Jelentés az Erzsébet-program pályázatát érintő panaszról ... - AJBH

Az Erzsébet Program „Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán” pályázat vizsgálata ... www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani, a kinyomtatott ... majd éjjel teszi meg a bejelentkezést.

Jelentés az Erzsébet-program pályázatát érintő panaszról ... - AJBH - Kapcsolódó dokumentumok

Jelentés az Erzsébet-program pályázatát érintő panaszról ... - AJBH

Az Erzsébet Program „Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán” pályázat vizsgálata ... www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani, a kinyomtatott ... majd éjjel teszi meg a bejelentkezést.

Jelentés egy kéményseprést érintő panaszról 395_2017 - AJBH

közszolgáltatást, a FŐKÉTŰSZ Kft., és a Fővárosi Katasztrófavédelmi ... meghatározott módon valósul meg a 2. számú melléklet szerinti nyomtatvány ki- ...

Jelentés egy bv munkahelyi panaszról 6899_2013 - AJBH

(Bv. tvr.) mindössze azt rögzíti, hogy „gondoskodni kell az egészséges és biztonságos munkavégzésről.”18. A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának ...

Jelentés egy oktatási intézet elleni panaszról 6907_2013 - AJBH

Előadó: dr. Bene Beáta ... Az államtitkár szerint az EMMI rendelet 50. ... Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a szülő értesítési kötelezettségét a törvény csak az.

Jelentés az Abigél Idősek Otthona elleni panaszról 3608_2016 - AJBH

Dány, Szabadság út 79. szám alatt található Vis Vitalis (Abigél) Idősek Otthonában tapasztalt gondozási körülményeket sérelmezte. Elmondása szerint ...

Közös jelentés egy településrendezést érintő panasz ... - AJBH

Közös jelentése az AJB-939/2017. ... Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum r.) előírásai12 ... A statútum rendelet alapján18 a Kormány környezetvédelemért.

Jelentés a gyermekotthonok működését érintő panasz ... - AJBH

2016. márc. 1. ... A Hivatalomhoz beadvány formájában jelzés érkezett a Kozmutza Flóra Általános Iskola ... EGYMI, melynek átvételi szándékát az SZGYF 2015 novemberében jelezte, ... A Kozmutza Flóra Óvoda,. Általános ... készpénzben adja át a székhely intézménynek Hódmezővásárhelyen, ahol a makói tagintézmény.

Jelentés a szabálysértési törvényt érintő kritikáról 46_2017 - AJBH

az AJB-46/2017. számú ügyben. Előadó: dr. Karácsony-Pápai Anita. Az eljárás megindítása. A Magyar Helsinki Bizottság a szabálysértési eljárás keretében ...

jelentés - AJBH

Bene Beáta dr. Stánicz Péter. Az eljárás megindítása. A Magyar Pedagógiai Társaság panaszbeadványában a tartós gyógykezelt gyermekek oktatáshoz.

Jelentés egy NAV adóellenőrzésről 492_2018 - AJBH

részére 2013 évre* megnevezésű, a NAV által rendszeresített nyomtatvány ... 18T101E nyomtatvány kitöltési útmutatója egyaránt a következő tájékoztatást ...

Jelentés a nem és névváltoztatás szabályaival ... - AJBH

2015. ápr. 22. ... és névváltoztatás eljárásáról, az ahhoz szükséges dokumentumokról, ... lakcímkártya, jogosítvány, útlevél, TAJ és adókártya, diákigazolvány ...

Jelentés egy MÁV-val szembeni kártérítésről - AJBH

A panaszos beadványa szerint a Magyar Államvasutak Zrt-vel (a továbbiakban: MÁV) szemben nem tudta érvényesíteni kártérítési igényét, mert az ún.

Jelentés az adóhatóság eljárásáról - AJBH

A NAV-tól azt a tájékoztatást kapta, hogy az ügy kapcsán forduljon méltányossági kérelemmel a fizetési kedvezmények szakterülethez, azt csak utólag tudta meg a panaszos, hogy ezen osztály a bírság jogszerűségét már nem vizsgálhatja.

Jelentés a nevelőszülői rendszerről 1384_2014 - AJBH

2015. jan. 31. ... (Debrecen, Győr, Marcali, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, ... Mivel a gyermekek kihelyezéséről a TEGYESZ-ek döntenek, akik egyúttal ...

Jelentés egy AB indítvány kezdeményezéséről 372_2017 - AJBH

hiányában pedig polgári peres eljárás keretében sem tudják érvényesíteni ... jogi igény benyújtásával (adhéziós eljárás), akár a büntetőeljáráson kívül a polgári ...

Jelentés egy végrehajtási ügyről 4325_2014 - AJBH

az önálló bírósági végrehajtó semmilyen intézkedést nem tett, sem a feltüntetett ... A feladat- és hatáskörömet, valamint ennek ellátásához szükséges vizsgálati.

Közös jelentés a nemzetiségi pedagógusképzés ... - AJBH

A nemzetiségi pedagógusképzés keresleti oldala (jelentkezők, felvettek, ... Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara, ... párhuzamos szak-akkreditáció során kiemelkedően jó minősítést és 2017. ... A beérkezett válaszokból az derül ki, hogy nemzetiségi képzések hallgatói létszáma igen.

Jelentés a helyi adókról 5858_2014 - AJBH

Az alapvető jogok biztosának. Jelentése. Az AJB-5858/2014. számú ügyben. (Kapcsolódó ügyek: ... (a továbbiakban: statútum rendelet) 90. § 1. pontja alapján a ...

Jelentés egy adóellenőrzés kifogásolásáról 4816_2013 - AJBH

Jelentése az AJB-4816/2013 számú ügyben. Előadó: Dr. Juhász Zoltán. Az eljárás ... az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Art.).

Jelentés egy gyámügyi eljárásról 996_2016 - AJBH

A panaszos a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának – ... gyámügyi ügyintézőt a Váci Járási Hivatalhoz helyeztek át, illetve egy ...

Jelentés egy temetés ügyében 3545_2014 - AJBH

szabályozás alapján az elhunyt személy hamvasztása esetén a temetésre kötelezettre nem ... fakadó jogosultággal – búcsú, tiszteletadás – mindenki élhessen.

Jelentés az e-felvételi rendszerről 7348_2013 - AJBH

Előadó: dr. Bácskai Krisztina. Az eljárás megindulása. Az elmúlt hónapokban az elektronikus felvételi rendszer működése kapcsán több panaszbeadvány ...

Jelentés egy végrehajtási ügyben 1508_2018 - AJBH

Közjegyző által kiállított végrehajtási lap alapján általa nem ismert tartozás fejében fizetését letiltják, amin felül más részletfizetési kötelezettség is terheli, így a ...

Jelentés a gyámhatóságok munkatársainak túlterheltségéről ... - AJBH

gyámhivatal pedig jelezte, hogy ha az engedélyezett létszámmal dolgozna (ez minden esetben a ... tatabányai hivatalban működik önálló gyámügyi osztály.

Jelentés egy végrehajtási eljárásról 3937_2013 - AJBH

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 20. §. (1) bekezdése alapján vizsgálatot indítottam, melynek keretében ...

Jelentés az adóhatósági idézésről 7375_2013 - AJBH

... jellege, az ellenőrzés célja is irányadó a tekintetben, hogy mi lesz a meghallgatás helyszíne. 1 http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/talalatok.php ...

Jelentés egy Szeretetotthon működésével kapcsolatos ... - AJBH

Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját. Az érintett ... gondoskodtak, az ételszállítás körében kifogásolt kocsik használatát megszüntették.

Jelentés a Telekom panaszkezeléséről 175_2015 - AJBH

Beadványa szerint „Barangoló” kártyájának feltöltése a ... kiegészítő szolgáltatással, jelen esetben a „Barangoló” kártya használatával összefüggő panaszok ...

Jelentés a NAV eljárásának vizsgálatáról 5098_2014 - AJBH

műszer, technikai, katonai és egyéb felszerelési tárgy, egyenruha, önvédelmi fegyver, szállítóeszköz, ide nem értve a gépjárművet. A Vht. rendszerében az ...

Jelentés egy szombathelyi környezetszennyezési ügyben ... - AJBH

2016. jan. 31. ... nem csak a látható por jelent problémát, hanem a levegőminőségi – mérhető – rossz értékek. (szállópor, stb.) is, melyek a tüdőbe rakódva ...

Jelentés a külföldi gyerekek Mo-i tankötelezettségéről ... - AJBH

Előadók: dr. ... tanévben Magyarországon 14.652 fő külföldi állampolgárságú gyermek ... válaszadók megerősítették, hogy a külföldi tanköteles gyermekek ...

Jelentés egy végrehajtói eljárásról 807_2016 - AJBH

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján elérhető névjegyzék szerint Fodor Tamás néven két személy is végez önálló bírósági végrehajtói tevékenységet: dr.

Jelentés a reprodukciós eljárás ellehetetlenüléséről 368_2016 - AJBH

várakozási idő letelte után, valamint az kötelező vizsgálatok ismételt elvégzése ... A Kaáli Intézet egyes telephelyeit (Budapest, Győr, Pécs, Kaposvár, Miskolc,.

Jelentés a fiatalok vállalkozóvá válásának esélyeiről ... - AJBH

nehezítik a fiatalok vállalkozásának beindítását, a vállalkozás ... vállalkozókkal való találkozásra szolgál, ebből meríthetnek ötletet és bátorságot a fiatalok.

Jelentés a budapesti Neptun Általános Iskola ... - AJBH

Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (a továbbiakban: Kontyfa Iskola) ... Az SNI-s és BTM-s gyermekek fejlesztése mellett a Neptun Iskolában kiemelt ... fenntartó figyelemmel volt a tanulókat fogadó iskolaépületek Neptun Iskolától ...

Jelentés a hajléktalanok téli ellátásáról 240_2016 - AJBH

A 2015-2016-os krízisidőszakban mekkora keretösszegből, milyen forrásokból gazdálkodik a fővárosi hajléktalan-ellátás intézményrendszere, illetve ezen belül ...