Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok - Kémiai Intézet

A-B, A-A, A-B-C és A-B-A rendszerek, mezo-vegyületek. 5. hét: Abszolút és relatív konfiguráció fogalma, projektív képletek, Fischer-projekció. Abszolút és relatív ...

Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok - Kémiai Intézet - Kapcsolódó dokumentumok

Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok - Kémiai Intézet

A-B, A-A, A-B-C és A-B-A rendszerek, mezo-vegyületek. 5. hét: Abszolút és relatív konfiguráció fogalma, projektív képletek, Fischer-projekció. Abszolút és relatív ...

Szerves sztereokémia és reakciómechanizmusok Fogalomtár

(aminosavak és szénhidrátok körében D,L), axiális és planáris rendszereknél emellett P,M prefixumokkal történhet. Allén-izoméria. 1,3-szubsztituált allének ...

Sztereokémia I - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Konformációk, energiagátak, stabilitás. Etán, bután konformációi. Fűrészbak-projekció. Newman-projekció. Borkősavak stabilis konformációi. „Konformációs ...

szerves kémia - Kémiai Intézet - Miskolci Egyetem

Tantárgy feladata és célja: szerves kémiai alapismeretek tárgyalása és elsajátítása. A ... ¾ Antus Sándor, Mátyus Péter: Szerves kémia I, II, III. Nemzeti ...

Szerves kémia - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanár, Szerves Kémiai Tanszék. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: A tárgy a középiskolai kémia anyag ismeretét ...

Fogalomtár Szerves kémia III. - Szerves Kémiai Tanszék

Aminosavak esetén az a szerkezet, amelyben a karboxilcsoport deprotonált, az aminocsoport ... Glikozil-halogenidek soft Lewis-savak (leggyakrabban Ag(I)-.

1. szerves kémiai alapismeretek - BME Szerves Kémia Tanszék

Az elsőrendű kémiai kötések, a kovalens kötés Lewis-elmélete ... 1.12. ábra A koordinatív kovalens kötés: a borán–ammónia-komplex Lewis- és Kekulé-képlete.

Szerves kémiai összefoglaló - A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia - Elte

Az alábbi szerves kémiai összefoglaló a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián résztvevő magyar csapat felkészítésére készült. Két részből áll: az első1 az alapvető ...

Szerves kémiai összefoglaló - A Nemzetközi Kémiai Diákolimpia

Az alábbi szerves kémiai összefoglaló a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián résztvevő magyar csapat felkészítésére készült. Két részből áll: az első1 az alapvető ...

2018. április 30. időszakról A Kémiai Intézet - ELTE Kémiai Intézet

2018. máj. 23. ... igazgatóhelyettes Tóth Gergely (2015. október 1. − 2017. január 31.), majd Szalai István,. (2017. március 1. − 2018. április 30.) voltak. A Kémiai ...

A „nemlineáris kémiai dinamikai jelenségek” - ELTE Kémiai Intézet

jelenségek (multistabilitás, gerjeszthetőség, kémiai káosz) tanulmányozása ... Kőrös Endre professzor nevéhez fűződik, aki amerikai tanulmányútja során ...

Kémia BSc Analitikai Kémiai Tanszék - ELTE Kémiai Intézet

Karbo Zakariya. Nature of benzophenone self-quenching reaction in acetonitrile. Dr. Demeter Attila. Dr. Tóth Gergely. Vegyész MSc. Fizikai Kémiai Tanszék ...

Szerves kémiai nevezéktan

Szerves Kémiai Nómenklatúrabizottságának 1993-as ajánlása alapján. Nyitrai József és Nagy József: „Útmutató a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához”.

szerves kémiai feladatgyűjtemény - MEK

egyetemi tanár. Semmelweis Egyetem. Szerves Vegytani Intézet. Dr. Wölfling János egyetemi docens. Szegedi Tudományegyetem. Szerves Kémiai Tanszék. 2 ...

Szerves kémiai alapismeretek

Alkánok. Szerkezet. •Térszerkezet, szerkezeti képletek metán etán propán bután ... n-bután i-bután. 2-metil-propán ... széntartalom miatt nem tökéletes az égés).

Szerves kémiai laboratórium

alkoholos pikrinsav-oldatot, és az oldatot forró vízfürdőben melegítjük 2-3 percig, majd hagyjuk lassan lehűlni. Oxovegyületek. Oxidáció KMnO4-oldattal: A ...

SZERVES KÉMIAI FELADATGYŰJTEMÉNY

Jelen szerves kémiai feladatgyűjtemény II. éves gyógyszerészhallgatók részére készült, a főkollégiumi ... szerkezete zárja, tekintettel arra, hogy a szerves kémia a gyógyszerészi kémia alapozó ... ELNEVEZÉSE ÉS SZERKEZETI KÉPLETE. C.

Szerves kémiai szintézismódszerek

P(O)(OR)2. SiR3. SO2R. Wittig. Horner-Wadsworth-Emmons. Peterson. Julia. C. O. X. C. a ... Foszfor-ilidek reakciója karbonilvegyületekkel 1. A Wittig-reakció ...

Szerves kémiai összefoglaló - ELTE

2010. ápr. 14. ... ... hogy ezen vegyületekben a karboxilcsoporthoz kapcsolt szénatom elektrofil támadással szemben érzékeny. A karboxilcsoport ugyanis elekt-.

lipidek - Szerves Kémiai Tanszék

A szfingolipidekben a szfingozin amino csoportját egy zsírsav molekula acilezi, míg a C1 hidroxil csoporton ... egység és a szfingozin oldallánca a hidrofób rész.

szerves kémiai alapismeretek - Elte

2009. máj. 19. ... OH. H. (-)-tejsav. 90o. 1 csere. Newman-projekció. A molekulát két atomot (leggyakrabban szénatomot) összekötő kötés irányából szemléljük.

Szerves kémiai spektroszkópia és elválasztástechnika gyakorlat

Az elektromágneses sugárzás és a molekularezgések közti kölcsönhatás mechanizmusai. Infravörös elnyelés és Raman szórás. Az infravörös-Raman ...

karbonsavszármazékok - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

malonészter. EtOOC CH COOEt. -. OC CH2 acetecetészter. -. COOEt. H3C ... Malonészter szintézisek. C. O. EtO. CH2 C OEt. O. C. O. EtO. CH C OEt. O. -. NaOEt.

alkánok - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Homológ sor Cn. H2n 2. Alapnevek metán etán propán bután pentán hexán heptán oktán nonán dekán. CH4 ... A metán klórozása. CH4. Cl2. CH3. Cl HCl ...

Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottság ... - MTA

2016. jan. 31. ... Bioorganikus Kémiai Munkabizottság ... Bioorganikus Kémiai MB: ... Marosi György (BME): Kémia, vagy anyagtudomány: szerves kémiai ...

3. FEJEZET A SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUM ESZKÖZEI A ...

3.1.15. ábra - Vasháromláb. 3.1.16. ábra. Vegyszereskanál. 3.2. Üvegeszközök. 3.2.1. ábra. 2 nyakú gömblombik. 3.2.2. ábra. 3 nyakú gömblombik. 3.2.3. ábra.

23-peptid - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

4.1.1) Az N-terminális (az aminocsoport) védelme: 4.1.2) A C-terminális (a karboxilcsoport) védelme: 4.1.3) Védett aminosavak aktiválása: 4.2) Az oldatfázisú ...

szerves kémiai reakciók megvalósíthatóságának vizsgálata ...

Dr. Finta Zoltán. Dr. Timári Géza. Dr. Tungler Antal ... Németh Attilának és Dr. Busa Csillának a Corning AF reaktor használatát és, hogy a Chinoin K F bezárása ...

szerves kémiai reakciók megvalósíthatóságának vizsgálata ... - BME

Dr. Finta Zoltán. Dr. Timári Géza. Dr. Tungler Antal ... Németh Attilának és Dr. Busa Csillának a Corning AF reaktor használatát és, hogy a Chinoin K F bezárása ...

Hollósi - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Günther Snatzke, a CD-spektroszkópia atyjának születésnapja is, akkor azt kell mondjam, bár nem vagyok ... Az adminisztráció ökle istenigazából '78-ban, 37 éves korában sujtott le Hollósi ... feleségemnek se mertem megírni. Hivatalos ...

szerves kémiai reakcióegyenletek - Budapesti Reáltanoda

CH4 H2O = CO 3 H2 krakkolás (etén előállítás):. CH3–CH2–CH2–CH2–CH3 = CH3–CH2–CH3 CH2=CH2 benzin reformálás (aromások ipari előállítása):.

Aminosavak - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

[HA]. = [A. –. ] [HA]. Ka. [H. . ] [H. . ] = [A. –. ] [HA]. Ka. [A. –. ] [HA]. Ka. [H. . ] = Henderson–Hasselbach egyenlet. [A. –. ] [HA] log Ka log [H. . ] = log . pH. pKa.

Szénhidrátok - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

O. H. HO. OH. H. OH. H. H. H. OH. OH idóz altróz allóz. 2. 4. 3. A 8 D-aldohexóz. (kockacukor-cukorkocka). C2 epimerizáció. C3 epimerizáció. C4 epimerizáció ...

alkének - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

Homológ sor Cn. H2n. Elnevezés. C2. H4. H2. C CH2 etén. C3. H6. C4. H8. H2. C CH CH3. H2. C CH CH2. CH3. H3. C CH CH CH3. H2. C C. CH3. CH3 propén.

Szerves kémiai szintézismódszerek I. (TKME0301) (Synthetic ...

(eliminációk, redukciós módszerek, Wittig reakció, Heck reakció). C≡C kötés kialakításának módszerei (elimináció, acetilidek C-C kötés képzése,. Sonogashira ...

RNS polimeráz - ELTE Szerves Kémiai Tanszék

dezoxiribonukleotidok csoportját. Nukleozidok: (= bázis cukor) szűkebb értelemben a nukleinsavakban előforduló pirimidin- és purinbázisok. N-ribozid, ill.