Földrajzi közlemények 2000. - REAL-J

lomás (Alexandrúpoli, Larisza, Kozáni, Theszaloniki) 30 éves napi középhőmérsékleti adatsorával jellemeztük. Ősszel és télen 2-3 °C-os statisztikailag ...

Földrajzi közlemények 2000. - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

Földrajzi közlemények 2000. - REAL-J

lomás (Alexandrúpoli, Larisza, Kozáni, Theszaloniki) 30 éves napi középhőmérsékleti adatsorával jellemeztük. Ősszel és télen 2-3 °C-os statisztikailag ...

Földrajzi Közlemények - REAL-J

Kormány 2010; Dán Klíma- Energia- és Építésügyi Minisztérium 2011) – energiapoli- ... vagy több, településrész(eke)t, a lakosság teljes igényét ellátó, vagy akár jelentős bevételt ... science fiction film, The Day After Tomorrow, resulted in generating diverse misconceptions ... figyelmet: nemcsak magyarul, hanem angolul is.

Földrajzi közlemények 1988. - REAL-J

Ázsia belseje felől hozza a száraz téli, keleti szél, a téli mon- ... целью раскрытия и оценки исходного состо- ... Pusztuló műemlékeink nyomában (szerk.

Földrajzi közlemények 1921. - REAL-J

2019. okt. 11. ... A választmány lelépi'» tagjai: Erődi Kálmán, Harkányi Béla báró, Ilos- ... nem eső után köpönyeg-e, nem fölösleges-e, hogy a veszett fej-.

Földrajzi közlemények 1878. - REAL-J

kifosztatott; Antinori Soában maradt, M a r t i n i kapitány pedig ... a sorozó bizottságot maguk helyettesítése által. ... Ez James Cook, az újkor legjele-.

Földrajzi közlemények 1890. - REAL-J

teák, Bignoniák, judásfa. ... nak gazdag legelőket kinált az ár öntözött mezők végtelen tér- sége. ... jára itatni, hol a juhászbojtár furulyázgatott az óriási füzek ár-.

Földrajzi közlemények 1929. - REAL-J

Elnöki megnyitó a Magyar Földrajzi Társaság 1929. május 2-án tartott LVII. ... azonban ennek a fényképes kiadásnak tartalma sem azonos, ... A virágzás vándorlásának útján az ... A szomszédos területeken kisebb-nagyobb eltérések észlelhetők, amit rész- ... A legutóbbi évad az előzőkkel szemben csak egy tekintetben volt.

Földrajzi közlemények 1933. - REAL-J

Ezt FRAAS is magáévá tette azzal az érveléssel, hogy „Görög- országban az ... Gazdagságának kútforrása az a piactér a Capitolium alatt, a később világhírű ...

Földrajzi közlemények 1897. - REAL-J

Luksch J.: Az új-kor oczeanographikus kutatásai és Ausztria-Magyarország részvétele azokban ... tengeri viharok után 80 — 100 km. távolságra a tengerparttól, sőt ... gatásának mi sem állja útját, ős birodalma volt az neki föl a. Kárpátok ... mellett feküdt Sara, ... A Maas elég közel folyt ugyan a határhoz, de teljesen német.

Földrajzi közlemények 1888. - REAL-J

Folyó évi julius havában, a Dunán keletről nyugatra, a. Szeret völgyén ... Bükkösd. Bukovje. » Nemes-Bükkösd. Búzás. Fekete-Sármajor. Hétház. Cseresnyés.

Földrajzi közlemények 1912. - REAL-J

gattak. Azonban száz esztendő múlva Turkesztán nagy része már az araboknak hódolt; félszázad műlva pedig az újgurok kiküzdték függetlenségöket s 745 óta ...

Földrajzi közlemények 1919. - REAL-J

része volt hazautazásának okai között az osztrák-magyar főkonzu- ... Kreitner Gusztávot a király a vaskoronarend III. osztályú keresztjével ... E vízterületeken leesett csapadéknak rendre 0'191, 0'143, 0'123 része jut ... „A pampák jellemzője a.

Földrajzi közlemények 1896. - REAL-J

királya nyitott lefolyást a vizeknek a Sztrecsnói-szorosban. Torda- t. Aranyosban a ... szal és nyáron kiránduló leánysereg szór virágot a tó tükrére, rész- vétből és emlékezetűi ... 3-86. 4-17. 55—60. 5.978. 6.498. 2-53. 2-60. 60—65. 4.456. 5.983. 1-88. 2-39. 65—70. 3.083. 3.998 ... A Pampák első magyar térképe. XXI. 72.

Földrajzi közlemények 1884. - REAL-J

a herczeg felemelkedett és iszonyú komoly hangon mondá: »Szallah, ... de Sioli Mohammed ben Ali es Senousi et son domaine géographique, en l'année.

Földrajzi közlemények 1886. - REAL-J

belülről, s nappal egy zsinór függöny lóg az ablakon, mely sok függélyes ... lesznek a szövetek és himzések, melyek aztán csakis gondos mosás után nyerik ...

Földrajzi közlemények 1926. - REAL-J

a konyhába vezet. A szobák deszkázottak, a mennyezet egyszerű ... felgyúlt a lámpa. Az emberek ... afrikai „városok" (Sokoto, Gando, Кика, Kano stb.) elkerített.

Földrajzi közlemények 1925. - REAL-J

Ezen az infámián még a kilencvenes években is bosszankodó tunk, akik Keleten ... Eger főreál, Horváth D., Schrantz Ö., Tiszafüred áll. p. fiúisk., M. kir. posta kiilf.

Földrajzi közlemények 1920. - REAL-J

lócssi Lóczy Lajos, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli ... Dr. lóczi LÓCZY LAJOS ... kor Lóczy Lajos'és H avass Rezső megindították az akciót, hallgatott.

Földrajzi közlemények 1928. - REAL-J

Ebbe a zónába tartozik a három hegyközség és Balatongyörök te? rülete, a Rezi ... zések és szeptember száraz, meleg időjárása határozott irányt szabnak.

Földrajzi közlemények 1958. - REAL-J

téglagyár), régi laktanyának használt épület és néhány lakóház jelezte a település ... elkésett palántálásnak, a palánta pótlásának az ideje ; a csapadékigény 10 ... A batáta termésmennyisége a 30-as évek végén el- érte az 1,1 millió mázsát.

Földrajzi közlemények 1876. - REAL-J

növényt találtak a Karai tengerben, melyről azt hitték vala, hogy benne nincs növény. ... mak felébresztették a déli sark iránti figyelmet is. Az uj-zelandi ... A sellők elháritásáról a javaslatban gondoskodva van, a folyó elzátonyo- sodását pedig, a ...

Földrajzi közlemények 1998. - REAL-J

1999. febr. 19. ... alakulásuk évtizedek óta vitatott; közülük elsősorban a Sátor-hegy hívta ... lyek csak az emberi tevékenységhez kapcsolódnak, pl. a sárospataki Megyer-hegyen ma- lomkő-bányászattal kialakított bányaüreget kitöltő Tengerszem-tó, amely ... egy évnél nem régebbi kartográfiai (térkép, falitérkép, atlasz, tér-.

Földrajzi közlemények 1999. - REAL-J

arról értesülhettek az olvasók, hogy német mentőexpedíció indult el Andrée és társai fel- kutatására. ... Э- Szalay Zoltán: Izland - a sarkkör peremén b Kubassek ...

Földrajzi közlemények 1895. - REAL-J

következő pontokról hozta a tünemény kezdete idejét: Korfu 9 h. 7 m., Lamia ... kedik. Az időjárás, amint az Adriai-tengerből a Jóniai-tengerbe mentünk át ...

Földrajzi közlemények 1941. - REAL-J

hideg Európa és szubtrópus között.1 Az északeurópai kiterjedt jég- takaró visszahúzódásával ... Az időjárástérképeket magyar könyv ilyen részletesen még nem ...

Földrajzi közlemények 1995. - REAL-J

Turizmus (vízum, higiénia, időjárás, légi- társaságok ... Időjárás (csapadék, hőmérséklet stb.) Diagramok a ... (Ponoru Negreni) hoz némi változatosságot.

Földrajzi közlemények 1879. - REAL-J

lakozó kannibal népeken s a medrében levő rémítő zuhatagokon nem bírt volna ... Semmi sem állott ellent már a viz árjának; csak egy szikla uralkodott felette ...

Földrajzi közlemények 1875. - REAL-J

... Albert, br. Todesco Hermann, br. Weber. Miksa, gróf Wurmbrand Béla, gróf Zichy Ödön. ... sötétébb ; a másik kiadáson a mívelésnemek zöld színskála szerint és a kőszirté? ... ható vakolat, vagy épen meszelés, általában kőből építvék, s.

Földrajzi közlemények 1990. - REAL-J

IRODALOM. Berry, В. 3. L., Conkling, E. C. és Ray, D. M. 1976: The Geography of Economic Systems. — ... pimpó, szemvidítófű, kakukkfű stb.) álló gyeptakaró,.

Földrajzi közlemények 1900. - REAL-J

Fülöp Szász-Coburg-Góthai herczeg A Murány völgye és a Garam völgyének gömori része. 1 ... Magyarország több ismeretes közepes folyója, melyek közül a.

Földrajzi közlemények 1997. - REAL-J

1999. febr. 19. ... Santorini (Görögország), Flegrei (Olaszország), ... IBUSZ és az EXPRESSZ illetékes vezetőivel készítettünk mélyinterjút, amelynek során.

Földrajzi közlemények 1924. - REAL-J

javításának módjait veszi tudományos kritika alá. Nincs terünk ... rész csak két oldal, amelyeken a nemzetközi felhőatlasz szövegrészét szószerint leközli és a ...

Földrajzi közlemények 1887. - REAL-J

A Laos államok azonban s a maláji félsziget nagyobb része. Sziámhoz tartozó ... Tigris már kevés van; szigeteken tanyáz és nyáron át csupán. 2—3 ló erejéig ...

Földrajzi közlemények 1934. - REAL-J

gok, gyertya, szappan) ismét Bátky tárgyalja. Végül a viselet, a régi és mai ... lítői éghajlatot, az egyenlítőn kívül fekvő trópusit, monszun és passzát ég- hajlatot ...

Földrajzi közlemények 1922. - REAL-J

Péter mester, valamint Kónya mester ügyvéde Szete és Yisk birtokok közt semmiféle ... Csillagrendszer szerint készült földsáneokkal, ár- kokkal, battériákkal stb.

Földrajzi közlemények 1989. - REAL-J

lentős tanzániai herbáriumi anyag (moha és virágos növények), amelyet a ... tázott felületet; 2. majd az indigót vasgálic és mész segítségével redulálták ...