Nagy_Istvan_Acsek_konyveszeti adatok - Erdélyi Magyar Adatbank

száznapos koplalásról locsogsz itt összevissza? ... gye eléje a sült kacsát, a főtt tojást is, hadd egyék ... fészkükön, nehogy megázzanak a tojások és meghűl-.

Nagy_Istvan_Acsek_konyveszeti adatok - Erdélyi Magyar Adatbank - Kapcsolódó dokumentumok

Nagy_Istvan_Acsek_konyveszeti adatok - Erdélyi Magyar Adatbank

száznapos koplalásról locsogsz itt összevissza? ... gye eléje a sült kacsát, a főtt tojást is, hadd egyék ... fészkükön, nehogy megázzanak a tojások és meghűl-.

népnyelvi adatok. - Erdélyi Magyar Adatbank

Mindëgy vót annak, ha zsák, ha lepödő, ha ruha, csag ... madzag ~ ,a pendelybe összehúzás céljából fűzött ... varrás egyik változata; ingujjat diszítenek vele'.

Erdélyi és bánáti közgazdasági lexikon - Erdélyi Magyar Adatbank

Felsőporumbák — Porumbacul- de-Sus. Felsőucsa — Ucea-de-Sus. Felsővisó — Vișeul-de-Sus. Fogaras — Făgăraș. Garabos — Grabați. Gátalya — Gătaia.

entz géza és az erdélyi gótika - Erdélyi Magyar Adatbank

ban bárhol és bármikor tárgyalható a középkor kultúrája és művészete. Eredmé- ... Erdély lett volna a gótikus művészet utolsó régiója. Mintha erre, kelet felé szo ...

[Erdélyi Magyar Adatbank] Vámszer Géza: Szakadát AZ ERDÉLYI ...

Nem használt, nem volt érdekes téma, mindenki a nagyvárosba, sőt. Nyugateurópába ... Ahogy a faháznál említettünk egy félhenger-alakú, vessző- ből fonott és ...

Az Erdélyi Helikon költői - Erdélyi Magyar Adatbank

Kristályhang, melyben Isten jéglehelete lappang. Haragos mágus, kinek lángoló köpenye alatt a harcosok kék páncélja csörren. Fordította Dsida Jenő ...

Erdélyi magyar templomi karzat - Erdélyi Magyar Adatbank

zetfestők nevét: Kozma Mihály Havadi András Asztalosok, az egyes vonal és a külső kettős keretvonal közötti térben pedig. Sipos János Dékány nevét.

Erdélyi hétköznapok - Erdélyi Magyar Adatbank

Házánál 30 forint (hat tömlő túró ára) pénz volt csupán, és az elmaradt. 90 forintot (öt ... moson szintén trágyát hordanak a földekre, szőlőkötöző vesszőt szed- nek, ölfát ... erdélyi társadalom megkövült feudális szerkezete nem nyújt teret a gép-.

pdf, 206.2k - Erdélyi Magyar Adatbank

ref. lelkész Magyarókereke, Barabás. Ernő Nagyvárad, Barabás János ta- nitó Szilágycseh, Barabás Lajos tanitó. Nagyenyed, Barát Móricz festőmü-.

pdf, 881.4k - Erdélyi Magyar Adatbank

szervezési kísérletekkel kapcsolatos problémákat Hámori Péter budapesti történész kutatja behatóan. Az általunk tárgyalt kér- déssel kapcsolatban lásd ...

itt - Erdélyi Magyar Adatbank

bozgor szónak is ezt a jelentést tulajdonítottuk, pedig a románok erről nem tudnak. ... A szeparatizmus szónak egy másik jelentése is van: a területi elszakadás.

MI- EGY- MÁS - Erdélyi Magyar Adatbank

Romániából nemcsak magyarok vándorolnak ám el, hanem románok is tömegével, s még a. Magyarországon maradtak, sőt letelepedni szándékozók egy része ...

adattár. - Erdélyi Magyar Adatbank

Szat. 24.) Századokon át Dománhidi-birtok (1416. Lel. Acta 67,. 1501 < 1513. Leövey: kisebb letétek III. 3. 2.), de eredete bizony- talan. Az első adat «deserta et ...

fazekasság - Erdélyi Magyar Adatbank

idején több madarasi fazekas moldvai területre, a közeli Gyimespalánkára költö- zött át mestersége folytatására. A fekete edények mellett a csángó ...

pdf, 8838k - Erdélyi Magyar Adatbank

Gazdakör Fogy. szöv. Tejszöv. Hltalszöv. Gépszöv. 1 Kápolnásfalu. 1904. –. 1930. 1892. –. 2 H. Keményfalva. 1905. 1930. 1930. T.Sztm. –. 3 Abásfalva. 1905. X.

feketeleves - Erdélyi Magyar Adatbank

László Noémi. FEKETELEVES. Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár. Ráció Kiadó, Budapest. 2010 ...

pdf, 1224.7k - Erdélyi Magyar Adatbank

című marosvásárhelyi újság, hogy „a nyárádmenti ... hogy a Nyárádmente nyelvére vonatkozóan a kuta- ... a Nyárádmentét, mégpedig Dózsa György (Luka-.

adattár - Erdélyi Magyar Adatbank

H. sylvestris Cr. ! kacuros estike. Eua-Med,. Th–TH. ... H. tristis L.; szomorú estike; mirodenie. Kz–Eu–Med,. Th–TH ... egyeles rozs és búza kevert vetése egylábú ...

pdf, 2223.7k - Erdélyi Magyar Adatbank

het. Azt nem akarom, hogy apám vagy majd a feleségem tartson el, mint egy vakot, viszont festés nélkül nem tudom ... férfialakjai — amíg mint elgyötört jobbágyok szerepeltek — még ... tetve a kis törpe „slepphordó” felséges asszonyának uszályát tartja. ... percben, 1979. január 7-én délután — hogy pontosan írhassam,.

pdf, 1845.1k - Erdélyi Magyar Adatbank

hurutos szembajok ellen ugyanúgy, mint a torjai Büdös-barlang falának a csepegését is. Ilyen „szemvíz”-nek nevezett tócsa kü- lönösen sok van a barlang alatt, ...

GUB JENŐ - Erdélyi Magyar Adatbank

A népi időjóslás, a meteorológiai jelenségek megfigyelése s az ezzel kapcsolatos hiedelmek a népi kultúra szerves részei. A szabadban tevé- kenykedő ember ...

Művészetek - Erdélyi Magyar Adatbank

Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem, Kolozsvár. • Nagyváradi Egyetem. KÉPZŐMŰVÉSZET. ARTE PLASTICE. 6 féléves képzés. A tulajdonképpeni ...

Dr. KÓS KÁROLY - Erdélyi Magyar Adatbank

láncboronát és sokféle egyéb mezőgazdasági gépet (vetőgép, lókapa, sze- lelőrosta, triőr ... kukorica- és búzavetőgép, láncborona, lókapák, triőr stb. ‒ dolgoz-.

helységnévmutató - Erdélyi Magyar Adatbank

István, Márton Antal, Szabó Balázs, Szőcs Rozália, Wallner Lajos. Csíkszentsimon (Sânsimion, Hargita m.) – Bors Antal, Farkas József, Virág Egyed. István.

vi tájszótár - Erdélyi Magyar Adatbank

Szodé: mohón evő, kapzsi, kapdáncsi. Ugyan nagy szodésággal vagy el. Ne egyél oly szodén v. szodé módra. Szodéskodik fejér- nép körül. Szokatlankodik: ...

Untitled - Erdélyi Magyar Adatbank

díszesebb földszintes magánházakat is és jól aszfaltozott útvonalat. A városrész közepe táján áll a ... összeépült házat, de nagyobbrészt szállások. (nyaralók ...

pdf, 2706.5k - Erdélyi Magyar Adatbank

Küsmödi Bálint pedig még a második világháború után is tudta. Ebben ... nus a népnek az erdőre (taplocai Antal Ferenctől), hogy Piszkár hadnagy uram egy ...

évkönyve - Erdélyi Magyar Adatbank

borított, három fiókos hosszú íróasztal állott, rajta esztergályo- zott, tornyos festett öreg ... A 8. sarok-minta a többitől eltérően világos-zöld helyett fehér alapszínű s ... Az obi-ugor népekről egy 1578-ból szóló tudósítás már meg- említi, hogy a ...

A szomszéd nő - Erdélyi Magyar Adatbank

LÁNG ZSOLT. A szomszéd nő / Láng Zsolt. ... rolják a szerelmes neve után: a Beavatott, a Filozófus, az Őrjön- gő, a Megszállott. Bár tudom ... Editke, szerelmem.

bozgor - Erdélyi Magyar Adatbank

legalábbis a magyarban, kölcsönszóként – a bozgor nem is jelenthet mást, mint ezt. Hiszen a jelentés titka éppen ebben áll: minden szó azért jelentheti azt, amit ...

öltözet - Erdélyi Magyar Adatbank

A szabás csupán a singvei történik (nem szabásminta után). A szűcs- sing egy kb. méteres farúd, ... rosi nyakkendőt is kötnek hozzá. Télen nagy hidegben ...

pdf, 5359.6k - Erdélyi Magyar Adatbank

Panangin. – C-vitamin. – Polivitaplex. – Vitacolan. – Lázcsillapítók. A legfontosabb, Romániában hiányzó élelmiszerek jegyzéke: – vaj, margarin. – hentesáruk.

a szüreti bál - Erdélyi Magyar Adatbank

már az üzemi kantinokban is rendeznek szüreti bált – egye- nesen ámulatba ejti a ... Csíkban a szüreti bál nem továbbélő, hanem átvett és bi- ... Az „induló” dal.

pdf, 2014k - Erdélyi Magyar Adatbank

2017. febr. 22. ... Erzsi meg Laci, a korban hozzám két közelebb álló, nagy ritkán ... Elek ifjúsági regényei következtek: Katalin, Huszár Anna, Mária története ... rod azt az akadémiának felcímzett színitanodát, elméleti tárgyakból ... Az út oda-vissza, a tandíj, a ... Tamási Áronnal kötött barátságunkat az a régi „kudarc” – a Gör-.

Csíkmadaras - Erdélyi Magyar Adatbank

János Zsigmond uralkodása végén a székely falu egyrészt a katonai szolgálatot ... mint nyolc malom működött itt, egy az Olton és hét a Madaras-patakán. ... Az új tantermet az új kántortanítói és harangozói lakást is magába fogadó épületbe.

pdf, 7105k - Erdélyi Magyar Adatbank

ismerték; Ninive romjainál meg is találták az aszfaltos vakolat- ... (L. Greguss—. Weber: Az érdőfülei diatomaföld kovamoszatai, Botanikai Köz- lemények, Bpest.