Kisebbségkutatás 27. évf. 4. sz. (2018.) - EPA - OSzK

Károlyi Mihály hívei és a fővárosi lakosság őket támogató része 1918. november 18-án díszes külsőségek között deklarálták az államformaváltást.

Kisebbségkutatás 27. évf. 4. sz. (2018.) - EPA - OSzK - Kapcsolódó dokumentumok

Kisebbségkutatás 27. évf. 4. sz. (2018.) - OSzK

Károlyi Mihály hívei és a fővárosi lakosság őket támogató része 1918. november 18-án díszes külsőségek között deklarálták az államformaváltást.

Kisebbségkutatás 27. évf. 4. sz. (2018.) - EPA - OSzK

Károlyi Mihály hívei és a fővárosi lakosság őket támogató része 1918. november 18-án díszes külsőségek között deklarálták az államformaváltást.

Kisebbségkutatás 27. évf. 4. sz. (2018.) - EPA

dulva, képet adjak a muravidéki magyar anyanyelvű lakosság térségi identitásáról, azon belül is a ... Önkormányzati Nem- zeti Közösség, Muravidéki Magyar Rádió ... téséhez is. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet egyik munkatársa.

Kisebbségkutatás 26. évf. 3. sz. (2017.)

Az eposz hőse, Idzanagi-no isten azt mondta a barackfához fordulva: «Ahogyan ... nesen kapcsolódik a szakrális női lényeghez, amelyet a Fekete-tenger.

Kisebbségkutatás 26. évf. 3. sz. (2017.) - EPA

Edward Snowden-féle kiszivárogtatás, az állítólagos orosz kibertámadá- ... sait a kiváló szereposztás ellenére is olyan közönnyel fogadta a pozsonyi.

Sodrásban 2018 : kortárs költők antológiája, 2018 - MEK - OSzK

KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA. 9. Kié lesz végül a megtisztított kút? Tudja-e valaki, merre visz az út? S értékeli-e a jövő nemzedék,. Mit feláldoztunk az ...

Kisebbségkutatás 2015-1.indd - EPA

Maga a devolúció a latin devolvo igéből származik, s széles jelentés- tartalommal rendelkezik, többek között jelent elmozdítást, átruházást,. 1 Megjegyzendő ...

Kisebbségkutatás 2015-2.indd - EPA

mányban használt diaszpóra fogalom „határait”. A diaszpóra-politikák vizsgálatához használható elméleti keretek megtalálásához célszerű eze- ket a határokat ...

Kisebbségkutatás - 11. évf. 2002. 2. szám - EPA

Értékes az „Angyali üdvözletet” ábrázoló olaj- festménye. Az új liturgikus berendezést 1991-ben Trifu Krisztina képzőművész tervei alapján készítették gótikus ...

Kisebbségkutatás 2016-3.indd - Lucidus Kiadó

2016. márc. 7. ... sokak által helyesnek tartott „külsőleges magyarosítás” ellen: attól, hogy valaki tud ... antitranszilván front, de a gazdag spektrum egyetlen szellem sugártörésé- nek játéka ... join forces to defy the common enemy. Hungary, he ...

Kisebbségkutatás 2015-4.indd - Lucidus Kiadó

2015. ápr. 19. ... Iliescu G. C.: Román szereplők és kulturális elemek a kortárs spanyol ... pán részben anyanyelvén tanulni a felsőoktatásban, közel 2/3-uk állam ...

Kisebbségkutatás válogatott szakirodalma 3. Magyarországi romák ...

Tanulmányok, dokumentumok." Holmi, február, 240-246. o. Dupcsik Csaba 2009 A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében.

65. évf. 12. sz. (2018) - EPA - OSzK

A jelenlegi lapszámban „Pedagógus digitális kompetencia-körkép 2018. 1. rész” című tanulmányában a ... képnézegető; GIS-hez (Geographic Information. System) hasonló ... szerek, kezdeményezések lényegi elemeit, legjobb megoldásait.

Romológia 6. évf. 16-17. sz. (2018.) - EPA - OSzK

2018. márc. 8. ... Tervezőszerkesztő, arculat és tördelés: Kiss Tibor Noé ... élettársi kapcsolat volt a jellemző 27,3%-uk házas 17,2%-uk hajadon, hat fő elvált és.

Fotóművészet 61. évf. 2sz. (2018.) - EPA - OSzK

A 6x6-os negatívoktól a telefonappig. Beszélgetés Tamási Miklóssal, a Fortepan szerkesztőjével ... sok minden. Ismeretlen: Deák Ferenc tér, szemben a Deák Ferenc utca, 1945 @ Fortepan ... Fotomuseum Winterthur. 06. 08. 11. 25. hamburg.

Aetas 33. évf. (2018.) 3. sz. - OSzK

szolgálni az új rendszert, nem fogják-e elárulni a magyar ügyet? ... gondolva 1848 márciusában feleségül vette a francia származású Adele Aubouin kisasz- szonyt ... A birtokigazgatás és a családi élet idilljének azonban hamarosan végett vetet- ... ARTHUR tábornok nejének, ANBONIN ADÉLNEK 1822 1900” felirattal.

Új könyvpiac 28. évf. 2. sz. (2018.) - OSzK

Kötéltánc a háborúban. A keleti költészetek általában szó- tagszámlálók, így a vietnami is, de. Truong nem követett egyetlen ha- gyományos vietnami versformát.

Várad 17. évf. 5. sz. (2018.) - EPA - OSzK

Garland: Expedíció. (Annihilation) ... nem túl fantáziadús magyar cím, az Expedíció is sejteni enge- ... gazdag interpretációs sokrétűség adja a Jeff VanderMeer.

Századok 152. évf. 3. sz. (2018.) - OSzK

2018. márc. 11. ... Roger Blockley. (ARCA ... In: Fegyveres nomádok i. m. 160.; Vadim V. Trepavlov: The Mangyt Biy, as a Crowned Chief. ... uralkodó házastársa.

Fotóművészet 61. évf. 2sz. (2018.) - OSzK

Médiumelméleti kísérletek Balogh Viktória és Dobokay Máté fotósorozataiban. LEILA SAJJADI. Csendesen szemlélni a várost. Sasan Abri iráni művész munkái.

Aetas 33. évf. (2018.) 4. sz. - OSzK

A román nép eredetét gyakran jellemezték a rejtély kifejezéssel, és volt, aki ... Duna és a Kárpátok környéki, román nyelven beszélők közösségek eredete a ...

Fotóművészet 61. évf. 4.sz. (2018.) - OSzK

12. 15. Fordította: BaBcSáNyi Judit (História Fordítás). ... 9 Az Amatőr című folyóiratról szól egy szakdolgozat: SzűcS Károly: „Az ... Nude Photography in Hungary.

Aetas 33. évf. (2018.) 3. sz. - EPA - OSzK

Görei even offered to move in together again. However, he did so ... Katona Tamás, jegyzetek és mutatók Katona Tamás és Rosonczy Ildikó. Budapest,. 1988.

Fotómûvészet 61. évf. 3. sz. (2018.) - EPA - OSzK

Ebben a történetben nem csak a magyar fotóművészet képezi a vizsgálat tárgyát ... 12 kincses Károly: Angelo, [Kecskemét], Magyar Fotográfiai Múzeum, 2002.

Életünk 56. évf. 8-9. sz. (2018.) - EPA - OSzK

Báránd tarsolymezein, valamint a beregszászi süvegcsúcs, a bécsi, geszterédi, raka- mazi, tarcali ... alapvető különbség a rönk- és a gerendaház között. Hogy a ...

Új könyvpiac 28. évf. 2. sz. (2018.) - EPA - OSzK

ATLANTIC PRESS KIADÓ. Cserhalmi ... CSIMOTA KIADÓ. Előtte ... KIADÓ. Németh Bálint: A hangyák élete; Simon. Bettina: Strand;Szeles Judit: Szextáns;.

Helikon - 64. évf. 4. sz. (2018.) - OSzK

S. KULT. ÚRAT. UDOMÁNYI SZE. MLE. • 2018. |. 4. 2/19/2019 3:15:15 PM ... zönségét. Egyrészt létrejön a beavatott műértők elitisztikus közössége, másrészt az.

Lymbus 2018. - EPA - OSzK

Antonio de' Conti császári követ jelentése V. Károly császárhoz. 1. ... kaöccse, Seweryn Boner (1486–† 1549), a sókamarási és jövedelemkezelői tisztségekben ...

Lymbus 2018. - OSzK

A svájci úgynevezett Kállay-féle aranyalap létrejöttének és kezelésének problémái. – dokumentumok Wettstein János hagyatékából. 1944 februárjában Kállay ...

Fotóművészet 61. évf. 4.sz. (2018.) - EPA - OSzK

Horváth Győző barátom egykor Selle könyvének reprintjéből5 minden pesti fotóbörzén tucatnyit oszto- gatott szét, nyugodtan írhatom: nézzük meg a vonat-.

Fons - 25. évf. 3. sz. (2018.) - EPA - OSzK

mészetbeni (népkonyha, tűzifa stb.) segély pedig csak kicsi, ... céget Üszögpusztán (Pécs határában) 8 kat. hold földterületen bitumen-, benzol- és kokszgyártás ...

Somogy - 46. évf. 1. sz. (2018.) - EPA - OSzK

(Kosztolányi, A lélektani regény, 492).18. E vélekedéssel nem állt egyedül. Kortársa, Virginia Woolf, akinek írásmódját kiváltképp szokás a lélektanisághoz kötni, ...

Századok 152. évf. 3. sz. (2018.) - EPA - OSzK

2018. márc. 11. ... Roger Blockley. (ARCA ... In: Fegyveres nomádok i. m. 160.; Vadim V. Trepavlov: The Mangyt Biy, as a Crowned Chief. ... uralkodó házastársa.

Jogi tanulmányok - 2018. - EPA - OSzK

Vókó György több alkalommal leszögezte, hogy „a büntetés- végrehajtási felügyeleti ügyészi feladatok leszűkítése és szétosztása a más felügyeleti.

Katonai logisztika 26. évf. 1-2. sz. (2018.) - EPA - OSzK

NATO Logisztikai Kézikönyv ... 30. Orvosi kézikönyv a családban, Melánia Kiadó 2004 ... Abstract. Belgium is a small country that theoretically commensurable to Hun- gary. ... a magasabb komfortfokozatú OPEL Astra „G” Club típusú személy-.

Szín - 23. évf. 5. sz. (2018. november) - EPA - OSzK

Az erdélyi Kemény Kastély közösségi színtérré válik. 40. Digitális ... szláv „knez” (magyarul: fejedelem) nőnemű, birtokos esetű ... ShowObject=telepules&id=19, a letöltés ideje: 2018. 04. 17. ... pentem, ami elvarázsolt és nagyon más volt, mint ... 5 Videóik elérhetősége: https://www.youtube.com/user/lennoxasaki. Megosztók ...