iskolakultúra - 24. évf. 10. sz. (2014. október) - Core

jelenti (például ha valakinek kék a szeme, de a szülők szemszíne barna volt, ... bonyolultabb lehetőségek és Punnet-táblák is, például többgénes öröklődés.

iskolakultúra - 24. évf. 10. sz. (2014. október) - Core - Kapcsolódó dokumentumok

iskolakultúra - 24. évf. 10. sz. (2014. október) - Core

jelenti (például ha valakinek kék a szeme, de a szülők szemszíne barna volt, ... bonyolultabb lehetőségek és Punnet-táblák is, például többgénes öröklődés.

iskolakultúra - 24. évf. 10. sz. (2014. október)

kevésbé mutat kedvező képet (Baracsi, 2003). ... Holecz Anita – Molnár Szandra: Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán. Seligman (2008) az ... In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): ...

Iskolakultúra 2007. augusztus-október - CORE

ség érzete, ami nagyon jól megfelel a villikirály versben betöltött szerepének: hiszen egy furcsa idegen ... kedveskedőn, leereszkedve az ember; a „Szép gyermekem, jöjj velem, azt akarom” „azt akarom”-ja ... Látom, jól látom – fiam, csak aludj!

Iskolakultúra - 23. évf. 10. sz. (2013. október)

Domonkos István vajdasági magyar költő verse a szétszóródásról, idegenbe szakadásról szól, amit a ... Ráth-Végh István (1959) több esetet ismertet, az általa.

Iskolakultúra 2005. október - EPA

(48) Az ELTE Moodle honlapja: http://edutech.elte.hu/moktato. (49) A Tanítóképző Moodle honlapja: http://moodle.kfrtkf.hu/moodle/index.php?lang=hu.

Iskolakultúra - 25. évf. 10. sz. (2015. október) - EPA

Kasik László, Guti Kornél és Gáspár Csaba (2014). Hátrányos és nem hátrányos helyzetű diákok szociá- lisprobléma-megoldó gondolkodása. Magyar Peda-.

Iskolakultúra 1996. október

In: Csapó Benő (szerk.) Az iskolai tudás ... „A vegyjel az elem és az atom kémiai jele. Így például ... épülnek fel, ezért a vegyjel nemcsak az elem, hanem az atom ...

26. évf. 10. sz. (2016. október) - Iskolakultúra

A folyóirat megjelenését a Nemzeti ... Iskolakultúra, 26. évfolyam, 2016/10. szám ... 1. sz. http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/01/08. pdf.

Iskolakultúra 2005. október

Sokatmondó, hogy ezek a filmek igen népszerűek. Hőseik egy másik, teljes egészé- ben kitalált világban élnek, amelyben egyértelmű kapcsolatok, egyértelmű ...

Iskolakultúra 2007. augusztus-október - EPA

abits Mihály költészetének kánonban elfoglalt helye az elmúlt száz évben többször ... retek között is jól hasznosítható elemzés a műről (4), ma mégis meghatározóbbnak (s több- ... 1993): Babits Mihály: Jónás könyve és más köl- temények.

Iskolakultúra 2007. augusztus-október

In: Lengyel Márton. (1992): A turizmus általános elmélete. Képzőművé- szeti Kiadó és Nyomda, Budapest. Mayer Péter (2000): Ally McBeal Hévízen. Élmény.

Iskolakultúra - 23. évf. 10. sz. (2013. október) - Szegedi ...

zően − a város szélére telepedett nemzetközi áruházlánccal (Tesco). ... A három családi helyzetre vonatkozó, Családstruktúra Teszttel történt kirakás ... A logikai játék kategóriájában a Rubik-kocka rendkívül népszerű, még mindig nagy.

Iskolakultúra - CORE

Az újmédia a 20. század technológiai forradalmának talaján, a ... A kísérlet vizsgálati eszközei: térszemlélet teszt (papíralapú, eDIA online ... programok bemutatása, zene, hanganyag, képek, animációk, filmek keresése, lejátszása, vetítése ...

A BIZOTTSÁG 1171/ 2014/ EU RENDELETE - (2014. október 31.) - a ...

2014. nov. 1. ... 661/2009/EK rendelet 2014. november 1-jétől hatályon kívül helyezi az említett irányelvek többségét, ... Kelt Brüsszelben, 2014. október 31-én.

A BIZOTTSÁG 1209/ 2014/ EU RENDELETE - (2014. október 29.) - a ...

2014. nov. 22. ... (2) A Bizottság 2013. október 4-i 1001/2013/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai ... Kelt Brüsszelben, 2014. október 29-én. ... Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata ... 74.90.14 Időjárás-előrejelzés és meteorológia.

Iskolakultúra - 2010. 7-8. sz. - CORE

fordított számterjedelem teszt, az N-et vissza feladatok, a random szám- és betűgenerá- lási feladatok, a Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt, a Stroop feladat, ...

Iskolakultúra 2009. 7-8. sz. - CORE

lin (Mező, 2004; Mező és Mező, 2005), illetve Szitó Imre (2003) tollából. Jelen munkának nem célja, hogy széles körű áttekintést adjon a tanulás fogalomrend-.

Iskolakultúra - 2010. 3. sz. - CORE

e feladatsor továbbfejlesztett változataként megjelent a DIFER Programcsomag, melyet a 4–8 éves korosztály elemi alapkészségeinek pontos feltérképezésére ...

Iskolakultúra 2009. 1-2. sz. - CORE

2006. okt. 11. ... érzelmiintelligencia-teszt konvergens és prediktív érvényességének tesztelésére ... Később néhány szerző (Bar-On, 1997; Goleman, 1997).

Iskolakultúra - 2011. 6-7. sz. - CORE

A pszichológiai immunrendszer három alrendszerre bontható: 1. ... A pszichológiai immunrendszer edzettségét a gyakori 'flow' (azaz „áramlat”) állapot-.

Iskolakultúra - 2012. 4. sz. - Core

2012. máj. 6. ... A Nemzetközi Pető Intézet szerkezeti alakulása ... konduktor-hallgatóknak, hogy pontosan megismerjék a résztvevők teljes képességstruk-.

Iskolakultúra - 2011. 12. sz. - Core

vány, 4. sz. 36–48. Telkes József (1988): A pedagógusok mentálhigiéné- je. In: Bagdy Emőke és Telkes József Személyiségfej- lesztő módszerek az iskolában.

Iskolakultúra 2001. 2. szám - CORE

tudományos folyóiratkiadással. Ugyancsak tőle tudom, hogy Magyarországon az elmúlt másfél évszázadban közel 1500 pedagógiai jellegű folyóirat jelent meg.

Iskolakultúra - 2009. 12. szám - CORE

... csoport, lecke). Nano (egyéni, személyes). Vass Vilmos – Perjés István: A tartalmi szabályozás meghatározó elemei, a tantervi paradigmák komparatisztikája ...

Iskolakultúra 2005. január - CORE

A film az egyetlen művészet, melynek fejlődése a kezdetektől fogva a ... zó alakjaiban – ha töredékesen is – él a képesség, hogy teljes lényükkel (értelmükön túl.

Iskolakultúra - 2009. 11.- szám - Core

szakaszban, más élethelyzetben más üzenete nagyon fontos többletet adhat. Az esetle- ges korábbi élményre azonban lényegében semmiféle utalás nem ...

Iskolakultúra 2003. 1. szám - Core

„A nő testének aránylag sokkal tetemesb része van nemi célokra alkotva. ... felerészét teszik a hazának”, mint a törvényhozó férfiak. (3) (Orosz ... Némi teatralitással fogalmazva: ég és föld a különbség aközött, ahogy a két nagy ma- gyar, az ...

Iskolakultúra 2005. december - Core

Szombathy Bálint (2003): Tóth Gábor korai költészete a poézis nyelvi és fogalmi ... sük van, és ez a jelentés általában nem található ki az egyes alkotóelemek ...

Iskolakultúra 2001. 8.szám - CORE

bizonyítványok felsorolása (például a Rigó utcai vagy valamely nemzetközi vizsga). Az iskola igazgatója ... nyelvvizsga alapfokú (Rigó utca) vizsgájára és a 10.

Iskolakultúra 1998. 3.szám - CORE

a nemesség egy része is még német nyelvű, számos német színház, folyóirat és könyvkiadó ... (31) Az első rész fordítása Kert- beny Károly sikertelen ... (49) Később Pesten már magyar folyóiratokat szerkesztett (Életképek,. Magyarország és a ...

Iskolakultúra 2002. 5. szám - Core

nem szándékozta nyilvánosság elé bocsátani az ,Iskola a határon című regénye első, a ... Röviden válaszolva: lik végakaratán erőszakot tevő jogutódi.

Iskolakultúra 2007. május - Core

ly Endre, Szilágyi Ákos, Kovács András Ferenc, Lackfi János, Tóth Krisztina, Zalán Ti- ... (Fiúk dala) A Bögre családban még inkább jellemző ez a szókimondó, ...

Iskolakultúra 2004. 11. szám - Core

A DIFER tesztekkel végzett mérés alapján megállapítható, hogy a gyerekek készség- fejlettsége lehetővé teszi-e számukra a sikeres iskolakezdést. (Nagy ...

Iskolakultúra - 23. évf. 12. sz. (2013. december) - Core

A környezeti nevelés célja tehát a szemlélet- és magatartásformálás. E cél elérése pedig pedagógiai ... ló környezeti nevelés (tanulmányi kirándulás, erdei iskola, terepgyakorlat); (b) tanórán kívüli környezeti ... Szakdolgozat címe. Témavezető.

Iskolakultúra 2001. 9.szám - Core

tanulmánysorozat (1997–1999), a „XXI. század és nevelés” című könyv (2), a kritériumorientált fejlesztés ... 23. Nagy József: A személyiség alaprendszere ...

Iskolakultúra 24.évf. 5.sz. (2014.)

Iskolakultúra 2014/5. 92 történetgrammatikának ... előkelő helyet foglal el a szakmai folyóiratok nemzetközi rangsorában az Oktatás és. Pedagógia Kutatások ...