Evangélikus dogmatika. Pozsony 1888. - Magyar Evangélikus ...

E név jelentése Exod. 3. 13—16. szerint: !T.rt$ ""^S T'"^ = ero, qui ero s legnagyobb való színűség szerint Isten örök változhatatlan lényegére s ígére.

Evangélikus dogmatika. Pozsony 1888. - Magyar Evangélikus ... - Kapcsolódó dokumentumok

Evangélikus dogmatika. Pozsony 1888. - Magyar Evangélikus ...

E név jelentése Exod. 3. 13—16. szerint: !T.rt$ ""^S T'"^ = ero, qui ero s legnagyobb való színűség szerint Isten örök változhatatlan lényegére s ígére.

Evangélikus főiskola, Pozsony, 1880 - Magyar Evangélikus Digitális ...

állott gyógymetszés daezára nem volt életben megtartható. Meg halt 1880. évi november 20-án. Nyugodjék békében! E. Taneszközök és gyűjtemények.

Evangélikus lyceum, Pozsony, 1899 - Magyar Evangélikus Digitális ...

B) Rendes tanárok. 2. Adamis Károly, a latin nyelv és történelem r. ... Szemelvények Tacitus Anna- leiseiből ... nek férjei nyugdíj jogosultságuk előtt elhalnak 3.

Evangélikus lyceum, Pozsony, 1898 - Magyar Evangélikus Digitális ...

Fehér Anna testvéri szeretetből követel ... Adam is Károly, a latin nyelv és történelem r. tanára, a IV. ... nek, kiknek férjei nyugdíj jogosultságuk előtt elhalnak. 3.

Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1888 - Magyar Evangélikus ...

Krug Ármin, 1877. Bp. ágh. tdm. ... Bp. ágh. 13. Krausz Emilia, 1874, Siófok, móz. ... l. szülei, valamint az iskolabarátok tiszteletteljesen meghivatnak. N ) A jövő ...

Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1909 - Magyar Evangélikus ...

Karácsony előtt Patz Gusztávné őnagysága 10 koronát küldött szegény ... Patz Ilonka emlékére tett alapítvány kamataiból könyvjuta ... 11 Dóri Pál, 1903. Bpest ...

Evangélikus Egyházi Értesítő, 1915 - Magyar Evangélikus Digitális Tár

Laszloné 30k, Burchard Bélaváry Dóra 20k ,Wehrmann. Ottilia 2 k, dr. ... csonyi felruházására Burghard-Bélaváry Dóra több rendbeli ... Patz Ilonka-alapítvány .

Evangélikus főgimnázium, Igló, 1912 - Magyar Evangélikus Digitális ...

A szitakötők. A házi légy, a szúnyog. Keresztes és házi pók. Folyami rák. A pióca. Néhány tavasszal virító erdei bokor és gyümölcsfa. Rovar és növénygyüjtés.

Evangélikus főgimnázium, Igló, 1905 - Magyar Evangélikus Digitális ...

(barit, coelesztin, gipsz, timsó, réz- és vasgálic). A rombos-, egy- és három- ... kagyló (Mitylus edulis); légyhullacsomó a Hernád áttöréséről; moha a. Lapis refugii ...

Evangélikus főgymnasium, Igló, 1884 - Magyar Evangélikus Digitális ...

szaporítása és hosszú évek során át jónak bizonyult a szabadkézi rajz, de még inkább az ábrázoló ... vinka, Szepes. Povecz Károly á. h. Igló. Szlovenszky ...

Evangélikus főgimnázium, Igló, 1911 - Magyar Evangélikus Digitális ...

Ezzel a jeles nevelőintézet iránt érzett hálánkat kívánjuk legalább rész ben leróni ... ménnyel vizsgázott 4, nem jelent meg 1 ; a két tárgyból bukottak közül elég' ... egyebeli m agy aro rszági m ás m egyebeli fium ei horvát-szlav oniai egy üttv év.

Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1901 - Magyar Evangélikus ...

2017. szept. 20. ... Erre nézve legjobb példa darabjai közül Antigone. ... emlékeltetése; nyelvgyakorlatok és havonkint egy önálló házi dolgozat. K. k. dr. Heinrich ...

Evangélikus főgymnasium, Igló, 1888

A szögfügvények értelmezése és ábrázolása. Vonatkozások, ugyanazon szögnek fügvényei. Három- szögtani táblák. Derékszögű és ferdeszögii háromszögek ...

Diakonia - Evangélikus Szemle, 1987 - Magyar Evangélikus ...

bik ikertestvére a felülről jövő osztályharcnak. Természetesen az ... mos és Diesel vonatoknak már bizony más a hangjuk, s milyen más —, így ez is az ... sák a magyar urak, semmint a poharat, mert „hogyha egy nagy völgybe vin nék a török ...

Evangélikus Gimnázium, Budapest, 1926 - Magyar Evangélikus ...

sziciliai vecsernye borzalmaira emlékeztetnek. E rettenetes kataklizma azután drága Hazánk vérrel öntözött szent földjé ből még további áldozatokat is követelt s ...

Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba, 1900 - Magyar Evangélikus ...

jgl. INTÉZETI ORVOS: Dr. Wagner Dániel. ! 1899. Egészségtan. VII., VIII. 2. 20, ... szótár. Lampel 400 f. — Elischer-Fröhlich szótár Homeros két eposzához.

Reminiscere Magyar evangélikus egyházvezetők ... - Evangélikus Élet

an köszönnek vissza betegesen megosztott társadalmunk árokásási, kor- donépítési, a másikat stigmatizáló torzulásai. Az egyik kameraállásból úgy.

Evangélikus főgymnasium, Rozsnyó, 1914 - Magyar Evangélikus ...

foglalása b) Szopoklész Antigonéjából 1 —160. A tragédia többi ré szének tartalmi ismertetése, c) Platón Kritónjából 1—V. és XVI—XV111. A kihagyott rész ...

Evangélikus főgymnasium, Rozsnyó, 1915 - Magyar Evangélikus ...

Poputh Viktor. Kiriny Béla. Honétzy Pál. Szent-Iványi Árpád. Hrúsz József e) Dobsina város kiküldött képv. : Dr. Langhoffer László, polgármester. Kövi község.

Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1937 - Magyar Evangélikus ...

Áldozat s tett, ez a két tükör, mely. A valódi honfiút mutatja. (A szájhősök.) Gúnnyal, majd gyűlölettel ostorozza azokat, akik nem törődnek a hazával ; a tétleneket, ...

Evangélikus Gimnázium, Szarvas, 1901 - Magyar Evangélikus ...

Térképvázlatok készítése. K. k. Vitális. István: Földrajz II. és III rész és ... kok, főzőpoharak, epruvetták, Woulf-féle palaczkok, óraüvegek, üveghengerek, retorták ...

Evangélikus ker. collegium, Eperjes, 1879 - Magyar Evangélikus ...

nagy serege épenséggel csak annyit tud Machiavelli felől, hogy könyvében azt mondja, miszerint a fejedelem lehet csaló és bit szegő is, ha azzal hatalmát ...

Evangélikus főgymnasium, Rozsnyó, 1916 - Magyar Evangélikus ...

lelkésze: Honétzy Pál. Ujvásári. „ felügyelője: Szent-Iványi Árpád lelkésze : Rusz József e) .Dobsina város kiküldött képv. : Dr. Langhoffer László, polgármester.

A lőcsei evangelikus egyházközség története - Magyar Evangélikus ...

lina többféle alaphoz 1600 K-t; 1878-ban Wiesinger Irma 200 K-t;. 1880-ban Kollerné Szimsz Rozina ingatlanokat 10,000 K értékben adományoztak. 1881-ben ...

Diakonia - Evangélikus Szemle, 1984 - Magyar Evangélikus ...

(Péter Márta, Urbach Zsuzsa, Fabiny Tibor) — Prőhle Károly: Luther. Márton négy hitvallása (Szabó Lajos) — Isten kémje. Pierre Joffroy könyve Kurt Gersteinről ...

Evangélikus Gimnázium, Budapest, 1940 - Magyar Evangélikus ...

Bórsav, bórvazelin készítése. Kristályvíz meghatározás. 13. Víz karbonátkeménységének meghatározása. Ásványvizek alkatrészeinek kvalitatív kimutatása. 14.

Evangélikus Leánygimnázium, Kőszeg, 1948 - Magyar Evangélikus ...

szoknya, 9 pár hosszú, térden jóval felülérő harisnya fekete és halvány drapp színben, (nem selyem), 6 ... Jó időben a sötétkék rakott aljhoz fehér vászon ... sötétebb kék legyen. Szükséges még: 1 kék, apró fehér pettyes kartonruha, (dirndli.

Evangélikus Gimnázium, Szarvas, 1939 - Magyar Evangélikus ...

20—20 P-s jutalomdíját pedig Nyíri Zoltán VI. és Deák Sándor IV. ... szása. Ez a hegycsúcs a visszacsatolt Felvidék legmagasabb pontja,. 1287 m, ahonnan ...

Evangélikus Gimnázium, Békéscsaba, 1915 - Magyar Evangélikus ...

Az Önképző-kör április 3-ikán előadást rendezett ... János, Susánszki Mihály a latinból ; — a 11. osztályból : ... Czábik Kornél g. k., 1904., Fonlak, Temes vm.

Evangélikus lyceum, Selmecbánya, 1901 - Magyar Evangélikus ...

A világ hét csodája között foglal hat méltó helyet a gót stylnek ez a remek alkotása. Legrégibb részei pl. a Riesenthor a XIII. század elején épültek s a román styl.

Evangélikus főgymnasium, Rozsnyó, 1910 - Magyar Evangélikus ...

Hatteras kapitány kalandjai, Utazás a föld középpontja felé, Öt hét léghajón, Grant kapitány gyermekei, A jégsfinx, Falu a levegőben,. Dél csillaga, Servadac ...

Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1900 - Magyar Evangélikus ...

Mélyen tisztelt gyülekezet! Az aszódi gymnasium történetének nevezetesebb esemé ... Az iskola szervezésében és látogatásában Aszód német filiájának, /Áriad.

Evangélikus főgymnasium, Rozsnyó, 1912 - Magyar Evangélikus ...

A szögfügvények számítása és ábrázolása. Derékszögű, egyen- száru háromszögek, szabályos sokszögek megoldása. Ferdeszögü há romszögek megoldása.

Evangélikus Gimnázium, Budapest, 1930 - Magyar Evangélikus ...

mindig az egész osztály jelentkezett felelésre; nagy tekintélye, a ta nulók viselkedését figyelő éles ... kezők: 1. Olvasókönyveink olvasmányanyagában sok olyan található, mely nem nevelő ... racionális ismeretanyagot kelljen tartalmaznia, hanem gyakorló könyv, mely ... Heti óraszám: 2 lecke s napi s/4—. y% óra gyakorlás.

Evangélikus Naptár, 1955 - Magyar Evangélikus Digitális Tár

JANUÁR. „Tündöklő hajnali csillag . . (403. ének). Napok. Protestáns naptár. N a p i i g é k. 1. Szombat J). Újév ... Gomba-szag? A hegy mögötti erdő lép be az ...

Evangélikus Naptár, 1996 - Magyar Evangélikus Digitális Tár

NAPTÁR az 1996. évre. KIADJA. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ... Ádvent 3. vasárnapja — Ézs 40,3.10 ... Ádvent 4. vasárnapja — Fii 4,4—5 ... részt a 66-os kerettörvények megújítása, új tartalommal megtöltése, másrészt az.