Vass Judit oldala

József Attila: A hullámok lágy tánca − Nemes Nagy Ágnes: Nyári éj ... meg: a vers elején álomba ringató anya, majd ihletet adó múzsa, végül a halálnak, mint.

Vass Judit oldala - Kapcsolódó dokumentumok

VASS JUDIT OTTLIK GÉZA ISKOLA A HATÁRON ... - Vass Judit oldala

ISKOLA A HATÁRON. OTTLIK GÉZA ÉLETE (1912-1990). Az Ottlikok régi nemesi családok voltak. Tagjaik közül tábornokok és magas rangú állami tisztviselők ...

vass judit az antikvitás irodalma 3. a görög líra - Vass Judit oldala

TARTALOM. A líra jellemzői. A görög líra. Szapphó. Anakreón. Összefoglalás. A LÍRAI MŰNEM JELLEMZŐI. A líra jellemzői. • A líra magyarul: költészet (pl.

Vass Judit ADY ENDRE ÚJ VERSEK Érettségi ... - Vass Judit oldala

Harc a Nagyúrral. 7. Új vizeken járok ... (disznófejű Nagyúr). • Prozódiájára a bibliás ... A Harc a Nagyúrral látomásvers, amely felfogható ars poetica versként is.

vass judit a felvilágosodás kori regény - Vass Judit oldala

szentimentalista. A racionalista regények a társadalmat, az emberi civilizációt mutatják be kritikus módon. A társadalmi problémák ettől kezdve válnak a regény ...

Vass Judit AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 4 A ... - Vass Judit oldala

Szophoklész tragédiája, az Oidipusz király). Oidipusz gyanútlanul Théba felé tartott, de az úton konfliktusba került egy szembejövő kocsissal és utasával, akit a ...

VASS JUDIT KRONOLÓGIA 5 19. század a ... - Vass Judit oldala

Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame. 1831). Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság. (1841). Katona József: Bánk bán ( 1819 ). Kölcsey Ferenc (1790-1838).

Vass Judit AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A ... - Vass Judit oldala

TARTALOM. A görög irodalom. A görög epika. Az epika jellemzői. A homéroszi eposzok. A trójai mondakör. Az Iliász. Az Odüsszeia. A homéroszi eposzok világa.

Vass Judit oldala

József Attila: A hullámok lágy tánca − Nemes Nagy Ágnes: Nyári éj ... meg: a vers elején álomba ringató anya, majd ihletet adó múzsa, végül a halálnak, mint.

Letöltés - Vass Judit oldala

modern író már nem hisz a valóság teljes körű, totális bemutathatóságában. ... a zuhogó pataktól és a vándorló felhőktől kéri kölcsön a gondolatokat, az nem is ... mindig újabb és újabb kalandokban keresi a szerelem testi-lelki élményét.

Bánk bán 2 - Vass Judit oldala

Király megént király legyen? s nyakunkra. Ne hágjon a dölyfös Meránia? (Mind bámulva vonják le mellettük levő paizsaikról a takarót s mindeniken az előbbeni.

A középkor - Vass Judit oldala

V. A középkor művészete. VI. ... 1. Társadalmi háttér középkor. 5 - 14. sz. FEUDALIZMUS királyság. KÉZIRATOS kor ... ▷szerzetesrendek: gyógyítás, oktatás.

Irodalom 9 - Vass Judit oldala

kérdések útján vezette rá vitapartnerét a tévedésére. Szerinte az ... A homéroszi eposzok alapja a trójai mondakör, amely a görögöknek Trója ellen vívott harcát ...

denemazadolga - Vass Judit oldala

Kérdem, milyen a jó tanár. Röpködnek a jelzők, alig győzöm ... Ha egy jóképű férfi rám mosolyog, rögtön tudom, így folytatja: „Jó napot tanárnő!” – én pedig ...

a felvilágosodás 2 - Vass Judit oldala

Rousseau. Ḕmile. Voltaire. Candide. Goethe. Werther. Goethe. Faust. Schiller ... Gondolkodjatok el Goethe Epirrhema c. versén! ... Vonzások és választások.

ADY ENDRE ÉLETE - Vass Judit oldala

Vass Judit. ADY ENDRE KÖLTÉSZETE. Az Értől az Óceánig. Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,. Pocsolyás víz, sás, káka lakják. De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna.

verselemző puska - Vass Judit oldala

https://youtu.be/ySL4GYkrFrk politikai vers. Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger, A nép nevében. Ady Endre: Rohanunk a forradalomba. József Attila: Külvárosi éj.

EGY MEG NEM ÍRT NOVELLA TALÁLKOZÁS ... - Vass Judit oldala

TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL. Ma együtt kávéztam Karinthyval a ... A pincér odanyújt egy papírt, Karinthy aláírja. Nem is fogyasztott. − Fizetem a hölgy ...

zsibbasztó angol - Vass Judit oldala

convenient kényelmes convince meggyőz council önkormányzat deal with foglalkozik valamivel empty kiürít environmental protection környezetvédelem expert.

lélektani novella - Vass Judit oldala

(Gogol: Az orr, Kafka: Az átváltozás). Abszurddá az teszi, hogy a fantasztikus eseményhez a hősök és az elbeszélő úgy viszonyulnak, mintha valóban megtörtént ...

Európai romantika - Vass Judit oldala

A „romantikus” elnevezés először az angol irodalomban jelenik meg „regényes” ... rendel alá, a poeta doctus (tudós költő) helyett a poeta natus (ösztönös költő) ...

ady endre portréja - Vass Judit oldala

A modern magyar költészet, a szimbolizmus Ady Endrével kezdődik. 1906 ... Ady a klasszikus modernség stílusában alkotott. ... kétely, pénz, ars poetica, háború.

Prozódiai gyakorlatok - Vass Judit oldala

Európában három verselési rendszer honosodott meg: ... Az időmértékes verselés legkisebb egysége az egy mora, amely egy rövid (U) szótagnak felel meg.

az antikvitás irodalma 1. - Vass Judit oldala

Az Olimposz. A Parnasszus hegye, a Múzsák ... regék és mondák, Móra, 2012. • Will Durant: A gondolat hősei, Göncöl Kiadó, Budapest (I-II. fejezet) (Könnyen.

Shakespeare: Hamlet - Vass Judit oldala

5 az történt, hogy hivalkodó gyásza szörnyen fölingerelt. HORATIO Csönd, ki jön itt? Jön Osric. OSRIC (leveszi a kalapját) Hercegem, Isten hozta Dániában!

katona józsef bánk bán - Vass Judit oldala

A BÁNK BÁN TÉMÁJA. A Bánk bán klasszikus történelmi tragédia, mely politikai és etikai kérdéseket feszeget. Katona történelmi köntösben valójában a ...

Bulgakov: A Mester és Margarita - Vass Judit oldala

1. Vass Judit. MIHAIL BULGAKOV. A MESTER ÉS MARGARITA. Utcakép a mai Moszkvában. A házfalon Bulgakov arcképe és Behemót, Woland macskája.

józsef attila eszmélet - Vass Judit oldala

TÉMÁI. Leggyakoribb témái: • az én és a világ kapcsolata (Medáliák, Eszmélet),. • az elidegenedés (Téli éjszaka),. • a szegények sorsa (Külvárosi éj, Tiszazug) ...

dante alighieri 1265-1321 - Vass Judit oldala

DANTE. 1. Élete. 2. Az Isteni Színjáték. ▫ Jelentősége. ▫ Kerettörténete. ▫ Dante túlvilágképe. ▫ A túlvilági utazás szimbolikus jelentése. ▫ Középkori és reneszánsz.

Vass Judit 1 BERZSENYI DÁNIEL: A MAGYAROKHOZ ...

patrióta verseink: Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz, Kölcsey Ferenc: Hymnus, ... 2 eredetű, többek között Jeremiás próféta siralmaiban is ez a panasz hangzik ...

Vass Judit AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 2. A GÖRÖG EPIKA

A görög irodalom a mitológiából nőtt ki, az egyes irodalmi alkotásokat át meg ... 2 nimfa: görög mitológiai nőalak, a szépség, termékenység megtestesítője ...

Vass Judit 1 KATONA JÓZSEF BÁNK BÁN (szemelvények ...

KATONA JÓZSEF. BÁNK BÁN. (szemelvények). NEGYEDIK SZAKASZ. FELADAT: Olvassa el az alábbi szemelvényeket, majd válaszoljon a kérdésekre! 1.

Vass Judit AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 4 A GÖRÖG DRÁMA

A görög dráma eredete. A görög színház. A görög tragédia jellemzői. A tragikus triász. SZOPHOKLÉSZ: ANTIGONÉ. A thébai mondakör. SZEMELVÉNYEK AZ ...

Vass Judit: Irodalom 10 1 JOHANN WOLFGANG GOETHE ...

Vass Judit: Irodalom 10. 1. JOHANN WOLFGANG GOETHE. WERTHER. 1774. Élete. Goethe gazdag polgárcsaládban született, Frankfurtban. Egyetemi évei ...

Vass Judit ADY ENDRE ÚJ VERSEK Érettségi tétel! Egy verset ...

Vass Judit. ADY ENDRE. ÚJ VERSEK. Érettségi tétel! Egy verset kérek megtanulni majd akkorra, ha már élőben találkozunk. Választhatók: A Hortobágy poétája, ...

MINTAESSZÉ CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY AZ ESTVE (Vass Judit ...

Argumentáció Az estve elégió-óda, mert ódai és elégikus hangnemű részek váltakoznak benne. A vers felütése egy elégikus hangnemű tájleírás a nyugodni ...

Vass Judit: Irodalom 10 1 VOLTAIRE: CANDIDE 1759 A Candide ...

Utazásai során a hős különböző társadalmakat ismer meg, s elkeserítő tapasztalatokat szerez a kialakult civilizációról, az emberi természetről, akárcsak. Gulliver ...