3.1.2.15. Ének-zene 9-10.pdf

rál, anthem,); világi zene (trubadúrének, ungaresca), dal (népdal, műdal, reneszánsz kórusdal). ... A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása.

3.1.2.15. Ének-zene 9-10.pdf - Kapcsolódó dokumentumok

Ének-zene Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai ...

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a ... Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült ...

Ének-zenei általános iskolák, ének-zene tagozatos ... - Parlando

Kodály Zoltán bejegyzéséből az iskola emlékkönyvében (1) ... Repertoárjukban Bartók: Leánynéző, Jószágigéző, Kodály: Pünkösdölő, Villő és a Zölderdőben ...

Ének-zene 1-2.

Óvodában tanult dal- kincs ismeretének fel- mérése. Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó. Sétálunk, sétálunk. Fehér liliomszám. Borsót fôztem. Bújj, bújj zöld ...

Ének-zene

zenehallgatás – kodály zoltán: Háry János ... közösen megbeszéli a mese jellegzetességét (láncmese), esetleg eddigi ismereteikből keresnek hasonló meséket,.

Ének-zene 1-4

Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265. Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról című operából). Honegger ...

3.1.2.15. Ének-zene 9-10.pdf

rál, anthem,); világi zene (trubadúrének, ungaresca), dal (népdal, műdal, reneszánsz kórusdal). ... A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása.

Ének-zene 3.

Hegedül a kisegér. Hej, Jancsika. A szinkópa. H ej, Dunáról fúj a szél. Weöres Sándor: Forgós ropogós. 19. Hej, Jancsika. Gomba dal. Ritmustollbamondás.

3.1.1.1.7. Ének-zene 1-4..pdf

Cselekményes zenék, programzene, mesék, mese balett, mesebeli szereplők. Prokofjev: Péter és ... Kodály Zoltán: Háry János 4. kaland. A reggeli erdő hangjai ...

3.1.1.2.11. Ének-zene 5-8.pdf

Új világ szimfónia 2.és 4. tétel (részlet). Borodin: Igor herceg – Polovec táncok. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – séta téma, Kiscsibék tánca, A Limoges-i piac.

Ének-zene 5-8. évfolyam.pdf, 180 K

*Apáczai Kiadó kiegészítése. 5–8. évfolyam. A következő fejlesztési célokat segíti az ének-zene tantárgy kerettanterve: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat és ...

Ének-zene 1-2. évfolyam.pdf, 121 K

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov: A dongó (részlet a Mese Szaltán cárról c. operából). Maurice Ravel: Lúdanyó meséi (Ma mčre l'oye) – Tündérkert.

Ének-zene - MKNE

Ó, mely sok hal. Tisza partján. Felülről fúj. Tavaszi szél. A tokaji szőlőhegyen. Egészítsük ki a dalcímeket, s beszéljük meg: melyik milyen vízhez kapcsolódik.

Az ének-zene tantárgy

... sokszínűen. Pl. dalcsokorba foglalva. Itt ül egy kis kosárba' kh. szó=Á zh.d=D. Szépen szól a dorombom (D=l, akkor) F=d… Kis kertemben uborka kh: l,=D ...

ÉNEK-ZENE - Bama

2006. máj. 16. ... Építse fel az adott hangokra bővített és szűkített alaphelyzetű hármashangzatokat! bővített szűkített. 4. 6. Írja be a kvintoszlop két hiányzó tagját!

ÉNEK-ZENE 10. évfolyam

Szörényi – Bródy. Koncz Zsuzsa. Ha itt lennél velem. Republic együttes. Republic. Ilyenek voltunk. Kovács Ákos. Ákos. Miénk itt a tér. Presser – Adamis. LGT.

ÉNEK-ZENE - Comenius

RÁNG. Hu. Franz Schubert élete, művei. Pisztráng-ötös. – hangszerei, tételei. A B-dúr hangsor. Tk. 99. o. 2. feladat F. Schubert: – A molnár virágai. – A pisztráng.

Ének-zene - SZBKG

vokális és hangszeres művek, témái a zenehallgatás anyagából válogatva. Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válogatva.

Ének-zene - ISZE

tek gyakorlása. Ú. GY tanulói munkaállomások, tanári szá- mítógép kivetítő hangszóró http://index.hu/rendel/szolfezs/. Szolfézs kezdőknek és haladóknak. M.

Ének-zene és módszertana 2.

Az ének zene módszertan tárgya és feladata. Különbségek az angol nyelvű és a magyar nyelvű óvodai zenei nevelés módszertanában. Zenei hajlam, képesség ...

Ének-Zene - tlgimi.hu

szimfónia, versenymű, klasszikus opera). Joseph Haydn. Wolfgang Amadeus Mozart ... 1. Éneklés. Dvorák: Újvilág szimfónia: I. tétel melléktéma - szolmizálva.

Ének-zene és tantárgypedagógia

Oktávnál nagyobb hangközök ismerete. Dallammotívumok memorizálása, felismerése, lejegyzése, reprodukálása, transzponálása és rögtönzése. A megismert ...

ÉNEK-ZENE 1–4. évfolyam

Célok és feladatok. Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni ...

Ének-zene 3-4. évfolyam.pdf, 140 K

Az iskolai ének-zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és az elmélyült zenehallgatás. Az ének-zene órán tanult zenei anyag egy részét.

ÉNEK – ZENE KERETTANTERV

Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az ... Beethoven: Örömóda. Schubert: Katonainduló.

Tervezet - Ének-zene

Tananyag: Most viszik, most viszik Danikáné lányát kezdetű népi gyermekjáték. Az alsó szó hang előkészítése. A tanóra céljai: • Dalközpontúság (Járok egyedül ...

Ének-zene tanár

Későromantika. 25. A századforduló zenéje (Debussy és Ravel). 26. A XX. század első felének fő zenei irányzatai (folklorizmus, neoklasszicizmus, dodekafónia).

NT-11267 Ének-zene 2. évi 66 óra tanmenetjavaslat (pdf)

példaként – mindenki szabadon keressen az osztály szintjének megfelelőt! Minden ... 2. Kele, kele fűzfa. Az első osztályban tanult dalok, játékok, zenei elemek ...

Ének-zene - III. Béla Gimnázium

... Zoltán: Psalmus Hungaricus - Zsoltár dallam. Kodály Zoltán: Galántai táncok - rondótéma. Bartók Béla: Magyar képek I. tétel - Este a székelyeknél (két téma).

NT-11167 Ének-zene 1. évi 66 óra tanmenetjavaslat (pdf)

Ittzés Mihály – Róbert Gábor: Ének-zene I. – Óvodapedag. számára ... felismerése-jelölése rajzokkal-(dallam). Dallami improvizáció- köszönés. 21/13. 22/2.

Tagozatos Ének-zene 4.osztály

Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: nyújtott ritmus. (táj-ti/tám-ti), éles ritmus (ti-táj/ti-tám), kis nyújtott ritmus (tijri/tim- ri), kis éles ritmus (ri-tij/ri-tim), ...

ének-zene - Pécsi Tudományegyetem

Kurzus: ének-zene (nevelés) módszertan. Modul címe: A TANÍTÁSI MÓDSZEREK ÉS A KOOPERATÍV TANULÁSI TECHNIKÁK TANÍTÁSA. BARTÓK BÉLA: ...

ÉNEK-ZENE - Mozaik Kiadó

2014. márc. 4. ... Karikázd be annak a szereplőnek a rajzát, aki a fuvola hangján szólal meg a Péter és a farkas című mesében! szó lá. 12. Írj az üres ütemekbe -t ...

Ének-zene tantárgy-pedagógia 1.

Osvay Károlyné: Az ének-zene tanítás módszertana. Krúdy Könyvkiadó Nyíregyháza,. 2007. ISBN 978-963-87599-4-8. 2. Papp Géza: Készségfejlesztés az ...

NT-17123 Ének-zene 9-10. évi 37 óra tanmenetjavaslat (pdf)

A dal formai elemzése Beethoven a romantika „előfu- tára”. A metronóm feltalálásának története. (Tk. 170.) ... 23. Ravel: Bolero – téma első része. Ravel: Bolero.

NT-17123 Ének-zene 9-10. évi 37 óra tanmenetjavaslat (pdf) - Ofi

21. Dvořák: „Új világ” szimfónia. Dvořák: „Új világ” szimfónia. (Tk. 219.) (Vm. II. 12.) Rahmanyinov: Vocalise (Tk. 220.) Késő romantika. (Tk. 218.) Antonin Dvořák.

NT-11567 Ének-zene 5. Tanmenetjavaslat - OFI

Utazás szánon-. 00667/CD12. 5. Édes kedves feleségem. Volt nekem egy kecském. Ritmikai improvizáció. A zenei világnap ! Rejtvény! 17.o. mi-ré-dó feladatok.