz (Magyar- ... mān Mahmūds Tārīhi Ungurus, K. Schwarz, Berlin. Horváth ... historia.hu/userfiles/files/2010-04/Harangi.pdf.

16•5 - Magyar Tudomány

PUREX- eljárás – Plutonium and Uranium Recovery ... mekből származó urán és plutónium keveréket ... mikus professzor nemcsak a magyar medici-.

Magyar Tudomány - EPA

Az iménti öt-hat sorban némileg parafrazál- tam s rövidítettem Fejős tárgyszerű szövegét, de a követező idézettel drámai közelségbe hozza a szerző, mit is jelent ...

15•1 - Magyar Tudomány

Kordos László: Rudapithecus hungaricus: egy nemzetközi érték ötven éve ……………… 1226 ... Csernicskó István: A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június) … ... nevezéktani káosz után megnyugvást jelentett ... tikai elit kompromisszumkészégét és képes- ... Fedinec Csilla (2015): A háború, melyet ukrán válságnak.

200 - Magyar Tudomány

ziós közvetítése Magyarországon.) Ami pedig ... technikák a tudásközlés és közvetítés új lehe- tőségeit ... és Marx Volmer illetve Arnold Orville Beck- man.

11•7 - Magyar Tudomány

P. Blair / National Geographic / Getty Images) A kopár rész Haiti, ahol az egykori erdőtakaró. 96%-a az ország sajátos ... bances (Ice and Wind) in the Börzsöny Mountains. (Hungary). Community ... Jurij Ivanovics Manyin (Yuri Ivanovich Ma-.

1 •7 - Magyar Tudomány

valamint a folyóirat kiadójánál: Akaprint Kft. 1115 Bp., Bártfai u. 65. Előfizetési díj egy évre: 10 440 Ft ... Ludassy Mária: Jean-Jacques hite, Rousseau vallása …

•5 - Magyar Tudomány

sia Vol. 125. (Ádám József –Schwarz, K. P. (eds):. Vistas for Geodesy in the New Millennium), Sprin- ... Érdeklődésem a hélium, az alacsonydimenzió-.

14•1 - Magyar Tudomány

Pálinkás József: Gondolatok az MTA Biológiai Tudományok Osztályának ... a hazai tudományos közfigyelem centrumá- ... ogy and Interstellar Communication.

8•4 - Magyar Tudomány

vízér keletkezik, amely – a kábellel magával, valamint az ... A fluoreszcencia mérése áttörést hozhat a vízben ... egyensúlyozott esernyő, pálca próbálkozása-.

14•1 - Magyar Tudomány

korica, cirok, cukornád, császárfa) a foszfo- enol-piruvát (PEP)-karboxiláz enzim ... szer össztömege, a hajtás/gyökér arány, a gyö- kerek hossza, vastagsága, az ...

Magyar Tudomány 49. - EPA

olyan hámsejtekre, melyek az ép hámszövet- ben alig osztódnak, ugyanakkor a tenyészet- ben hosszú életű kolóniaképzésre képesek. (Potten–Booth, 2002).

8•8 - Magyar Tudomány

8•8. A forradalom fogalmáról. 250 éve született Kitaibel Pál. GRID – számítógéphálózatok. Tudósaink ... Gracchusok mozgalma vagy a császárság meg- alapítása ... valóságos kinccsé avatta az Icones-t. A nehéz- ... 1762 jelentős rész-.

8•11 - Magyar Tudomány

Előfizethető a FOK-TA Bt. címén (1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 21.); a Posta hírlap ... Mészáros Ernő: A geológiai idő és a földtudományok fejlődése … ... ben a Föld korát illetően, a pontos szám ... atomóra tartja fenn a Föld különböző labora-.

9•4 - Magyar Tudomány

2009. ápr. 20. ... A vérben keringő és a szövetekbe vándor- ló sejtek olyan ... Szaturnusz-holdjaként keringő Enceladus ... Hopkins, Anthony G. (ed.): (2002): ...

9•7 - Magyar Tudomány

Bereczkei Tamás: Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség;. Sebes Anna: Emberállat – évmilliók lenyomata kapcsolatainkban (Pléh ...