Emberi erőforrások alapképzési szak 2017 ... - Pannon Egyetem - GTK

2019. szept. 9. ... Pannon Egyetem – Emberi erőforrások alapképzési szak. Tanterv 2017. University of Pannonia – Human Resources BA. Curriculum. 2. Emberi ...

Emberi erőforrások alapképzési szak 2017 ... - Pannon Egyetem - GTK - Kapcsolódó dokumentumok

Emberi erőforrások alapképzési szak 2017 ... - Pannon Egyetem - GTK

2019. szept. 9. ... Pannon Egyetem – Emberi erőforrások alapképzési szak. Tanterv 2017. University of Pannonia – Human Resources BA. Curriculum. 2. Emberi ...

Emberi erőforrások szak - PTE KTK - Pécsi Tudományegyetem

GMat. (6 kr). A1.ValStat. (6 kr). A1.Nemz. (6 kr). B1. (6 kr). B1. (6 kr). A1.GTud. (6 kr). A1.VezSzerv. (6 kr). A1. ... Óra Vizsga Kredit. Módszertani sáv. B16EEK01 ...

A SZAKMAI GYAKORLAT 10 LÉPÉSE Emberi erőforrások (BA) szak ...

munkatervet a hallgatók a GYKER-be töltik fel a gyakorlat legelején, annak ... megállapodásra csak akkor van szükség, ha a gyakorlati hely és az EKE között.

földrajz alapképzési szak - Debreceni Egyetem

típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. ... Kiss Ferenc 2011: Környezettani alapismeretek – TÁMOP 4.1.2-08/1A, ... Ádám J., Bácsatyai L., Bányai L., Borza T., Busics Gy., Csepregi Sz., Frey S.

gazdaságinformatikus alapképzési szak - Debreceni Egyetem

A. 1. 1. INBGM0208E. INBGM0208G. Gazdasági matematika 2. 6. 2. 2. K. A. INBGM0102. 2. 2. INBGM0313E. INBGM0313L. Statisztika 1. 6. 2. 2. G. INBGM0208.

Anyagmérnöki alapképzési szak - Dunaújvárosi Egyetem

2014. júl. 25. ... elektromosságtan, valamint az optika, a kvantummechanika és a félvezetők és a ... [3] Dr. Tóth Tamás: Mechanikai anyagjellemzők és vizsgálatuk módszerei. ... [3] Tisza Miklós: Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005.

FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése ...

Az alapképzési szak megnevezése: fizika (Physics). 2. Az alapképzési szakon ... mechanika; hullámok és optika; termodinamika és statisztikus fizika alapjai;.

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak - Edutus Egyetem

2. A szak képzési célja. A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, ... 29. Gazdasági matematika II. 1. 3. 4. 16. 5. 5 gyj. A1. KMA. Statisztika I. 1. 2. 6.

Műszaki menedzser alapképzési szak - Dunaújvárosi Egyetem

2014. júl. 25. ... meghatározottak tantárgyak szóbeli vizsgájából áll. (ZV1 és. ZV2). Törzsanyag ... Mátrix determinánsa, inverze, rangja. Lineáris ... A piaci sze-.

az ápolás és betegellátás alapképzési szak ... - Miskolci Egyetem

Ismeri a különböző punkciók eszközrendszerét és asszisztenciájának menetét, a hascsapolás és a sürgősségi detenzionálás indikációs körét és a kivitelezés ...

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak - Edutus Egyetem

2018. aug. 30. ... Turizmus-vendéglátás ... A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátói idegen nyelveket ... Közgazdasági elméletek története. 2. 0.

Kereskedelem és marketing alapképzési szak - Edutus Egyetem

FI38139. Címe. 2800 Tatabánya, Stúdium tér Pf. 181. ... „B” épület: Tatabánya, Béla király krt. 58. ... közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon.

Műszaki szakoktató alapképzési szak - Dunaújvárosi Egyetem

2012. júl. 25. ... tés magyarul a) műszaki ... kus tananyag feldolgozási mód-szertani kérdései. ... co CCNA 1. és 2. szemeszterének vizsgájára. Tantárgy ...

Élelmiszermérnök alapképzési szak , SZTE Mérnöki Kar, 2017 ...

ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy ea gy kr k gy. 180. 210. 28. 1. Matematika. 2 2 4 1. 2. 2. 4 1. 60. 60. 8. 2. Általános ...

Gépészmérnöki alapképzési szak, SzTE Mérnöki Kar, 2017 ...

Mérnöki fizika. 2 2 4 1. 30. 30. 4. 4. Általános géptan. 2 1 3. 1. 30. 15. 3. 5. Műszaki hőtan. 2. 2. 4 1. 2. 2. 3 1. 60. 60. 7. 6. Ábrázoló geometria. 2 2 4. 1. 30. 30. 4. 7.

diakónia alapképzési szak - Károli Gáspár Református Egyetem

alapján a képzés tartalmát a Magyarországi Református Egyház Zsinata határozza meg. DIAKÓNIA ... A keresztyén szociális munkás (diakónus) a) tudása.

történelem alapképzési szak - Történelmi Intézet - Debreceni Egyetem

A középkor és a feudalizmus fogalma a történetírásban. 2. Népvándorlás és barbár államok. A kora középkori állam, a frank birodalom. Állam és egyház. 3.

ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak - Debreceni Egyetem ...

ba) assziriológia szakirány: nyelvi képzés: akkád nyelv (szövegolvasás), sumér nyelv (nyelvtan, szövegolvasás), egyéb sémi és ékírásos nyelvek (arab, héber, ...

kérelem szociális munka alapképzési szak (ba ... - Miskolci Egyetem

szabályaival. A félév során az alábbi témákat tárgyaljuk meg: Az igazgatás; A közigazgatás kialakulása, fogalma, ... írásbeli összefoglaló értékelést készít a tereptanárral közösen a gyakorlatról. ... Csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga, Debreceni Orvostudományi Egyetem, 1986 ... megoldó kulcs kidolgozása. 2007.

emberi erőforrások - Károli Gáspár Református Egyetem

nagy számok Bernoulli-féle törvénye. ... (Letölthető a BME/GTK Üzleti Tudományok Intézet honlapjáról) ... p%C3%A9nz%C3%BCgyi-alapismeretek.pdf ... üzlei nyelvtudás fejlesztése (Csernókné Jezerniczky Éva) Lexika nyelvvizsgakönyvek.

2016/2017. tanévtől érvényes EMBERI ERŐFORRÁSOK ... - BGE

2016. jún. 24. ... Dr. Farkas Szilveszter. 10. Bér- és munkaügyi elszámolások. 3 ... 2016/2017. tanévtől érvényes. EMBERI ERŐFORRÁSOK alapképzési szak ...

MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési ...

Az alapképzési szak megnevezése: molekuláris bionika (Molecular Bionics). 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség ...

Üzemmérnök-informatikus BProf szak tanterve - Pannon Egyetem ...

Képes az angol nyelvű szakirodalom megismerésére, a szakszöveg megértésére ... Nappali tagozaton: Az angol nyelvi záróvizsga teljesítése az abszolutórium ...

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve ...

szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon. - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business.

Tanterv Szak Gazdaságinformatikus alapképzési szak - BGE

Tanterv. Szak Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Bevezetés. 2017/2018. tanévtől. Érvényes. 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre ...

– GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak ...

Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and. Management). 2. Az alapképzési szakon szerezhető ...

Környezetmérnöki alapképzési szak - BME VBK

Mintatanterv. 3.1. Gazdasági és humán ismeretek. KÖRNYEZETMÉRNÖKI SZAK Környezetmérnök alapdiploma (BSc), tantervminta, 2015. szeptember.

Közösségszervezés alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... BGE Tanterv. Közösségszervezés alapképzési szak. 3. A szak tartalma és követelményrendszere. 1 A szak engedélyezése és akkreditációja.

Gépészmérnöki alapképzési szak

2014. júl. 25. ... Gépészmérnöki alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése . ... A mintatanterv 1-4 félévében, heti 1 óra (csak nappali tagozaton) ... Halász Sándor: Villamos Hajtások Egyetemi tankönyv (BME Egyetemi kiadó, 1993, ...

Biomérnöki alapképzési szak - BME VBK

Függelék – A mintatanterv szemeszterenkénti bontásban . ... szabályzat a BME szabályzatok kari specialitásokat rögzítő kiegészítése. (A szabályzatok.

Vegyészmérnöki alapképzési szak - BME VBK

fizikai kémia, analitikai kémia, anyagtudomány, kémiai és vegyipari méréstechnika, ... A szakdolgozatra vonatkozó általános szabályokat a BME Tanulmányi és ...

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

2014. júl. 25. ... SAP programozása . ... DFAN-INF-628 SAP programozása. 2 0 2 ... Benkő Tiborné, Dr. Poppe András: Együtt könnyebb a programozás ( C ).

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

2013. febr. 5. ... N. Elias civilizáció-koncepciója. • Némedi Dénes: Klasszikus szociológia. 299-333. l. és Felkai Gábor: Mannheim. Károly. Új Mandátum, 1999.

Mérnök informatikus alapképzési szak

2017. márc. 16. ... Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése . ... A mintatanterv 1-4 félévében, heti 1 óra (csak nappali tagozaton).

Pénzügy és számvitel alapképzési szak - BGE

2017. szept. 1. ... A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelmé- nyeknek megfelelő közgazdasági ...

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak ... - BGE

Nyílt Nap: 2017. december 15., 2018. január 27. Kezdés: 9:30 óra. Cím: 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. E. épület II. emelet 06. előadó. Kommunikáció és ...