helikon - világirodalmi figyelő 25. évfolyam (1979) - REAL-J

Ri Gvangszu-t, jogosan nevezik a modern koreai irodalom atyjának, ő volt az ... Namszon is, Ri Gvangszu is a hazafias mozgalom élvonalában haladt, 1910 ...

helikon - világirodalmi figyelő 25. évfolyam (1979) - REAL-J - Kapcsolódó dokumentumok

helikon - világirodalmi figyelő 25. évfolyam (1979) - REAL-J

Ri Gvangszu-t, jogosan nevezik a modern koreai irodalom atyjának, ő volt az ... Namszon is, Ri Gvangszu is a hazafias mozgalom élvonalában haladt, 1910 ...

helikon - világirodalmi figyelő 10. évfolyam (1964) - REAL-J

erőfeszítés áll, mellyel a család nem hajlandó észrevenni, hogy Mary visszaeső ... A. GUARNIERI ORTOLANI: Dostoevskij I Italo Svevo, G. CAPONE BRAGO: Una pagina del Guyau e ... (gyakran korabeli gúnynév) eredetijének kimutatásával.

helikon - világirodalmi figyelő 37. évfolyam (1991) - REAL-J

Táncestélyek, lampionos kerti mulatságok, szerelmek szövődésének ... A „polgári-táblabíróvilág" nagy része átvette a polgári erényeket, a liberális gon- ... ismert Párizsról vette a mintát, hogy a származási titkok, régi bűnök, csalások, zsaro-.

helikon - világirodalmi figyelő 12. évfolyam (1966) - REAL-J

Terjedelem : 19,95 (A/5) ív. 66.62132 Akadémiai Nyomda, Budapest ... HELIKON. VILÁQIRODALMI FIQYELŐ. Tartalom. 1966. január—december. XII. évfolyam.

helikon - világirodalmi figyelő 19. évfolyam (1973) - REAL-J

az egyik „nyomorult" katonának ajándékot adjon. ... Louise Roth vezet. ... Pirandello, Unamuno, Lagerkvist, Jensen, Wells, D. H. Lawrence, Stefan Zweig, Hein-.

helikon - világirodalmi figyelő 14. évfolyam (1968) - REAL-J

a jelentése „elvonatkoztatható a kapcsolatok szubjektumának eredeti ter- ... Beware. Women ezt az egész emberiségre kiterjeszti. (125.). Middleton tragédiáiban ...

helikon - világirodalmi figyelő 28. évfolyam (1982) - REAL-J

1 Helikon 1982/1. - ? m ... bírálatra is vonatkozik, amely a korszak struktúrájának ismerete nélkül feltétlenül ... szinte „nyom nélkül" tűnt el a filozófia történe-.

helikon - világirodalmi figyelő 20. évfolyam (1974) - REAL-J

Ez a korszakalkotó munka Cortez mexikói hódításait írja le, és az első spanyol ... módszertannal rendelkezne ezen a területen.41 A kritika szemszögéből nézve, ... felé vetítése egy abszolút törekvésnek, december 2-a után, Sedan és a Kom-.

helikon - világirodalmi figyelő 11. évfolyam (1965) - REAL-J

az a jelentés, mely a regény történetén, anekdotikus részén innen helyezhető el, ... авангард. 100. Пал Миклош: Пьер Дэкс против Литературное приложе-.

helikon - világirodalmi figyelő 16. évfolyam (1970) - REAL-J

Lindfors, Bernth: Chinua Achebe és a nigériai regény (Ford.: Inotai András) .... 22 ... afrikai kontinensről érkeztek: egy függetlenségétől megfosztott nép fiai,.

HELIKON - VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 33. ÉVFOLYAM (1987)

rélte a chronos és a kairos megszokott egymásutánját: a Ferdydurke (1937) közepén két előszót találunk, s a könyv azzal zárul, hogy a hős olyan lányt.

HELIKON - VILÁGIRODALMI FIGYELŐ 30. ÉVFOLYAM (1984)

2014. dec. 7. ... A császárság korában még tartózkodóan, a restauráció idején ... tanulmányai az eszmék történetét vizsgálják, a második részé pedig a tanrendszerek ... kincse, amelynek nagysága az I. világháború idején még bizonyítható ...

világirodalmi figyelő 8. évfolyam (1962) - REAL-J

a szlovák, a török, és az arab zenei folklór felfedezése teszi lehetővé Bartóknak, ... Volonté, sem a Pasquier család, de még a Salavin sorozat sem váltotta be a hoz- ... 2 2 ANNE RITCHIE bevezetése a Biographical Ed.-liez 8. köt) X X X V T ...

világirodalmi figyelő 4. évfolyam (1958) - REAL-J

meg a lelket"), Richard Dehmel és Her- ... S újra a sikoly panaszkodón ám csupán néma madarak kiáltják ... Vén faun üzenete; Léda a hajón; Temetés a tengeren ; Mária és Veronika; A halál rokona ; A szi- ... az Emigrant de Landor Road-ban.

világirodalmi figyelő 5. évfolyam (1959) - REAL-J

Az az érzésünk, hogy hasonló a helyzet Paszternak Doktor Zsivagó c. regénye ... érdekel, csak a viszontlátás, s csak akkor boldog, ha kedvese mellett lehet.

világirodalmi figyelő 7. évfolyam (1961) - REAL-J

Domokos Sámuel : Klasszikus román írók müvei magyar nyelven. •. ... 2 2 Bár O P P E L 1 9 3 9 - e s könyvét említik részletes bibliográfiájukban (347. és 384.); ...

világirodalmi figyelő 6. évfolyam (1960) - REAL-J

(Pygmalion) a Vígszínházban, 1914. január 10-én pedig az Androkles és az oroszlán ... a hősnője a valláshoz fordul, és elhatározza, hogy erényes hitves lesz, ...

világirodalmi figyelő 9. évfolyam (1963) - REAL-J

egy irodalom, minél gazdagabban tükröződik benne a nép élete, minél gazda- gabban vannak ... vantes-, Proust-, Joyce-, Hemingway-regé- nyekből, Sartre és ...

világirodalmi figyelő 8. évfolyam (1962) - REAL-J - MTA Könyvtár

a szlovák, a török, és az arab zenei folklór felfedezése teszi lehetővé Bartóknak, ... Volonté, sem a Pasquier család, de még a Salavin sorozat sem váltotta be a hoz- ... 2 2 ANNE RITCHIE bevezetése a Biographical Ed.-liez 8. köt) X X X V T ...

Irodalomtörténet, 1979. 11/61. évfolyam - REAL-J

üveglopó, 1925)28. Patkó Bandi egymásután csókolódzik a két Régensburger lánnyal, majd hazaérkező anyjuk mellé ül. Miután ő a fiatalem- ber nyakát ...

Magyar Nyelvőr – 103. évfolyam – 1979. - REAL-J

2020. márc. 1. ... Pipere ós szinonimái (71); Kristó Gyula: Szempontok korai ... jutottak el a magyarázat szintjére, márpedig a magyarázat elengedhetetlen ...

Történelmi szemle, 1979 (22. évfolyam) - REAL-J

3° Livraison immédiate aux Alliés des ports et de la flotte du Danube en aval des Portes de Fer." ... kisvárosi népe»ég kategóriája. Magába foglalja ... Kritikus időszakkal foglalkozik Nándori Pál A marseilles-i gyilkosság nemzetközi jogi vonat-.

irodalmi figyelő 3. évfolyam (1957) - REAL-J

Itt véget ér az írásmű, mert Turoldus már öreg, stb. Az újabb ... himnuszaival Paul de Man nem foglalkozik, mert ezekkel Hölderlin túlnőtt. 7 ... kötet második része minden korszakolás nélkül, műfajonként taglalja a XIX. sz. második ... tragédia), a Heike monogatari, a XIII. század második negyedében született meg, szer-.

irodalmi figyelő 2. évfolyam (1956) - REAL-J

középiskolai tanár, Zend Róbert fordító. Szerkesztőség: ... Lawson, J. H. : Életrajzi megjegyzések. 4 : 397 ... Stiller, Robert : Tíz pantun. 4:399 ... úgy hitte — csakis »odaát« valósulhat meg a lélek isteni lényege; itt, a bűnös föl- dön maga az ...

irodalmi figyelő 1. évfolyam (1955) - REAL-J

A 700 kéziratoldalt kitevő szófiai kéz- irat-csoport Gercen ... kács professzor egész életén át bizonyságot tett az elmélet és gyakorlat egysége iránti érzékéről. ... Első regénye, a Pickwick Klub (The Pickwick Papers, 1837) a fiatal Dickens opti-.

helikon - REAL-J

E korai történet nagy része, még ha megjelent is nyomtatás- ... tartalom fogalma, a hermeneutikából és a történelmi materializmusból a történelem és.

HELIKON - IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 40. ÉVFOLYAM (1994)

dóknak abban, hogy a jegyzetek érdektelensége a hetedik paragrafus után már nem ... A költői apák és költői fiúk közötti elkerülhetetlen revíziós manőve-.

HELIKON - IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 41. ÉVFOLYAM (1995)

szemiotika szó jelentése rendkívül heterogén kritikai tartományból táplálkozik. Nem ... A kör, úgy tűnik, bezárult, s valóban nehéz is meggyőző érveléssel számot ad- ... másik. Az efféle érvelés egy olyan újabb ördögi körhöz vezethet, amelyben azt, aho- ... Devil [A gonosz érintése ] című film teljes elemzése kapcsán írja le.

Zenetudományi Dolgozatok, 1979 - REAL-J

A MTA Zenetudományi Intézetének Bartók Archívuma A kékszakállú herceg vára szö- vegkönyvének 5 teljes és 1 töredékes kéziratos forrását őrzi. A 3 magyar, 3 ...

ipargazdasági szemle 1979 - REAL-J

Jacquemin-H.W. de Jong: European Industrial Organization. 109. A Polish Book on ... A különböző ágazati programok „összerakása" nyilvánvalóan még ... az Elzett esete, melynek tevékenységi köre többek között vasalás, zár, lakat, hordozha-.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1979. 83. évf. 3. füzet - REAL-J

Szörényi László: Faludi Ferenc levele Kaprinai István hoz. 297 ... kéréssel hogy azt a széphalmi vezér tegye közzé: „Édes Atyám ezen ritka Poétát magának meg.

Irodalomtörténeti Közlemények - 1979. 83. évf. 2. füzet - REAL-J

... szomjúság a Tiszta Szóra, Krisztus orgonájára, hogy szolidáris tudjak lenni jóban és rosszban testvéreimmel, akikkel hiszem eggyéporladok majdan a Jó Halál ... 13ItK1971.11. 14Krit. Jegyz. 3123. sz. VÖ.: ItK 1966. 66,. 1 SFEJÉR:C.D. IH.2.

Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 26. (1979) - REAL-J

Nemleges jelentés esetén is kitöltve küldendő vissza! I. SZ. JELENTÖLAP ... Az autokorreláció-függvény fizikai jelentése kettős: — tükrözi a két ... (True RMS).

börzsönyi helikon börzsönyi helikon börzsönyi helikon ... - retsag.net

2011. szept. 15. ... Zsebkendőm négy sarka; (Petrozsényi Nagy Pál regénye folytatásokban). 52.-54. o.: Az elátkozott királyfi; (Barna Krisztina meséje). 56.-57. o.

Világirodalmi arcképcsarnok - MEK

NAVARRAI MARGIT. (1492-1549). Régi vita, eldönthetetlen vita, hogy miért volt és van az irodalom világában kevesebb író- költő nő, miért sokkal több az írás ...

Világirodalmi kontúr

A szöveg ennek a nagy paradoxonnak a pólusait íveli át minduntalan, ezek az ívelések szövik meg a mű paradoxális szövetét. A reneszánsz individualizmus a ...