Honismeret, 1976. 6. sz. (4. évfolyam) - Budapest100

Széna, most Kálvin téren, 1 a Boráros tér közelében, 2 pedig az Üllői út ... oldalán csaknem egyszerre három ház épült fel, Ugrin János, Kecskeméti Imre, és.

Honismeret, 1976. 6. sz. (4. évfolyam) - Budapest100 - Kapcsolódó dokumentumok

Honismeret, 1976. 6. sz. (4. évfolyam) - Budapest100

Széna, most Kálvin téren, 1 a Boráros tér közelében, 2 pedig az Üllői út ... oldalán csaknem egyszerre három ház épült fel, Ugrin János, Kecskeméti Imre, és.

Történelmi szemle, 1976 (19. évfolyam)

olvasása csak megerősíti a fentebbi idézetek szerzőjének megállapítását, mely ... teret, de valójában ennek ellenkezője történik: a kultusz tárgya a történelmi sze- ... ta meg „azon magyaroktól, akik a volt kuruc tábornok fegyvertársai, a tatá-.

Történelmi szemle, 1976 (19. évfolyam) - MTA

II. Paris. 1959, 399. 9 Történelmi Szemle 1976/4. ... Történelmi Szemle, 1965, 388—422, és kny. és uő. ... 32 De az ilyen idézetek legfeljebb csak arra a kérdésre.

Magyar Nyelvőr – 100. évfolyam – 1976. - REAL-J

A nyelvhasználat és helyesírás kapcsolatáról, összefüggéséről egy régi ... az eligazításra már régebben szükség lett volna, hiszen a húszas évektől kezdve.

Orvosi Hetilap, 1976. november (117. évfolyam, 45-48 ... - REAL-J

1976. nov. 7. ... HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. *. 117. É V F O L Y A M. *. « 45. SZÁM. *. 1976. ... Wschr. 1975, 117, 991. — 15. Henniges, ... zal, hogy holnap-holnapután ezt és ... tális aganglionosistól csak szövettani vizsgálattal.

Orvosi Hetilap, 1976. szeptember (117. évfolyam, 36-39 ... - REAL-J

1976. szept. 5. ... Sikertelen antibiotikus kezelés főbb okai az újszülöttsebészetben ... több munkát és mozgást végez, de a lelki ténye zők sem hanyagolhatok el: ...

Orvosi Hetilap, 1976. március (117. évfolyam, 10-13. szám) - REAL-J

D. M.: Andrew, W., Dale, M. D.: Management of ar terial occlusive ... zenei „lai'kusok”-ét. ifj. Bugyi István dr. ... szeri használat után eldobható mű anyag részekből ...

Orvosi Hetilap, 1976. április (117. évfolyam, 14-17. szám) - REAL-J

1976. ápr. 4. ... A már jól ismert hévízi rádiumos iszapkompressz mellett a gyógyszertárakban kapható: „MAROSI ... S.: Fővárosi Tétényi úti kórház orvosi közleményei. 1970. 455. old. — 5. Brod ... taik alapján a kimetszés időpont jáig a nyitott ...

Orvosi Hetilap, 1976. július (117. évfolyam, 27-30. szám) - REAL-J

Nastro, R. J., Finegold, S. M.: J. Infect. Dis. 1972, 126, 104. — 14. Pieri, F. és mtsai: ... kórházi bútor, csempe, padló fertőtlenítésére ára: 1 liter. 58,— Ft. 5 liter.

Orvosi Hetilap, 1976. június (117. évfolyam, 23-26. szám) - REAL-J

Solti Ferenc dr., Szabó Zoltán dr.,. Czakó Elemér dr. ... Iványi János dr., Papp Magdolna dr. és Winter Miklós dr.: ... kórházi bútor, csempe, padló fertőtlenítésére ára: 1 liter. 5 liter. 58,— Ft. 264,— Ft ... Bőrgyógyászat (főorvos: Vánkos József dr.),. IX. kér. ... először — éppen mi és kaposvári kollégáink figyel hettük meg az E.

Orvosi Hetilap, 1976. január (117. évfolyam, 1-4. szám) - REAL-J

Madarász utcai Csecsemő és Gyermekkórház,. Fül-Orr-Gége Osztály (főorvos: Hirschberg Jenő dr.), ... Pécsi Orvostudományi Egyetem, ... Béta thalassaemiában a specifikus béta lánc mRNS ... Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet.

Honismeret 5. évfolyam.pdf, 89 K

A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar ...

Honismeret, 1980. 1. sz. (8. évfolyam) - EPA

1980. jan. 1. ... 1905 ó t a m á j u s e l s ő v a s á r n a p j a : a n y á k napja. 16. 1880. ... r e p ü l ő g é p s z e r k e s z t ő ( U S A , 1910. júl. 28.) 7. X 1905.

Honismeret, 1990 4. sz. (18. évfolyam) - EPA

Fekete István 1951-től 1953-ig tanárként tevékenykedett a kunszentmártoni ... beszélgetés rávilágít Fekete István kunszentmártoni működésének kevéssé ismert ... Nem múlt el karácsony, ... április 11-én éjjel Muhinál elszenvedett vereség.

Honismeret, 1982 1. sz. (10. évfolyam)

Csókás Ferenc. A nyergestetői emlékmű ... zette a székelyek utolsó ellenállását, melynek színhelye a Nyerges-tető volt, s amelynek emlékére jelölte meg most a ...

Honismeret, 1991 3. sz. (19. évfolyam) - EPA

szár Múzeum Baráti Köre. Sárvár, 1990. 144 old. Balázs György: Magyarok. Egy európai nemzet születése. Szelényi Károly fotói. No- votrade, cop. 1990. 82 old.

Honismeret, 1983 2. sz. (11. évfolyam) - EPA

Kilencvenéves a Csepel Vas- cs Fémművek (Imre Erzsébet) ... szemlét tartott a Vörös Hadsereg Csepelen toborzott első ezrede fölött, amely kérte, hogy elsőnek.

Honismeret, 1982 2. sz. (10. évfolyam) - EPA

Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja (Dr. Béres András). Erre alá a Baranya szélén (Krisztián Béla). PÁLYÁZAT. Jubileumi pályázati felhívás. (melléklet).

Honismeret, 1991 4. sz. (19. évfolyam) - EPA

1991. ápr. 26. ... viharaiban kétszer is megsemmisült - előbb a török pusztításai, később II. József császár, a kalapos király korlátozó intézkedései következtében ...

Honismeret, 1992 2. sz. (20. évfolyam) - EPA

A villásfarkú füstifecske például még véletlenül sem költ az eresz alatt, ott a ... előfordul, hogy egyszerre csak váratlanul felbukkan egy fecske a konyhában vagy ...

Honismeret, 2000 (28. évfolyam) 4. sz.

2000. ápr. 30. ... rint az Alba mozi (Köztársaság) és a Prohászka templom kultúrház-szárnyában a Glória mozi. Sajnos ezt a szárnyat utóbb bombatalálat érte.

Honismeret, 1992 3. sz. (20. évfolyam) - EPA

... hiteles tényeken alapul, hiszen a július 20-a körüli napok időjárása ... nei hiedelemanyagát gyűjtötte. ... Irodalmi Központ a finn vidéken: Pori városának.

Honismeret, 1983 5. sz. (11. évfolyam) - EPA

Napló rovatvezető helyettese, Pécs - Hegyi József ... alaprajzát, de pl. a Rundó fái 1817 óta ugyanott díszlenek, csak a felvonulási térré szélesített Dózsa.

Honismeret, 1985 (13. évfolyam) 3. sz. - EPA

A kéményrakás mesteri munka, vagyis azt minden házépítő mes- ter jól tudta, de a kéményrakó cigányok, akik csak erre specializálták magukat, a mindennapi ...

Honismeret, 2000 (28. évfolyam) 2. sz.

2000. febr. 8. ... tali lámpa és drapériák felhasználásával állítsanak össze egy hideg színhatású beállítást. ... Nem volt fürdőszoba, az csak az 1960-1970-es évek „találmánya" itt. De volt minden ... 10-15 perc alatt egy géphajtású pörkölő kika-.

Honismeret, 1991 1. sz. (19. évfolyam) - EPA

Harsányi Bálint,. Lenkey századának hazahozója. A Würtenberg-huszárok hazaszökése Gácsország- ból. Lenkey százada. Petőfi verse óta csak így emlegetik a ...

Honismeret, 1991 2. sz. (19. évfolyam) - EPA

1991. febr. 5. ... Gábor dr. ny. középiskolai tanár, Mezőtúr-Tóth ... A százados idős, pocakos ember volt, egy széken egy fa árnyékában üldögélt és ... között volt egy erdélyi fiú, aki Bukarestben az egyik jó nevű étteremben volt szakács.

Honismeret, 1990 2-3. sz. (18. évfolyam) - EPA

A várpalotai helytörténeti gyűjtemény (Pacsuné Fodor Sári). 140. E^ysegbe ... A Múzeumkert s egy budai utca őrzi a főváros testében emlékét. Nemrég volt ...

Honismeret, 1991 3. sz. (19. évfolyam)

Saját gyűjtésemből tudom, hogy a pálinkafőzők egyszerű számítása szerint: „egy kiló cukor árából ... 51 szeszfokos pálinka a fahordóban történt tárolás után ...

Honismeret, 1990 2-3. sz. (18. évfolyam)

A várpalotai helytörténeti gyűjtemény (Pacsuné Fodor Sári). 140. E^ysegbe ... A Múzeumkert s egy budai utca őrzi a főváros testében emlékét. Nemrég volt ...

Honismeret, 1988 (16. évfolyam) 6. sz.

hatalom, Andrássy Mária: Magyary Zoltán munkás- ... János: Pénzforgalom a Báthoriak korában, Bán Imre: ... Geröné Krámer Mária: Seregélyes, kastélyszálló.

Honismeret, 1987 (15. évfolyam) 3. sz. - EPA

A túrkeveiekre 28 300 rénes forint esett, mely megváltási összegért 225 redemptus család váltatott meg: továbbá 2 1 734 magyar hold külterületet, mely állott a ...

Honismeret, 1988 (16. évfolyam) 2. sz.

minden nehézségét és küzdelmét félretéve töltse el lelkünket a gondolat, nem vagyunk a magunkéi, hanem azoké, akik odabent a padok között várnak reánk.

Honismeret, 2000 (28. évfolyam) 4. sz. - EPA

rint az Alba mozi (Köztársaság) és a Prohászka templom kultúrház-szárnyában a Glória mozi. Sajnos ezt a szárnyat utóbb bombatalálat érte. Az 1938-as utazó ...

Honismeret, 1990 5-6. sz. (18. évfolyam) - EPA

Kézműipar és polgárosodás a hódoltság-kori Makón (Fejér Gábor). 39 ... vács Jenő dr., a Gázmű Vállalat ny. csoportvezetője, Varga Gábor dr. adjunktus, Tanítóképző Főiskola, ... Recept, rejtvény, sport, történelmi képregény gyerekeknek;.

Honismeret, 1981 3. sz. (9. évfolyam) - EPA

Nagy Károly a farkaslyuki szakkör tagjait bányalátogatásxa viszi. Munkáját a Magyar Televízió a Tízen Túliak Társasága című műsorában népszerűsítette.