Tantárgy adatlap

A tantárgy megnevezése (magyarul): Számítógépes módszertan (SPSS). A tantárgy ... Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv.

Tantárgy adatlap - Kapcsolódó dokumentumok

Tantárgy adatlap

A tantárgy megnevezése (magyarul): Számítógépes módszertan (SPSS). A tantárgy ... Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv.

tantárgy adatlap - BME Építészmérnöki Kar - Budapesti Műszaki és ...

2019. ápr. 24. ... Grafikai tervezési és environmental graphic design (EGD) alapismeretek ... Timothy Samara: A grafikai tervezés kézikönyve - Elemek, ...

Tantárgy adatlap - Nemzetközi Tanulmányok Intézet

tradicionalizmus versus szcientizmus (pozitivizmus-vita) 3. neorealizmus versus neoliberalizmus 4. Neomarxista kiindulások (világrendszer-elmélet) 5.

Tantárgy adatlap - Budapesti Corvinus Egyetem

kiadott témákból készítendő el. Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment. (BA), Kereskedelem és marketing (BA), Nemzetközi gazdálkodás (BA), Pénzügy és.

Tantárgy neve: Haladó Java Kreditértéke: 5 kredit A tantárgy ...

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN). • Java 2 útikalauz programozóknak 5.0 I-II. (Nyékyné G. Judit (szerk) és mások).

Tantárgy neve Matematikai statisztika alapjai Tantárgy kódja ...

Matematikai statisztika alapjai. Tantárgy kódja. MT1001. Meghirdetés féléve. 2. Kreditpont. 2. Összóraszám (elm gyak). 2 0. Számonkérés módja kollokvium.

Tantárgyleírás Tantárgy neve A pszichológia alapjai Tantárgy kódja ...

A pszichológia alapjai. Tantárgy kódja. TK 1101. Meghirdetés féléve. 1. és 2. Félév. Kreditpont. 2. Összóraszám. 30 0. Számonkérés módja. Kollokvium.

Tantárgy neve: Szerves kémia Kreditértéke: 3 A tantárgy besorolása ...

Tóth Gyula: Szerves és biokémia (I.) 1984. egyetemi jegyzet. 3. Gergely Pál - Penke Botond - Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia ;ISBN:9638704047;.

Tantárgy neve: Méhészet Tantárgy kódja: MTMAL7019 Kreditértéke ...

Zsidei Barnabás (1990): A méhészkedés 12 hónapja, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 6. Dr. Szalay László (2002): Bioméhészet, Mezőgazda Kiadó, Budapest ...

(1.) Tantárgy neve: Kertészet I. Kreditértéke: 4 A tantárgy besorolása ...

... általános jellemzése - sárgarépa, petrezselyem termesztése. 5. Cékla ... Fejes káposzta morfológiája, igényei, termesztési módok, ápolás és növényvédelem,.

Tantárgy neve: Biokémia Kreditértéke:3 A tantárgy besorolása ...

Ádám Veronika (szerk.) Orvosi biokémia; ISBN:9789632429021, 2006. 4. Boross László - Sajgó Mihály: A biokémia alapjai ISBN:9789632862392; 2003.

Tantárgy A tantárgy felvételének féléve A ... - Testnevelési Egyetem

Életszakaszok I. Medicinális és természettudományi ismeretek I. (2014. szeptember 1-jétől a Semmelweis Egyetem szervezetéből a Testnevelési és ...

Tantárgy neve: Szerves és biokémia Kreditértéke:4 A tantárgy ...

Tóth Gyula: Szerves és biokémia (I.) 1984. egyetemi jegyzet. 3. Gergely Pál - Penke Botond - Tóth Gyula: Szerves és bioorganikus kémia;. ISBN:9638704047 ...

KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Mentálhigiéné Tantárgy kódja ...

Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Bóta Margit: Iskolai mentálhigiéné. In: Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben (Szerk ...

Tantárgy PRAI1BA06 Neve: Programozás alapjai 1 A tantárgy ... - BGE

Dr. Fauszt Tibor: Bevezetés a Java programozásba. Nagy Gusztáv: Java programozás http://nagygusztav.hu/sites/default/files/csatol/java_programozas_1.3.pdf.

Tantárgy Neve: Programozás alapjai I. A tantárgy tartalma: 1 ... - BGE

Java alapfogalmak. JVM,. JRE, JDK, Java API. ... Java specifikus megoldások I. Adattípusok használata. Az Object típus és ... Nagy Gusztáv: Java programozás.

Tantárgy neve: Államtudományi alaptan Kód: Kreditszáma: Tantárgy ...

Kreditszáma: Tantárgy angol neve: A tanóra típusa: és száma: 10. A számonkérés módja: A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):. El tanulmányi feltételek.

VILÁGGAZDASÁGTAN A tantárgy kódja: A tantárgy megnevezése ...

A tantárgy megnevezése (magyarul): Világgazdaságtan. A tantárgy neve (angolul): World Economy. A tanóra száma nappali tagozaton (EA SZ): 2 0 levelező ...

Tantárgy neve: GPU programozás Kreditértéke: 3 A tantárgy ...

CUDA API áttekintése. Optimalizálási kérdések: párhuzamosíthatóság, adatok átvitele a CPU és a GPU között. Iteratív és rekurzív algoritmusok párhuzamosítása ...

1. Egészségtan tantárgy 72 óra/72 óra* 1.1. A tantárgy tanításának ...

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, ... A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet.

9. Járműdiagnosztika tantárgy 96 óra 4.1.A tantárgy tanításának ...

hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása kompresszió-végnyomás mérés nyomásveszteség-mérése kartergázmennyiség- ...

Tantárgy rövid neve: Német Üzleti nyelv Tantárgy neve angolul ...

Valamennyi nyelvi kompetencia fejlesztése az adott szinten. A tantárgy célja a gazdasági és üzleti nyelv alapjainak megismerése, írásbeli és szóbeli ...

Tantárgy rövid neve ÉPSZERV I Tantárgy neve angolul Construction ...

Árajánlat készítése Szakkivitelező árképzése. Generálkivitelező árképzése. Felkészítés a zárthelyire. Zárthelyi előkészítő feladatsor. 8. 1. zárthelyi dolgozat.

Utazásszervezés tantárgy

Utazásszervezés tantárgy. Utaztatási árualap előállítása. •. Az utazásszervezés fejlődése, fogalma, jogszabályi háttere. •. Az utazásszervezés fajtái, jellemzői.

Logisztika tantárgy

A kiszolgálási színvonal fogalma. 10. A logisztikai információs rendszer. 11. Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai. 12.

Pedagógia tantárgy

A nevelés fogalma, a nevelési cél, a célok összefüggése, szerepe a személyiség fejlődésében ... A nevelés színterei: családi nevelés, óvodai,- iskolai nevelés, ...

tantárgy leírás - BGE

Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet (Alinea, 2002). Ajánlott irodalom: Parmigiani, lnoue: Decision Theory: Principles and Approaches (Wiley, 2009). Monahan ...

Tantárgy neve

pálmatörzs, lágyszár, tőszár, tőkocsány, szalmaszár, nádszár, palkaszár. A hajtás élettartama: egyszertermő növények: egyévesek, kétévesek, áttelelő ...

Matematikai tantárgy-pedagógia 1.

A matematika tanítása az alsó tagozaton (Nemzedékek tudása, 2013. Szerk: Herendiné Kónya. Eszter) ISBN: 9789631973532. 3. Pólya György: A gondolkodás ...

Az ének-zene tantárgy

... sokszínűen. Pl. dalcsokorba foglalva. Itt ül egy kis kosárba' kh. szó=Á zh.d=D. Szépen szól a dorombom (D=l, akkor) F=d… Kis kertemben uborka kh: l,=D ...

Tantárgy tematikus leírása:

Az alkotó, design-mérnök művészi, alkotó - módszertanának elsajátítása. Tantárgy ... Alapvető anatómiai ismeretek. ... Barcsay Jenő: Művészeti anatómia.

TANMENET a matematika tantárgy

Használatos tankönyv: Sokszínű matematika Mozaik Kiadó, (MS – 2309U). Mozaik Kiadó Szeged, 2013. Kelt: Budapest, 2018. szeptember 10. Elfogadom:.

FÖLDRAJZTANÁROK FÖLDRAJZ ... - MTA Tantárgy

Számos korábbi tanulmány foglalkozott a földrajz tantárgy közoktatásbeli súlyának, ... arra voltunk kíváncsiak, hogy a 7–8. és a 9–10. osztályos földrajz kerettanterv mely ... László–Szőllősy László–Ütőné Visi Judit 2017: Földrajz 7. tankönyv.

FOGLALKOZTATÁS I. tantárgy (angol)

FOGLALKOZTATÁS I. tantárgy (angol). 5/13. évfolyam. Nyelvi készségfejlesztés: személyes ... must/have to, need, mustn't, should. - prepozíciók, kötőszavak.

Anyanyelvi tantárgy-pedagógia 2.

Trezor Kiadó, 2008. ISBN: 9789638144317. 2. Adamikné Jászó Anna - Kálmánné Bors Irén - Kernya Róza - H. Tóth István: Az anyanyelvi nevelés módszerei.

A GNATOLÓGIA tantárgy vizsgakérdései

Az interkuszpidáiós helyzet, a centrális okklúzió. 14. A retrális kontakt helyzet, RKP ... Okklúziós érintkezések a természetes fogazatban. 19. Csücsök – záróléc ...