Honismeret, 1988 - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Közreadja: Létay Miklós. Kiadja a Budapesti Tör- ... ban, F. Csanak Dóra: írói hagyatékok az Akadé- miai Könyvtár ... riné Kocsis Luca: A Márciusi Front-mozgalom hatóköre ... Béla: Kun Béla és az agrárkérdés, Józsa Antal: Kun Béla, a déli ...

Honismeret, 1988 - EPA - Országos Széchényi Könyvtár - Kapcsolódó dokumentumok

Honismeret, 1988 - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Közreadja: Létay Miklós. Kiadja a Budapesti Tör- ... ban, F. Csanak Dóra: írói hagyatékok az Akadé- miai Könyvtár ... riné Kocsis Luca: A Márciusi Front-mozgalom hatóköre ... Béla: Kun Béla és az agrárkérdés, Józsa Antal: Kun Béla, a déli ...

Honismeret, 33. évf. 4. sz. (2005.) - EPA - Országos Széchényi ...

2005. ápr. 8. ... gították az optika tárgykörében folytatott elméleti kutatásai is.8. Az 1860-as ... (Mándli Gyula felvétele). 18 ... Lapok Szombathely történetéből.

Honismeret, 35. évf. 4. sz. (2007.) - EPA - Országos Széchényi ...

2007. ápr. 24. ... pedig a személy(ek) neme. életkora, iskolázottsága, társadalmi, családi és vagyoni helyzete. ... Gyűjtők: Szakái Zsóka, Nagy Léda. 2. ... Szekerességen. mezőn, mezei munkával dolgozó embernek, s még a pásztorembernek ...

Honismeret, 1982 6. sz. (10. évfolyam) - EPA - Országos Széchényi ...

... Mihály: Baja, Türr István Múzeum. A. Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, Bp. 198Q, ... Elnöksége, Salgótarján, 1981. 33 old. Múzeumi levelek 31 —32-én ...

39,2 MB - PDF - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

a latin Szent László-legenda szavait követi: erat enim manufortis, visu desiderabilis,... species imperio digna (vö. ... A latin moza- rab liturgiában csupán ...

54,3 MB - PDF - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Károly: A konyha fejlődése és a magyar szakács könyv irodalom a XVIII. század ... PKTÓ. 1991. PKTO Gyula: Ételkészítési ismeretek a vendéglátó-ipari szakkö.

Untitled - Országos Széchényi Könyvtár

CHRISTIE, Agatha: Gyilkosság Mezopotámiában. Bűnügyi ... Hercule Poirot kideríti. A sikeres ... GAÁL Ernő: Sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában.

54. évf. 7. sz. (2007.) - Országos Széchényi Könyvtár

A T-Online Térkép térképkereső és útvonaltervező rendszert a T-Online Magyarország üzemelteti. A ... Az oldal részletes, jól strukturált súgója az ösz-.

(2006) 1-2. sz. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Róma vallásában betöltött ősi apotropaikus jelentőségéről a zsidó vezetők mit sem tudnak (ahogy immár maguk a jelenlévő római katonák sem); á bibliai közlés ...

Mozsgó - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

2016. nov. 12. ... Szeleczky Zita A Kanyargó Tisza partján. Gyönyörű nő, gyönyörű ... parton már megereszkedtek a fűzfák, néhol már varjú ká- rogott. Az októberi ...

Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány és ...

Kiadványazonosító-kezelő Osztályának gyalogos megközelítése. Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Szűcs Jenő - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

SZŰCS J.: Dózsa parasztháborújának ideológiája. Valóság 15/11 (1972), 12-39. 15 SZŰCS J.: A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború.

Kiss Anikó - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Kníght, Erich: Lassie hazatér. 8. Kormos István: Versek és élet rajz (Kincskereső c. folyóirat,. 1981. január). 9. Lázár Ervin meséi. 10. May, Kari: Wínnetou. 11.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1959 ...

1959 közötti évek összefoglaló Magyar Könyvészetének kiadására. Különö sen a 15 éves ... 2. A tételek eddigi, csak egy szakcsoportban való feltüntetése helyett, ... Túlnyomó részben a Tár szolgáltatta az anyagot a Puskin utcai díszteremben meg ... könyvet és periodikát osztott szét az OSZK, 54 budapesti, 35 vidéki köz.

Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár

Egy szép nagy példány viaszvirág volt az, egyike azon csodás tenyészetű dél- szaki növényeknek ... Ez volt a futtatás utolsó napja. Éppen a verseny javára ...

Az Országos Széchényi Könyvtár Olvasószolgálati Szabályzata

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára, a magyar könyv múze- ... A könyvtár az olvasójegy és a pótjegy váltását könyvtárhasználati díj ... Tájékoztató és megrendelés a Születésnapi ajándékcsomag szolgáltatásról ... Mikrofilm digitalizálás szöveges dokumentumokról (könyv, újság, kézirat, stb.) ...

Aetas 33. évf. (2018.) 4. sz. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

közvetítés kérése és a fejedelem támogatása volt a kapcsolatfelvétel alapja, míg a ... Mivel az uralkodó a Habsburg Birodalom belső válsága, majd pedig a ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE ... - EPA - OSzK

portja sikerrel birkózott meg az 1959-ben 20%-kai megnövekedett könyv ... Az orosz nyelvet a középfokú nyelvvizsga szintjén és egy szabadon választottat a szótárral való ... címlap a következő címirattal: NICOLAI ISTHVANFI PANNON. HIS-.

Aetas 32. évf. (2017.) 4. sz. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

Az összehasonlító vizsgálatok lehetőségei. (Amy E. Randall [ed.]: ... A tanulmány át- tekinti a Gotterhalte, a Himnusz és a Szózat keletkezésének és nyilvános használatának tör- ... [Táblázat korábbi országgyűlés-megnyitásokról.] MNL OL I.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1974 ... - EPA

VOLNEY hatását, ugyancsak ő igyekezett magából a BERZSENYi-költészetből ki mutatni az episztola párhuzamos helyeit. „A magyarokhoz" és az episztola ro.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1958 ...

kivégzése előtt. 262 ... pal kivégzése előtt (1919. májusában) az omszki börtönben írt. Ligeti ... Pogonyi szerint „amikor a Kolcsak-féle ellenforradalmi egysé.

IV. A Széchényi Országos Könyvtár az önkényuralom ... - MEK - OSzK

nyitott a magyar nyelvészeti vizsgálódásban HUNFALVY Pál és BUDENZ József.21. Szerény ... Igaz, e napló csak az 1848-tól 1856-ig terjedő időszakra terjed ki ...

OSZK Híradó - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

KIÁLLÍTÁS. 15. Ünnepi kiállítás a Kézirattárban Keresztury Dezső kilencvenedik ... hosszabbított nyitvatartás ellentétes az érdeke ikkel. ... Ezeket UNIX számító.

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1971 ... - EPA

BMC VI. 771. - Inc. 1339 (2). [Thomas a Kempis]: Meditationes de vita et beneficiis Jesu Christi, sive Gratiarum actiones. [Basel: Johann Amerbach et Johann ...

A Zöld Marci - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

beszédek. Kuczka Péter. A Zöld Marci. Petőfi meg akarta reformálni a népszínművet, mégpedig mindjárt a lényegben: a hőst alapvetően új jellemmel ruházta fel.

BEN-HÚR - Magyar Elektronikus Könyvtár - Országos Széchényi ...

ISBN 978-615-5406-73-7 (online). MEK-12321 ... csak a szeme árulta el, hogy gyarló ember, mert könnyben úszott, midőn az egiptominak melléről fölemelte arcát. ... A fellegvárban a nagy szekrényben öt talentumom van a piacokon folyó ...

Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány és ... - OSzK

Kiadványazonosító-kezelő Osztályának gyalogos megközelítése. Az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos címe: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Könyvtári Levelező/Lap - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

locsa), Czékli Béla (Főszékesegyházi Könyvtár ... előadások szerepeltek: Koltay Tibor – (PPKE. Jog- és ... ják, hogy célközönségük egy része hogyan „nyúl.

Korall 16. évf. 60.sz. (2015.) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

2015. máj. 12. ... francia Himly mondott (idestova 60 esztendővel ezelőtt) a dunai népek együtt- éléséről: »Hiába ... titok volt, és ez a felfogás még Kazinczyék körében is tovább élt. ... tést (NDK-s csajok, magyar amorózók, egynyári szerelmek).

Könyvtári Figyelő 28. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

2018. jan. 23. ... és a könyvolvasás volt a fókuszban, de már a könyv- tárhasználat ... közül Danielle Steel és Stephen King szintén nem először kerültek a ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1981.

Sand-ra emlékeztető magyar költőnő tehát csak azt tette, amit francia sorstársa is ... Kolumbán János: Néhai tordai hadnagy Vida György facetiáinak, jeles tréfáinak ... mely által minden hívséges szeretőt boldogító feleséget s jó anyát nyerhet.

a kincses sziget - Országos Széchényi Könyvtár

2016. jún. 25. ... A Kincses sziget főhőse Jim Hawkins, egy fiatal fiú, akinek ... Szeged. Összeáll.: Blazovich László [et al.] Szeged, Csongrád Megyei.

Fejér György - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

A PATACHICH ősnyomtatványgyűjtemóny ránk maradt része 347 mű 365 kötet ... 87 — 88. (1231.) 3 A sóval kapcsolatban (a 2. jegyzetben i. helyeken kívül) PAULINYI O.: A sóregále ... Életképek szerint „néhányan" szóltak németül a néphez.

Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet

Honlap: http://www.bdmk.hu/ ... E-mail: [email protected] ... integrált rendszerében az OPAC modult, valamint a könyvtári honlapot is célszerű elkészíteni ...

Könyvtári Figyelő 29. - EPA - Országos Széchényi Könyvtár

A cookie-k (magyarul sütik) a tartalomszolgáltató ... kötelespéldányként csak hibátlan, teljes példányok ... gondolati egységre épül, pl. a Rómeó és Júlia törté- ... című film – főszereplője – Leonardo. DiCaprio. De hogyan adhatók át az ilyen ...

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1961 ... - EPA

A kisterjedelmű orosz—magyar frazeológiai szótár elég sokáig váratott ... illetve itthon: a magyar—cseh nagyszótár a cseheknél, a magyar—lengyel kézi szótár ...